Jeanne Vandekeybus


Adres

Montes Claros - Brazilië
Adres: VANDEKEYBUS Jeanne, Santa Casa, C.P. 1034, C.E.P. 39400.103 MONTES CLAROS, M.G., Brasil

Leven en werk

Zuster Veerle is in Brazilië sinds 1968 en is werkzaam als verpleegster in Santa Casa in de stad Montes Claros (in het noordoosten van Brazilië). Het ziekenhuis telt ± 300 bedden en nog steeds is er een groot tekort aan plaats voor de arme zieken. Zij werkt als verantwoordelijke voor de kinderafdeling en de afzonderingsdienst: 76 bedden + 4.
Montes Claros telt ± 250.000 inwoners en de zieken komen van 42 steden en dorpen vanuit het noorden. De kindersterfte is hoog omwille van de ondervoeding, maag- en darmontstekingen, longontstekingen, been- en gewrichtsontstekingen (soms zeer erg en dikwijls levensgevaarlijk).
Het klimaat is er zeer droog (8 à 10 maanden geen regen) en het is er heel warm.

Brieven

Brazilië – 28 februari 2017

Eerst en vooral zeer veel dank voor de grote hulp die wij met veel blijdschap ontvangen hebben. Ja, uw goedheid heeft geen grenzen voor alles wat u allen doet voor de kinderafdeling en de rechtstreekse hulp voor de arme zieken.
Ja, we kunnen de hulp  onmiddellijk gebruiken voor de "Airconditioner” op de kinderkamer  met 6 bedden; de kamer zal helemaal vernieuwd worden en  de vloer en vensters zijn al vernieuwd.
We trachten meer kamers te vernieuwen. Een grote kamer met een verdeling werd helemaal vernieuwd voor de kinderen met kanker, die vooral chemotherapie moeten krijgen.
Verder komen alle dagen de arme zieken met gevraagde onderzoekingen die niet vergoed worden door de ziekenkas. We kunnen die onderzoekingen laten verwezenlijken met een lage prijs in Santa Casa.
Verder is het hier zeer warm maar we zijn erg dankbaar voor de regen van 2 dagen en we hopen allen op meer regen.
Santa Casa is steeds overbezet. Vooral op de eerstehulpdienst in de gangen staan 2 rijen met brancards op de grond. Op de 2 zalen van de spoed waar normaal 12 plaatsen zijn, liggen er soms 3 keer meer patiënten. De Bisschop zegt altijd:” in Santa Casa is het alle dagen een wonder om zoveel arme zieken aan te nemen en te helpen.”
Met de hulp van velen kunnen we  zoveel mogelijk helpen, en we hopen steeds voor de arme zieken alles te doen wat nodig is, daarom nogmaals zeer veel dank aan alle goede vrienden van de "Brug". We hopen in Juli u te ontmoeten, Zr. Guido Maria Louisa Vanhaeren en ik Zr. Veerle Jeanne Vandekeybus.
Vele dankbare groeten van Jeanne 

Correspondente: Sonja Broos


Brazilië – 1 maart 2016

Dag Goede Vrienden van de Brug,
Graag en met veel dank laat ik u weten dat het geld hier in Santa Casa, de som van 1.450 Euro, zeer goed is aangekomen verleden week.
Hartelijk dank en vele dankbare groeten

Correspondente: Sonja Broos


Brazilië – 16 september 2015 Eerst en vooral hartelijk dank voor de gezellige en aangename bijeenkomst in juli. Ja, we zijn weer volop in de weer om te helpen en te dienen waar de Heer ons heeft geplaatst. Er was weer grote vreugde dat we hier terug waren in Santa Casa. Er is nog zeer veel nood aan hulp. Nu gaan we sparen om de kinderafdeling te vernieuwen en te verbeteren. Het plan is nu de kinderafdeling te vergroten met een speciale plaats voor kinderen met kanker die in behandeling zijn. Er zijn 2 kamers voorzien die zeer goed ingericht worden voor die arme kinderen. Ja het is erg dat die zieke kinderen in de gewone afdeling verblijven. Verder helpen we dagelijks de arme zie-ken voor gevraagde onderzoekingen te laten doen. Ja met uw steun al zovele jaren hebben we al zeer veel verbeteringen kunnen doen, vooral voor de kinderafdeling. De kinderen met kanker vermeerderen steeds. Er zijn er gemiddeld 6 à 8 tot 10 die momenteel verzorgd worden. Nogmaals vele dankbare groeten in naam van allen die door uw hulp van "de Brug" steeds geholpen worden. Hartelijke groeten, Jeanne Vandekeybus Zr. Veerle. Correspondente: Sonja Broos

Brazilië – 28 april 2014

Dag Vrienden van de 'Brug" 
Hier zijn we met goei nieuws: het geld van het project is goed aangekomen, de som van 1350 euro.
Graag wil ik u danken voor de 2 boekjes van dit jaar n.1 en2 ik ben steeds blij met nieuws te lezen.
Ja, op 20-3-14 ben ik geopereerd aan de heup maar ik kan nu al goed gaan met hulp van een stok.
Dank met de hulp van het project hebben we een Oximetro de Pulso aangekocht en verder heb ik al veel arme zieken, vooral kinderen kunnen helpen voor gevraagde onderzoekingen te helpen betalen.
Het ziekenhuis Santa Casa wordt steeds groter en steeds meer zieken komen naar Santa Casa.
Verleden week hebben we een zeer schoon Paasfeestje gevierd met de kinderen van de kinderafdeling. Er waren 48 kinderen op de kinderafdeling en 24 kindjes die het feestje meemaakten. Er waren ook vele moeders. Ze waren zeer blij met een paasei en een haasje van chocolade. Ja, de kinderen stralen van geluk en de moeders nog meer.
Er zijn hier de laatste weken al 4 aardbevingen geweest met veel stoffelijke schade in verschillende huisjes vooral arme wijken, ja voor de arme mensen is dat erg. We hopen dat het niet meer voorkomt. Verder is het hier zeer droog, weinig regen dit jaar, en zeer warm de nachten meer dan andere jaren.Ja het wordt steeds warmer dikwijls 38 a 42 graden.
Nogmaals wil ik u allen zeer veel danken, en wens u veel geluk met het "Ontbijt-aan -bed"
Dankbare groeten van Jeanne Vandekeybus.

