Salvacion Tinsay


Adres

Filippijnen
Adres: Mrs. TINSAY, Welcome Home Foundation Inc., Villa Valderrama Subd., BACOLOD CITY 6100, Filippijnen

Leven en werk

Mevrouw Tinsay, een Filippijnse moeder met familiebanden in Kalmthout, leidt op de Filippij-nen een weeshuis en een school voor gehoorgestoorde kinderen, ‘Welcome Home’ ge-noemd.
In augustus 2000 werd, dank zij de steun van verschillende weldoeners is België reeds een internaat voor slecht horende kinderen in Malabalay opgericht.
In 2001 werd een stuk grond geschonken waarop een schoolgebouw van 2 klaslokalen werd opgericht op initiatief van het plaatselijk bestuur. Het gebouw staat nu klaar om 18 kinderen te ontvangen, maar er is nog nood aan tafels, stoelen, schrijfborden en ander schoolgerief om volledig te kunnen functioneren. De kinderen hebben sponsors nodig om hun vervoer, het internaat en hun eten te betalen.

+
In Memoriam
Salvacion 'Salving' Valderrama Tinsay
April 3, 1932 – August 8, 2008

Einde jaren '70, onderging de rijke provincie West Negros in de Filippijnen een verlammende economische crisis in zijn suikerindustrie, veroorzakend het verlies van banen voor duizenden suikerarbeiders en planters. Nooit in zijn geschiedenis had de provincie de meerderheid van zijn bevolking onder de armoedegrens gezien, het dieptepunt was in 1985.

Tijdens deze povere jaren, begon Salving haar vroegere middelbare schoollerares te helpen, SR. Irmingardis Kuhn, een missionaris non van de Benedictijnen uit Tutzing, Duitsland, in het verstrekken van de basisbehoeften van de armsten der armen in Bacolod, West Negros.
Tijdens deze hulpacties bezocht ze de weeshuizen die slecht gefinancierd waren en zette haar aan om een deel van haar privé woning in kinderdagverblijfruimten om te bouwen. Met de goedkeuring en de steun van het Ministerie van Sociale Zaken, groeide het kinderdagverblijf om Bethelehem Receiving Home Foundation, die diende als tussenstap om weeskinderen te huisvesten tot er adoptieouders waren gevonden. Door de jaren heen, werden 11 van deze kinderen, die niet werden geadopteerd, uiteindelijk de pleegkinderen van Salving. Zij blijven als familie in de woning leven en door maatschappelijk werkers van de BacPat Youth Development Foundation begeleid, deze stichting werd oorspronkelijk door zuster Irmingardis Kuhn opgericht.
De organisatie voor de doven kwam tezamen met het werk met de weeskinderen. Tijdens de regelmatige bezoeken aan het Karmelieten klooster en hun kerk, kwam zij dove kinderen in kerk tegen die hun gebeden niet kon zeggen omdat zij geen onderwijs genoten en daarom zich niet kon uitdrukken. Dit inspireerde haar om gebarentaal te leren met de hulp van een Amerikaanse vrijwilliger van het Vredescorps die toevallig bij haar tante inscheepte. Toen zij kon communiceren, begon Salving langzaam aan ongeletterde dove volwassenen en kinderen die buiten de stad leven en geen toegang tot speciaal onderwijs hadden, gebarentaal en catechismus aan te leren. Dit was het begin van het Speciale Godsdienstige Onderwijsprogramma (SPRED) dat de reden achter het bestaan van de toekomstige projecten bleef.
Midden jaren '80, ontmoette zij de Ierse Columban missionaris, Fr. Joseph Coyle wiens interesse in de doven hen beide heeft geïnspireerd om een verblijf voor doven te bouwen in de stad Bacolod. In 1987 werd Welcome Home opgericht.
Tot op vandaag, huisvest de Welcome Home 30 dove studenten en zijn de diensten uitgebreid om volwassen doven onderwijs te geven, en andere beroepsopleidingprojecten, zoals de computeropleidingen en landbouwlessen.
De Welcome Home kleuterschool voor doven in de stad Bacolod later opgestart.
Met behulp van privé sponsers en De Brug in België, werd Welcome Home (kleuterschool en internaat) in Malaybalay opgericht. De ligging is Bukidnon (zuidelijke provincie in de Filippijnen).
Het Spred- Programma leidde geleidelijk aan dove catechists op om hen voor te bereiden om de toekomstige leiders en leraren van de stichting te zijn.
Sinds de oprichting, deze hebben catechisten klassen voor zowel lagere- als middelbare schoolstudenten in de publieke scholen van de stad aangeboden. Zij zijn er ook in geslaagd om verafgelegen dorpen en steden buiten de provincie van Negros te bereiken om lokale speciaal onderwijsklassen voor doven op te starten. Naast hun lessen moeten deze dove catechisten ook zorgen voor de zondagmissen (die speciaal in gebarentaal worden gevierd, terwijl zowel het evangelie als de preek door dove catechists worden nagespeeld) en dit in de kapel van Welcome Home.

