Vera Jacobs


Adres

Dar-Es-Salaam - Tanzania

Leven en werk

NULL

Brieven

Mafinga - 16 mei 1996

Sorry dat het zolang geleden is dat je nog iets van ons gehoord hebt. We kregen deze week de brief van “De Brug” aan en nu willen we alles zo vlug mogelijk in orde maken.
Hier in Mafinga verloopt afles goed.
De drukke dagen vliegen voorbij. De gebouwen voor het kindervoedingproject zijn klaar, ook de ma-chines zijn geïnstalleerd.
We hebben verschillende soorten kindermeel gemaakt en deze zijn opgestuurd naar DAR om ze te la-ten controleren of ze goed zijn om verkocht te mogen worden. Als we dat weten kunnen we beginnen produceren. In het kindermeel zit maïs, honen, sojabonen, millet en grondnoten.
Een deel van het geld dat we van de Brug gekregen hebben, hebben we voor dit project gebruikt.
Het meeste geld hebben we gebruikt voor een naaiatelier in Mgololo. Mgololo is de plaats waar we 4 jaar gewoond hebben, we kennen daar dus veel mensen. Mevrouw Nkanda kwam met dit voorstel voor de dag. Ze wilde heel graag met een vrouwengroep starten. We hebben dus met jullie geld 6 naaimachines gekocht. Me-vrouw Nkanda gaat de andere vrouwen leren hoe ze kleren kunnen maken om ze dan te verkopen. Op deze ma-nier kunnen de vrouwen zelf iets verdienen. Intussen is ze met de eerste lessen begonnen nl. met kin-derkleding. De meeste vrouwen hebben immers nog kleine kinderen, dus maken ze nu allemaal kleer-tjes voor hun kinderen. Zodra ze goed kunnen werken met de naaimachines zullen ze graag kleren verkopen. In ieder geval zijn ze jullie heel erg dankbaar en een brief van mevrouw Nkanda volgt.
Het geld is hier dus goed toegekomen via ACT, onze uitzendorganisatie.
Mark en ik hebben ook besloten dat we dit jaar voorgoed terug naar België komen. In augustus loopt het contract af, maar ik kom in juli al naar huis. Ik ben zwanger van ons tweede kindje en zal half September bevallen. Daarom dienen we dus geen nieuw voorstel in.
We willen jullie in naam van mensen hier nogmaals bedanken voor al jullie steun!
Hartelijk dank en tot ziens.

Correspondent: Veerle Bierkens

Mafinga - 12 februari 1994

Eerst en vooral een heel Gelukkig Nieuwjaar.
Wij zijn juist terug uit verlof, vandaar ons laattijdig antwoord op uw brief.
Gisteren kwam Helen Nkanda, de directrice van de lagere- en kleuterschool. We hebben nagedacht over een volgend project.
Ze wil graag iets hebben dat geld opbrengt voor de school. We zouden graag een naaimachine willen hebben, zodat ze in de school uniformen kunnen naaien en verkopen. Nu laten de mensen de unifor-men naaien bij mensen in het dorp die een naaimachine hebben. De mensen betalen redelijk veel voor het uniform. Als de mensen de kans hebben om een uniform in de school te laten naaien (wat goedkoper zal zijn dan nu) dan gaat dat wel wat geld opbrengen voor de school. De oudste studenten zouden dan ook op school kunnen leren naaien.
Nu hadden we gedacht om met het geld van de Brug een naaimachine, scharen, garen, stof voor uni-formen ... te kopen. Wanneer we de stof al kunnen kopen, gaat er al direct winst zijn voor de school. Misschien kunnen we dit wel een “naaiproject” noemen.
De schrijfmachine en het stencilapparaat zijn goed aangekomen. Ze staan in de lagere school, maar alle scholen uit de omgeving maken er gebruik van. Ze zijn er echt blij mee!
Het geld dat jullie vorig jaar op de rekening gestort hebben is hier goed besteed. In totaal heb ik een 30.000 Fr. gebruikt voor de speeltuin, om tafels te laten maken en om een grote kookpot te kopen. Met de rest worden kleinere dingen aangekocht zoals krijt, suiker enz.
Nog het allerbeste en vele groeten.

Ingesloten een brief van de “Mgololo Primary School” om de organisatie van “de Brug” te bedanken voor het overmaken van de stencilmachine. “De machine doet hier wonderen schrijft de directrice en al de scholen in de omgeving mogen er gebruik van maken. Verder wenst de directrice het allerbeste voor “de Brug” en indien er nog machines moesten zijn mogen ze gerust naar ginds verstuurd worden.

Correspondent: Veerle Bierkens

Mafinga - 24 april 1993

Hier nog een beetje nieuws uit Tanzania. Zo vlug we wisten dat we geld van “De Brug” zouden krijgen zijn we met de speeltuin voor de kleuterschool begonnen. We hebben geld geleend van het project van de boerderij om direct te kunnen starten.
ACT heeft ons laten weten dat het geld gestort was en wij hebben nu aan ACT gevraagd om een ont-vangstbewijs naar jullie te sturen. Hartelijk dank hé!
We hebben nu twee glijbanen, vier schommels en twee wip-wappen. Enkele werkers van de boerderij hebben deze speeltuigen gemaakt.
Eén ervan is timmerman en hij heeft de twee glijbanen ineen getimmerd. Een andere is lasser en die heeft schommels en de wip-wappen gemaakt. Vanaf deze week spelen de kinderen met veel enthou-siasme op deze speeltuigen. Ze zijn enorm blij en komen maar al te graag naar school nu. Ook de ou-ders zijn enorm dankbaar. Ja, de mensen uit de gemeente Kalmthout staan goed aangeschreven bij de mensen hier. Ook de voorzitter, Mister Nkanda. heeft ons jullie adres gevraagd en zal waarschijn-lijk een brief schrijven.
Omdat er nog geld over is, willen we nog schommels bij laten maken en ook een afsluiting rond de speeltuin laten plaatsen.
De speeltuin is na de schooluren overbezet door kinderen van de lagere school en oudere kinderen. Na een paar dagen was er al een handvat van een wip-wap gebroken. Dit is gebeurd buiten de schooluren door oudere kinderen. Daarom willen ze graag een afsluiting zetten, wat een goed idee is, denk ik.
Ik heb van de school en speeltuin dia’s genomen en mee naar België gegeven.
Om te eindigen wit ik jullie in naam van onze mensen nog eens hartelijk bedanken.

Correspondent: Veerle Bierkens