Correspondente: Sonja Broos


Brazilië – 21 juni 2013

De situatie in Lokoko is kalm.
Het schooljaar loopt stilaan ten einde. De Pygmeeën kinderen zijn dit jaar regelmatig naar de school gekomen, maar altijd onder voorwaarden dat ze dagelijks te eten krijgen, anders zijn ze weg naar het bos om eten te zoeken.
De meeste ouders nemen nu wel wat initiatieven en doen wat inspanningen om voedsel te telen. Dank zij jullie hulp hebben we reeds meerdere malen hakken , spaden bijlen en machetes kunnen bezorgen. Alzo beginnen ze ook hun hutje te verbeteren, ook dank zij de hulp va n een schrijnwerker ter plaatse.
De hulp van medicamenten die we dit jaar mochten ontvangen v.d. Brug heeft ons erg goed geholpen in ‘t algemeen om basis medicamenten aan te kopen. Daarom wil ik toch enkele concrete gevallen melden. Een zeer moeilijke bevalling van een pygmee kind liep uiteindelijk goed af nadat de verpleger een keizersnede deed in afwezigheid v.d. dokter. Het kind ,(van 13 jaar) , kwam hier uitgeput toe na 45 km te voet. Gelukkig hadden wij toch de meest noodzakelijke medicamenten en instrumenten om deze twee levens te redden. Daarom wil ik nogmaals jullie bedanken voor deze hulp door al uw acties, voor een kleine bevolking die toch nog zeer dikwijls gemarginaliseerd wordt.
Met vele dankbare groeten,

Correspondente: Sonja Broos

Brazilië – 1 januari 2013

Eerst en vooral verontschuldig mij te laat komen ,met mijn kerst- en nieuwjaarswensen.
Voor U en geheel de familie alsook al de weldoeners van ons project.
Een welgemeend en vol dankbaarheid, een Zalige en Vredevol Kerstijd dat de kleine Jezus altijd een plaats vinden in uw harten om het steeds meer en meer te verrijken, met Zijn vele genade, die we zo nodig hebben om steeds dichter bij Hem te blijven.
Dat het Nieuwe Jaar voor U allen veel zegen, geluk en voorspoed, voor u allen.
Hier alles goed, wel zeer druk einde schooljaar weken, voorbereiding met de kinderen voor Kerstmis.
Nog vele dankbare groeten en de beste wensen van Zuster Guido.
Zr. Guido vroeg enkele dagen geleden om dit briefje naar u te sturen maar de computer opende niet. Gelukkig vandaag gaat het.
De beste wensen voor 2013 Zr. Veerle.

Correspondente: Sonja Broos

Brazilië – 6 september 2012

Dag Lieve en Beste vrienden van de "Brug".
Graag wil ik u danken voor de grote hulp, ja voor alles wat u met zoveel liefde en de vele grote inspanningen die u doet voor de arme zieken van Santa Casa en de grote arme omgeving.
Ik heb het project volledig kunnen verwezenlijken. Ja het wordt steeds drukker in het Ziekenhuis. Het is erg om te zien hoeveel zieken wachten in de spoeddienst om op genomen te worden in het ziekenhuis. Voor de kinderen doen we alles wat kunnen om zo vlug mogelijk op kinderafdeling of dikwijls is het nodig in de intesievedienst om op genomen te worden..
Verder is weer zeer droog , ik heb verleden week een ziekenhuisje met 26 bedden gezien ongeveer 300km. van hier, maar wat een grote armoede, niet geloven er was bijna niets voor de verzorging.
Daarom is het uit grote nood dat de arme zieken naar Santa Casa komen..J a de omgeving is zeer arm vooral door de grote droogte en het zeer warm klimaat.
In oktober is het verkiezing voor de burgemeester en gemeente raadsleden en ze beloven allemaal veel te doen voor de gezondheid we hopen dat het toch een beetje beter wordt.
Aan allen nogmaals zeer veel dank en ik wens jullie veel moed, kracht en vooral veel hulp van de Goede Vader in al uw ondernemingen.
Hartelijke en dankbare groeten van de arme zieken die u al zoveel geholpen hebt,veel dank,
Jeanne.

Correspondente: Sonja Broos

Brazilië – 11 april 2012

Dag Lieve en Beste Vrienden van de" Brug",
Op de eerste plaats zeer veel dank voor de grote hulp die ik ontvangen heb de 6-3-12. Ja het geld kwam zeer goed aan. Ik heb dezelfde week (9-3-12) nog 2 filters kunnen kopen voor de prijs van 1180 Reais= 502 Euros.
De filters zijn zeer goed, hebben 2 mogelijkheden voor koud- en kamertemperatuur. 1 filter voor de spoedafdeling voor kinderen want er is dikwijs geen plaats op de kinderafdeling er zijn 6 bedjes met 1 couveuse. De filter is daar echt nuttig want het is tegenwoordig echt zeer warm (temp. van dikwijls meer dan 35 gr ).
De 2de filter werd geplaatst in de gang van de vrouwenafdeling.
Ik heb gelukkig al vele gevraagde onderzoekingen kunnen laten verwezenlijken voor de arme mensen.
Met uw hulp hebben we ook al geneesmiddelen gekocht. Antibioticum om met de moeders mee te geven als ze naar huis gaan en nog verder medicatie moeten nemen, de moeders zijn zeer arm en zijn niet in de mogelijkheid geneesmiddelen te kopen.
Verder is het hier zeer warm en weinig regen dit jaar. In het ziekenhuis wordt het steeds drukker, het bestuur doet alles om meer uit te breiden.
Aan allen zeer veel dank, ik wens jullie veel moed,kracht en geluk in al uw ondernemingen.
Hartelijke en dankbare groeten ook van de arme zieken, Jeanne.

