Jos Matthijsen


Adres

Broeder Jos Mathijssen, Brothers of Charity
59 Rose Street
PO Box 2296
1710 Florida- Roodepoort

Brieven

BAIE DANKIE
Ons het 'n wonderlike donasie van u ontvang ter waarde van 1.500 euro. Dit is 'n baie groot geskenk.
Ons sentrum het vroeër vanjaar finansiël baie swaar gekry. U donasie maak dit weer makliker vir ons. Ek moer erken dat ons gemeenskap ook baie goed is vir ons. Sonder sulke ondersteuning en vriende soos u sal Triest nie kan bestaan nie. U donasie sal aangewend word om vir ons gestremdes 'n Kersfunksie te reël.
Baie, baie dankie vir u ondersteuning.
Groete

Igna steyn
Bestuurder: triest aktiwiteitsentrum

Correspondente: Mieke Goetschalckx

Zuid-Afrika – 6 juli 2011

Het ‘Triest Training Centre’ in Klerksdorp in de North-West province in Zuid-Afrika is een centrum van de Broeders van Liefde voor volwassenen met een intellectuele beperking. Dit centrum heeft een activiteitencentrum en een residentiële opvang voor deze doelgroep die begeleid worden door 15 stafleden. Vroeger verbleven deze mensen thuis, in grote hospitalen of in opvangtehuizen, zonder dat zij actief werden bezig gehouden of begeleid. Er was geen perspectief op een mogelijke integratie in de maatschappij. In het ‘Triest Training Centre’ worden zij nu persoonlijk begeleid en gestimuleerd om zinvolle en rendabele activiteiten te verrichten, deel te nemen aan sportactiviteiten en te leven in een gewone omgeving. Respect voor eigen mening, kansen om zichzelf te realiseren via arbeid, huishoudelijke activiteiten en bezigheid in vrije tijd, helpen de bewoners te groeien naar een zo groot mogelijk zelfstandigheid in verhouding tot hun mogelijkheden.
De bewoners worden zich meer bewust van hun eigenwaarde en mogelijkheden, waardoor zij zich gelijkwaardig voelen aan andere mensen omdat zij volwaardig kunnen deelnamen aan het maatschappelijke leven. Het doel is dat zij een zo normaal mogelijk leven leiden en tegelijk in een zorgende en stimulerende omgeving verblijven, waar rekening gehouden wordt met hun mogelijkheden. Het is een duidelijke verbetering van hun levenskwaliteit. Een bewoner wordt in het centrum aanvaard, op basis van een interview met hem of haar, de ouders of hun plaatsvervangers ofwel met de begeleiders van de centra waar zij vandaan komen.
De criteria voor opname zijn:
1. Een lichte tot matige intellectuele beperking.
2. In staat zijn om voor zichzelf te zorgen, in de activiteiten van het dagelijkse leven.
In het activiteitencentrum zijn er verschillende ateliers waar de cliënten volwaardige en productieve activiteiten verrichten. De producten van hun arbeid worden verkocht op de lokale markt.
De directie probeert zoveel mogelijk contractwerk binnen te halen, niet alleen omwille van het financiële aspect, maar ook om de cliënten te laten deelnemen aan het gewone arbeidsproces. De cliënt betaalt ongeveer 25 € per maand om in het activiteitencentrum te werken.
De verschillende activiteiten die aan deze cliënten worden aangeboden, zijn:
- catering voor allerlei gelegenheden en klaarmaken van gerechten voor take-aways;
- bakken van koekjes voor hospitalen en de lokale gemeenschap;
- vervaardigen van ‘budflaps’ van oude binnenbanden voor de lokale mijnen;
- weven van cargo netten voor grote vrachtwagens;
- papier en wenskaarten maken;
- schrijnwerk voor het herstellen en restaureren van meubilair;
- sportactiviteiten zoals zwemmen, netbal, atletiek, tafeltennis.
Deze activiteiten staan in relatie tot de interesse en de mogelijkheden van de cliënten.
Het ABET (Adult Basic Education and Training) programma
Het ‘Triest Training Centrum’ organiseert voor haar cliënten een ABET-programma waarbij de schoolse vaardigheden worden onderhouden en verder ontwikkelend om het lezen, het rekenen en het schrijven op peil te houden, zowel voor eigen mensen van het centrum als voor laag geschoolden uit de omgeving. Deze opleiding verloopt via een computerprogramma, waardoor de cursisten op hun eigen ritme de lessen kunnen afwerken met behulp van een officieel erkende begeleider. De cliënten worden eerst getoetst op hun kennis om het niveau te kunnen bepalen waar zij kunnen starten in het programma. De cursisten tonen zich erg enthousiast omdat het programma zo opgesteld is dat zij 100 % slaagkansen hebben alvorens kunnen verder te gaan. Dit computerprogramma werd doorgegeven aan andere gelijkaardige centra in de omgeving en aan plattelandsscholen om nog meer mensen te alfabetiseren.
Voor het organiseren van dit programma heeft het ‘Triest Training Centrum’ nog geen fondsen gevonden voor 2011 en moet langs allerlei wegen geld zien bijeen gebracht te worden om dit programma verder te kunnen organiseren, gezien het lokale Departement ‘Sociale Welfare’ niet over ‘De Brug’ komt met subsidies. Dit programma heeft reeds zijn nut bewezen in het ondersteunen van cliënten die op de open arbeidsmarkt terecht komen en voldoende geschoold zijn in het Engels en de basisvaardigheden van taal, rekenen, schrijven beheersen, waardoor eenvoudige taken in de werk- en thuissituatie kunnen uitgevoerd worden, wat een belangrijke stap betekent in de integratie in het gewone leven.
Om deze levensbelangrijke ondersteuning in de voorbereiding tot integratie in de leef- en werksituatie voort te kunnen zetten is er financiële hulp hard nodig. De kosten bedragen 2,500.00 Rand of 250,00 € per cursist per niveau, op basis van de kennis van de Engelse taal. Momenteel volgen een ywintigtal cursisten deze opleiding.

