Marc Ingelbrecht


Adres

El Salvador

Leven en werk

Het was november 1980 toen Marc zijn bijna voltooide studies in de geneeskunde onderbrak om zich naar Nicaragua te begeven, waar hij zijn inzet nuttiger achtte dan hier te lande. Het besluit om te vertrekken werd enerzijds ingegeven door een confrontatie met de schrijnende el-lende en een sterke roeping anderzijds.
Aanvankelijk vervoegde hij enkele mensen in Nicaragua waarmee hij een tijdlang in een hospi-taal te werk werd gesteld. Dit werk combineerde hij met consultaties in de armenwijken van de hoofdstad.
Korte tijd later vertrok Marc naar El Salvador om in de guerrillagebieden geneeskundige zor-gen te verstrekken.
In 1982 kwam hij terug naar België om geneesmiddelen te komen halen. Ook bij "De Brug" bracht hij een bezoek en geld werd ter beschikking gesteld om deze geneesmiddelen te beta-len.
Contact met de guerrillagebieden was uiterst moeilijk en zelf schrijven mochten we niet.

Brieven

September 1981

Het was november 1980 toen Marc zijn bijna voltooide studies in de geneeskunde onderbrak om zich naar Latijns-Amerika te begeven, waar hij zijn inzet nuttiger achtte dan hiet te lande.
Velen hebben hem hier jarenlang zijn taak weten kwijten als leider bij de scouts te Heide.
Het vrij plotse besluit om te vertrekken werd enerzijds ingegeven door een confrontatie met de schrij-nende ellende in gindse streken en een sterke roeping anderzijds.
Aanvankelijk vervoegde hij enkele mensen in Nicaragua waarmee hij een tijd lang in een hospitaal te werk werd gesteld. Dat werk combineerde hij met consultaties in de amenwijken van de hoofdstad. Het aantal ervan schommelde meestal tussen de dertig à vijftig per dag.
Inmiddels is Marc verhuisd naar het buurland El Salvador waar de miserie zowaar nog zwaarder on-dergaan wordt. Moord en terreur zijn er nog steeds schering en inslag.
Er komt momenteel weinig concreet nieuws door van die kant, maar we weten wel dat Marc nog in goede gezondheid verkeert. Hij heeft een veldhospitaal opgericht waarmee hij het bevrijdingsleger volgt om overal waar het kan gewonden en zieken te verzorgen.
De plaatsolijke bevolking is zeer gelukkig met deze buitenlandse hulp, en uit haar dank ondermeer door het in bescherming nemen van deze mensen.
Hulp is er nog steeds meer dan welkom.

Januari 1981

Onze goed gekende vriend en scout Marc Ingelbrecht is naar Nicaragua vertrokken om hulp te ver-strekken aan de vluchtelingenkampen van Salvadorianen aldaar. Ook aan de mensen van Nicaragua zelf, die het niet breed hebben en hard werken om dat failliete land terug op te bouwen, zal hij hulp verstrekken. Hij schrijft dat er enorm veel te doen is.
Ook Dany Mangelschots, een meisje dat er al langer is in Managua, schreef ons een brief. Van hen, mensen uit ons midden, die er ter plaatse leven, hopen we U in de toekomst objectieve en directe in-formatie te bezorgen. De vluchtelingen, die allen voor hun leven vrezen, stromen nu toe naar een land, dat tot voor kort volledig was leeggeplunderd door Somosa.
Ofwel geven we de steun rechtstreeks mee aan Ludo Van de Velde, ofwel bezorgen we de 15.000 F. aan het werk van deze jonge mensen. Of het er volgend jaar nog inzit hangt af van de toestand van onze kas. Het gaat hier om mensen te voorzien van geneesmiddelen want er sterven daar dagelijks vele goede mensen.