In 2005, werd bij Salving nierkanker vastgesteld. Zij besteedde de rest van haar jaren haar werk te delegeren aan dove catechists, haar medewerkers, en vooral aan haar oudste dochter, Agnes Tinsay-Jalandoni, die haar steun als financieel en administratief medewerker gaf tijdens deze periode. De Raad van beheer van Welcome Home heeft officieel Mevr. Agnes T. Jalandoni aangesteld als afgevaardigde om de projecten van de stichting te controleren. De schoondochter van Salving, Arlene Jalandoni-Tinsay is benoemd als Coördinator en Project leider van alle activiteiten van Welcome Home in Malaybalay, Bukidnon.

Op 8 Augustus, 2008, stierf Salving vreedzaam in haar huis, en dit omringd door haar familie, haar pleegkinderen, en medewerkers van de organisaties. Als weduwe van haar echtgenoot Bert, moeder van haar 7 kinderen, en iedereen om wie zij veel gaf, blijft Salving verder leven in de erfenis van haar werk.
Zij heeft velen onder ons haar geloof in de God`s liefde nagelaten, zoals haar favoriet gebed zegt: 'That in all things God may be glorified.' ('Dat in al dingen, God zal worden verheerlijkt.')

Brieven

Malawi – 13 januari 2014
Hopelijk heeft mijn e-mail van vorige week jou in goede orde bereikt. Met deze brief wil ik jou de actuele situatie van mijn landbouwproject voor 2014 laten weten. Tot nu toe doet de regen het prima. Vanaf 1 januari hebben we elke dag goede regenbuien gehad. Het weer laat zien dat er nog meer regenval in aantocht is voor enkele dagen. Maïs en andere gewassen groeien goed en gezond. Momenteel vordert het wieden goed, waarna de meststoffen kunnen aangebracht worden. Gedurende een bepaalde periode was iedereen zeer bezorgd en zonder hoop omdat de regen zo lang op zich liet wachten. Nu echter lijkt het leven terug zijn normale gang te gaan en zijn we zeer optimistisch dat we waarschijnlijk een goede oogst zullen hebben dit jaar, tenminste als de regen nog wat aanhoudt tot januari 2014. Door het late planten van de maïs als gevolg van het uitstel van de regen, wordt de oogst in april en mei 2014 verwacht. Naast maïs heb ik ook cassava geplant, die ook goed groeit ongeacht veel of weinig regenval.
Het is mijn oprechte hoop dat De Brug spoedig fondsen zal zenden zodat ik de lening voor de meststof kan terugbetalen en ik in staat ben om mijn projecten vlot te besturen.