Correspondente: Mieke Goetschalckx

Florida – 27 september 2009

Betreft: Renovatiewerken voor het internaat van de secundaire school van de Broeders van Liefde 'Pax College' in Polokwane (Zuid-Afrika)
Hierbij wat recente informatie betreffende de stand van zaken van de renovatiewerken in het internaat voor 350 plaatsen van het Pax College van de Broeders van Liefde in Polokwane (Zuid-Afrika).
Historische achtergrond
Pax College is een secundaire school voor jongens gelegen in Polokwane (Pietersburg) in de provincie Limpopo. De Broeders van Liefde zijn 80 jaar aanwezig in Zuid-Afrika. In 1928 vertrokken de eerste Broeders van Liefde vanuit België om onderwijs te geven in dit land. De secundaire school 'Pax College' werd gebouwd en geopend in 1930 voor de lokale zwarte bevolking, op 35 km van Pietersburg (Polokwane). Gezien zijn geografische ligging, rekent Pax College op interne leerlingen. De helft van de 500 leerlingen is intern. Het Pax College heeft een kleuterschool, een lagere school, een middelbare school op het grondgebied van een grote boerderij. Het internaat werd in 1935 door de Broeders van Liefde gebouwd en betekende in die tijd een trapje hoger voor de leerlingen van het secundair onderwijs. De gebouwen zijn praktisch onveranderd gebleven en zijn wat in verval geraakt.
Renovatieplan
Vanaf juli 2007 en in 2008 zijn de broeders in Zuid-Afrika bezig met fondsenwerving voor de renovatiewerken van het internaat in Pax, Polokwane voornamelijk in België en Nederland. Vanaf de tweede helft van 2008, heeft bro. Louis Verschueren, vroegere bouwmeester voor de instellingen van de Broeders van Liefde in België, in samenwerking met de broeders in Pax plannen uitgetekend en onderhandeld met lokale aannemers voor prijsopgaven. Gezien de renovatie het ganse internaat omvat was een aanzienlijk budget nodig voor de verbouwingen, want we hebben kunnen bijeenbrengen.
Het renovatieplan bestaat uit twee fasen: de vernieuwing van de een senior afdeling voor de oudste leerlingen en een junior afdeling voor de jongste leerlingen. De slaapzalen van de senior afdeling, werden eerst aangepakt. Elk van de vier slaapzalen zal worden opgefrist met een vernieuwd plafond, de vernieuwing van de cementen vloer, vernieuwde elektriciteitsleidingen en verlichting en het plaatsen van scheidingsmuren om meer privacy te verzekeren per groep van 4 of 5 internen. Tussen twee slaapzalen werden de nodige sanitaire voorzieningen in een zeer eenvoudige uitvoering gebouwd. Tegelijk zal ook warm water voorzien worden door het plaatsen van een geiser. In een latere fase worden de 11 slaapzalen van de junior afdeling vernieuwd. Het werk is daar minder omvangrijk, omdat deze slaapzalen vroeger al eens vernieuwd werden.
Wat is tot hiertoe uitgevoerd?
Begin dit jaar werd het contract getekend met lokale bouwonderneming Reagetswe Trading uit de plaatselijke gemeenschap die lokale mensen tewerkstelt ,zodat de lokale gemeenschap bij het project betrokken is en lokale werkgelegenheid schept. Zo kon op 5 januari 2009 begonnen worden met de renovatie van de eerste slaapzaal 'Don Bosco' en het aanbouwen van toiletten en douches tussen twee slaapzalen. Rond Pasen waren deze werken voltooid. In mei werd gestart met de renovatie werken van één aanpalend gebouw, 'Palace' genaamd dat omgevormd werd tot slaapzaal. Er werden scheidingsmuren gebouwd in de voorziene ruimte. Dit werk kon beëindigd worden in juli en dan werd gestart met de afbraakwerken voor de inrichting van de slaapzaal 'Dojo' en 'Villa Triest' samen met het inbouwen van toiletten en douches tussen deze twee slaapzalen. Deze werkzaamheden voor de leerlingen van de hoogste jaren van de Pax College zullen hopelijk rond het einde van het jaar beëindigd zijn.
Wat moet nog gerealiseerd worden?
Volgend jaar hopen we nog over voldoende financiële middelen te beschikken om de 11 slaapkamers van de juniorafdeling te vernieuwen. De werkzaamheden zijn daar beperkter, aangezien ongeveer twintig jaar geleden deze slaapzalen vernieuwd werden. In elke slaapzaal zijn toiletten voorzien, die dringend aan vernieuwing toe zijn en worden lavabo's voorzien, die er tot nog toe niet zijn. Daarnaast wordt één bestaande slaapzaal omgevormd tot een doucheruimte. Er zijn echter naast deze grotere werkzaamheden om wat budgetten nodig voor kleinere renovaties: vernieuwing van de elektriciteitsvoorzieningen, aankoop van lavabo's en toiletten, materialen zoals verf, platen en de inrichting van de slaapzalen. Bijkomende fondsen zullen dan ook noodzakelijk.

