Michael Smith


Leven en werk

Deze jonge man uit Kapellenbos vertrok naar Kuala Lumpur in Maleisië om jongeren te vor-men en op te leiden in het christelijk geloof. In een islamitisch land kon hij echter geen perma-nente verblijfsvergunning bekomen.
Omdat de nood ter plaatse niet groot was is het project niet verder uitgewerkt.

Brieven