Correspondente: Agnes Havran


Filippijnen – 24 juni 2008

Welcome Home Foundation Pre-School for the Deaf is begonnen met de inschrijvingen en de lessen op 13 juni 2008. Op de eerste dag waren er 10 inschrijvingen. Een achttal oudere leerlingen die in het internaat verbleven brachten met veel enthousiasme hun boekentassen en schoolgerief om het nieuwe schooljaar te groeten. Vele nieuwe gezichten en kleine kinderen, nieuwsgierig om te leren, bestormden het klaslokaal.
Onze inschrijvingsmogelijkheid loopt nog tot de laatste week van juli, want uit onze ervaring weten we dat er in de loop van juli en augustus nog dove kinderen worden ingeschreven om de lessen mee te volgen. Sommigen twijfelen om in te schrijven, anderen worden soms door familieleden gebracht in plaats van de ouders zelf. We weten van deze kinderen dat ze laat werden ingeschreven omdat de ouders prioriteit nemen in het inschrijven van hun niet-dove kinderen. Dit komt wegens financiële redenen. Pas na de inschrijving van die kinderen wordt er gezorgd voor hun dove kinderen. Om die reden komen sommige kinderen laat voor het inschrijven. We verwachten nog steeds een tiental leerlingen. Deze heeft men gevonden tijdens een zoektocht in Bukidnon dat vorige zomer georganiseerd werd om meer dove kinderen te vinden. De bedoeling was dan dat deze kinderen lessen volgen op onze school.
Goed nieuws: de eerste fase van het Brug project was al voltooid op 30 mei 2008.
Hartelijk dank voor de steun die jullie ons geven.

Correspondente: Marisa Tinsay

Filippijnen - 24 juni 2007

Groeten aan de leden van De Brug!!
Het schooljaar is begonnen op 13 juni. We hebben 5 nieuwe leerlingen op de eerste klas en verwachten nog een paar meer binnen de komende weken.
Onze medewerkers zijn nu nog volop bezig met het zoeken van ongeletterde dove kinderen in de stad zelf en ook in de buurgemeenten.
We zijn zo blij dat jullie deelnemen in onze project.

Correspondente: Marisa Tinsay

Filippijnen - maart 2007

Groeten uit de Filippijnen!
Op 28 februari hebben we de herdenkingsdag van onze stichter gevierd onder de titel "Het onderwijs als sleutel naar een succesvol leven." Om dit aan te tonen werden de goede leerlingen beloond voor hun prestaties door het uitreiken van symbolische diploma's tijdens het vrije podium. Nadien konden ouders, kinderen en leerlingen genieten van een heerlijke "snack". Het schooljaar is bijna om. Hier eindigt het schooljaar eind maart en herbegint in juni. We bereiden ons voor op de bouw van de tweede fase van het internaat tijdens de zomermaanden (april-mei). We zullen jullie op de hoogte houden.
Heel veel groetjes!

Correspondente : Marisa Tinsay

Bacolod City - 24 december 2006

We hebben het Sinterklaasfeest gevierd in Welcome Home MalayBalay op 6 december. (Dit idee is uit België gekomen en het verhaal is veel mooier dan de Kerstman)
Er waren ongeveer 35 à 40 dove kinderen met +/- 20-tal ouders aanwezig op de viering alsook enkele nieuwsgierige omstaanders die de festiviteiten gade sloegen van achter de afsluiting.
We hadden voor het eten van deze activiteit een bedrag van 1500 Pesos (25 Euro) kunnen bijeenverzamelen van vrienden in MalayBalay. Dit was genoeg voor het eten van kinderen en hun ouders. Het maal bestond uit spaghetti, gebraden kip en een kom rijst.
We moesten ook sponsors zoeken voor de geschenken die Sinterklaas zou uitdelen. Het totaal van de giften bedroeg 3000 Pesos (50 Euro) en volstond voor een mooi ingepakt kadootje te maken met chocolade muntstukken, koekjes en snoepgoed. Het thema van het inpakpapier was Kerst om ook in deze sfeer te blijven.
De toegestroomde omstaanders en straatkinderen keken toe en kregen ook wat van het eten. Het was een heel betekenisvol moment en zelfs met het beetje dat er was konden we nog delen.
Het was op deze manier dat de kinderen de echte betekenis van Kerstmis leerden kennen. Zelfs al hebben ze persoonlijk niet veel, het delen met de anderen heeft hun harten verwarmd. Het was door te delen dat ze veel terugkregen.
Liefs van Arlene (medewerkster)