Correspondente: Sonja Broos

Brazilië — 25 september 2011

Zeer Goede Vrienden van de "Brug". Hier zijn we terug in Montes Claros, na een zeer goede, aangename en vreugdevolle vakantie. Wij,Zuster Guido en ik,zijn weer met nieuwe moed aan 't werk en helpen waar het nodig is.
Dikwijls denken we, Zr. Giudo en ik, aan de zeer aangename samenkomst. Uw fijne attenties en grote aandacht voor ons werk en de vruchten dank zij uw grote hulp al zovele jaren. We zijn er zeer gelukkig om z'n schone avond te beleven, aan allen zeer veel dank.
Ja gelukkig hebben al zeer vele arme zieken kunnen helpen, vooral de armen met langdurende ziekte en met verlammingen. De luchtmatrassen zijn zeer goed, het voorkomt de doorligwonde. Ook de gevraagde onderzoekingen werden gedaan door de hulp van de "Brug" De eerste week als ik terug was na het verlof zijn er al zeer veel arme zieken aan de deur geweest om hen te helpen.
Ja een arme zieke is dubbel arm omdat ze zonder hulp niet kunnen doen wat groot nodig is. Dank u allen kunnen we vele zieken helpen door naar hen te luisteren en te steunen. Ze zijn ook zeer dankbaar voor alles wat we doen ze zijn zeer eenvoudig.
Graag en veel dank voor het boekje de "Brug" ik ga het voorlezen voor Zr. Guido. Wij wensen u veel succes, moed en sterkte voor het zovele goede werk dat jullie doen
Vele dankbare groeten

Correspondente: Sonja Broos

Brazilië – 18 september 2010

Op de eerste plaats zeer veel dank voor de grote hulp al zovele jaren. Hier gaat alles zeer goed, alles draait op volle toeren. Maar spijtig, de uitbetaling door de gemeente is met grote achterstand.
De opname, de spoed- en eerste hulp patiënten is meer dan 213 die door de ziekenkas(gemeente) betaald worden, dus het was en is nog zeer erg voor het ziekenhuis. Het ziekenhuis is steeds overbezet. Nu hebben we 2 grote zalen voor de zieken van de eerste hulp die wachten op plaats in het ziekenhuis, maar gelukkig, de onderzoekingen en alles wat nodig is wordt gedaan.
Wat de kinderafdeling betreft doen we alles wat we kunnen om de kinderen niet te laten wachten in de eerste hulp. De kinderen zijn ondervoed en zeer zwak, en met het zeer warm klimaat.:wordt de toestand vlug erger. Gelukkig als de kinderen beter het zeer warm klimaat wordt de toestand vlug erger. Gelukkig als de kinderen beter zijn gaan ze vlug naar huis en dankzij hulp van de Brug kunnen we medicatie meegeven die ze nog verder moeten nemen, dikwijls melkpoeder, ook zelfs klederen. De moeders zijn dan ook zeer gelukkig en dankbaar, en wij niet minder.
Wat ook heel goed is, is dat we de zeer nodige gevraagde onderzoekingen door de hulp van de Brug kunnen laten verwezenlijken.
Vele dankbare groeten, veel moed en succes met uw schoon en zeer waardevol werk.
Veel dank voor het boekje nummer 3, dat ik gisteren met veel vreugde ontvangen heb..
Hartelijk dank in naam van de arme zieken te Montes Claros en omgeving.

Correspondente: Sonja Broos

Brazilië – 16 juni 2010

Eerst en vooral dank ik jullie van harte voor de grote steun die ik begin april ontvangen heb.
Er werden 3 filters voor drinkbaar water gekocht met 2 mogelijkheden koud en kamertemperatuur voor de kinderafdeling en voor de 2 zalen van de spoedafdeling. Ze zijn zeer nuttig en goed voor de arme zieken want het is hier zeer warm en droog. Voor de 3 filters was de prijs 795 Euro.
Ik heb al veel gevraagde onderzoekingen laten doen, vooral ultrasoon, (Röntgenstralen) voor arme moeders die een kindje verwachten en die met spoed onderzoek moeten laten doen. De ziekenkas betaald vele onderzoekingen niet.
Alle dagen komen hier arme mensen, dikwijs erge zieken, aan en met uw hulp en steun kunnen we vele echt arme mensen helpen.
Gelukkig heb ik antibioticum kunnen kopen. Als de arme kinderen naar huis gaan en nog enkele weken medicatie moeten nemen, vooral longontstekingen. De laatste maanden waren er veel kinderen in de kinderafdeling met erge longontstekingen. De kinderafdeling is altijd volledig bezet, er is plaats voor 50 kinderen.
U ziet met uw grote steun kunnen we vele arme kinderen en volwassen helpen.
Vele dankbare groeten, veel moed en succes met uw schoon, goed en zeer waardevol werk.
Hartelijk dank in naam van de arme zieken van Santa Casa.

