Louise Smeulders


Adres

Montes Claros - Brazilië
Adres: SMEULDERS Louise, Irmâ RENATA, Av. Cel. Prates 276, 39.400-104, MONTES CLAROS, M.G., Brasil

Leven en werk

Louise Smeulders, een zuster van het H.Hart van Berlaar, is jarenlang werkzaam geweest in Congo, maar moest toen wegens de moordpartijen van de Simba’s de vlucht nemen.
Haar tweede vaderland werd Brazilië en welbepaald het stadje Patrocinio, niet ver van Belo Horizonte, in de provincie Minas Gerais.
Zuster Renata (Louise Smeulders) is vroedvrouw in een hospitaal, waaraan hun convent gelegen is en ze een weeshuis voor meisjes begonnen.
Zuster Renata leefde in Patrocinio samen met zeven Braziliaanse zusters. Drie daarvan werken eveneens in het hospitaal. Dat hospitaal is een staatsinstelling en zuster Renata werkte er uitsluitend ’s nachts. Rusten was voor haar een onbekend begrip. Door haar permanente inzet voor de jonge moeders en dan ook vooral ’s nachts kon het niet anders dan dat zij van het leven buiten het hospitaal en het weeshuis weinig afwist.
In het weeshuis verblijven 32 weeskinderen van 6 tot 14 jaar. Voor het onderhoud van deze kinderen moeten de zusters zelf instaan, enige subsidie is er niet bij. Daardoor kampten zij met een ernstig geldtekort waardoor het ook niet mogelijk is meer weeskinderen op te nemen. In 1982 is zuster Renata gestart met naaicursussen te geven aan de plaatselijke vrouwen. In 1992 werd zij overgeplaatst naar Bela Vista do Paraiso waar zij haar beste krachten besteedde in de coöperatieven.
In januari 1999 werd Zuster Renata weer overgeplaatst. Dit keer naar Montes Claros waar zij zich inzet in de pastoraal en in het kinderheil.

IN MEMORIAM ZUSTER RENATA - LOUISA SMEULDERS

Op dinsdag 28 februari hebben wij afscheid genomen van Zuster Renata (Louisa Smeulders).
In augustus 2005 was zij nog met verlof en mochten wij haar begroeten. Niets vermoedend is zij in oktober met veel enthousiasme terug naar Brazilië vertrokken. Het zou slechts voor korte duur zijn. Wegens ziekte is zij in januari naar België moeten terugkeren en overleed zij op 23 februari 2006.
Louise Smeulders werd in Kalmthout geboren op 2 juni 1934. Zij trad binnen bij de zusters van het H.Hart van Maria (Berlaar) waar zij op 25 augustus 1955 haar kloostergelofte deed.
Zij droomde om missiezuster te worden, eerst in Congo, waar ze jarenlang werkzaam is geweest en waar ze wegens de moordpartijen van de Simba’s moest vluchten.
In 1968 vertrok zij naar Brazilië dat uiteindelijk haar tweede vaderland werd. Eerst was zij werkzaam in de provincie Minas Gerais in het stadje Patrocinio, niet ver van Belo Horizonte.
Zuster Renata was er vroedvrouw in een hospitaal en werkte er uitsluitend ‘s nachts. Aan het hospitaal was hun convent gelegen en zij begon er een weeshuis voor meisjes. In 1982 is zij gestart met naaicursussen te geven aan de plaatselijke vrouwen. Rusten was voor haar een onbekend begrip.
In 1992 werd zij overgeplaatst naar Bela Vista do Paraiso waar zij haar beste krachten besteedde in de coöperatieven.
In 1999 werd zij tenslotte weer overgeplaatst naar Montes Claros waar zij zich inzette in de pastoraal en voor het kinderheil.
Sinds 1981 hebben wij Zuster Renata met “De Brug” gesteund. Wij hebben haar dan ook dikwijls mo-gen ontmoeten. Wij zullen haar blijven gedenken als een sterke en bescheiden vrouw die resoluut voor de armsten heeft gekozen.
In Montes Claros zal zij zeker gemist worden. Wij trachten zeker contact met de mensen ginder op te nemen en hopen dat wij haar werk een beetje kunnen verder zetten.
Aan de familie en de zustergemeenschap van Berlaar bieden wij onze oprechte deelneming aan.

Brieven


Montes Claros - 12 december 2004

Aan allen van harte mijn beste Kerst- en Nieuwjaarswensen en ik bid opdat al jullie wensen voor 2005 in vervulling mogen gaan.
Ik hoop van jullie volgend jaar in goede gezondheid weer te zien, in juni kom ik in verlof.
Met mijn werk gaat alles goed. De groep van alfabetisering kreeg verleden week het brevet. Zij kunnen nu lezen en schrijven. Ik dank jullie nog eens van harte voor al jullie inzet, goede wil en moed om ons hier te helpen in onze werken, want het is met jullie steun dat we dat alles kunnen doen.
Vele warme groeten vanuit het grote Brazilië en tot kijk.

Correspondent: Roland Putseys

Montes Claros - 19 augustus 2004

Hartelijk dank voor uw schrijven. Hierbij dan de formulieren, hopelijk zijn ze goed ingevuld.
Zuster Veerle gaf haar formulieren reeds mee met haar familie. Die zijn hier geweest verleden maand. Zij zijn ook komen filmen en hebben foto's gemaakt van de ploeg die hier de soep klaar maakt. Ze film-den ook de wijk waar de soep bedeeld wordt.
Nog eens heel veel dank aan allen die zich zo inzetten voor ons werk hier, zonder jullie hulp kunnen wij dat werk hier ook niet doen.
Maria das Graças is een vrouw waar ik altijd op kan rekenen als ik naar de vergaderingen moet. Zij be-reidt de soep, bezoekt de armen en werkt op de post van de gezondheid. Zij begint daar om 7 uur 's morgens. Voor zij naar haar werk gaat bezoek zij eerst nog een arme vrouw die suikerziek is. Zij gaat haar 's morgens en 's avonds inspuiten met insuline.
In Montes Claros zijn ook verschillende Deense families die in het laboratorium van de insuline werken. Zij komen hier aan de mensen leren hoe zij de insuline moeten bereiden. Die families willen allen een kindermeisje, maar dan moeten onze meisjes wel Deens of Engels kunnen praten. Het is voor onze meisjes heel moeilijk, want ze kennen dikwijls hun eigen taal nog niet goed. Zo is dat dan weer een job voor de rijke meisjes. Ik denk dat er wel 60 families zijn. Het laboratorium Biobras heeft ook veel werk-volk aangenomen.
Vermits er in oktober verkiezingen zijn voor een burgemeester wordt er weer van alles beloofd. Lula zal zeker weer zijn best doen om verkozen te worden. Naar het schijnt heeft hij zijn tweede vliegtuig al in de maak. Hij wordt langs alle kanten bekritiseerd.
Hier is nog altijd veel werk, ik moet zeker nog niet gaan doppen.
Nog eens veel dank voor alles.

Correspondent: Roland Putseys

Montes Claros - 15 februari 2004

Van harte dank voor uw schrijven en ook voor de papieren voor het project. Deze keer zijn ze goed op tijd ! Ja, verleden jaar was het wat. Ik stuurde zo rap mogelijk een email naar Guy Verpoten. Uiteindelijk was alles in orde ! Hartelijk dank aan u allen voor alles wat jullie voor ons hier doen en ja, alleen onze goed God kan jullie vergelden voor al jullie inzet her voor ons. Hij zegene jullie allen voor alles !
U schrijft over de geruststellende berichten, maar voor ons hier is het precies het tegenovergestelde. Hopelijk wordt het nog goed. Vandaag is Rafael, een leerling van ons college, begraven, 13 jaar. Toen hij gisterenmorgen per fiets heer naar school kwam werd hij getroffen door een kogel, recht in de borst. Dood. De politie zat achter een bandiet die op de vlucht was. Ze lieten een schot en dat trof Rafael. aan zijn uniform zagen ze direct dat hij hier van onze school was. We werden hier verwittigd en de politie zelf deden hem naar de Santa Casa om de dood te laten vaststellen. Hier in de school heerste grote droef-heid en er was veel geschrei van zijn collega's en vandaag was er ook heel veel volk op het kerkhof. De ouders hebben nog 2 zonen, een van 15 en een van 8 jaar. Ja het is heel erg voor de mensen….
Gisterenavond was er ook een ongeval met de autobus die van Belo Horizonte kwam. Omwille van de regens zijn de autowegen zeer slecht en moeten ze uitwijken voor de grote gaten in de wegen. Dicht bij Bocainva, een stadje een goed half uur van hier, kwam een grote camion met houtskool recht op de bus af. Gevolg : 3 doden en 29 reizigers in het hospitaal.
Nu over het project : ja, in ons werk van 'pastoral da criança' wordt er niet gekeken of het katholieken, protestanten of atheïsten zijn. Ons werk is universaal en zo gebeurt het dikwijls met onze groep zwange-re vrouwen dat het grootste deel protestanten of 'evangelicos' zijn. Ik vraag hen dan ook dikwijls om het gebed te doen (atheïsten die bidden niet). Ge moet absoluut geen schrik hebben dat we die mensen uit-stoten, soms zijn er die zeggen dat hun pastoor of hun bisschop niet willen dat ze komen, doch we doen ons best om zoveel mogelijk iedereen te helpen. Ja ik vertelde mijn helpsters over de hulp die we gaan krijgen en iedereen is heel blij. Als het geld gestort wordt verwittig me dan a.u.b. dan kan ik er achter gaan, want er zijn ook pastoors die hun geld langs de 'pastoral da criança' krijgen. Zo kwam de secreta-resse verleden jaar me geld brengen en ik vroeg haar of het voor mij was. Ze zegde ja, maar ik zei haar dat ik van niets wist. Een paar uur later kwam zij het terughalen, het was voor een pater. Als ik weet wanneer het geld gestort wordt en hoeveel dan ga ik het aan de kassier zeggen.
Voor u beiden nog een heel goed verlof en hartelijke groeten.

Correspondent: Roland Putseys

Montes Claros - 24 augustus 2003

Hier ben ik met blij nieuws om u te vertellen dat onze bouw zo goed als klaar is. Ik ontving een bijdra-ge van de provincie Antwerpen, zodat ik al mijn schulden kon betalen + de laatste benodigdheden. Morgen komen ze de keukenkasten plaatsen met een afwasbak. We zijn ook verhuisd, zodat we geen huur meer moeten betalen.
Binnenkort zal onze bisschop Dom Geraldo zijn zegen komen geven, want ja, alle plaatsen waar de pastoraal van het kind werkt, gaat hij inzegenen.
Onze algemene overste, Zuster Leen, komt de 11de toe en dan zal zeker alles af zijn.
Ik nodig ook u allen uit voor die gelegenheid.Wees welkom, het zal een grote vreugde zijn.
Is het goed dat ik de rekeningen en foto’s met Zuster Leen meegeef? Zij gaat 24 oktober terug naar België. Dat moeten toch zeker geen speciale papieren zijn, want die heb ik niet hoor.
Nogmaals heel hartelijk dank voor alles en God zegene u allen voor jullie grote inzet voor ons.
Heel veel groeten en tot volgende keer.

