Marianus Zelazek


Adres

Puri - India

Leven en werk

Pater Zelazek is een Pools priester die in Puri werkt. Puri is zowat één van de belangrijkste bedevaartsoorden van de Hindoes.
Enkele kilometers achter de tempel van Lord Jagannatha ligt een groot melaatsenkamp. Het is hier dat pater Marianus, samen met de Sisters of Charity, werkt.
Een kindertehuis voor de kinderen van de melaatsen was een eerste project. Een schoenmakerij voor melaatsen en door melaatsen was een volgende en tenslotte een jutespinnerij voor de melaatsen. Op deze wijze worden deze mensen van verlopen bedelaars opgevangen en geloven zij terug in hun men-selijke waarde en verkrijgen meer zelfvertrouwen.
Het laatste contact dat wij met Pater Marianus gehad hebben dateert van 19 januari 1980. In zijn melaatsenkolonie, die toen 5 jaar bestond, leefden 346 mensen in 246 kwartiertjes.
De geneeskundige hulp bestond uit 1 dokter en 2 verpleegsters. Omdat nog vele melaatsen in strohut-ten woonden, stelde pater Marianus voor hem te steunen voor het bouwen van kleine huisjes. Onze steun is dan ook naar dit project gegaan.
Spijtig genoeg en ondanks ons vele schrijven is het contact weggevallen. Om deze reden is dit project dan ook gestorven.

Brieven

Puri - mei 1980

Na anderhalf jaar geen contact meer gehad te hebben, met de Poolse missionaris van Steyl nl. Maria-nus Zelazek, kreeg ik toch vorige week een brief binnen.
Marianus schrijft ons dat op 19 januari een godsdienstig dialoogcentrum is opgericht. Puri is nl. een pelgrimsoord van de Hindoes waar zij de Dharshan van de God Jagganath vieren. Jagganath is de heer van de wereld. Deze communicatiemogelijkheid vindt hij een zeer groot voordeelt.
In zijn melaatsenkolonie, die 5 jaar bestaat leven 346 mensen in 246 kwartiertjes. Er zijn 43 kinderen bij. De geneeskundige hulp bestaat uit een dokter en 2 verpleegsters.
Eveneens is er een sociale werker en de pater zelf. Deze mensen behelpen zich met tuinieren, vissen en klederen-productie. Een 52 maaltijden worden per dag gegeven aan de meest noodlijdenden. Er is ook een school voor 110 kinderen. Daar probeert men hen door bijzonder zorgen meer weerstand te geven tegen deze ziekte.
Pater Marianus stelt voor hem te steunen om huisjes te bouwen, omdat de meesten nog in strohutten leven, met alle miserie tijdens het regenseizoen. Eén huisje zou ongeveer 3.500 roepi’s kosten. (1 roepi = 7 Bf).

Correspondent: Werner Verhoeven

Puri - augustus 1978

Pater Zelazek is een idealist en werkt hard voor zijn melaatsen. Ook hij kreeg van ons 10.000 Bf, Hij dankte ons hiervoor gemeend en liet ons de keuze waarvoor hij dit geld zou besteden.
Zijn reeds 300 melaatsen heeft hij tewerkgesteld in een gaarkeuken (45 personen), tuinbouw (17 per-sonen) en een orthopedische schoenwerkplaats.
Jutevezel is in dit land een belangrijk product en nu wil de pater met de Sisters of Charity een vezel-spinnerij oprichten, waarin hij alle soorten melaatsen kan tewerkstellen.
Zo worden deze mensen van verlopen bedelaars opgevangen en geloven zij terug in hun menselijke waarde en verkrijgen meer zelfvertrouwen.
Ook richtte hij een school op met intensieve medische zorg voor de kinderen, en nog een hele reeks activiteiten.
Wij willen deze werker graag verder helpen, want hij zal er door komen.

Correspondent: Werner Verhoeven

Puri - mei 1977

Een tweede project uit India komt uit Puri, dat zowat een van de belangrijkste bedevaartsoorden van de Hindoes is. Daardoor komt het ook dat er veel melaatsheid heerst.
Enkele kilometers achter de tempel van Lord Jagannatha, ligt een groot melaatsenkamp. Een Pool Marinus Zelazek en enkele zusters zetten zich reeds in om aan de toestanden aldaar enige leniging te brengen. Zij kregen reeds regeringssteun.
Om de kinderen, die in dit kamp rondlopen voor besmetting te vrijwaren, gaan ze een kindertehuis bouwen. Ook. zullen ze een kleine kliniek oprichten, waar ze hoofdzakelijk eerste hulp kunnen bieden, wat toch al heel wat betekent in de bestrijding tegen deze ziekte,
Ook op een andere manier heeft Marinus Zelazek aan deze melaatsen gedacht.. Ondertussen heeft hij reeds een werkplaats opgericht om schoenen te maken; door melaatsen voor melaatsen.
Het is vooral door geen schoeisel te dragen, dat deze mensen hun ongevoelig geworden voeten ge-makkelijk kwetsen, waardoor het besmettingsgevaar nog stijgt.
Om een idee te geven hoeveel mensen er melaats zijn in de staat Orissa: 2% van de 2,5 miljoen in-woners. Dit betekent 50.000 mensen, Een paar schoenen kosten zowat 280 BF. Het is hiervoor dat wij besloten hebben steun te verlenen.

Veel werd er de laatste tijd over melaatsenhulp gesproken. Genezen is een ding, voorkomen is beter. Maar eenmaal getroffen door deze ziekte, worden deze mensen toch in moeilijke omstandigheden geplaatst.
Pater Zelazek en de zusters hebben een werkplaats opgericht voor schoenenproductie door de me-laatsen en ook voor de melaatsen.
Wij dachten dat tewerkstelling toekomstgericht en doeltreffend is.

Correspondent: Werner Verhoeven