Noëlla Lust


Leven en werk

Dit project werd eerst gevolgd door Zuster Irène Peeters, daarna in 2010 opgevolgd door Zuster Akuma Léonie. Nu Léonie een nieuwe benoeming kreeg, worden we voor de briefwisseling geholpen door de stichteres van Cocorico en de andere scholen van Seke-Banza door Zuster Noëlla Lust. Het project gaat echter verder!

Brieven

Congo – 30 januari 2015 Ik erken dankbaar, in naam van zr Irène Peeters en ons schoolvolkje in Seke-Banza RDC, de kracht en de liefde waarmede jij en medewerkers reeds jaren lang blijven ijveren om ondanks alles "Missie op te bouwen nu". Dit is niet zo evident vanuit een wereld die zo straf "godsdienst(en)" tegenwerkt. Op dit ogenblik ben ikzelf in België. Ik ben zr Noëlla Lust, die sinds 2000 letterlijk Seke-Banza heb helpen oprichten. Er bestond toen aldaar alleen een dorpshuisje, ietwat aangepast aan een religieuze gemeenschap en "de grote Savane". In die savane stond een half opgebouwd lokaaltje, reeds in verval dat wij toen met minimum middelen hebben aangepast om er een "Foyer Social" van te maken. Tegelijkertijd timmerden we in limbahout (niet duurzaam) een voorlopig kleuterschooltje. Dat waren toen de uitdagingen van die tijd. Nu is Seke-Banza uitgegroeid tot een mooie, grote, landelijke missepost met een volledig "complexe scolaire" vanaf kleuterschool "COCORICO", lagere school "SOLEIL LEVANT" en humaniora "Lycée Marie-Louise"(nog progressief aan het groeien). Het jaar 2014 moest een jaar worden van afwerken van bijbehoren, herstel van de ex-Foyer waar nu de kleuters gevestigd zijn en het gedeeltelijk afbreken van het houten ex - schooltje Cocorico waarvan het hout bijna volledig ondermijnd is door insecten. We stelden ons voor van dit gebouw te recupereren om er een overdekte ruimte van te maken zodat de kindjes er bij regentijd kunnen in spelen. Het dak is nog in goede staat. Dit 2014 plan heb ik niet meer kunnen volgen omwille van het vele werk te Kinshasa en de onmogelijk slechte binnenwegen die naar S.Banza leiden. Ik kan dus niet met zekerheid vertellen hoever het met die plannen nu staat. De bijdrage van "De Brug" zou daar ook een deel in doen. Tussen 15 en 20 februari reis ik terug naar Kinshasa. Ik vermoed dat zr Irène op verlof komt naar België in maart a.s.. Zo is een persoonlijke ontmoeting dan met u en medewerkers mogelijke. Indien ik mag voorstellen en vragen… Het herstelwerk aan de ex-Foyer is in feite een stuk belangrijke afwerking van het gebouw die nooit gebeurd is gezien het altijd zeer moeilijk is geweest om de nodige gelden te hebben. Het krot van toen is uiterlijk nu mooi maar er werden nooit betonnen balken gegoten waarop het dak moet gedragen worden. Ook werden er triplexplaten aangebracht onder de buitenkanten van het dak waar de harde regens tegenaan slaan. Die platen zijn dus ook rot en moeten weg (niet meer vervangen). De gevorderde spleten in de muren moeten met stevig materiaal vermaakt worden, Daarna zal dan onvermijdelijk de opschik moeten heraangepakt worden met een nieuwe schilderlaag…. Het is dus een stuk ondernemingswerk. Ik ben er praktisch zeker van dat dit nog niet gebeurd is. De medewerking van "DE BRUG" zou hier zeer geprezen zijn. Zeker is dat er voor het realiseren van bovenbeschreven herstellingswerken een fonds van ongeveer 5000 Dollars nodig is en dat kan Seke-Banza nooit verzamelen zonder hulp van buiten. Correspondent: Frans Douwen