Correspondent: Roland Putseys

Montes Claros - 15 juni 2003

Ja het wordt hoog tijd dat ik jullie nog eens schrijf, het is al weer wet geleden.
Hoe gaat het met jullie? Ik heb een kwade griep achter de rug, nog wat hoesten, maar dat is ook veel heter.Ja, al onze zusters hier kregen de griep, ik was de laatste. Het weer is wat frisser ‘s avonds,‘s nachts en in de morgen, maar door de dag is het warm.
Met mijn werk is alles goed.We zitten nog altijd in het gehuurde lokaal, onze bouw lag 3 maanden stil, doch hopelijk is de bouw deze maand klaar. We willen ook aan de grotere meisjes en straatkinderen handwerken aanleren. Daarom zou ik voor het volgend project graag hulp hebben voor het materiaal aan te kopen: 1 overlockmachine en 1 zig-zagnaaimachine, haak- en breinaalden, een paar scharen en verder de kleinigheden en het materiaal dat we daarvoor nodig hebben. Dan willen we ook een cursus van schilderen geven, er kwam zich al een vrouw aanbieden die ons daarbij wil helpen.
Krijgen wij voor de hulp die ik kreeg voor de bouw een speciaal papier om in te vullen, of moet ik al-leen de rekeningen en foto’s opsturen? Zuster Veerle komt op 4 juli terug uit verlof. Zij zal daar zeker wel meer over weten.
Verder gaat alles zijn gewone gang. De drugsmannen doen voort met hun baldadigheden.
Verleden maand gingen ze een winkeltje binnen ‘s morgens rond 8 uur. De man had nog niet lang opengedaan.Wel op hetzelfde moment dat ze binnenkwamen schoten ze de man dood en de zoon van 14 jaar die bij zijn vader was, ging van zichzelf en is 1 dag bewusteloos gebleven. Dan hebben de bandieten nog op een paar plaatsen dicht bij ons een brief in de bus gestoken met de zin: gij moogt ook bezoek van ons verwachten of een andere zin: de volgende die zal sterven zijt gij…
Ja, de mensen leven allen met veel schrik. Nu is wel de politie versterkt. Ze doen regelmatig daar een toer. Bij onze zusters op Major Prates hebben ze deze week woensdag, alles in de keuken en de voorraadkamer gestolen. Zij hebben de venster uitgebroken en zo konden ze gemakkelijk met alles weg. Er was die avond veel lawaai met vuurwerk, muziek, enz.. tot 1 uur ‘s nachts, zodat zij niets van de inbraak hoorden. Toen zij ‘s morgens opstonden vonden zij alles leeg.
Beste vrienden, nog eens heel veel dank voor alles wat jullie voor ons hier doen en ja, alleen de Heer, onze God, kan jullie voor dit alles belonen.Voor al jullie inzet voor onze arme mensen hier, want er is veel armoede hoor.Velen die honger lijden en het is nog ver van de belofte van onze president Lula, dat hij ervoor zou zorgen dat alle Brazilianen 3 maaltijden per dag zouden hebben.Hier zijn er velen die geen één volle maaltijd hebben. Vele kinderen die naar school gaan zonder iets te eten. Verleden
week nog zei een kind ons: ik ga wat water drinken om mijn honger te stillen. Het is er en zo zouden we graag in onze nieuwe keuken, als zij klaar is, soep maken voor de armen, maar daarvoor zal er ook geld nodig zijn om het eten te kopen. De soep hier is een dikke brij, zoals pap.
Nog vele hartelijke groeten en tot volgende keer als het God belieft.

Correspondent: Roland Putseys

Montes Claros - 11 april 2003

Vooreerst wens ik jullie een Zalig en Vrolijk Paasfeest! Ik schreef ook naar Christiane, maar daar ik gisteren het geld van de Brug ontving, haast ik me ook jullie een woordje te schrijven. Heel hartelijk dank aan u allen, het bestuur van De Brug, alle medewerkers en alle missievrienden die ons zo goed steunen. God zegene en belone u allen voor uw grote inzet en ja, ook aan allen een zalig en vrolijk paasfeest!
Ik ontving het geld in real: 4.354,96. Ik denk dat zij er op de bank niet zoveel aftrokken, want de pasto-ral da criança is een werk zonder winstgevend doel. Hier zeggen ze: filantropisch, ja, ons werk is vrij-willigerswerk.
Nu kunnen ze aan de bouw weer wat voortwerken en zal ik vensters en deuren kopen denk ik. De prijzen van de vensters is iets van een 3.000 real. Maandag zal ik met mijn helpers bespreken wat we eerst zullen doen: of het dak laten afmaken en van buiten af bezetten.We zullen zien, nogmaals harte-lijk dank en zuster Veerle (Jeanne Vandekeybus) zal jullie wel verder nieuws vertellen.
Het weer is hier heel warm terwijl ze deze middag op het nieuws gaven dat het in Rio Grande do Sul regent en het er koud is, kregen wij maar een beetje van de regen.
Ook veel dank voor het boekje van de Brug. Ik ontving het reeds voor zuster Veerle op verlof ging.
Morgen beginnen ze hier met de inentingen tegen de griep. Er zijn reeds gevallen in de Brasil en ja, in 2001, hadden we vergaderingen in Belo Horizonte. 2 dagen over de derde leeftijd, voeding, voor-zorgsmaatregelen voor ziekten, enz.. Daar werd ons toen gezegd dat we ons ieder jaar moeten laten inenten voor de griep, want dat er een heel erge griep zou komen en dat vele mensen zouden of zul-len sterven.
Vele hartelijke groeten.

Correspondent: Roland Putseys

Montes Claros - 24 november 2002

Van harte dank voor uw brief die ik met veel vreugde ontving. Hoe gaat het met jullie?
Ja, hier is het ongeveer hetzelfde. Eer wordt veel werk beloofd en van de andere kant hebben we fa-brieken die sluiten. De nieuwe president Lula beloofde veel, maar er zijn nog niet veel veranderingen. Het is zeker nog te vroeg, maar het loon van de grote mannen in Brazilië ging reeds omhoog (zij die al zoveel duizenden verdienen).
Het volk begint al wat ongeduldig te worden en van hier in Montes Claros gingen al enkele mannen van de gemeenteraadsleden naar Brazilia om te reclameren.
Afwachten!
Onze bouw legt het werk een week stil. Ik dacht dat we de laatste maand huur betaalden, maar er komt zeker nog één maand bij. Het geld van de Brug kwam nog niet toe. Als het in Belo Horizonte aankomt, belt men naar de pastoraal da criança en dan is het na één of twee dagen hier op de bank. Ik hoop dat het zo vlug mogelijk aankomt om het werk te kunnen voort laten doen. Ik vroeg hier aan Zuster Jeanne Vandekeybus of we de rekeningen ook naar de Brug moeten sturen, maar zij zegt dat
foto’s genoeg is. Ik heb al geld geleend.Hier is het weer stikheet. Deze middag zegden ze op het nieuws dat het in Rio de Janeiro 41 ° is!
Hier in ons college hebben we weer over de 2.000 leerlingen en nog alle dagen komen er nog ouders om plaats te zoeken voor hun kinderen. Er is geen plaats meer. De mensen weten dat er hier geen staking is zoals soms in de staatsscholen. Die zijn nog niet goed begonnen en er is al sprake van sta-king. De prijzen stijgen en het loon niet.
De benzine gaat zondag weer de hoogte in en ook de gas. Ze zegden ook op televisie dat er een kans bestaat dat de prijzen om de 14 dagen zullen stijgen.We staan er dus goed voor, als dat waar is!!!
Ik begin volgende week ook weer terug met een groep zwangere vrouwen. De vakantie is uit en we kunnen niet wachten tot de bouw klaar is, dat duurt nog veel te lang.
Ik eindig mijn briefje met veel hartelijke groeten en tot volgende keer.

Correspondent: Roland Putseys

Montes Claros - 24 november 2002

Ja, het wordt tijd dat ik jullie iets laat weten en nog eens hartelijk dank voor de aangename avond die ik bij jullie mocht doorbrengen samen met de bestuursleden en pater Gotink. Het was heel gezellig. Veel dank voor alles.
Hoe gaat het met jullie? Hopelijk alles goed, en het weer daar? Hier is het heel warm. Gisterenavond kregen we een beetje regen, maar heel weinig. We hebben een nieuwe president Lula. In januari wordt hij aangesteld. Vandaag stond er in de gazet dat hij naar Denemarken gaat, nu de 2de naar Ar-gentinië, de 10de zal hij in Washington Bush ontmoeten en de 12de zal hij in Kopenhagen zijn. Ja, hij heeft heel wat reizen op zijn programma staan. Voorts wachten we af wat het zal worden. De dollar is hier aan het zakken en de prijzen in de winkels stijgen, by. van keukenolie is de prijs op 1 maand tijd verdubbeld en de lonen zijn nog niet omboog, daar wordt nog over getwist.
Gelukkig kan ik met jullie goede hulp mijn werk verder doen. Ik kocht een naaimachine en hetgeen we nodig hebben van het gerief dat ze gestolen hebben; een fiets nog niet. Die fiets werd op de wijk zelf aangeboden aan een jongen om hem te kopen en die jongen had direct gezegd dat het de fiets van de zuster was. Neen, zij die man, zij heeft hem aan mij gegeven. Zijn vader vertelde het me. Ik heb hem gezegd: ik zal u geld geven, dan koopt ge hem maar voor mij, want hij verkoopt hem voor heel weinig.. Maar die vader zei dat het zo’n gevaarlijk man was, dat als ik hem zou kopen, hij hem ‘s nachts terug zou komen stelen. Hij schrikt er ook niet voor terug om te moorden. Hij heeft het al ge-daan.
Tegenwoordig is het iets met die moorden. Iedere dag wordt het erger, ook de werkloosheid. Lula heeft veel werk beloofd, ik ben benieuwd hoe hij het zal oplossen, en ook het eten, want hij wil dat alle Brazilianen 3 keer per dag zullen eten. Velen onder deze mensen hebben niet één keer per dag fat-soenlijk eten en de bedelaars vermeerderen met de dag, zo ook de ziekten.
Voor 3 weken beviel Erika, één van mijn groep zwangere vrouwen. Na de bevalling belde zij naar de geburen om haar man te verwittigen dat ze de volgende morgen naar huis mocht. ‘s Morgens had zij heel hevige hoofdpijn en hoge koorts. Toen haar man in het hospitaal kwam was Erika in coma met hersenvliesontsteking. Het bericht kwam bij ons aan dat Erika ging sterven, dat zij heel slecht was. Gelukkig kwam zij stilaan bij en nu na 3 weken is zij thuis. Verleden week bevielen er nog 2 van de groep, de ene was 14 jaar en de andere wordt 14 volgende maand (gevolgen van de drugsmannen in de wijk). Voor een goede maand hebben zij 50 zakken cement gestolen van de kerk die ze aan het vergroten zijn. Ze hebben ze goedkoop verkocht. Toen de politie erachter kwam hadden zij alles al verkocht. Ja, de prijs van de cement is ook omhoog, want op het project toen was hij 15 en nu 18,50.
Ik kreeg gisteren het boekje van De Brug, heel veel dank...
Ons algemene overste is hier en nu de 1ste komen haar 2 raadsleden toe in B.H. ik stuur hierbij nu ook de bankrekening waarop het geld kan gestort worden. Dan is het tamelijk vlug hier.
Ik wens jullie en alle missievrienden reeds een gezegend, vreugdevol en gelukkig 2003. Ja, vrede aan alle mensen op aarde, moge dat eens waarheid worden.
Aan allen vele hartelijke groeten en nog eens veel dank aan allen.

Correspondent: Roland Putseys

Montes Claros - 29 april 2001

Vandaag ontving ik het tijdschrift. Hartelijk dank. Ik heb het blijkbaar in het vorig nummer niet goed begrepen voor wat hetreft die anekdotes. Ik dacht dat het moppen waren (n.v.d.r. deze moppen zullen we volgend tijdschrift publiceren).
In ieder geval wens ik, samen met onze armen hier, jullie van harte proficiat bij uw 25 jaar. Proficiat voor jullie inzet, moed en volharding. Het is omwille van jullie hulp dat wij hier ons werk naar behoren kunnen voortdoen. Overmorgen is het 1 mei en is het ook hier een verlofdag. Hier op de parochie is het ook feest. Dit begon al eergisteren met kraampjes waar men gepofte maïs, groene maïs, belegde broodjes, enz.. verkocht. De opbrengst hiervan gaat naar verschillende werkgroepen van de parochie.
Deze week kregen we nog bezoek van Stan Boden en de op rust zijnde pastoor van Sterbos (Ster-kens). Stan is de broer van Zr. Chantal die hier in het hospitaal werkte. Het was een aangenaam weerzien.
Nog veel hartelijke groeten en nog eens veel dank voor alles.

