Pauline Tounkara


Adres

Mali
Adres: Sr. TOUNKARA Pauline, Mission Catholique FALADYE, B.P. 298 BAMAKO, République du Mali

Dit project werd overgenomen van Lina Van Den Bergh.

Brieven

Mali - Maart 2008

Groetjes aan u allemaal. Ik hoop dat jullie mijn wenskaarten hebben ontvangen. Ik heb uw email via abt Timothée gekregen. Ik heb het begrepen en het ontmoedigt me niet, maar dit zal het ontwikkelingsproces vertragen. Ik dank u van harte. Wanneer kan ik nieuws over de vroegere gerealiseerde
projecten geven en de balns van 2007? Moeten zij opgestuurd worden? En wanneer? Ik wil in verbinding blijven met het Brugproject. Dit is een erkentelijkheid voor mij, want het heeft reeds veel gedaan. Indien ik goed geteld heb, zijn er reeds 4 projecten gerealiseerd. Indien het 5e het daglicht niet gezien heeft, is het niet waard ontmoedigd te zijn. Maar in tegendeel, dat moet me stimuleren voor het volgend jaar. Zeg me wanneer ik moet starten met het geven van de gewenste inlichtingen. Bedankt. Ook groetjes aan de anderen - Lydia en zuster Agnes. We zijn in volle vasten en volop bezig met de vaccinatiecampagne tegen tethanos. Het bisdom heeft een coördinator aangesteld voor de 5 centra van het bisdom van Bamube in de persoon van dokter Emmanuel. We zijn bezig met de sensibilisering. Pater Martines is de promotor van dit centrum. Ik zal in uw brief een wenskaart voor het project steken. Gelieve het hen over te maken. En ik verontschuldig mij dat ik de richtlijnen van het project niet goed gevolgd heb.Een goede voorbereiding naar Pasen.

Bamako - 11 juli 2006

Een hartelijke groet voor ieder, met de hoop dat het jullie goed gaat!
Wij zijn echt tevreden en dankbaar met al datgene wat we al kunnen realiseren hebben dank zij u hulp.
Graag wil ik u vertellen hoe wij ons vandaag organiseren en werken in het gezondheidscentrum hier. Het centrum bestaat uit vier grote eenheden: 1. materniteit – 2. dispensarium – 3. pediatrie – 4. hospitalisatie voor de zieken.
In de materniteit leggen wij vooral de nadruk op de zorg voor de vrouw, d.w.z. de jonge vrouw - moeders tijdens de prenatale, natale en postnatale periode.
De werkuren lopen van 8 uur tot 14 uur en wordt nadien overgenomen door een permanentie. Twee dagen per week is er prenatale raadpleging: van deze gelegenheid maken wij gebruik om informatieve en educatieve lessen te geven (IEC) met als thema ‘het belang van de vaccinaties voor moeder en kind, de noodzaak van regelmatige prenatale consultaties, van geboorteregeling’, enz.
Van maandag tot vrijdag is er gelegenheid voor consultaties en verzorging bij ziekte, dit van 8 uur tot 14 uur.
Urgentiedienst is open 24 uur op 24 uur.
Twee dagen per week is er gelegenheid tot vaccinatie in het centrum zelf.
Woensdag is er PMI of kinderheil met educatieve en preventieve hulp.
In de hospitalisatie krijgen de zieken verzorging zolang het nodig is. Alle drie maanden is er personeelsvergadering. Rond nieuwjaar wordt de balans gegeven van het voorbije jaar om weer met nieuwe moed verder te gaan. Dat is zowat de globale schets van wat wij hier doen in het centrum. Dit alles
onder de leiding van een dokter-geneesheer. Toch ben ik nog wat vergeten.
De dokter doet tweemaal per week kleine chirurgische ingrepen zoals hierna, prolapsus, het hechten van wonden bij accidenten, enz. Het laboratorium is ook elke dag open om analyses te doen en zo een adequate behandeling te kunnen instellen. Wij hebben een zuster laborante die er goed weg mee kan.
Zoals u kunt zien, beste vrienden, hebben wij hier een centrum vol activiteiten. Om dit staande te houden is er ook heel wat gerief nodig en durven wij voor het komende jaar aan jullie vragen ons daarin te helpen. Een hartelijke groet voor u allen en wij danken u oprecht voor de reeds gekregen hulp en dat u zo onze zorgen helpt dragen.

