Jozef Claessens


Adres

NULL

Leven en werk

Dierbare en dankbare herinnering aan

Pater Jozef CLAESSENS

geboren te Essen op 6 februari 1926
Priester Redemptorist gewijd op 15 september 1952,
42jaar lang blij missionaris in Haïti,
over/eden en begraven door zijn geliefd volk te Port-au-Prince in Haïti, op 29 juni 1996.

Onze Jef was de tweede van de 10 kinderen in ons kempisch qezin. Onze ouders en familie hadden er een eenvoudig blij leven, verbonden met de zandige grond, het graan en de bo-men, de dieren en vooral de mensen groot en klein.
Onder alle dingen die we kregen en leerden waren er ook deze twee, als een opdracht “WERKEN en eerst BIDDEN”. Onze Jef is hier steeds trouw aan geweest.
En... hij was een man van echt gebed vooral in de Eucharistie en tot O.-L.-Vrouw.
En... hij werkte hard...
met zijn vurige geest en zijn rijke stem.. om de blijde boodschap van Jezus uit te dragen,
met zijn warm hart, vol liefde voor zijn Haïtianen,
met zijn vinnige handen, om water en brood te zoeken voor de kleinsten en de armsten.

Wij zeggen: gij waart een dapper man, een wonder man. Gij blijft in ons meeleven als een stuwkracht in ons allen: uw broers en zusters, de kinderen en kleinkinderen, vele vrienden en alle Haïtianen.

JEF, een echte missionaris.

Missionaris zijn is vreemdeling zijn bij een ander volk en nooit meer thuis zijn in je eigen ras,
is lachen om je mogelijkheden en wenen om je onmacht,
is - gekraakt en versleten - gelukkig zijn om een nieuwe jonge kerk na u.

Missionaris zijn is bedelen om te delen en zelf gedeeld worden,
is gemist kunnen worden en onmisbaar zijn,
is gissen en missen, vergissen en mislukken,
is telkens opnieuw beginnen
is gist mengen in een vreemde deeg en voor de graankorrel de grond omploegen.

Missionaris zijn is anderen in je hart laten proeven van God, zelf uitgespuwd worden en ver-geten sterven, maar alleluja neuriën omdat ze nooit meer de smaak van de God van Jezus zullen kwijtraken.

De familie dankt u voor uw gebed en deelneming.

Brieven