Correspondent: Roland Putseys

Montes Claros - 8 april 2001

Het was wel een grote teleurstelling toen onze zusters uit België terugkwamen en zij het geld van ‘De Brug’ voor mijn project niet bij hadden. Hopelijk is de cheque onderweg en is dat misschien toch nog het beste. Ik zit er echt wel op te wachten, want ik heb het geld voor mijn werk broodnodig.
Er zijn wel grote problemen met het versturen van pakketten. Voor het verzenden hiervan komt heel wat administratie kijken en de kans is groot dat onderweg alles wordt geopend of dat het helemaal niet meer aankomt. De nieuwe algemene overste, zuster Leen, is op 29 maart op bezoek geweest in Belo Horizonte en ze heeft voor het algemeen bestuur in België een Braziliaanse zuster (Aninha) meege-nomen. Hopelijk is zij het in België rap gewoon.....

Correspondent: Roland Putseys

Montes Claros - 15 oktober 2000

Vandaag is het zondag en schrijf ik u vlug enkele woordjes. Het is een mooie, warme of liever hete dag. Alles snakt naar regen, terwijl er in Rio Grande do Sul overstromingen zijn.
God zij dank kwam het geld verleden week op de bank toe. Ik kan deze week aankopen doen voor mijn werk. Zaterdag gaan we de kindjes van Vila Alice, van ons kinderheil wegen. We hebben mo-menteel 116 kindjes tot 6 jaar. We kunnen hun nu iets extra geven. We gaan een grote taart maken en broodjes of liever worstenbrood. Ja, het zal een groot feest zijn voor hen. De kinderen krijgen dan ook een ballon, een lekstok, karamellen en een zakje gepofte maïs. Van plastieken frisdranknessen maakten we deze week doosjes, waar we al de snoep dan insteken. Ik heb goede helpers en help-sters voor mijn werk. Vrijdag gaan we aan de moeders van de ondervoede kindjes leren hoe zij met ‘multimisture’ en zemelen taart kunnen bakken door er appelsiensap bij te doen. Heel lekker, Het is dankzij jullie goede hulp dat wij dit alles kunnen en door de bakoven die ik aankocht. Hij bakt heel goed.
Nog eens heel hartelijk dank, ook in naam van al onze mensen hier, voor jullie dappere inzet en de milde giften.
God zegene u allen en jullie families met een goede gezondheid.
Hartelijke groeten.

Correspondent: Roland Putseys

Montes Claros - 26 augustus 2000

Hartelijk dank voor uw brief van 2.7. Op 24 augustus ontving ik de cheque van 1.425 dollar. Hier is geen Citybank. Ik gaf hem af op de Banco de Brazil waar we een rekening hebben. Nu duurt het nog 50 dagen vooraleer het geld hier is. Er wordt 25 dollar afgetrokken voor de onkosten van de bank.
Aan u en alle brugleden heel veel dank voor alles. God zal het jullie lonen, voor al jullie inzet voor on-ze werken en voor de mensen hier!
Verleden week hadden we weer bezoek van België. Het nichtje van zuster Malvine huwde op 12 au-gustus, ze kwamen op huwelijksreis naar Belo Horizonte. In plaats van met de andere reizigers mee te gaan kwamen ze dan naar Montes Claros. Ze bleven een 4-tal dagen hier, daarna gingen ze terug naar Belo Horizonte en naar Bahia, waar zij terug bij de groep aansloten. Zij wonen in Kapellen.
Hoe was jullie verlof?
Het is hier al warm alhoewel het nog winter is. Met één deken ‘s nachts is het al veel te warm voor mij.
Het is hier ook volop politiek, want op 1 oktober zijn er verkiezingen voor een nieuwe burgemeester, of voor herverkiezing.
Hartelijke groeten voor u allen en nog eens heel veel dank.

Correspondent: Roland Putseys

Montes Claros - 13 juli 2000

Ik ben hier op retraite in Para de Minas. Zuster Mella gaat zondag op verlof naar België, zodat we brieven kunnen meegeven.
Hoe gaat het met jullie? Misschien wel op verlof, want in België is het nu vakantie. Onze Fonne belde me voor een 14-tal dagen dat Jos Bierkens bij hem was geweest op de winkel. Hij dacht dat de som van de Brug voor mij gestort was, maar dat ik dat maar aan mijn correspondent moest vragen. Ik hoop nog altijd dat zuster Veerle, die ook op verlof is volgende maand, het geld meebrengt. Of is het geld al per cheque verstuurd?
Voor volgend project zou ik weer graag voor mijn groep zwangere vrouwen en voor het kinderheil wil-len vragen. De groep is groot. Verleden week bevielen er weer 3, maar er komen er nieuwe bij. Som-mige moeders moeten één uur gaan en dan geef ik hun toch graag iets te eten en te drinken. Voor enkele maanden was er iemand bij die ondervoed was. Door haar lage bloeddruk ging zij van haar zelve. Haar kindje heeft na de geboorte dan ook maar een paar uur geleefd. Zij komt nog regelmatig om voedsel voor haar andere kindjes. Een andere vrouw beviel vorige maand van haar 5de kindje. Zij kan enkel eten wat ze krijgt als voedsel, haar kindjes zijn in de crèche, maar die is deze maand geslo-ten. Haar man is ziek. Zo zijn er zeer veel gevallen.
Op Vila Alice, waar ik verantwoordelijke ben, hebben we nu 105 kindjes in het kinderheil. Enkele moe-ders zijn nog zwanger. Ik probeer ook zoveel mogelijk Joao Luiz te helpen die verantwoordelijk is voor Castelo Branco, ook een heel arme wijk, waarvan ook verschillende zwangere moeders om hun kindskorf komen. Bij hem zijn ook 100 kindjes. Ja, onze bairro Eldorado is groot. Ernane die de straten rond Vila Alice heeft, heeft 120 kindjes, maar hij kijkt er niet goed naar om. Verleden maand heeft hij de kindjes weer niet gewogen. Dan komen ze aan mij vragen om ze bij ons te mogen wegen.
Ik moet nu eindigen. Veel hartelijke groeten en tot volgende keer. Een goed verlof en nog eens heel veel dank.

Correspondent: Roland Putseys

Montes Claros - 23 januari 2000

Wel, van de week ontving ik uw brief van 21 november waarop u zo spoedig mogelijk antwoord ver-wachtte. Ik ontving hem samen met een zevental andere brieven die naar de parana gestuurd waren. Ondertussen hebben jullie wel mijn kerst- en nieuwjaarswensen vanuit Montes Claros ontvangen. Har-telijk dank voor uw schrijven. Hopelijk zal ik wel steun van de Brug ontvangen.
Ik werk hier nu op onze bairro zelf. Ik heb een groep van ongeveer 40 moeders. Vroeger waren dat er meer, maar de moeders die reeds bevallen zijn konden reeds vertrekken met hun kindskorf. Ze kre-gen eerst lessen over hygiëne en voeding.
Ik kreeg hier bezoek van Kris en Sonja Francken-Broos uit de Kijkuitstraat 75 A, ze zijn familie van zuster Veerle.
Deze week bezocht ik weer enkele families met kleine kinderen die ik dan kon inschrijven voor het kinderheil. Momenteel zijn er op ‘vila Alice’ 69 kinderen tot 6 jaar. De laatste zaterdag van de maand worden de kindjes gewogen. Ik zorg dan dat ik iets heb om mee te geven. Zo koop ik dan by. appel-sienen, gepofte maïs, koekjes of ik maak zelf pap. Het is dan voor de kinderen feest. Met Pasen, kin-derdag en Kerstmis is er een extra feest. Dan komen er zelfs kinderen van andere straten (de bairro is verdeeld in verschillende groepen voor de pastoraal). Ik heb dan hulp van 3 vrouwen. Voor deze men-sen wordt dan gezorgd dat er iets is om te eten en te drinken. Ook koop ik materiaal aan om te werken. Dus voor dit alles hoop ik op jullie hulp.
Verleden jaar kocht ik om te beginnen voor meer dan 500 dollar materiaal aan en nu moet ik weer hand, stof, haakkatoen enz. aankopen.
Hartelijke groeten voor u allen en nog eens heel veel dank voor alles.

Correspondent: Roland Putseys

Montes Claros - 24 april 1999

Vlug een briefje vanuit mijn nieuwe thuis ! Ja, van zuster Jeanne Vandekeybus weten de brugvrienden wel veel nieuws. Zij werkt in het hospitaal en ik in de pastoraal in het diocesaan werk. Onze zaal is niet zover van de Santa Casa van zuster Jeanne. Iedere dag komen er moeders bij ons met hun ziek kindje om hulp vragen. Ze worden naar de hospitalen (er zijn er verschillende hier in Montes Claros) van Pontius naar Pilatus gestuurd. Hun toevlucht is dan dikwijls zuster Jeanne. Ik vraag me soms af als de zuster er niet meer zou zijn of het dan nog wel hetzelfde zou zijn. In de andere ziekenhuizen moeten zij eerst betalen voor zij onderzocht of opgenomen worden. Zo is het ook voor het verkrijgen van medicamenten. Wij hebben een apotheek met plantaardige geneesmiddelen tegen wormen, ijzer, calcium, siroop voor de hoest enz.. Sommige dokters schrijven medicamenten voor en zo werkt dan onze apotheek ook de ganse dag (hier is het veel goedkoper dan in de stadsapotheek). Deze week hadden we heel de week opleiding met een dokteres van Belo Horizonte over de ‘terceira idade’. On-ze leidsters wordt nu ook gevraagd om bij de huisbezoeken niet alleen de kindjes, maar ook de ouder-lingen te volgen en hen zo nodig naar de dokter te sturen. Dat wordt wel iedere dag moeilijker voor het hospitaal.
Weet u of de cheque al onderweg is? Andere jaren komt hij rond maart aan, maar tot nu toe kreeg ik nog niets. Misschien krijg ik het geld als ik op verlof kom in België rond 29 mei. We kunnen dan zeker meer vertellen.
Ik denk nog veel over en aan Bela Vista en ik krijg regelmatig brieven van daar.
Ik kreeg ook het boekje van de Brug met al het nieuws. Heel veel dank!
Ik eindig met vele hartelijke groeten voor u allen en nog eens veel dank voor alles.

Correspondent: Roland Putseys

Bela Vista do Paraïso - 1 februari 1999

Van harte dank voor uw brief die ik verleden week met veel vreugde ontving. Uw brief was bijna 6 we-ken onderweg. Mijn wederkerige wensen voor ‘99, ook aan heel je familie.
Ook hartelijk dank aan alle medehelpers van de Brug voor weer die grote inzet voor ons missionaris-sen, voor de geslaagde feesten en voor de mooie som van 56.000 ft. God zal het u allen lonen.
Wel, ik moet nu naar Montes Claros verhuizen, waar ook zuster Jeanne Vandekeybus woont. Ik kwam hier al overeen met onze pastoor dat hij de cheque die jullie opsturen, gaat omwisselen en dat hij dan de mensen van de fazenda Inga zal helpen. Ondertussen is nu de grond van hen onteigend. Nu kun-nen de mensen er gerust verder op boeren. Iedereen heeft nu zijn stuk grond waarop zij hun eigen huisje kunnen bouwen.
Van 12 tot 16 februari hebben we vergadering in Patrocinio en dan ga ik naar Montes Claros. Ik doe er hetzelfde werk als hier, helpen in de Pastoral da criança. Ik vroeg aan onze overste om terug in het ziekenhuis te helpen. Vanaf 28 mei tot 28 augustus mag ik in verlof gaan.