Correspondente : Lina Van den Bergh

Bamako - 20 juni 2006

Dank voor uw brief die ik goed ontvangen heb.
Wij, het personeel van het gezondheidscentrum danken voor alles wat wij hier al hebben kunnen realiseren dank zij uw hulp. Dit is ook voor ons een grote stimulans in ons werk.
De mobyletten zijn nog altijd in goede staat en geven ons de mogelijkheid om de vaccinaties in de omliggende dorpen goed te organiseren en te realiseren.
Als wij zelf ter plaatse gaan hebben we de kans meer mensen te bereiken en zodoende het gezondheidspeil te verzekeren in onze streek.De sterilisator doet het goed en geeft de mogelijkheid om het medisch materiaal te steriliseren zoals het hoort en geeft zodoende bescherming voor de zieken en het personeel. Wat de verbrandingsoven betreft , deze is nog niet functioneel, zo dra deze klaar is bezorg ik je enkele foto’s.
Voor het project van 2007 zouden wij graag het volgende voorstellen: ons helpen in de aankoop van medisch materiaal waaronder 2 tafels voor de verlofskamer, 2 tafels voor consultaties, 5 bedpannen, 6 trommels, 5 dozen voor chirurgie, 5 dozen voor gynaecologie, 2 ventouses voor verloskunde.
Wij willen u dit vragen omdat ons medisch materiaal dringend aan vernieuwing toe is, ook omdat sommige instrumenten niet meer beantwoorden aan de huidige normen.
Wij zetten er ook alles op om zo goed mogelijk de zieken te verzorgen. Onze beste groeten voor alle medewerkers van DE BRUG.

Correspondente : Lina Van den Bergh

Bamako - 15 november 2005

Ik heb in de samenwerking met zuster Lina sinds twee jaar kennis gekregen van uw projecten. Dank zij haar heeft uw organisatie hier in Mali al heel wat kunnen realiseren. Daarvoor onze beste dank.
Sinds ik de verantwoordelijkheid draag van het gezondheidscentrum weet en zie ik dat er al een echte brug is gegroeid tussen ons.
Voor twee jaar hebben wij een mobilette gekregen om de vaccinaties in de omliggende dorpen te kunnen doen. De mobilette is tot op vandaag in prima staat en heeft al heel wat kilometers gereden sinds oktober 2004.
Wij hebben deze keer in het programma van de vaccinaties vooral de nadruk gelegd te vaccineren tegen mazelen, gele koorts, kinderverlamming en tetanus. Tot op vandaag gaan deze vaccinaties door. Wij bereiken zo 20 omliggende dorpen die tot onze sector behoren.
Wij danken de organisatoren en verantwoordelijken om deze zo belangrijke werking te ondersteunen. Zo beantwoorden wij aan het programma van de vaccinatie en bereiken wij het beoogde peil voorgeschreven door de WGO van Genève.
De sterilisator zal binnenkort ook functioneel zijn.
Deze projecten zijn voor ons een ware steun voor onze werken en wij hopen dat wij samen mogen voortgaan in het kader van goede gezondheidszorg.
Een warme DANK voor het project van De Brug en als wij eens een beetje traag zijn in de correspondentie, vergeef het ons dan. We proberen ons best te doen en blijven hopen dat alles ten goede komt. Het is niet altijd eenvoudig in deze omstandigheden te werken, maar met goede wil en vereende krachten kan er heel veel. Wij wonen ook ver van de stad.
Graag nog mijn beste groeten voor iedereen met een warme DANK.
Moge 2006 voor U allen en die u nauw aan het hart liggen een gezegend en boeiend jaar worden.
GELUKKIG NIEUWJAAR !

Correspondente : Lina Van den Bergh

Bamako - 18 april 2005

Bonjour, hoe gaat het met U? Ik hoop dat alles goed gaat. Beste groeten ook aan de leden van de communauteit. Ik heb het tijdschrift van “De Brug” ontvangen, maar kan de taal niet verstaan.
Mijn naam, noch het project van de sterilisator vond ik er in terug. Is mijn project goedgekeurd?
Het project van de motor doet het heel goed. De équipe die voor de vaccinaties instaat is één en al lof. Moet er nog een rapport overgemaakt worden aan “ De Brug” ?
Mag ik een nieuw project voorstellen?
Voor volgend jaar stellen we voor :
- een incinérateur (verbrandingsoven) : de huidige is defect en als vervanging zouden we graag een ‘kalifabougou scom”nemen;
- een “chateau d’eau”(waterreservoir) : de reservoirs zijn verroest en volgens specialisten onmogelijk te herstellen. Dit zijn dus de twee toestellen die we hier nodig hebben.
Het personeel en de dokter groeten U.
Dank u wel en tot binnenkort.

Correspondente : Lina Van den Bergh