Patras Minj


Brieven

Ambikapur - september 1998

De bisschop van Ambikapur in India, Patras Minj Sj., is een man van de streek.
Vroeger stonden de missionarissen zelf in voor de opbouw van hun missiepost, maar vermits ze van-daag met veel minder zijn valt de hele taak op de schouders van de bisschop en zijn helpers.

Projectvoorstel:
Bouwen van een school, een “Middle School” in het dorp Bhaiyathan.
Doel van de school: bewustmakingscursussen geven aan de mensen zodat zij zich bewust zijn van hun plaats in de maatschappij.

Het ganse project kost veel geld, maar het zou een project kunnen worden op lange termijn.