Correspondent: Roland Putseys

Bela Vista do Paraïso - 1 februari 1999

Van harte dank voor de boekjes van de Brug die ik steeds met veel belangstelling lees. Ook hartelijk dank voor alles wat jullie met veel moed en inzet voor ons missionarissen doen en waardoor jullie ook zo missionaris zijt!
Ik stuur u mijn nieuw adres want ik ben verplaatst naar Montes Claros waar we 4 huizen hebben.
Hartelijke groeten.

Correspondent: Roland Putseys

Bela Vista do Paraïso - 12 mei 1998

Hoe gaar her met u ? Hopelijk alles goed.
Wel, gisteravond ontving ik het boekje van de Brug en tot mijn grote verwondering staat mijn project er dit jaar niet bij. Hebt u mijn schrijven dan niet ontvangen? Ik zou het heel spijtig vinden als ik de men-sen niet meer zou kunnen helpen met hun landbouw. De oogst hangt heel veel van het weer af en als zij geen goede oogst hebben moeten zij veel meer eten kopen (of honger lijden).
Ik hoop dat u er nog voor kunt zorgen.
Het weer is hier in de ‘parana’ al fris, stilaan wordt het winter, in de ‘nordeste’ heeft het al lang niet meet geregend, met alle gevolgen. Geen voedsel meer voor de mensen, het vee is dood op de wei-den enz.. Langs alle kanten worden overstromingen; ‘t Is een aardige wereld, is het niet?
Ik schreef naar Inge Beyers en stuurde haar ons telefoonnummer. Zij heeft nog niet geantwoord of nog niet getelefoneerd. Zelf ken ik haar nummer niet.
Het werk van ‘pastoral de criança’ begon hier in de ‘parana’, in Floréstopolis, kort bij ons. Dit jaar be-staat het werk 15 jaar. Het wordt in juli gevierd, dan komt de stichteres Doctora Zilda Arns, die in Curi-tiba woont, zeker weer naar hier. Verleden jaar was zij in Londrina. Zij ging ook al naar Afrika om daar het werk te stichten.
Nog vele hartelijke groeten en nog eens veel dank voor alles.

Correspondent: Roland Putseys

Bela Vista do Paraïso - 24 maart 1998

Met heel veel vreugde ontving ik verleden week de cheque van 1.166,49 dollars! Hartelijk dank in naam van al onze mensen. Het geld komt juist op tijd want het is de tijd van de sojaoogsten, dan wordt er weer tarwe enz. geplant. Zij zijn nu ook weer een grote groentetuin aan ‘t aanleggen want nu kunnen ze weer zaad en meststoffen kopen.
Ik vertel hun over jullie moedige inzet en al het werk dat jullie doen om het geld bijeen te krijgen. Zij hebben wel respect en bewondering voor iedereen die werkt voor De Brug. Nogmaals heel veel dank voor alles!
Verleden week heeft er weer in 11 staten van Brazilië een optocht geweest om de regering te dwingen de onbewerkte gronden te onteigenen. Zij beloven wel, maar meestal blijft het daarbij. Af en toe komt er toch eens wat grond vrij voor hun, maar de fazenda Inga tot hiertoe nog niet.
Volgend jaar mag ik in verlof komen. Normaal alle 3 jaar, dus in 1999 (de zusters die nog een vader of moeder hebben mogen om de twee jaar naar huis gaan).
Hopelijk is bij jullie alles goed, hier ook. Op tv lieten ze gisterenavond op ‘t nieuws de voetbalploeg zien die in Duitsland aankwam. Her was in de sneeuw en de paasbloemen stonden al schoon open!
Nogmaals dank voor uw schrijven en warme groeten vanuit het warme Brazilië.

Correspondent: Roland Putseys

Bela Vista do Paraïso - 30 oktober 1997

Veel dank voor Je brief die ik gisteren mocht ontvangen.
Ik was ervan overtuigd dat ik in mijn vorige brief vroeg om het project te vernieuwen, maar nu las ik dat ik het vergat was. Van de families op de fazenda Inga zijn er verschillende naar grond die ontei-gend is en waar zij weten dat die grond echt van hun is. Maar op Inga kwamen 40 nieuwe families bij! Ik vind het zo zielig dat die mensen daar werken, met altijd die onzekerheid dat die grond ooit eens van hen zal zijn. Den ‘Incra’ doet beloften, maar daar blijft het bij. Af en toe komen zij eens kijken, be-loven weer wat anders en zo blijven de mensen voort werken en hopen op een betere toekomst.Ja, hoop doet leven!
Hier beginnen de verkiezingsprogramma’s voor hot presidentschap van volgend jaar geloof ik. De ene kandidaat belooft dan tegen de endere op!
Onze boeren zijn al maïs en soja aan ‘t planten. Zojuist ontvingen we een uitnodiging van de ‘pro-vopar’ voor een vergadering over hongerbestrijding hier in Bela Vista (omwille van de werkloosheid). Er is sprake om een kaarsenfabriek te beginnen om zo wel werk te verschaffen, maar ik vraag me af of die fabriek wel afzet zal hebben.
Ons werk met de ‘pastoral da criança’ gaat goed en we leren de moeders om de kinderen zo goed-koop mogelijk en toch goed op te voeden, maar het duurt wel vooraleer zij het aanvaarden.
Wat onze correspondentie betreft weet ik ook niet waarom sommige brieven zolang onderweg zijn. Hier komt nu de post niet meer iedere dag maar om de 2 dagen. Op maandag is er geen post.
Ik moet jullie mensen van de Brug nog eens hartelijk danken voor al jullie inzet en ook proficiat voor al de projecten die jullie zoveel mogelijk helpen en die ook steeds aangroeien.
Hopelijk wordt de kaasavond weer een succes.
Hartelijke groeten aan u allen

Correspondent: Roland Putseys

Bela Vista do Paraïso - 29 mei 1996

Gisteren heb ik uw brief van maart ontvangen. Hartelijk dank en nog meer dank voor de cheque van 1.110,49 dollar die ik verleden week mocht ontvangen langs de City bank. Ik kreeg er 1.050 reals voor. (Volgens de cheque werd het geld reeds, in februari gestort en nu kreeg ik het pas aan). Uw brief was ook lang onderweg omdat hij per boot kwam in plaats van met het vliegtuig (gelukkig kwam hij aan, want in een open omslag is dat hier wel gevaarlijk).
Volgende maand, als het God belieft, ben ik in België.
Hartelijk groeten en nog eens heel veel dank.

Correspondent: Roland Putseys

Bela Vista do Paraïso - 6 oktober 1995

Van harte dank voor het boekje van de Brug dat ik gisteren met veel vreugde ontving!
Gelukkig is hier alles goed. En augustus kregen we bezoek van zuster Veerle, ze was verwonderd over de uitgestrekte tarwevelden, haver, enz.., doch dit jaar stond alles laag omwille van de droogte. Nu regent het en de boeren die hun tarwe nog niet oogsten, zien de oogst verloren gaan. Door de droogte was ook de bonenoogst maar klein. Nu beginnen de boeren met soja en maïs te planten en er is ook wat meer werk voor onze seizoenarbeiders om maniok en suikerriet te planten. Dat gebeurt hier nog steeds met de hand.
Voor het jarige kinderheil heb ik samen met mijn helpster een feest georganiseerd. We hebben nu 522 kindjes. Nu moeten we weeral zorgen voor de viering van Kerstmis.
Wel ik eindig met nogmaals hartelijk dank te zeggen voor alles wat jullie voor ons doen. Proficiat voor jullie werk. Ik bid de goede God dat Hij jullie blijft bezielen en jullie kracht geeft met goede gezondheid met het missionariswerk voort te doen, want jullie zijn ook echte missionarissen.
Hartelijke groeten.

Correspondent: Roland Putseys

Bela Vista do Paraïso - 29 mei 1995

Gisteren gingen we met de pastoor naar de fazenda Inga om er eucharistie te vieren en om 2 kinde-ren te dopen. Er was veel volk in de mis. Voor de doop werd het gerief (een kan en een schotel) ge-bruikt dat we kochten met het geld van de Brug.
De meimaand is nu bijna ten einde. Elke avond is er een noveen voor het pinksterfeest. Er wordt hard gewerkt in de parochie. Met Pinksteren zelf is er dan de avondmis waar iedereen van de buitenkapel-len ook aanwezig is.
Het weer is hier goed. Op sommige velden wacht men wel op regen. Verleden week werden nog 6 zakken bonen geplant, de andere bonen staan reeds in bloem en de tarwe die geplant werd komt ook uit.

Correspondent: Roland Putseys

Bela Vista do Paraïso - 7 mei 1995

Wet verleden week vrijdag ontving ik met veel vreugde de cheque van de Citybank! Heel veel dank aan alle vrienden die me daarbij geholpen hebben. God zal het jullie lonen! Wie geeft met vreugde wordt er dubbel voor beloond. Dat ondervind ik ook iedere dag.
Wel met het geld dat ik van jullie kreeg ben ik in Londrina samen net de pastoor die een grote auto heeft, aankopen gaan doen. We hadden nog potten en pannen nodig voor het restaurant van de faze-nIa Inga. De vrouwen daar waren heel gelukkig. Het geld werd ook gebruikt om een gasvuur en bus-sen gas aan te kopen. Ook werden er zakken bloem, olie en suiker aangekocht. Bonen, rijst en maïs hebben we zelf al gewonnen op het veld. De bonen staan nu goed, maar het zou moeten regenen an-ders zullen de bonen verdrogen.
Om wat vlees te hebben zijn de mensen nu ook begonnen met het kweken van varkens en kiekens. Zo komt men er hier ook wat bovenop.
God zij dank kan Ik met jullie hulp hier de mensen goed helpen en veel families gelukkig maken.
Er is een groepje mensen uit Londrina die deze week komen helpen in de coöperatief om wat lessen te geven. Er komt ook een onderwijzeres die de volwassenen leert lezen en schrijven. Deze lessen vinden ‘s avonds plaats, nadat de mensen terug thuis zijn van de velden.
Wel nog eens hartelijk dank voor alles en we bidden voor een goede gezondheid, kracht en moed voor al jullie families.
Hartelijke groeten

Correspondent: Roland Putseys

Bela Vista do Paraïso - 1 juni 1995

Wat een vreugde het tijdschrift van de Brug te ontvangen. Heel hartelijk dank!
Ja, nu weet ik ook wat nieuws van de andere missionarissen van onze streek. Ook de activiteiten van de Brug kan ik zo wat volgen. Hier hebben we ook heel wat werk, zeker nu voor het Pinksterfeest. Er is nu een noveen met eucharistieviering en daarna bidden we het rozenhoedje. Er komt zeer veel volk naar deze vieringen, die worden voorbereid door Zr. Terezinha.
Van Jan Simons hoorde ik niets meer. Ik weet zelfs nog niet in welke parochie hij nu werkt. Onze pas-toor hier is overgeplaatst naar Londrina en wij krijgen nu een jong gewijd priester.
Nog veel hartelijke groeten.