Congo – 3 maart 2013

Vanmorgen heb ik uw mail van donderdag afgedrukt, vooral met de intentie van die door te geven aan Zr Irène Peeters die het meest betrokken is met "De Brug".
"De Brug" heeft ons missies in Congo reeds veel jaren goed geholpen. Zeer te waarderen!! Daarvoor blijf ik ook heel dankbaar.
Het boekje "De Brug" gestuurd per mail door Mr Verpoten, heb ik niet afgedrukt. ... veel bladzijden... mijn inktpot zou leeg zijn! Sr Angèle, ons oudste hier, ontvangt dat via post. Wil je dit vertellen aan mr Verpoten en hem ook danken voor de attenties..
Pater Frans Douwen kent ons, ons sterke en zwakke punten. Seke-Banza heeft voor het ogenblik geen schrijfsters en persoonlijk ben ik er nog niet terug geweest sinds geruime tijd. De wegen blijven zeer slecht en hier te Kinshasa heb ik eerlijk gezegd, teveel werk. Toch zou ik eraan willen herinneren dat we daar voor de verplaatste kleuterschool nog herstelwerken moeten doen. Het eerste houten gebouwtje heeft zijn voorlopige diensten gedaan, het is ook totaal wormstekig en zal invallen...
Er is hier overvloed van werk en dus altijd nood aan hulp die nu niet meer zo vanzelfsprekend is.
Allerbeste groeten aan alle mensen die op één of ander manier met "De Brug" bezig zijn.
Nu concreet: Irène komt vrijdag a.s. naar België op verlof voor 3 maanden (?)... ze zal jullie persoonlijk aanspreken.
Voor Seke-Banza: ik ben er nog niet gekomen: onmogelijk ... de binnenweg is niet meer berijdbaar en we hebben geen droog seizoen gehad... Ook hier in Kinshasa liggen pakken werk voor me.... zelfs ons groot klooster begint in te vallen........
Voor COCORICO te Seke-Banza zijn er 2 nieuwe W.C.'s + 1 kleine douche gebouwd voor de kleuters... Sr Blandine zegt dat het goed gelukt is... ik kom er nog wel eens achter. Ze bracht geen foto en geen verhaaltje mee.... Schrijven is hun beste vak niet...
De onkosten overschreden de 1.5OO € omdat de metsers daar meer werken deden dan voorzien was... Dan heeft Blandine maar in mijne spaarpot geput..... Ik ben al blij dat het werk gebeurd is.
De kleuters betrekken nu een vernieuwd, oud gebouw dat we afgetakeld vonden in 2000.
Ik heb dat toen zo economisch mogelijk opgetrokken. Het past nu perfect voor die kleine mannen en meisjes maar er zitten veel spleten in, lekken, enz... algemeen herstel is nodig. Ook weer eens een laagje verf erbij doen ... Daarvoor zullen we de gift van 2013 gebruiken, ook met de hoop dat er iets overblijft om wat didactisch materiaal te kopen... dit is ook zeer nodig..
In elk geval, u moogt alle mensen van "De Brug" verzekeren dat elke cent tot en met goed gebruikt wordt... ik help in initiatie , controle enz.. Op dit vlak heb ik de laatste tien jaar niet mogen klagen...
We zijn hier tevreden over de nieuwe Paus!

Correspondent: Frans Douwen

Congo – 23 januari 2012

Vandaag zijn we dicht bij "De Brug". Hartelijk dank voor de toegereikte handen. Via Pater Ribbens mochten we uw gift van 1.500 Euro ontvangen ten voordele van de Kleuterschool "Cocorico" te Seke Banza.
Het is en blijft een uitdaging om MISSIE waar te maken in het Congolese binnenland.
Ik (Zr Noëlla) die hier schrijf in naam van Zr Irène, ga er binnenkort weer naartoe. Concrete aanwezigheid is zo belangrijk . Ze verstevigt de goede wil van allen om zich te blijven inzetten voor ontwikkeling en Evangelie.
We proberen ook bij u aanwezig te blijven met brieven (soms wat moeilijk omwille van het vele werk hier)
Nogmaals veel DANK.
Van Zr Irène Peeters en mezelf en de kleine gasten te S.Banza.

Correspondent: Frans Douwen

Congo - 20 november 2010

Ter inleiding: Dit project werd eerst gevolgd door Zuster Irène Peeters, daarna in 2010 opgevolgd door Zuster Akuma Léonie. Nu Léonie een nieuwe benoeming kreeg, worden we voor de briefwisseling geholpen door de stichteres van Cocorico en de andere scholen van Seke-Banza door Zuster Noëlla Lust. Het project gaat echter verder!

Hierbij een kort verslag van wat hier gedaan werd met de subsidie van “De Brug” in 2010. Ik steun me op het journaal van de econome van de zusters. De subsidie werd verspreid over 3 rubrieken:
A. De punctuele onkosten, vooral de lonen van het personeel.
B. Lopende onkosten: allerlei benodigdheden of schoolmateriaal
C. Beveiliging: bewaker bij nacht en bewaker bij dag.
Tot en met december zullen deze drie rubrieken staan voor 900 EUR. Een vierde rubriek is “Het veld” (1 ha) dat Zr Laurentine bewerkt samen met betaalde handarbeiders. Dit initiatief steun ik tot nu toe met hart en ziel. Het is een veld geleend aan onze Directeur van de Lagere School gelegen op een goeie 6 km. De Directeur is een bijzonder man die ons ICM al veel geholpen heeft en zelf hard werkt want met een onderwijzersloontje (nog geen 50 dollar per maand) kan niemand een gezin houden. We hebben de ontginningskosten en de volgende geschat en die zullen ongeveer 450 tot 500 EUR bedragen waarvan reeds 198 EUR gebruikt werden (voor ontbossing enz..). Het veld moet normaal winsten geven die geleidelijk naar autofinancement moeten leiden. Dit jaar is experimenteel. Ik doe ook een beetje mee. Besluit is: er ligt nog krediet in kas met bestemming. We leggen ook nog een bijdrage opzij voor de punctuele hulp aan het personeel gedurende de eerste 2-3 maanden 2011. Dat is 178 EUR in afwachting dat “De Brug” ons dan weer de hand geeft… Indien het veld goed lukt zullen we een intensere landbouwpolitiek doen die ons een spaarkas moet verzekeren om binnen 2 à 3 jaar zelfstandig te functioneren samen met de povere bijdrage van de Ouders. Hopelijk zal Sr Laurentine daarin volhouden, het is echt waar geen kleuterspelletje binst het regenseizoen!!!
Eigenlijk moeten de houten gebouwen van de school ook een flinke beurt krijgen. Doch gezien de miserabele toestand van de opvoedsters, verkiezen we voorrang te blijven geven aan de punctuele steun zoals we in 2010 gedaan hebben. Dus voorlopig nog geen beurt voor de gebouwen, we zien wel later… Hopelijk zullen onze missievrienden van “De Brug” deze specifieke situatie goed kunnen voorstellen en nog een beetje geduld hebben met ons.

Correspondent: Frans Douwen