Correspondente : Marisa Tinsay

Bacolod - februari 2006

Groeten uit de Filippijnen!
We zijn heel blij om jullie te informeren dat de zomerkampactiviteiten van de dove kinderen en jeugd in april en mei een succes waren. Een totaal van 70 deelnemers (80% doof, 20% horende medewer-kers) afkomstig van de streken Visayas en Mindanao, zijn bijeen gekomen om rond het thema “Unify-ing the Sign Language in the Visayas and Mindanao regions” te werken. Het was de bedoeling om de gebarentaal van de verschillende streken te verenigen
We zijn ook heel dankbaar voor het internaat dat nu al gestart is met twee slaapkamers voor de 20 dove kinderen in het kleuterniveau. Het schooljaar is begonnen op 13 juni 2006 en we zijn een nieuw catechese programma begonnen voor onze afgestudeerde leerlingen die verder speciaal onderwijs volgen in de openbare school van de stad. Een tiental nieuwe leerlingen afkomstig uit het verre ge-bergte zijn later gekomen omwille van het slecht weer. Omdat er geen vervoer is vanuit die streken, moeten de kinderen met hun ouders te voet naar het platteland komen. Gelukkig heeft het niet te lang geduurd voordat die kinderen zich thuis voelden en kunnen ze nu genieten, voor sommige onder hen de eerste maal in hun leven, van een evenwichtige maaltijd met vis, groenten en rijst.
Binnenkort sturen we jullie een paar foto’s op van het afgewerkte internaat.
Nogmaals bedankt voor jullie liefdadige steun.

Correspondente : Marisa Tinsay

Bacolod - februari 2006

VERSLAG (winter 2005-2006)
Groeten uit de Filippijnen! Ik ben heel blij om de volgende activiteiten aan de leden van de Brug te melden:

In oktober 2005 hebben we een dag besteed om de leerlingen te belonen voor hun werk en ook hun mooie resultaten. We hebben een vrij podium gehouden op die dag zodanig dat de kinderen hun ver-schillende talenten konden tonen aan hun familie.
Ook in deze maand werd er vergaderd: leerkrachten en ouders zijn bijeen gekomen om samen nieu-we projecten te bedenken met de bedoeling van geld in te zamelen voor de aankoop van nieuwe ta-fels en stoelen voor de klaslokalen.
November draaide rond het thema: “Deaf Awareness Week” (De Week van de Doven) . Onze leer-lingen konden in die week een stoettocht rond de stad uitvoeren. Ze werden ook uitgenodigd om een paar kantoren van het stadhuis te bezoeken, toneelvoorstellingen bij te wonen en een mogelijkheid om een gratis medisch en tandkunde onderzoek te hebben. De week beëindigde met een vrij podium in het stadspark waarvan het publiek diep onder de indruk was door de talenten van onze dove leer-lingen.
Het kerstseizoen werd aangekondigd met een viering van de heilige mis in de school. Juist voor de kerstvakantie hebben we dan een feest gehouden waarin de ouders mochten kerstcadeaus schenken aan hun kinderen. De ouders en leerlingen toonden hun dankbaarheid door voor elkaar verschillende liedjes te “zingen” in de gebaren taal. Het was inderdaad een mooie kerstfeest.
Het nieuwjaar begon met een bezinningsdag voor alle leerkrachten en medewerkers van Welcome Home. Tijdens deze activiteit werd de nadruk gelegd op het thema “Werken met Liefde” in alles wat men doet. Dit heeft een nieuwe inspiratiebron gegeven aan alle deelnemers.
Het einde van januari was ook een drukke maand vooral omwille van het bouwwerk van het nieuwe in-ternaat, dankzij de steun van De Brug. De werken zijn nog volop bezig en dit met het afwerken. We zullen jullie op de hoogte houden wanneer het internaat bewoonbaar wordt.
De Stichters Dag vond plaats op 26 februari. Een diavoorstelling over het leven van onze stichter, de Ierse Columbiaanse priester, Fr. Joseph Coyle werd getoond, gevolgd door een mis en een familie-namiddag vol activiteiten voor de leerlingen en hun ouders. Het onafgewerkte internaat werd ook ge-zegend op die dag.
Een paar dagen later werden we allemaal uitgenodigd voor een uitstapje naar een andere kleuter-school opgericht door de Ursuline missionarissen, 200 km van onze stad. Het was een interessante gelegenheid voor onze dove leerlingen om in contact te zijn met horende kleuters. Ze mochten er ook genieten van hun speeltuin en grote hof. Op weg naar huis hebben we ook de abdij van de Benedic-tijnen van onze stad bezocht. Daar werden de kinderen ontvangen door de abten met lekkere ijsjes en hadden ze de kans om in hun heel verzorgde tuin te mogen gaan spelen.
Tijdens de veertigdagentijd, hebben we onze doelen gericht op de versterking van de catecheseles-sen en de geïnterpreteerde zondagsmis. Voor de eerste keer op Aswoensdag was er een misviering in de gebarentaal in onze kathedraal. Nog verwacht is de plechtige communie van sommige leerlin-gen van onze school en dit op 24 maart in aanwezigheid van onze bisschop. Het schooljaar sluit af met de eindejaarsceremonie van de afgestudeerde leerlingen op 28 maart. De zomervakantie begint dus heel binnenkort.
Veel groetjes.