Correspondent: Roland Putseys

Bela Vista do Paraïso - 19 augustus 1994

Heel veel dank voor uw schrijven dat ik gisteravond bij mijn thuiskomst van een vergadering in Londri-na mocht ontvangen.
Ja, van het geld hoorde ik nog niets, maar het komt misschien nog wel nu er ontdekt werd dat het ver-keerd werd gestort.
Via een nicht vernam ik dat alles wat in Boechout klaar stond om te verzenden, in vlammen opging. Ik vind het wel raar dat de mensen van Boechout zelf mij niets lieten weten. Ik vind het wel spijtig want het was zeer veel materiaal.
Wel gisteren schreef ik een brief naar Paula Ansoms met een project voor een keuken voor de fa-zenda inga. (Fazenda: groot landgoed). Via een vriendin vernam ik dat pastoor Simons voorstelde dat mijn volgend project moest zijn voor een keuken voor die mensen. Ja de pastoor heeft de toestand daar gezien.
Door de koude hier zijn niet alleen de koffie, maar ook de maïs en de bonen bevroren. Ook de boeren die vroeg tarwe zaaiden, hebben alles terug moeten omploegen. Zij gaan nu terug maïs en soja plan-ten. Op de fazenda Inga zijn ze ook terug begonnen met bonen en maïs te planten. De koffie zal vol-gend jaar duur zijn, want het duurt nu 2 jaar vooraleer er weer koffie is. Sommige boeren zijn zelfs hun koffieplantages aan ’t uit doen om soja te planten.
Onze 6 zusters zijn nu voor vergaderingen in Belo Horizonte. De zusters die terugkwamen van verlof uit België vertelden over de hitte.
Wat “clube das maes’ betreft: dat zijn zwangere vrouwen die hun kindskorf komen maken, samen met andere vrouwen en meisjes die willen leren haken, breien en naaien. Op de fazenda is er een meisje die met me meegaat om de vrouwen te Ieren hoe ze tekeningen kunnen maken op keukenhanddoe-ken, op bloezen enz.
Volgende dinsdag komt de algemene overste samen met de zusters naar hier. Ik zal haar vragen of ze wil nazien of het geld in Berlaar aankwam, dan kan ik het u laten weten.
Nog eens heel veel dank voor alles en wij bidden hier voor jullie. Ook bidden wij voor de komende verkiezingen hier begin oktober, want er zal veel van afhangen.
Weet je dal de real hier nu hoger staat dan de dollar?

Correspondent: Roland Putseys

Bela Vista do Paraïso - 1 februari 1994

Heel veel dank voor de gulle gift die Ik weer van de Brug mocht ontvangen. Ja, jullie hebben er weer hard voor gewerkt en onze goede God zal er jullie voor lonen hier op aarde of in het hiernamaals.
Hier op aarde, ja het is een aardige wereld waarin we leven, vol geweld en gruwel, maar we doen ons best om er iets goeds van te maken. Hier neemt de armoede en de honger toe. Nochtans lagen er weer duizenden zakken maïs opgestapeld klaar voor de uitvoer, maar er werd te lang gewacht op verhoging van de prijs zodanig dat alles verloren ging.... en dan het grootste deel van de bevolking dat maar honger moet lijden. Ja via televisie zullen jullie al deze beelden ook wel zien.
Verleden week kwam Jan Simons, de pastoor van Achterbroek, hier op bezoek. Ik dacht dat hij het geld van de Brug wel zou bij hebben, ik had namelijk al aan verschillende mensen beloofd dat ik hen in januari zou helpen. Velen komen hier aankloppen bij ons om hen wat te helpen. Misschien kan het geld meegegeven worden met Zr. Maria die uit verlof zal terugkomen. Als Zuster Maria het geld niet bijheeft zal ik naar ons algemene overste bellen, die is hier nu in Brazilië sinds 5 december. Als zij hier was in Bela Vista hebben we enkele plaatsen bezocht die door ons gesteund worden. Zij heeft nu inderdaad gezien hoe die mensen daar moeten leven, de varkensstallen in België zijn veel beter dan de woningen van onze mensen hier. De mensen werken er hard, maar voor ‘t ogenblik is het zeer zwaar om niet van de honger om te komen. Hopelijk valt de oogst goed mee, zodat zij stilaan kunnen beginnen werken aan hun huisjes.
Zij zijn nu bezig met keerborstels te maken. Verleden week zijn zij met de tractor naar de stad gere-den om 350 keerborstels de verkopen. De gemeente heeft het dak van hun schooltje hersteld. Het regende er namelijk binnen. Ook werden er enkele toiletten voorzien. Zij beloofden ook dat ze zouden zorgen voor elektriciteit, maar zij moeten zelf een motor kopen, wat ook heel duur is.
Ons overste vroeg hen ook waar zij water moesten halen? Ja, er is nog voor vele jaren werk vooraleer ze een menswaardig bestaan zullen hebben, maar Ik bid met hen en we vertrouwen op God en met jullie hulp wordt alles beter I!!
Hartelijke groeten en nog eens heel veel dank voor alles.

Correspondent: Roland Putseys

Bela Vista do Paraïso - september 1993

Zuster Louise Smeulders verbleef 3 maanden in het land. Op 11 september ll. is ze terug naar Brazilië afgereisd. Met haar hadden we begin september een gesprek.
Nadat ze als vroedvrouw te Patrocinio (provincie Minas Gerais) de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt, werd ze in ‘93 door haar oversten overgeplaatst naar Condrina (provincie Sao Paulo), ± 350 km meer zuidwaarts. Daar houdt ze zich, samen met andere Braziliaanse zusters, bezig met de op-vang van kinderen van 0 tot 6 jaar. Ook geeft ze raadgevingen aan aanstaande moeders. De zorg voor de eerstgeborenen wordt door de zuster aan huis verder gezet.
Zoals vroeger reeds het geval was, kan de zuster het nu ook niet nalaten deel te nemen aan andere activiteiten. Op ± 15 km van Condrina ligt een “fazenda” een zeer groot landgoed. Dergelijke, door rij-ke boeren, verwaarloosde grond wordt door de staat opgekocht en verdeeld aan arme boeren. Daar houdt de zuster toezicht op jongeren (7-14 jaar) die de boeren helpen op het land, ze geeft ook hulp aan deze arme families. Haar verblijf in België heeft ze gebruikt om geld in te zamelen voor de aan-koop van een tractor voor deze boeren.
De rit naar de “fazenda” legt de zuster af met de fiets. Eens te meer een bewijs van haar werklust, haar ijzersterke gezondheid en haar inzet. Onze financiële steun voor haar project is daarbij vergele-ken de gemakkelijkste opgave.

Correspondent: Roland Putseys

Bela Vista do Paraïso - 14 september 1992

Verleden vrijdag kreeg ik bezoek van 2 zusters die uit verlof terugkeerden. Ze hadden voor mij het geld bij van de Brug. Hartelijk dank aan het bestuur van “de Brug” en aan alle missievrienden die zo goed voor ons zorgen.
Ik ben hier in Belo Horizonte een cursus aan ‘t volgen over godsdienst, bijbel, enz.. De cursus begon op 3 augustus en eindigt op 18 september. Daarna ga ik terug naar mijn werk in Bela Vista do Párai-so.
De mensen daar zullen blij zijn dat ik hen wat meer kan helpen. Een van de vrouwen ging naar Curiti-ba (langs de ‘pastoraal van mensen zonder grond’) om een cursus te leren om bloemen te maken van maïsbladeren, en halssnoeren van papier met kralen. Maar nu heeft zij geen geld om dat hier bij ons te doen en ik hb haar beloofd dat ik haar geldelijk zal steunen. Er zijn weer 30 families bijgekomen in de “fazenda Inga”. Het zijn Polen, Duitsers en afstammelingen van de Indianen. Ze hopen bij ons een stukje grond te krijgen om iets te houwen en om wat groenten te kunnen kweken.
De cursus hier duurt de hele dag zodat we niets weten van wat er in de wereld zoal omgaat. De laats-te 8 dagen van onze cursus volgen we nog een retraite. We zijn hier met 42 zusters, 3 broeders en 7 paters. Dan zijn er nog 1 pater en 1 zuster die de groep leiden.
Nog vele groeten aan alle mensen van de Brug.

Correspondent: Roland Putseys

Patrocinio - 15 september 1991

Gisteren met veel vreugde uw schrijven ontvangen, heel veel dank.Ondertussen ben ik ook op pensi-oen en ga ik nog alleen de communie naar de zieken dragen, alle dagen in ‘t hospitaal. Hier in ‘t pa-tronaat hebben we meer dan ons handen vol met onze kinderen, we zijn nog altijd maar met 4 zusters en Zr. Blanda wordt morgen 79 jaar. Ons provinciale overste is over 1 maand een 8-tal dagen hier geweest en zag dat we hier te veel werk hebben en dat het goed is van op of in een ander huis te gaan werken. Zr. Clarice gaat naar Para de Minas om daar in de tuin te helpen, wij weten het nog niet Ik vind het heel spijtig, maar ja, luisteren naar de baas zeggen ze. Op ‘t laatst van het jaar zal zij dan ook zien wat er zal gebeuren want zij wil heel wat veranderingen doen.
Zij heeft blijkbaar wel veel geld gekregen, alle colleges hebben nu een faxapparaat gekocht (is niet goedkoop) zij zal dan ook hier helpen en de koeien en varkens moeten dan ook weg. Ja zij heeft heel wat plannen, zodat wij niet weten of zij nog met kinderen internen zal voortdoen. Blijkbaar niet en ik weet dan ook niet wat werk of voor welk doel of project ik jullie kan vragen. ik vind het wel heel spijtig.
Ondertussen zend ik jullie vele hartelijke groeten en later nog meer nieuws van mij.

Correspondent: Roland Putseys

Patrocinio - juli 1990

Na drie jaar afwezigheid konden we Louise Smeulders terug in ons midden begroeten. Op donderdag 5 juli ll hadden we een gesprek met haar.
Politiek gezien heeft, volgens haar, de nieuwe president het goed voor; toch zal hij het niet kunnen waarmaken omdat de tegenstand vanwege de rijken veel te groot is.
In haar eigen omgeving (Patrocinio) neemt de armoede iets af. Via o.a. de multinationals vinden de mensen thans werk in de koffieplantages.
Patrocinio, een middelgrote stad, heeft verschillende hospitalen. In één ervan aan de rand van de stad in een heuvelachtig landschap, werkt Louise Smeulders als vroedvrouw. Nog 3 jaar, want clan mag ze, na 25 jaar dienst, de taak aan anderen overlaten. Daarnaast is ze actief in het aanpalend wees-huis; mede dank zij “De Brug” kon zij thans een nieuw weeskind, het 33ste, in haar huis opnemen. De meisjes, tussen 3 en 15 jaar, lopen school de enen ‘s morgens, de anderen ‘s namiddags in het nabij-gelegen staatsinstituut, dit in uniform. In hun vrije tijd worden ze dan opgevangen door het weeshuis. Daar breien ze allerhande wat ze nadien op de markt verkopen; of ze werken in de tuin van het wees-huis waar allen wat we hier vinden ook groeit.
‘s Nachts slaapt Louise Smeulders bij de jongsten; gewend aan de warmte, woelen ze zich thans, in de wintermaanden bij nachttemperaturen tussen 2 en 10° C, onder de dekens vandaan, met alle ge-volgen vandien.
Vorige keer en ook voor het komend jaar, wil ze de steun van “de Brug” op dezelfde manier aanwen-den: met dit geld worden allerlei ingezamelde klederen naar Brazilië opgestuurd die dan, met meer-waarde op de plaatselijke markt worden verkocht. Het zo verdiende geld dient als steun voor het weeshuis.
Louise Smeulders is de jongste van de zusters ginder. Samen met 4 andere Braziliaanse houdt zij het weeshuis rtecht. Sommige van deze zusters zijn erg ziek. Het zware werk rust op de schouders van Zuster Renata.
We wensen haar dan ook alle steun toe.