Correspondente: Sonja Broos

Montes Claros – 6 september 2009

Zeer goede vrienden van de BRUG.
Hiermede wil ik U zeer veel danken voor de schone en aangename gespreksavond van 30 juni Het was zeer gezellig om persoonlijk in contact te komen met zoveel vrienden van de Brug. Na een zeer aangenaam verblijf voor 2 maanden in België, zijn we hier de 12-8-09 zeer goed aangekomen en er was overal grote vreugde in het ziekenhuis vooral op de kinderafdeling.
De eerst volgende week heb ik al een OXIMETRO besteld en zal deze dagen wel aankomen. Santa Casa , het ziekenhuis, gaat helpen met de waarde van 200 Eurol
Dan kan ik nog vele arme mensen helpen voor de gevraagde onderzoekingen te laten doen die ze niet kunnen betalen. En verder ook nog medicijnen aankopen voor de kinderen die naar huis gaan en nog medicatie moeten verder nemen. Verder in het ziekenhuis is het zeer druk en voor de arme zieken is het zeer erg, ze komen van ver en daarom doen we alles wat we kunnen om plaats te vinden voor de arme zieken. Ik ben blij dat we kunnen helpen.
Beste vrienden nogmaals zeer veel dank en ik wens U zeer veel succes met het Concert.
Vele dankbare groeten van Jeanne Vandekeybus, Zr. Veerle.

Correspondente: Sonja Broos

Brazilië – 18 september 2008

Zeer veel dank voor het boekje nr 3/2008, het is een tiental dagen geleden aangekomen. Mijn beste dank voor het bestuur van 'De Brug' voor alles wat ze doen, de grote inzet op alle gebied zoals, 'Ontbijt aan bed', dat weer zo goed is geweest, wel Proficiat hoor!
Op 7/2/08 kreeg ik de som van 1.950 Euro op de bank, dat was 4.877 Reals, nu is de Euro gedaald waarde). Ik heb een 'oximetro de pulso' aangekocht voor de kinderafdeling. Het is een zeer nuttig apparaat. Er komen dikwijls kinderen binnen met ademnood en moeten zuurstof nemen en met de oximeter kan men dan zeer goed de zuurstofgraad in het lichaam meten. De prijs was 3.250.00 Reals.
Verder zijn er al veel gevraagde onderzoeken gedaan die door de ziekteverzekering niet betaald worden en zonder hulp kunnen de arme mensen de zo nodige onderzoeken niet ondergaan.
Het is zeer druk op de kinderafdeling. Zeer veel kinderen met erge brandwonden. Op het ogenblik zij er 8 kinderen met zeer ernstige wonden, drie ervan in kritieke toestand. Ja, de kinderen vragen zeer veel zorgen. Om de twee dagen wonderverzorging onder narcose. Spijtig dat er steeds te weinig plaats is, maar het is ook van overal dat ze naar Santa Casa komen, een zeer grote oppervlakte tot het zuiden van Baika. Gelukkig zijn er veel goede ziekenwagens in de dorpen. Ze moeten niet zo lang meer wachten voor het vervoer.
Op 15/09/08 zijn we met de noveen begonnen van Onze-Lieve-Vrouw van de slaven, de patrones van het ziekenhuis. De 24ste vieren we 137 jaar bestaan van het ziekenhuis en het feest van de patrones.
Graag wil ik U nogmaals zeer hartelijk danken voor alles, in naam van de arme zieke mensen en vooral van de kinderen.
Dankbare groeten.

Correspondente: Sonja Broos

Brazilië - 12 februari 2008

Eerst en vooral wil ik U allen danken, ja heel oprecht bedanken voor alles wat U doet voor de arme, zieke volwassenen en kinderen. Hartelijk dank voor jullie milde giften voor de grote hulp aan de organisatie van de Brug. Ook vooral mijn waarderende dank aan het bestuur.
Graag en zeer blij laat ik U weten dat de som van 1.950 euro goed is aangekomen verleden week 7-2-2008. Het geld zal nog ongeveer 2 weken op de bank blijven omwille dat ik op dit ogenblik nog thuis ben voor korte tijd. Op 12-1-2008 werd ik geopereerd aan mijn knie en moet nog wat rusten. Daarna ga ik vlug zorgen voor de aankoop van de oximetro de pulso "moriya" en ook voor medicijnen, die ik kan bestellen, voor de arme kinderen. Verder gaat het zeer goed op de kinderafdeling. Wel zeer druk, maar buiten de hulpverpleegsters hebben we een zeer goede verpleegster Ana Paula. Ze is in verwachting van haar eerste kindje 4 à 5 maanden, dus als ze in bevallingsverlof gaat ben ik weer goed te been.
Gelukkig heeft het al goed geregend, maar we verwachten dat het nog veel zal regenen want in maart en april is er niet veel kans op regen.
Er is hier veel "den ga", een ziekte die veel op malaria lijkt. Hoge koorts, veel pijn overal in het lichaam en soms spontane bloedingen, inwendig en/of onderhuids. Ze wordt verwekt door een soort mug die zich fel voortplant in water. Nu met de regen komt ze veel voor.
Graag wil ik U nogmaals danken in naam van onze arme zieke kinderen en volwassenen voor de grote steun die ik mocht ontvangen.