Correspondente : Marisa Tinsay

Bacolod - 24 maart 2005

Op 27 februari hebben 7 vormelingen hun eerste communie gedaan.
In tegenstelling tot België is dit feest geen uitgebreide gelegenheid. Na de mis krijgen de kinderen een christelijk symbool (paternoster, kruis, beelden, etc.) en gaan dan naar huis.
Ook de biecht werd aangeleerd bij deze studenten.
Het schooljaar 2004 – 2005 is reeds afgelopen in de Filippijnen. 8 Afgestudeerde leerlingen van de kleuterschool in Welcome Home zullen nu naar het lagere openbaar onderwijs gaan. Tijdens het “graduation” feest heeft iedere leerling verteld over hun toekomstdromen: een postman, een verple-ger, een lerares, enz.
Deze zomerperiode (april-mei) gaan alle medewerkers van onze school naar het eiland Negros waar het hoofdkantoor van Welcome Home zich bevindt. Daar gaan ze een intensieve cursus volgen om hun gebarentaal kennis te bevorderen (vertaling voor televisie en juridische zaken). Als afwerking van de cursus, zullen onze medewerkers verschillende TV programma’s van de stad Bacolod mogen ver-talen.
Jammer genoeg zal onze projectleider, Josephus Alejandrino ons binnenkort verlaten omdat hij gaat trouwen. Hij verhuist terug naar zijn geboortestad Cebu (in de streek van Visayas). Gelukkig wordt hij vervangen door Mr. Bryan Arevalo, een pas afgestudeerde van de Jezuïeten universiteit, Ateneo de Manila. Als lid van de Jezuïeten vrijwilligers vereniging heeft Mr. Arevalo gekozen om de gebarentaal te leren en met Welcome Home samen te werken. Hij is heel begaan met het lot van de doven.
Nog eens heel veel dank voor de steun.