Correspondent: Roland Putseys

Patrocinio - 17 juli 1989

Hier vlug enkele woordjes uit Patrocinio want ‘t is weeral lang geleden. ‘t Is vakantie voor onze kin-deren en we hebben voor ‘t ogenblik 9 kinderen bij ons die niemand hebben waar zij enkele dagen kunnen verblijven.
Marilete uit Belo-Horizonte haar moeder stierf verleden maand en haar moeder was niet getrouwd, dus. . - Marilete is nu 14 jaar en ons werkvrouw neemt haar met het weekend wel eens mee naar haar huis, ook de andere wel eens die geen thuis hebben.
Binnen 14 dagen beginnen de lessen al terug want nu is het maar één maand verlof.
We zitten ook weeral volop in de propaganda voor de verkiezingen van de nieuwe president. ‘t Is wat hoor en dan de prijzen die ongelooflijk blijven stijgen.
Mijn zus Maria schreef me dat de prijs van de pakken daar ook zo omhoog ging: 2.000 fr nu per pak en dat het geld voor de pakken bijna op is. Ze vroeg mij wat zij moest doen? Ik schreef haar over Zuster Maria Van Rompaey die heeft een groep waarvan zij of liever haar familie leder jaar een som geld krijgt en die sturen haar dan iedere maand 8 pakken op met dat geld.
Zou ik mogen voorstellen aan de Brug van het ook zo te doen in plaats van naar Berlaar te sturen? Mijn zus Maria of liever mijn schoonbroer maken de pakken en sturen ze op vanuit Kapellen (reeds 20 jaar).
Onze paters krijgen het moeilijk hier, er komen geen jonge krachten en Pater Pamfillo ging ook voor-goed naar Holland terug (ouderdom). Nu hebben we geen dagelijkse eucharistieviering meer en moe-ten we naar de parochiekerk. Ondertussen blijft er steeds één zuster bij de kinderen.
Ik eindig met vele hartelijke groeten, en nog heel veel dank voor alles wat jullie reeds voor ons hier deden.

Correspondent: Roland Putseys

Patrocinio - 16 november 1988

Met veel vreugde uw brief ontvangen. Hartelijk dank ervoor.
Hier in Brazilië zijn het gisteren 15 november gemeenteverkiezingen geweest. De uitslagen zullen we pas morgen weten. We staan in Brazilië op een keerpunt. Waar zal het naartoe gaan? Naar socialisa-tie of naar meer dictatuur? Het wordt steeds erger en erger. De lonen stijgen niet volgens de levens-duurte, daardoor is er meer armoede, diefstallen, enz.enz...
U vraagt me of we 1 kind meer konden aannemen. Spijtig genoeg niet. Met veel moeite kunnen we ons 30 behouden. De 9 grootsten gaan naar een school waar we schoolgeld moeten betalen (de ge-meentescholen gaan maar tot het vierde studiejaar). Alle dagen stijgen de prijzen. Voor een liter melk betalen we by. 150 Fr. Brood. betaalden we gisteren 936 Fr. Vandaag weet ik het niet. Om clus onze 30 kinderen fatsoenlijk eten te kunnen geven en te laten studeren, hebben we heel wat nodig. Met uw steun zijn we daarom heel blij.
Hierbij wens ik u nog een vreugdvol kerstfeest en ook een zalig en gelukkig nieuwjaar.

Correspondent: Roland Putseys

Patrocinio - 15 november 1986

Terwijl het in België een schone herfst is, is het hier zeer veranderlijk. Vandaag heel warm en mis-schien morgen koud of regen. Daarom is ook ons hospitaal overbevolkt met patiënten die pneumonie, bronchitis en zelfs ook een paar die TBC hebben.
Nu op 15 november zijn het verkiezingen voor de governadores met hun raadsleden. Er hangt veel van af en er worden miljoenen uitgegeven aan propaganda. Er zijn veel wantoestanden in ons grote land hier en het leven wordt steeds moeilijker. Er zijn verschillende producten moeilijk te krijgen of worden achtergehouden tot er een prijsverhoging komt. Vlees wordt ingevoerd vanuit de VS. Er zijn geen meststoffen te krijgen en nu heeft onze werkman maïs geplant zonder meststof. We zullen moe-ten afwachten of het wat wordt.
Wat het concreet doel betreft voor steun van De Brug. Zuster Cecilia zou graag een naad- en snijcur-sus beginnen op de bairro Sao Gudas. Het geld zou dan besteed worden voor aankoop van materi-alen. Bij voorbaat heel veel dank voor jullie hulp.
Als ‘t God belieft ga ik in mei volgend jaar in verlof.

Correspondent: Roland Putseys

Patrocinio - september 1986

Wel wat laat maar toch noch mijn wederkerige wensen voor jullie en vooral ook een goede gezond-heid, want dat is de kostbaarste gaven die een mens heeft. Ondertussen zijn de kinderen daar weeral aan de studie en de onze beginnen volgende week terug. Deze week is het de uniformen in orde brengen want ze moeten toch ieder 2 witte bloezen hebben.
Nu eerst en vooral heel hartelijk dank voor de goede gaven en 0.L.Heer zal het jullie lonen, daarvoor bidden we allen hier. We kochten reeds het breimachine en nu is het aanleren en voortleren. Ons al-gemene overste van Berlaar Zr. Maria Stevens was verleden week hier bij ons en heeft er al enkele werkjes van gezien. Zij vond het ook heel goed. Zij staat er ook van verstomd hoe alles hier omhoog gaat op 1 week, tijd en Patrocinio voora1 gekend nu om zijn grote koffieplanterijen. De koffie is hier duurder dan in België. Ze kon er niet aan uit; ook vond zij veel vooruitgang in onze stad tegenover in 80 toen zij ook is hier geweest. Er is tamelijk veel werkgelegenheid en binnen 2 maanden gaat het zij-dewormfabriek dag en nacht werken. In één zijn de machines al klaar, gelukkig worden de mensen er goed betaald. Ze hebben ook ziekenkas. De koffieplanterijen betalen ook heel goed, maar dat is maar seizoenwerk. De staat moest een wet stellen voor het rijk volk ook hun dienstmeisjes goed te betalen in plaats van ze uit te buiten. Wat diefstallen betreft, gebeurt hier alle dagen en zullen ze soms daar ook wel op TV laten zien, zoals ze hier ook die overval in het grootwarenhuis met de moorden op TV toonden. Wij zeggen dikwijls onder elkaar dat het echt precies het einde der wereld is, maar we blij-ven bidden en hopen op de echte wereldvrede.
Nogmaals heel veel dank en hartelijke groeten voor u allen, ook aan alle leden van de Brug.

Correspondent: Roland Putseys

Patrocinio - februari 1984

De brief, die van eind februari dateert, verhaalt meer over de alledaagse dingen waarmee zuster Re-nata in Brazilië wordt geconfronteerd: de luxe en het geld dat aan de carnavalsfeesten wordt verkwist terwijl de 6 of 7 seminaristen bij hen niet genoeg hebben om zich te kleden. Ook over een tank die te Sao Paulo in een armenwijk ontplofte met een voorlopig bilan van 83 doden, of over de hevige on-weders met uitval van de elektriciteit en invallen van muizen tot gevolg.
Interessant is wel dat de landbouwschool te Patrocinio begint met het graven van 36 visputten voor de plaatselijke bevolking. Zuster Renata hoopt dat de dieven daardoor hun eigen visput zullen gerust laten!
Klagen doet de zuster overigens niet. Ze dankt ook de Brugleden voor de ontvangen steun.

Correspondent: Roland Putseys

Patrocinio - februari 1982

Zuster Renata is als vroedvrouw werkzaam in een hospitaal en weeshuis te Patrocinio - Brazilië. Naast haar nachtwerk in de kliniek, komt zij ook op voor meer rechtvaardigheil t.o.v. de weesmeisjes die blijkbaar uitgebuit worden door de plaatselijke dokter, dezelfde die haar de bevallingen laat doen waarvoor hij het geld opstrijkt.
Samen met een Braziliaanse zuster richt ze nu een naaiclub op voor de plaatselijke vrouwen en met het gestorte geld gaat ze een naaimachine kopen.
Over haar werk is ze ook in c.correspondentie met Mlac - Achterbroek.

Correspondent: Roland Putseys

Montes Claros - 23 mei 2005

Eerst en vooral heel veel dank voor de grote hulp van de Brug en al het werk wat u met me hebt.
Ook aan alle missievrienden en ijverige helpers en helpsters, ook nu weer bij het ontbijt aan bed, wat ook heel wat inzet van jullie vraagt.
Ge schrijft me dat de volgende papieren voor september moeten klaar zijn. Als ze aankomen probeer ik ze i orde te krijgen, want ja, we hebben de hulp van de Brug nodig.
Op 1 juni krijgen we hier het bezoek van de familie Van Eetveld en van zuster Juliana en haar vriendin. Zij gaan dan op bezoek naar Eldorado om een kijkje te nemen naar het project van de provincie Antwer-pen.
................Hier is ook veel werkloosheid, met al de gevolgen er bij. De huidige burgemeester let er wel op dat dezelfde persoon geen tweede functie heeft aan de gemeente, om zo een plaats te geven aan de-gene die geen werk heeft. Zijn tegenstrever probeert nu voor de derde keer om de burgemeester een proces aan te doen, maar hij zal het niet halen.
Gelukkig is met mijn werk alles goed. Ik heb goede hulp. Nu zijn de leerlingen van de universiteit stage aan het doen. Er komen tandartsen, fysioterapeuten en psychologen voordrachten geven aan de zwan-gere vrouwen. Ook geven zij voordrachten aan de groep straatkinderen op woensdagnamiddag. Ze zien dan ook hun handwerken. De groep van de alfabetisatie heeft les 's avonds, maar ze komen wel op donderdagnamiddag helpen voor de soepbereiding.
Bij de paters Premonstratenzers is nu ook een Belg. Ik heb hem nog niet gezien.
Voor zuster Veerle, Jeanne Vandekeybus, deden zij het jaarlijkse schoolfeest. Dat bracht meer dan 60.000 euro op, want er was ook een Braziliaanse voetballer, die in Holland speelt, met zijn familie. Dus het feest was heel goed.
Ik eindig nu met nog eens heel hartelijk dank voor alles. Vele groeten van mij hier.
Het boekje van de Brug mag gestuurd worden naar het vroeger adres. Wanneer het naar Santa Casa gestuurd wordt, komt het later aan.

Correspondent: Roland Putseys

Montes Claros - 30 oktober 2004

Nu het een lang weekend is profiteer ik ervan om wat te schrijven, want ik moet nog veel brieven beant-woorden. Met mij is alles nog goed en aan werk ontbreekt het mij niet.
Morgen is het in Montes Claros terug kiezing voor een burgemeester. Op 3 oktober waren er verkiezingen voor een burgemeester en raadsleden. Er waren 3 kandidaten. Eén is er weggevallen en nu moet er onder de twee gekozen worden voor een burgemeester. Morgenavond zullen we dan weten wie het is.
Dokter Athos (één van de kandidaten) werkte in de Santa Casa. Hij is een goede dokter en de meeste dokters werken nu opdat hij zou winnen. De andere kandidaat Taden was als eens burgemeester. Hij heeft nog veel schulden van vroeger. In het college belooft hij dingen die onmogelijk zijn zoals bv. een metro hier in de stad. Kunt ge u indenken : de meesten van onze armen hier in de wijken rond de stad weten zelfs niet goed wat een metro is. Wij hopen dat dokter Athos wint. Nu in deze verkiezingstijd wordt er weer veel beloofd. We zullen zien in januari. Ze beloven alle twee werk. De huidige burgemeester doet niet veel meer en diegenen die al verloren heeft was zijn kandidaat. Zelfs de gouverneur kwam naar hier, maar het heeft niets geholpen. Het had zelfs een verkeerde uitwerking.
Nu wil ik u eerst en vooral vragen om alle vrienden die op het missiefeest hielpen in Achterbroek heel hartelijk te danken voor hun grote inzet en al het werk dat zij voor ons missionarissen doen. Onze Lieve Heer zal hen allen en hun families zegenen. Daar bid ik heel speciaal voor. Eén van onze zusters was toen in België om een zieke medezuster te begeleiden, die toen overleed. Zij vertelde dat zij met de zus-ter van Berlaar was gaan eten in Achterbroek en ze zei dat het heel goed was. Wil je een dankwoordje in het boekje van De Brug zetten a.u.b. De meeste mensen lezen dat en zo zal ik niemand vergeten te danken. Ook dank ik allen die gingen eten en die zo bijdroegen voor het wellukken van die dagen. We kregen veel geld om voedingsmiddelen te kopen voor onze armen hier. Er zijn hier veel mensen die honger lijden omwille van de werkloosheid.
Met mijn werk is alles goed. Spijtig is de persoon die mij hielp voor de aankoop van de groenten van de soep verhuisd. Nu moet ik dus iemand anders zoeken en betalen voor dat werk.
De groep maakte een project voor Adveniat, maar daarop kregen ze een negatief antwoord. Ik zoek nu een camionette om de klaargemaakte soep rond te brengen naar de arme wijken.
Momenteel is hier alles gesloten en gaat deze brief pas woensdag weg.
Hartelijke groeten aan iedereen.
P.S. Vandaag is het al 1 november en dokter Athos is verkozen als burgemeester.