Brazilië - 4 september 2007

Zeer veel dank voor de boekjes; nummer 3 is eind augustus aangekomen. Met zeer veel aandacht gelezen en gezien dat er weer geweldig veel gedaan wordt dank zij jullie allemaal.
Ja, hartelijk gegfeliciteerd voor het goed geslaagde "ontbijt-aan-bed" van 13 mei. Veel dank voor het grote werk.
Hier gaat alles zeer goed. Het is wel zeer druk in heel het ziekenhuis. Spijtig is er altijd plaats tekort. Er liggen zeer veel zieken te wachten in de eerste hulpdienst. In de kinderafdeling doen we alles wat we kunnen opdat de kinderen daar niet te lang moeten blijven. Ze krijgen het hoogstnodige en er is geen comfort. Er zijn nog steeds veel kinderen met brandwonden, vooral in juli als het wat kouder is.
Simone, van 15 maanden, kwam met erge brandwonden over heel het lichaam binnen. De moeder had haar 5 kinderen moeten achterlaten, waarvan de oudste 11 jaar was. Na 4 dagen was het kindje beter en we hadden veel hoop op genezing. De moeder is naar huis gegaan met de ziekenwagen, ongeveer 260 km ver. Simone bleef alleen op de kinderafdeling met de verpleegsters. Maar gelukkig : na ongeveer 6 weken is ze nu bijna genezen. Haar moeder is 2 x op bezoek geweest voor enkele uren. Dan kwam de ziekenwagen haar halen samen met de mensen die voor de nierdyalise kwamen.
Ja, we hebben heel veel dankbaarheid voor uw grote hulp, echt wel.
Vandaag ging er een meisje met een nierziekte zeer gelukkig naar huis met medicijnen om verder te nemen. Ze had ook bladeren met tekeningen en leerlessen meegenomen, die ze gemaakt had tijdens de lesuren op de kinderafeling. Ze is 10 jaar en had nog maar weinig naar school gegaan.
Hier is het nu zeer droog en meer naar het noorden toe is er geen water meer. De waterwagen komt 2 x per week en krijgen de mensen per gezin 20 liter. Ja, we wachten op regen.
Nogmaals zeer veel dank voor alles, vooral voor de arme zieken.
Hartelijke groeten.

Correspondente: Sonja Broos

Brazilië - 5 maart 2007

Hier zijn we dan eindelijk met een speciale grote dank voor de grote gift die al enkele weken in Belo Horizonte is aangekomen. De verantwoordelijke hier in Santa Casa die altijd belde naar de bank was in verlof en de plaatsvervangster belde wel, maar niet rechtstreeks op de plaats waar het geld binnenkomt.
Ik bied mijn verontschuldiging aan dat ik u zo lang heb laten wachten om het u te laten weten. Nu is alles in orde en het geld is beschikbaar.
Ik heb er al medicatie (vooral antibioticum) van gekocht, langs Santa Casa aan de inkoopprijs, voor de arme zieke volwassenen en kinderen. Ik ga ook deze dagen uitzien om filters te kopen voor drinkbaar water (koud en gewone temperatuur of beter kamertemperatuur), want op de kinderafdeling hebben we maar één filter en het water is dan niet koud omwille van de grote hoeveelheid die gebruikt wordt.
Hier gaat alles zeer goed op de kinderafdeling. Wel heeft het zeer druk geweest in het begin van het jaar omwille van de grote overstromingen in de vele arme streken. Hele dorpen onder water ! Veel arme mensen bleven weken samen, ook veel kinderen, in ongezonde lokalen en ze sliepen op de grond, ze hadden weinig goed voedsel zodat er veel ziek werden. Ja, velen werden opgenomen met erge longontstekingen, ook ontstekingen in de darmen. De arme mensen meer in het noorden hebben dikwijls al bijna niets en nu hadden ze niets meer. Gelukkig hebben we veel arme zieken kunnen helpen en als ze naar huis gingen kregen ze melkpoeder mee en ander voedsel zoals suiker, rijst, bonen, macaroni, enz.
In de kinderafdeling zijn er nog steeds veel kinderen met brandwonden. Twee zusjes met erge en grote brandwonden, hun armen, aangezicht en hun romp hadden diepe wonden. Tatiana was 11 jaar en Tatinha was 9 jaar, maar zij was doofstom. Dus de eerste dagen was het zeer moeilijk om Tatinha te verzorgen, maar na enkele zware dagen kwam de gelukkige oplossing, want bij het onderwijzend personeel (die les geven aan de kinderen) was er één bij die gebarentaal kende. Dat betekende heel wat en het was echt een grote zege voor Tatinha en voor ons.

Correspondente : Sonja Broos

Montes Claros - 20 maart 2006

Zeer veel dank voor de fax die ik deze voormiddag ontvangen heb. Hier gaat alles goed, spijtig natuurlijk het heengaan van Zuster Renata. In oktober kwam ze zo moedig terug. Ja, Gods wegen zijn niet de on-ze.
Ik ben al druk bezig om alles te voorzien voordat ik naar België kom, vooral beddengoed, materiaal, enz.. Daarom wil ik de Brug verwittigen dat ik 2 mei hier vertrek en dat ik terugkeer op 2 augustus.
Gelukkig heeft het de laatste 2 weken goed geregend hier, maar ongeveer op 20 km naar het noorden kregen ze nog geen regen. Het is daar geweldig droog en daarom ook een zeer arme streek.
De laatste week zijn ze in de gemeente begonnen met de centrale beddenverdeling. Ik hoop dat het goed georganiseerd wordt en dat de arme zieken meer kunnen geholpen worden, dat ze niet te lang moeten wachten voor de opname in de ziekenhuizen.
De eerste-hulp-afdeling werd vernieuwd. Ja, gelukkig is het echt veel verbeterd, maar het is zeer druk en nog velen wachten voor opname. We hopen dat de ziekenkas ook meer zal betalen aan het ziekenhuis. De ziekenwagens met geoefend personeel zijn wel goed : de zieken of slachtoffers van ongelukken worden gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Dit is een grote vooruitgang.
Nog vele dankbare groeten en tot 3 mei.