Correspondente: Mieke Goetschalckx

Zuid-Afrika – 28 mei 2009

Vanuit een iets kouder Zuid-Afrika, zend ik jullie een eerstje mailtje na mijn aankomst maandagavond in Johannesburg. We zijn met een drie kwartier vertraging vertrokken maar kwamen toch na een vlucht van tien uur op het voorziene tijdstip toe en ben dan rond 11.00 u aangekomen in Florida. Ik dacht dat het wat kouder ging zijn maar dat viel nogal mee. De nachten zijn frisser. Deze nacht was het 11 graden en overdag tot 25 graden.
Maar je voelt wel de kou in huis en die zit overal omdat je het huis enkel kunt opwarmen met elektrische vuurtjes. Zo' n eerste dag komt wat hectisch over, je moet de draad weer opnemen waar je gebleven bent. Alles komt ook ineens op je af en het duurt weer even voor je gesetteld bent. Je moet je weer wat aanpassen aan de levensomstandigheden hier.
Ik hoorde van het grote onweer over België en Nederland op het NOS TV journaal met blijkbaar heel wat aangerichte schade. Blijkwaar was het zwoel weer door de grote warmte overdag.
Groetjes aan iedereen en tot een volgende keer.

Correspondent: Mieke Goetschalckx

Zuid-Afrika – 18 januari 2009

Hierbij wat recente informatie over de stand van zaken van de verbouwingswerken van het internaat met 350 plaatsen van het Pax College van de Broeders van Liefde in Polokwane. Het internaat is in een erbarmelijke staat. Recentelijk werden enkele gebouwen door de gezondheidsinspectie van de provincie Limpopo gesloten. Gelukkig konden we de jongeren die daar verbleven, huisvesten in de andere gebouwen van het internaat, maar met het gevolg dat er minder ruimte kwam voor elke student afzonderlijk. Wij hebben ondertussen stapelbedden kunnen aanschaffen waardoor er wat meer ruimte beschikbaar is in de slaapkamers.
Gezien de grootte van het internaat is een aanzienlijk budget nodig voor de verbouwingen. En dan kunnen nog maar enkel de meest dringende renovatiewerken uitgevoerd worden. De slaapzalen worden opgefrist met vernieuwde plafonds, verbeterde vloeren, vernieuwde elektriciteitsleidingen en verlichting voor 4 slaapkamers van de seniorafdeling en 11 slaapkamers van de juniorafdeling. Het voornaamste doel van de verbouwingswerken is echter de nodige sanitaire voorzieningen in een zeer eenvoudige uitvoering te bouwen bij elk slaapzaal. Tegelijk zal ook warm water voorzien worden wat tot hiertoe niet het geval was. Op 5 januari 2009 werd uiteindelijk gestart met de werkzaamheden met een lokale bouwondernemer. De seniorafdeling 'Don Bosco' wordt het eerst aangepakt. Don Bosco was een opvoeder bij jongeren, vooral deze met delinquent gedrag. Hij is de stichter van de Salesianen die gespecialiseerd zijn in opvoedingswerk. We zouden het deze betekenis kunnen geven dat, door een goede accommodatie, de basis aanwezig is voor een goede opvoeding. En een goede opvoeding draagt bij tot het voorbereiden van goede opgevoede leden met verantwoordelijkheidszin voor de toekomstige maatschappij.
Sinds 2007 zijn wij bezig om financies in te zamelen voor deze renovatiewerken van het internaat door fondsenwerving en allerlei acties. We hebben bij grotere organisaties fondsen kunnen verkrijgen. Daarnaast worden verschillende acties opgezet in België en Nederland zoals een wijnverkoopactie rond de Kerstperiode, nu al voor de tweede maal, het indienen van projecten bij organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, bij missie organisaties, bij parochies en scholen. Ook kunnen we rekenen op de steun van individuele sponsors. Hierdoor werd al een aanzienlijk bedrag ingezameld. De steun van milde gevers hebben wij hard nodig omdat er vanwege de overheid in Zuid-Afrika weinig financiële steun komt. Dergelijke renovatieprojecten kunnen maar gerealiseerd worden door giften.