Correspondent: Roland Putseys

Montes Claros - 4 april 2004

Van harte mijn beste paaswensen en een mooie lente !
Vooreerst mag ik u meedelen dat ik het geld van de Brug deze week heel goed ontving. Het was 5.300 real. Heel hartelijk dank aan allen die er heel hard voor gewerkt hebben. Onze lieve Heer belone het jullie en zegene al uw families ! Wij op onze beurt kunnen er weer goed mee werken en er onze arme mensen mee voorthelpen !
Voorts gaat her alles zowat zijn gewone gang. De werkloosheid houdt aan en er is nu sprake dat ook de cementfabriek zal gesloten worden. Deze week werden er al 60 mannen afgedankt, dus meer werklozen. Ja, het is erg voor de gewone mensen.
Van de andere kant belooft Lula werk, maar waar en wanneer ?
Ondertussen ben ik verhuisd naar de overkant van de straat en nu woobn ik bij de zusters die in de San-ta Casa werken, bij zuster Jeanne Vandekeybus. Ik doe gewoon mijn werk op Eldorado voort. Het nieu-we gedeelte van de kerk daar is bijna klaar. Zij is nu verdubbeld en zelfs zo was zij met Aswoensdag te klein. De bevolking groeit hard aan. Aan het kerkje op Nova Morada zijn ze nu met het dak bezig. Ja, dat gaat heel slecht vooruit. Een arme bevolking en dus weinig inkomen voor de kerk.
Nu deze maand is het feest op het seminarie van de Norbertijnen. ………….
Veel hartelijke groeten vanuit het warme Brazilië.

Correspondent: Roland Putseys

Montes Claros - 31 augustus 2003

Hier nog vlug een klein briefje met de foto’s.
Ja, zoals ge ziet is de bouw klaar en iedereen zegt dat het schoon is. Ik vind het ook, alleen ben ik er nog niet mee akkoord dat de afvoerbuizen van het bovenste gedeelte langs de buitenkant zijn. Ik maak er nog wel een foto van, zodat ge dat ook kunt zien.
Ja, echt werk van… ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Het is heel spijtig zo’n stommiteiten.
Zuster Veerle zei me gisteren dat we de rekeningen niet moeten sturen, alleen de foto’s om het verloop van het werk te zien. Nu hoop ik van volgend jaar hulp te krijgen om met de straatkinderen te kunnen werken. Voor de bouw kreeg ik goede hulp van de provincie Antwerpen, zodat we de bouw konden afmaken en de schulden van de leningen betalen.
Ik kreeg ook geld voor de aankoop van gerief voor de keuken, zodat we met de moeders kunnen gaan werken voor de voeding. Het gasvuur zullen ze donderdag brengen en morgen zal ik nog wat kleinig-heden kopen en ook een paar bussen gas, de bakoven hebben we al. De groep zwangere vrouwen werken ijverig aan hun kindskorf.
Ja, dat werk gaat altijd voort!!
Nog eens heel veel dank voor alles wat jullie voor ons hier doen.
Vele hartelijke groeten.

Correspondent: Roland Putseys

Montes Claros - 2 september 2001

Van harte dank voor uw brief van 16 augustus en ook voor de storting. Ja, onze Fonne belde me en ik zei hem dat er 3 zusters in verlof zijn. Zij komen nu de 15de terug. Twee van hen wonen hier in Montes Claros.
Bij de aankoop van het gerief zal ik een paar foto’s maken en naar u opsturen. Iik ben heel blij hoor dat ik het werk kan verder zetten.
Wel, pastoral de crianca, is bijna zoals in België het kinderheil. Inge Beyers kan het u uitleggen, zij heeft er ook in gewerkt volgens haar schrijven vroeger. Er komen altijd werken bij. Gisteren hadden we weer heel de dag vergadering met psychologen en massagisten. Ja, ze doen nu ook al vanaf de geboorte turnen met de baby.
Vandaag was het de hele dag kooklessen met de moeders en leidsters, hoe zij ‘onkruid’ kunnen ge-bruiken, schillen en bladeren (dus niets weggooien). Het was lekker middageten. Ook de kinderen die erbij waren hebben gesmuld. In de namiddag was er theorie en ervaringen uitwisselen. Volgende za-terdag is het weer op een andere bairro. Ja, onze parochie heeft 16 bairros waar de pastoral da cri-ança werkt, dus...!
Donderdagnamiddag was er om 1 uur vergadering voor al de parochiale verantwoordelijken, ja, aan vergaderingen ontbreekt het niet ziet u wel.
Ook nog eens van harte proficiat voor al het schone werk van de Brug. Er is heel wat gepresteerd in deze 25 jaar door al de leden en vooral door het bestuur. Hartelijke gelukwensen voor allen. Ik bid op-dat de goede God jullie allen zegene en belone voor al het schone en goede waardoor jullie duizen-den mensen helpen. Ik eindig met veel hartelijke groeten en nog eens heel veel dank voor alles . Wanneer komen jullie eens op verlof naar hier?

Correspondent: Roland Putseys

Montes Claros - 13 december 1999

Van harte mijn beste Kerst- en nieuwjaarswensen met een goede gezondheid en alles wat ik jullie wensen kan voor 2000, ook aan alle vrienden van de Brug. En dat Gods vrede met ieder van jullie zij, iedere dag van het nieuwe jaar. Ik hoop dat ook voor ons hier op onze bairro Eldorado waar veel ge-weld is en ook veel drugs.
Met mij gaat alles goed. De tijd vliegt te rap voorbij. Ik ben hier op Eldorado aan het werk, vooral op Vila Alice, met een kinderheil. Ik begon ook met een groep zwangere vrouwen om hun kindskorf te maken, hen les te geven over voeding, hygiëne en catechese. Het is een groep van 45 vrouwen. Dank zij jullie grote steun kon ik materiaal aankopen en ook alles wat ik nodig heb voor dat werk. Er wordt dan ook iets te eten en te drinken gegeven. Zo ook op de dag dat we de kindjes wegen, de laatste za-terdag van de maand. Omdat het deze maand dan Kerstmis is, gaan we dat nu zaterdag doen. We geven dan een kerstfeestje. Ze zullen blij en gelukkig zijn, want het speelgoed kwam al aan in de pak-ken. Ik heb genoeg om aan ieder kindje iets te kunnen geven. Het zijn er 52. Voor de moeders maakte ik een Jezuskindje in gips dat ik daarna schilderde. Van de plastieken flessen van frisdrank maakte we een versiering om het kindje in te leggen.
Dank aan Gerarda voor het boekje van oktober van de Brug. Zij heeft het nieuw adres niet van Eldo-rado, maar we komen toch dagelijks in ons college bijeen voor de mis.
We kregen in september bezoek vanuit Kalmthout, van Kris Francken en Sonja Broos (nichtje van zuster Veerle). Zij kwamen aan op een woensdagnamiddag, juist als de vrouwen aan het werk waren. Er waren er toen 25, daarvan zijn er al enkele bevallen. Ik help dan ook op de ‘banco de leite’. De moeders die te veel melk hebben komen gesteriliseerde potjes halen om hun melk in te doen. De pot-jes worden dan in de diepvries gezet. Van het hospitaal Aroldo Tourinho komen zij dan met een moto de melk ophalen, die dan wordt gepasteuriseerd. Dan kan ze aan premature en zieke kindjes gegeven worden. Vandaag lieten ze nog zo’n melkbank zien op tv. Door de moedermelk worden veel levens van kindjes, vooral premature, gered.
Vandaag is het hier een gezegende dag. Regen is Gods zegen, zeggen de mensen hier, want hier in Montes Claros is de regen raar hoor en nu begint wel het regenseizoen en zijn de mensen aan het planten. Het is een groot verschil met de parana. Hier kennen ze niet de uitgestrekte graanvelden en sojavelden zoals in de parana, daarvoor is het hier veel te droog. Hier is het meestal maïs. Ik kom niet buiten de stad en de bairro waar we wonen.
Voorzeker zijn de kaasavonden weer goed geweest. Ook het solidariteitsmaal dat op een zondag was zodat de moeders niet moesten koken. Spijtig dat het zo ver is, anders waren wij er ook geweest!
Ik eindig met vele hartelijke groeten en nog eens de beste wensen.

Correspondent: Roland Putseys

Bela Vista do Paraïso - 4 oktober 1998

Ja, het is al wat geleden dat ik nog eens schreef. Vandaag is het kiezingsdag en is het hier heel kalm in Bela Vista (tenminste tot hiertoe). Morgen zullen we de uitslag weten wie onze president zal zijn en ook zijn gevolg kennen!
Het weer is veel beter. Het heeft veel geregend, de tarwevelden zijn verwoest enz.., maar ja dat is in België ook gebeurd. Ja, volgens mij staat heel de wereld op zijn kop. Doch we verliezen de moed niet en proberen dapper voort te doen.
Met mijn werk gaat alles goed. Om de 2 jaar moet het nu kiezing zijn voor het bestuur van de Pastoral da criança, maar ze hebben me weer gekozen voor bestuurster. Ik vroeg hun een jongere te kiezen. We hebben 405 arme kindjes in onze pastoraal. Op 12 oktober is het kinderdag, dus moet ik voor iets zorgen. Daarna moeten we ook weer aan Kerstmis denken.
Onze mensen op de fazenda Inga doen ook goed verder. De tractor werkt nog goed. Ik hoop dat ik op de hulp van de Brug mag blijven rekenen, want zonder die hulp kan ik dat werk niet allemaal voortzet-ten.
Op het ogenblik hebben we 15 moeders die hun kindskorf komen maken. Een van hen komt van de estado Goiania, is 7 maand zwanger en heeft een kindje van anderhalf jaar. Samen met haar man kwamen zij hier in Bela Vista aan. Ik heb al een bedje met een matrasje en een dekentje kunnen krij-gen. Haar kindskorf is bijna klaar. We helpen zoveel we kunnen. Gelukkig vond haar man werk op een boerderij. Hier zijn vele mensen zonder werk.
Verleden week vrijdag kwamen ‘s avonds 2 vrouwen hier zeggen dat op Sante Terezinha een vrouw met een kindje van 41 dagen helemaal ondervoed is en dat ze bloedarmoede heeft. Met één van mijn leidsters ben ik er dan naartoe gereden en heb haar medicijnen gegeven. Een buurvrouw die een kindje heeft van drie maand gaat nu ook 2 keer per dag de borst geven aan haar kindje. Het gaat nu al beter met het kindje en met de vrouw, God zij dank. Haar woning bestaat uit aaneengeslagen stukken eternietplaten die ze op de vuilnishopen hebben gevonden.
Ze hebben hier nu ook machines die plastieke flessen volledig vergruizelen. Met dat materiaal maken ze dan tennisschoenen of T-shirts. Ook worden er kerstversieringen mee gemaakt. Zo verdiende ver-leden jaar een vrouw met haar kerstversieringen van die flessen 200 $. Knap werk hé.
Wel, ik eindig mijn schrijven met veel hartelijke groeten en nog eens heel veel dank voor alles.