Correspondent: Sonia Broos

Montes Claros - april 2005

Eerst en vooral nog een laat Zalig Paasfeest, ja, we leven nog in de paasweek.
Wel hoe gaat het met jullie ?
Hier is alles ook opperbest. Het zijn drukke dagen voor en na Pasen, maar alles was zeer goed. Hier doen ze heel veel in de Goede Week.
Ik stuur U hierbij speciaal de fax om u te laten weten dat het geld van de Brug toegekomen is verleden week. Het was een som van 5.669,90 reais. Ik kan er weer veel medicamenten van kopen en ook on-derzoeken laten doen.
We kochten ook een "imcubadora". Ja, het is echt een grote hulp voor de arme mensen hier.
Aan allen zeer veel dank en ik hoop dat het project voor 2005 aanvaard wordt.
Ik wens ook aan allen zeer veel succes met alles wat ze doen voor ons.

Correspondent: Sonia Broos

Montes Claros - 19 april 2005

Eerst en vooral zeer veel dank voor alles en voor het boekje van het eerste semester.
Dat het geld goed is aangekomen heb ik al laten weten hé. Ja, het was zeer welkom, want het is zeer druk in het ziekenhuis.
In de eerste hulp worden er dagelijks ± 100 à 200 patiënten geholpen, hetzij raadplegingen en onder-zoeken bv. x-stralen, bloedanalysen velen ook voor opname als er plaats is in het ziekenhuis. Velen blij-ven in de eerste hulp wachten op een plaats. In 2004 werden er 15.967 patiënten opgenomen, waarvan er meer dan 80 % van de ziekenkas, en de ziekenkas betaalt zeer weinig.
De kinderafdeling is steeds volledig bezet : 50 plaatsen. Op het ogenblik zijn er veel met brandwonden : 4 kinderen zijn zeer erg verbrand, kleiner dan 2 jaar en nog 7 grotere kinderen. In 2004 werden er 1.500 patiënten met erge brandwonden opgenomen, waarvan meer dan 2/3 kinderen waren. Verleden week kwam een meisje van 9 jaar terug een bezoekje brengen. Ze had haar twee benen erg verbrand en bleef ongeveer een maand op de kinderafdeling. Ze zegde : "Ik wil mij terug verbranden om weer op de kin-derafdeling te verblijven !". Het is een zeer arm meisje. Ze is de oudste van 6 kinderen. Haar vader heeft soms werk als metserdiender en is niet ingeschreven als werknemer.
Gelukkig kunnen we zeer veel arme mensen helpen. Ook als de kinderen naar huis gaan geven we me-dicijnen mee, want ze kunnen de voorgeschreven medicijnen niet kopen. En ze gaan zo vlug mogelijk naar huis omdat er steeds plaats te kort is.
Dagelijks komen er ook arme mensen met een voorschrift voor medicijnen, voor onderzoeken, voor scanners of echografie en vele worden niet betaald of ze krijgen geen toelating van de ziekenkas. Daar-om helpen we dan dankzij u allen deze arme mensen.
Ook zullen we dankzij de Brug ook kunnen helpen om een couveuse te kopen voor de kinderafdeling.
Ja, nogmaals zeer veel dank en ik wens u allen veel succes voor alles wat u doet.
Veel groeten en dank.

Correspondent: Sonia Broos

Montes Claros - 20 januari 2005

Eerst en vooral veel dank voor alles in giften en voor alle goeds van 2004. En graag wens ik jullie allen een zeer gelukkig jaar 2005 ! Voor allen een goede gezondheid.
Hier is alles goed. Gelukkig heeft het al geregend de laatste 2 weken. Het was er droog; in december was er maar een beetje regen.
In ons ziekenhuis Santa Casa hebben we al veel met uw hulp kunnen verwezenlijken. Voor de arme volwassenen en kinderen bijv. deden we al veel gevraagde onderzoeken. Ook hebben we antibiotica gekocht voor de kinderen voor als ze naar huis gaan. Vooral na een herstelperiode van een long-, been- of gewrichtsontsteking. Dat komt hier veel voor.
Op de kinderafdeling is nu een zaal bijgebouwd voor de ontspanning van de kinderen. Deze wordt ook gebruikt als leslokaal 's namiddags. De zieke kinderen leren lezen, schrijven, tekenen en knutselen. De leerlingen van de opvoedschool komen hier stage doen. Vooral voor kinderen met erge brandwonden, die tot 2 maanden op de afdeling verblijven, is dit zeer goed. Ook de moeders die dag en nacht bij hun kindje blijven, krijgen les bv. over hygiëne, algemene verzorging en voorkomen van brandwonden. Veel moeders hebben de kans niet gehad om te leren hoe ze hun kinderen moeten verzorgen. Een jongen van 9 jaar verbleef 16 dagen in het ziekenhuis. Toen hij naar huis mocht zei hij : 'Ik ben hier precies op vakantie geweest".
Hopelijk kunnen we nog vele arme, zieke kinderen helpen.
Ook met Kerstmis was het zeer goed. De kinderen hebben het verhaal van de geboorte van Jezus uit-gebeeld. Het was echt aandoenlijk...
Nogmaals veel dank, want door uw hulp kunnen we de zieke kinderen helpen.