Correspondente : Marisa Tinsay

Bacolod - december 2004

We zijn heel blij om u de volgende Progress Report van Welcome Home Foundation - Malaybalay te bezorgen.
Op 19 - 21 november 2004 werd er een kamp georganiseerd voor de dove kinderen. Dit vond plaats aan de oever van de rivier die vlaknaast het huis van Mrs. Salvacion Tinsay in Malaybalay ligt. Met het thema "Love God, Love Nature" (Van God houden en ook van de natuur), namen 40 dove kinde-ren deel en dit onder de begeleiding van de leerkrachten van de kleuterschool, medewerkers en vrij-willigers. Ondanks het regenachtige weer was de sfeer gezellig en de kinderen heel enthousiast.
De belangrijkste activiteit was het planten van fruitbomen (80 tropische fruitbomen van twee soorten, namelijk: Rambutan en Lanzones) aan de oever van de rivier. De hoop is dat deze kinderen de vruch-ten zullen kunnen oogsten en er wat geld mee verdienen binnen 5 jaar. Het kamp was een succes en werd, na het opruimen, met een lekker ontbijt beeindigd!
Ondertussen is men er ook met een groententuin gestart en dit rond het internaat waar sommige dove kinderen, die niet afkomstig zijn van de stad, verblijven tijdens de schooldagen. Ze verwachten een goede oogst na het regenseizoen (januari-februari).
Door het bestaan van ons school is er nu meer belangstelling en interesse voor de wereld van de doven. De openbare school die vroeger geen steun van de regering kreeg en zelfs geen fatsoenlijke klaslokalen had, begon een nieuwe programma voor speciale onderwijs. Met deze nieuwe ontwikkeling kwam ook de nood voor een opleiding van gebarentaal.
Twee klassen van 20 deelnemers zijn aldus opgericht en waarvoor onderwijzers van de openbare school heel veel interesse tonen.
Omdat onze leerlingen aansluitend hun onderwijs voortzetten in de openbare school, nadat ze hun kleuterniveau hebben afgemaakt in onze school, vonden we het ook nodig om de lessen godsdienst te blijven bevorderen. Dus beginnen we ook met catechese te geven aan 23 dove kinderen van het 1ste tot 4de leerjaar in het openbaar school waar de lessen godsdienst niet gegeven worden.
We verwelkomen tevens onze nieuwe dove medewerker: Norman Pasamonte.
Norman heeft besloten om eerst te gaan werken om zo zijn universitaire studies te kunnen betalen. Hij helpt ons met het catechese programma en doet allerlei klusjes in de school en het internaat.
We hopen dat de Brug ons verder blijft steunen om zo onze projecten te kunnen realiseren.
God helpe ons allemaal.
Josephus Alejandrino, Program Officer.
Noted by: Mrs. Salvacion V. Tinsay.

Correspondente : Marisa Tinsay

Bacolod - 27 maart 2004

Groeten vanuit de Filippijnen!
In naam van Welcome Home Foundation Inc.(Outreach Programs), hartelijk dank voor de financiële steun die jullie hebben opgestuurd ten voordele van de school voor de dove kinderen in Malaybalay, Bukidnon.
In het schooljaar 2003 (juni 2003 - maart 2004), hadden we 37 dove kinderen tussen de leeftijd van 6 - 18 jaar die onze pre-basisschool bezochten (kleuterklasjes 1, 2, en pre-school 3). Ze worden begeleid door 3 leerkrachten .
19 van deze kinderen zijn niet afkomstig van de stad en wonen dus in de Welcome Home Residence, een hutje waar ze mogen blijven tijdens het schooljaar.
Met uw gift hopen we het volgende te realiseren:
30% zal worden gebruikt om de twee klaslokalen (er zijn er maar twee) te schilderen en op te knap-pen : 1. een nieuwe laag verf op de voorgevel en de ingang van het school en 2. om twee schrijfma-chines te kopen voor allerlei schoolbenodigdheden (rapporten, brieven, school materialen (omdat het de inkt van een computer printer veel te duur is).
70% wordt gebruikt voor de 19 kinderen in de Welcome Home Residence. We rekenen 15 euro/ kind per maand, (1 euro = Ph. pesos 67.00) om hun eten, vervoer en schoolmateriaal te betalen.
We zullen foto's van de bovenstaande werken aan jullie bezorgen van zodra dat we begonnen zijn. Deze werken zullen plaats vinden in april en mei (de zomervakantie).
We zijn heel dankbaar voor jullie vrijgevigheid. Armoede blijft overheersen in ons land, en dat betekent ook een hoog percentage van ongeletterdheid bij onze bevolking, en dit vooral bij gehandicapte kinde-ren die het meest getroffen worden.

Correspondente : Marisa Tinsay