Marleen & Luk Van Bortel


Brieven

Congo - februari 1979

Graag melden wij U het engagement van twee plaatselijke fijne mensen, die in Zaïre nl. Kasongo zich gaan ten dienste stellen van de plaatselijke bevolking. De brief weergeven is nogal moeilijk en zou in ons blad zeker 10 pagina’s vergen.
Zij melden hun indrukken als rijke Europeanen aangekomen In een vreemde, andere en ook corrupte wereld.
Dokter Luc weet zijn tijd te gebruiken in het hospitaal en Marleen geeft les en zorgt voor haar dochter-tje Tinneke en binnenkort voor nummer twee,
Wij zijn van plan hen eens te groeten en ons medeleven met hun werk mede te delen.

Correspondent: Werner Verhoeven

Congo - mei 1978

Mogen we even marleen en Luk Van Bortel voorstellen ?

Het zijn twee flinke idealistische mensen die afgestudeerd zijn aan de medische faculteit van Gent en Brussel. Marleen is 26 jaar en Luk 28 en hebben nog een dochtertje van 15 maanden. Zij waren des-tijds betrokken in een vroegere werkgroep voor ontwikkelingshulp te Heide.
Toen ze zich op het Kiel vestigden, sloten zij zich aan bij de plaatselijke werkgroep voor ontwikkelingshulp “Impuls”.
Door hun voorbeeld van inzet en hun sobere levenshouding hebben zij aan “Impuls” een grote stimu-lans gegeven.Al vroeg hebben zij zich voorbereid op de taak die ze samen gepland hadden, nl. gaan werken in een ontwikkelingsland. Ze hebben hiervoor jarenbang pleziertjes en comfort opzij gezet om hun doel te bereiken.
Ze hebben beiden moed en levenskracht in overvloed. Kortelings vertrekken zij naar Kasongo (Zaïre) om er mee te werken aan een medisch project.
Wij wensen hen veel sterkte en geluk toe met hun nieuwe taak in Afrika.

Correspondent: Werner Verhoeven