Correspondent: Sonia Broos

Montes Claros - 21 juli 2004

Eerst en vooral wil ik U bedanken voor de grote gift en ook voor het boekje dat ik ontvangen heb.
Wel ja, hier in Santa Casa is alles zeer goed, vooral op de kinderafdeling. Er komen wel heel veel kin-deren met brandwonden binnen nu het ‘s nachts wat frisser is: in het vuur vallen,met erge brandwon-den in het gezichtje of in het vuur lopen, met brandwonden aan de voetjes. De verpleegster leert de moeder om voorzichtig te zijn, maar dat is soms niet genoeg. Nu op het ogenblik zijn er 8 met brand-wonden, waarvan de meesten tussen twee en vier jaar.
We hebben al veel gevraagde onderzoeken kunnen doen, waarvoor jullie hartelijke dank.
De arme mensen komen van zeer ver en we doen wat we kunnen om zo snel mogelijk röntgenfoto’s, scanners, echo’s... te laten nemen. Het gebeurt dat ze dagen of weken moeten wachten. Ze komen met niets aan en weten niet waar naartoe. De ziekenkas vergoedt niet de speciale onderzoeken en met een aanvraag kunnen we dan vermindering krijgen. Dank zij U allen kunnen we deze arme zieken helpen.
In de Santa Casa is er veel plaats, maar nooit genoeg.Velen liggen in de eerste hulp te wachten op een brancard of op een bank.We gaan dagelijks zien of ze wel de hoogst nodige zorgen ontvangen.
Ja, wij danken U allen voor de grote hulp, het is zo nuttig voor de arme zieken.
In hun naam: hartelijk dank !!

Correspondent: Sonia Broos

Montes Claros - 26 februari 2004

Zeer veel dank voor het boekje van okt-nov-dec. met het grote nieuws dat het project aanvaard werd, schreef Sonja. J a, ook zeer veel gelukwensen voor de kaasmaaltijd, het concert en het vele andere dat U doet voor zovele projecten.
Nadat ik terugkwam van België heb ik al heel veel kunnen doen voor de arme zieken, vooral voor de zieke kinderen. Zoals een grote inkoop van medicamenten, antibiotica en melkpoeders voor pasgebore-nen als de moeder ziek is of als het kind geen moeder meer heeft, bijv. bij aangenomen kindjes. Een arme moeder neemt een arm kindje aan als de moeder het niet aanvaardt. Verder kocht ik ook soja-bloem voor als de kinderen naar huis gaan (met het voorschrift van sojabloem als het kindje geen koe-melk verdraagt en dat komt hier nogal veel voor). Verder werden en 36 gevraagde onderzoeken gereali-seerd op aanvraag die niet door de ziekenkas vergoed worden , bijv. echo, scanner, röntgenfoto's enz.. Soms ook speciale onderzoeken van het hart. Ondertussen werden ook 2 nieuwe instrumenten gekocht voor de bronchoscoop : één voor vreemde voorwerpen uit de longen te halen bij kinderen en één spe-ciale flexibele buis voor bij de kinderen.
Ik ben zeer blij met het grote nieuws dat U voor het project 2004 euro 1.505 zal uitbetalen. Het is een zeer grote hulp voor de arme, zieke kinderen, soms ook voor arme, zieke volwassenen.
Aan allen nogmaals zeer veel dank in naam van onze arme, zieke mensen. Vooral de moeders met hun kinderen zeggen U zeer veel dank!
Vele, hartelijke groeten.

Correspondent: Sonia Broos

Montes Claros - november 2003

Graag wil ik u nogmaals danken voor de gezellige "Brugavond". Ik sta steeds in bewondering voor uw grote interesse voor zovele projecten die U allen wel voldoet. Het ontbijt-aan-bed kende weer veel suc-ces. Ja, alvast wens ik u het beste met het solidariteitsmaal. Ik zal er zeker aan denken op 16, 21, 22 en 23 november. Veel geluk !
Wel, ik ben het hier weer terug gewoon. Het is weel zeer druk in het ziekenhuis. Gelukkig zijn er 2 zalen, één voor mannen en één voor vrouwen, bijgekomen bij de eerste hulp, waar de zieken op brancards wachten en waar ze toch een bed hebben en waar de verzorging bijna hetzelfde is dan op de diensten.
Eén vrouwenafdeling werd vernieuwd. Nu de intensieve kinderdienst reeds maanden werkt, was het wel zeer druk op de kinderafdeling, want acht verpleegsters van de kinderafdeling zijn naar de intensieve dienst gegaan. Het zijn verpleegsters met een technisch getuigschrift Gelukkig zijn er nu de nieuwe die heel goed zijn en ook een nieuwe hulpverpleegster.
En wat ik al heb kunnen kopen : een voorraad aan medicamenten om aan de arme moeders te geven
En ook veel voorschriften voor radiologie, ultrason, scan enz. We zijn nu nog aan het sparen voor een endoscopie-apparaat. Ik hoop dit het volgend jaar te kunnen kopen. Nogmaals zeer veel dank.
Dank voor het boekje dat ik eind oktober ontvangen heb.
Dat de Heer u zegene voor alles. Veel groeten.

Correspondent: Sonia Broos

Montes Claros - januari 2002

Met veel vreugde heb ik vernomen dat het project aanvaard werd. En nu verleden week heb ik het blijde en grote nieuws ontvangen dat er een som van 64.000 fr. gegeven werd voor de verbouwingen van de kinderafdeling en de inrichting van de intensieve dienst voor kinderen.
Op 17 december zijn de werken begonnen, die ongeveer 4 maand zullen duren. Wij hebben ondertus-sen nog plaats voor 28 kinderen. Ja, de verbouwingen waren hoogstnodig, by. stortbad, wc en lavabo in de kamers van 5 à 6 bedden, de twee kamers voor betalende werden en zullen omgebouwd wor-den in een grote zaal voor 6 bedden, enz. De particuliere kamers zijn voorzien in een ander gedeelte van het gebouw.
Verder zijn we zeer blij dat het al veel geregend heeft, want het was zeer droog. Ja, spijtig dat er ook al veel overstromingen zijn en heel veel mensen die in noodtoestanden leven. Veel bruggen werden weggespoeld, veel dorpen zijn afgezonderd. Ja, voor de arme mensen is het erg, vooral voor de zie-ken die soms geen vervoer hebben om naar het ziekenhuis te komen.
Nogmaals zeer veel dank voor het schone en de grote inspanningen die u doet voor onze arme, zieke kinderen en voor zovelen op vele plaatsen.
Graag onze hartelijkste dank voor de Brug, voor uw medeleven. Ja, voor alles.