Correspondent: Roland Putseys

Bela Vista do Paraïso - 27 april 1997

Van harte dank voor de cheque van 1.003,73 dollars, waarvoor ik 1.053 reais en 91 centavos ontving. God zal het jullie lonen. Ondertussen is het waterwiel met de pomp aan het werken en hebben de mensen nu water tot aan hun huizen. Ze zijn heel blij en dankbaar voor dit project.
Er is een Hollandse dame, Ria Van Swaay, bij ons geweest (bijna 1 maand). Ze ging mee op bezoek naar de fazenda Inga en daar maakten we enkele foto’s van het waterwiel en de pomp. Ik stuur ze u hierbij op. Ik weet wel niet of het goed duidelijk is, want het wiel staat wat verscholen tussen het hoge gras, zodat het niet kan gestolen worden. Misschien krijgen jullie wel een bezoekje van die dame. Zij komt waarschijnlijk binnen twee jaar nog eens op bezoek. Zij heeft ons geholpen in het ‘lar’. Ze hielp de kinderen hun huiswerk maken, ze werkte in de keuken, in de tuin en ging ook mee naar het kinderheil om de kindjes te wegen enz..! Werk ontbreekt ons niet.
Hoe gaat het met jullie? Hopelijk alles goed.
Hier begint het wat kouder te worden en in België wordt het waarschijnlijk wat warmer.
Nog eens heel veel dank aan al onze missievrienden die zich volledig inzetten om onze arme mensen te helpen. God zal het u lonen.
Hartelijke groeten.

Correspondent: Roland Putseys

Bela Vista do Paraïso - 27 november 1994

Daar ik van 6 tot 19 december naar Para de Minas ga om er een retraite te doen, begin ik al maar te schrijven voor Kerstmis. Voor u allen een Zalig en Vredig Kerstfeest met een Zalig en Gelukkig Nieuw-jaar en alle goeds wat ik jullie wensen kan.
Eerst hebben we nog de adventstijd, die dit jaar in onze parochie speciaal gevierd wordt met een noveen voor Kerstmis. leder jaar komen er speciale boekjes voor, maar dit jaar wil onze pastoor dat gans de parochie er aan deelneemt. Iedere maand hebben we parochievergadering waarvaan één lid van iedere pastoraal deelneemt. (Deze maand werd er ook een man van de gemeente uitgenodigd die ons kon helpen, want hij had de stratenplans). Wij moesten dan voor iedere straat met verdelingen 2 namen opgeven met of van de mensen die voor de noveen verantwoordelijk kunnen zijn. Zij moesten worden verwittigd en moesten op hun beurt iemand zoeken die verantwoordelijk zou zijn voor de noveen in 9 huizen. Zo werd verleden zondag vergadering gehouden voor al die mensen hoe zij de noveen moesten doen. Heel de parochie zal op 6 december ‘s avonds beginnen. Op 15 december zal de noveen eindigen in de kerk waar iedereen zal aanwezig zijn.
Nu in onze arme bairro mutirao Rosa Luppi alles klaar is, hoop i met nieuwjaar voor de fazenda Inga te kunnen werken. De tractor werkt nu weer dag en nacht en hopelijk wordt de oogst goed, want de vorige was bevroren. De mensen zaten daardoor in moeilijkheden? Ik heb nu één zak rijst en twee zakken zemelen om voor hen mee te nemen. Er is nu ook een naaister die ‘s woensdags meegaat om hen te leren naaien, maar ik moet natuurlijk voor alles zorgen. De naaister vroeg wel of de mensen haar zouden kunnen betalen, maar dat moesten we nog bekijken.
Gelukkig zijn het harde werkers en geven zij de moed niet op, alhoewel er een paar families uit de c-öperatief gegaan zijn. Zij zijn op hun eigen begonnen omdat zij denken dat het beter is dan samen te werken.
Verder is alles hier ok. Ik hoop dat bij jullie ook alles goed is. We werken en doen ons best zo goed we kunnen.
Nog vele hartelijke groeten voor u allen.

Correspondent: Roland Putseys

Bela Vista do Paraïso - 22 april 1992

Op Paasdag ontving ik uw brief die geschreven was op 22.3. Veel dank ervoor
Wel sinds 23 januari ben ik hier in Bela Vista do Paraiso, gelegen in de staat Parana en nogal ver van Minas Gerais. Ik heb nog wel wat heimwee naar Patrocinio want als men 22 jaar in dezelfde stad woont heeft men er veel vrienden (ook de Hollandse paters die daar verblijven).
Hier in Bela Vista is de pastoor van Malta. ‘k Heb hier wel goed mijn werk, zodat ik geen tijd heb om te piekeren.
Wij zijn hier met 5 zusters Zr. Gisèle, de overste, Zr. Hilda, de directrice van het “lar’ waar ongeveer 70 straatkinderen zijn. Ze komen ‘s morgens om 7 u, gaan een halve dag naar school in de stad (zoals ook de kinderen van het patronaat) en dan gaan ze om 17 u weer naar huis. Op zaterdag en zondag komen ze niet.
Zr. Dorcilia helpt Zr. Hilda met nog 6 lekenhelpsters. Zr. Kédma, een jonge zuster, studeert nog en ik sta in voor de “pastoral de criança”, d.w.z. kindjes wegen, toekomstige moeders helpen en raad ge-ven.
Op woensdagnamiddag komen zij hun kindskorf maken. Als zij die klaar hebben krijgen zij daarbij een grote badhanddoek en één stuk zeep als geschenk. Nu zit ik zonder badhanddoeken en ja, als ik nu wat geld had kon ik er kopen. Ook de flanel is bijna op (tijdens de koude maanden mogen zij ook 2 py-jama’s maken, dat is hier de gewoonte).
Op donderdag heb ik “club das maes” waar ik ook van alles voor nodig heb. Op vrijdag ga ik samen met een vrouw die aan de gemeente werkt naar de “fazenda Inga” waar 70 arme families zitten die niets hebben. Zij zaten onder plastic aan de rand van de weg en de burgemeester liet hen naar die fa-zenda gaan die half verlaten lag, maar waar nog wat huisjes stonden. Deze huisjes zijn reeds heel oud en in zeer slechte staat. ‘t Is ellendig om te zien. Ik ga daar elke week naartoe en graag zou ik er wat voor kunnen kopen. Dus het geld zou heel welkom zijn om dekens en het hoognodige te kopen om die mensen verder te helpen.
Nu in juni gaan er 4 zusters naar Berlaar waaronder Zr. Alice die Braziliaanse is. Het geld staat waar-schijnlijk uit. Als U het wit omzetten in dollars dan kunnen de zusters het meebrengen ais ze uit verlof komen.
In het patronaat nemen we geen nieuwe kinderen meer aan. Nu zijn er nog 26;
Wij hebben hier gelukkig geen aardbeving gehad zoals die bij jullie die wij op TV gezien hebben.
Hartelijke groeten en bij voorbaat heel veel dank u.

Correspondent: Roland Putseys

Patrocinio - oktober 1987

Van half mei tot eind juli was Louise Smeulders na 3 jaar afwezigheid terug in België. Zoals bleek uit een gesprek met haar op 17 juli ll. is een evolutie ten goede in Brazilië bezig.
Samen met 6 andere Braziliaanse zusters staat Louise Smeulders in voor een weeshuis dat eertijds door een rijke grootgrondbezitter als boerderij aan de zusters van Berlaar werd geschonken. Hier ver-blijven thans 32 weeskinderen van 6 tot 14 jaar in wiens onderhoud de zusters moeten voorzien. Sa-men met deze kinderen bewerken ze ook de grote tuin van het landgoed waar verschillende groenten kunnen gekweekt worden en waarin ook een paar varkens en koeien rondlopen. Wanneer de meisjes niet naar school zijn, worden allerlei verbruikersartikelen gemaakt die verkocht worden en waarvan de opbrengst de kosten van het weeshuis mee moeten dragen.
Naast het weeshuis, doch los ervan, ligt een hospitaal, het enige in Patrocinio, een stad van 60.000 inwoners. Ook hier werkt Louise Smeulders als vroedvrouwverpleegster.
Het geld dat ze hier verdient dient ook om het weeshuis te steunen. Toch kampt het permanent met een ernstig geldtekort waardoor het ook niet in staat is meer kinderen op te nemen.
Op 28 juli vertrekt.Louise Smeulders terug, vol goede moede als harde werkster en manus-doet-alles, doch met een hoop plaatselijke problemen voor zich: een hollende inflatie, corruptie, prostitutie, overbevolking,enz... waarvoor niet direct de oplossing in zicht is.
We wensen al het goede en zullen trachten in de mate van het mogelijke haar met “De Brug” te hel-pen om eventueel een 33ste weeskind te kunnen opnemen.

Correspondent: Roland Putseys

Patrocinio - augustus 1981

Zuster Louise Smeulders van de zusters van het H.Hart van Berlaar, kwam met haar vriendin, Mevrouw Rijs op bezoek. Zij is een stille harde werkster, die met een goed hart en een stille glimlach voor voor haar medemensen doet wat zij kan.
Vroeger was zij werkzaam in Zaïre, maar moest toen wegens de Simba’s de vlucht nemen. Nog graag vertelde zij over die tijd, waar zij nog echt goede herinneringen aan had. Zij zou echter een nieuw leven beginnen in Brazilië, in de provincie Minas Gerais in het stadje Patrocinio niet ver van Belo Horizonte.
Zij is vroedvrouw in een hospitaal. Met een daaraan gekoppeld weeshuis voor meisjes (31 weeskinde-ren) is er genoeg te doen voor de zusters, waarvan er 7 Braziliaanse zijn. Drie ervan werken in het hospitaal om geld in kas te krijgen en een beetje landbouw helpt de kosten te drukken. Het hospitaal is van de staat.
Zuster Louise werkt bijna uitsluitend ‘s nachts en wel alle dagen. Rusten is voor haar schijnbaar een onbekend woord. Met enkele uren per dag neemt zij vrede en zelfs ziekte, vermoeidheid, problemen enz…. schijnen haar niet van haar post te krijgen. Het is haast onvoorstelbaar dat iemand een derge-lijk leren zo lang aankan.
Door haar permanente inzet voor de jonge moeders en dan nog ‘s nachts, kan het niet anders dan dat zij van het leven buiten het hospitaal weinig afweet.
Politiek en sociale problemen zijn haar bekommernis niet direct. Zuster Louise is een voorbeeld van een nederig mens, altijd bereid voor hulp en onomstootbaar vriendelijk.
Geld kunnen de zusters aldaar ook wel gebruiken, het leven is er niet goedkoop en kinderen kunnen goed eten. Nochtans drong zuster Louise zelf niet erg aan. Zij weet ook dat hulp overal in de wereld erg nodig is. Zijzelf is met weinig tevreden, maar toch gelukkig.
Een kort verhaaltje van het weeshuis: het oudste meisje gaat al werken nl. als meid bij een jonge dok-ter maar ontvangt buiten kost en inwoon een fictief sommetje op een spaarboekje, dat ze eerst ont-vangt bij uitdiensttreding. Wij vroegen haar of zij niet met die dokter had gepraat, maar zij antwoordde dat één van de andere zusters dat wel zou doen. Voor haar zelf, wat wilt ge als alle nachten zo vele jonge moeders haar hu.lp nodig hebben, ja.. dan hebt ge wel jets anders aan uw hoofd.
Fijne vrouw, die Louise, wij konden even meeleven.

Correspondent: Roland Putseys