Wij zijn u dan ook heel dankbaar dat wij met jullie giften de renovatiewerken kunnen uitvoeren. Door deze steun zijn we in staat de renovatiewerken te starten en verder te zetten. Onze waardering is des te groter omdat heel wat inspanningen moeten geleverd worden om financies in te zamelen. Wij blijven op jullie steun en inzet rekenen.
Met herhaalde dank.

Correspondente: Mieke Goetschalckx

Zuid-Afrika – 27 juli 2008

Bedankt voor de informatie via 'De Brug'. Hartelijk dank hiervoor en meteen ook een Zalige Hoogdag van Allerheiligen.
Ondertussen kan ik meedelen dat de bouwwerken aan het internaat van Pax College, waarvoor ik bij jullie een project indiende, binnenkort zal starten onder leiding van een broeder uit België die de plannen heeft opgemaakt en de verbouwingen begeleid. Wij hopen jullie binnenkort enkele resultaten te laten zien en hopelijk kunnen we ook op de steun van 'De Brug' rekenen, want alle beetjes helpen. Doordat werkuren en arbeid niet zoveel kosten en het werk ter plaatse met lokale mensen kan uitgevoerd worden, kan met een bedrag waarvoor je in België niet veel kunt uitvoeren, in verhouding veel meer gebeuren.

Zuid-Afrika – 27 juli 2008

Bedankt voor het doorsturen van 'De Brug'. Op die manier blijf met jullie in contact. Sorry dat ik niet eerder je mail beantwoordde, maar ik zou het waarderen moest je dit 'De Brug' blijven doorsturen. Het is niet altijd mogelijk om onmiddellijk te antwoorden door de omstandigheden waarin ik verblijf: onderweg, in een andere plaats waar er geen e-mailverbinding is en zo meer. Ik was ook 14 dagen afwezig om les te geven aan de tweejaarsnovicen in Dar-es-Salaam in Tanzania, had een bezoeker gedurende een week, evenals een nieuwe kandidaat voor één maand.
Soms voel je je meer Belg omdat je met nationale feestdagen wordt uitgenodigd voor een receptie op de ambassade. Zo ontvingen we voor 21 juli een uitnodiging van de Ambassadeur van België, Jan Mutton in Pretoria, op ongeveer 60 km van Johannesburg. Een interessante ervaring. Je leert er wat 'Belgen' kennen en contacten met de ambassade zijn belangrijk zeker als je in het buitenland bent. De ambassadeur heeft een toespraak gehouden nadat het volkslied werd gespeeld en er was een uitgebreide receptie met allemaal Belgische producten. Echt aangenaam en een gevoel in België te zijn.

Vorige week kwam er onverwacht bezoek uit Engeland, van iemand waarmee ik in de laatste jaren heb samengewerkt voor de stages van de jonge broeders die 'special education' volgden en die stage liepen in het instituut van de broeders in Engeland, waarvan hij directeur is. Het was aangenaam en heb wat ideeën opgedaan die hier van pas kunnen komen.
We hadden ook gedurende een maand een kandidaat uit Malawi op bezoek. We noemen het een 'come and see' program. Een kandidaat bezoekt de verschillende gemeenschappen en de verschillende projecten. Zo kan hij zich een beeld vormen van wat wij hier doen en een beslissing om al dan niet toe te treden tot onze gemeenschap.