Correspondent: Sonia Broos

Montes Claros - 19 november 2001

Zeer veel dank voor het boekje van augustus dat ik eind oktober ontvangen heb.
Ja, de grote steun is goed aangekomen. Ze zijn nu bezig met verbouwingen van de kinderafdeling om dan een gedeelte om te bouwen voor de intensieve dienst voor de kinderen.
Ik zou dus graag de aanvraag voor 2002 doen voor hetzelfde project om medische apparaten aan te kopen voor de intensieve dienst voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De verbouwingen en vergroting van de kinderafdeling zullen voltooid zijn eind februari. Dan wordt onmiddellijk met de intensieve dienst begonnen. De wachtzaal, de recreatieplaats, werd nu ingenomen voor ziekenkamers gedurende de verbouwingen om toch zoveel mogelijk de arme, zieke kinderen te kunnen opnemen. Een gedeelte van het groot bedrag gebruikte ik voor het aankopen van medicijnen voor de arme kinderen (als ze naar huis gaan). Ik hoop dat mijn aanvraag kan aanvaard worden. Dus het project gaat verder voor de intensieve dienst voor kinderen en het aankopen van medicijnen en soms een gedeelte betalen voor speciale onderzoekingen die de ziekenkas niet betaalt.
Nogmaals zeer veel dank in naam van de arme, zieke kinderen.
Aan allen vele groeten en het allerbeste.

Correspondent: Sonia Broos

Montes Claros - 16 augustus 2001

Eerst en vooral hartelijk gefeliciteerd met de schone feesten ter gelegenheid van het jubileum van 25 jaar De Brug. Ook proficiat voor de grote en goede uitslagen van de grote inzet en de vele inspannin-gen die U doet. Veel dank voor het boekje, heel schoon, echt een teken van het dankbare van ieder die zoveel doet voor de projecten van de Brug. Het feest is een duidelijk bewijs dat de werkers van de Brug heel gelukkig zijn. Ik hoorde van de familie dat alles zo goed en schoon was.
Wel, hier gaat alles zeer goed. Ik ben geopereerd aan mijn been en mijn knie. Nu nog een beetje fysi-otherapie doen en alles is weer goed. Hier is het zeer droog de laatste 3 jaar, bijna geen regen. De ri-vieren die gebruikt worden voor elektriciteit staan op plaatsen droog. Op andere plaatsen is het peil meer dan 10 meter lager dan normaal. Het noorden en het midden van Brazilië moet heel zuinig zijn met het stroomverbruik. We mogen maar de helft van verleden jaar gebruiken. Als men meer gebruikt moeten we boete betalen. Voor de arme mensen is het zeer erg, er is grote nood aan alles. Er wordt veel voedsel en water gegeven, water dat uitgedeeld wordt met tussenpozen van 3 à 4 weken, dus er veel te weinig water voor de arme mensen. Er zijn al heel veel dieren gestorven omwille van de droog-te.
De gemeente sluit het water af van 9 u. ‘s morgens tot 17 u. Ja, er moet grote bezuiniging gedaan worden op water en elektriciteit.
In september gaan ze in de kinderafdeling verbouwen voor de speciale intensieve dienst. Voor de volwassenen is er groot tekort aan plaats, er liggen meer dan 30 zieken te wachten in de eerste hulp om opgenomen te worden. Verder nogmaals veel dank voor de grote geldelijke steun.
Het allerbeste aan allen met vele dankbare groeten.

Correspondent: Sonia Broos

Montes Claros - 12 januari 2001

Hiermee wil ik U de beste wensen toesturen voor 2001.
Goede gezondheid, veel geluk, vrede, kracht en moed, ook veel succes met Uw schoon werk van de Brug.
Mijn correspondente telefoneerde naar hier en gaf me het goede nieuws dat het project voor de inten-sieve dienst voor kinderen aanvaard werd. Daarom nu mijn grote dank. In maart zal dan het geld naar hier kunnen komen door het mee te geven met een zuster.
Nogmaals zeer veel dank en ook wens ik proficiat voor de welgelukte dagen en alles wat U realiseert voor onze arme zieken kinderen om ze te helpen.

Correspondent: Sonia Broos

Montes Claros - december 2000

Hiermee wil Ik u het beste wensen voor 2001.
Sonja Broos heeft me laten weten dat het project aanvaard werd en dat er al een grote som toege-zegd werd.
Zeer veel dank in naam van onze arme zieke kinderen. De intensieve dienst is heel nuttig en men zal al vlug kunnen beginnen met de verbouwingen van de kinderafdeling.
Nogmaals veel dank, zeer veel moed en kracht en een goede gezondheid.

Correspondent: Sonia Broos

Montes Claros - 21 september 2000

Op de eerste plaats zeer veel dank voor alles, speciaal voor de schone avond van ons samenzijn. Ik ben zeer goed aangekomen op 30 augustus. Overal was er veel vreugde elkander weer te zien.
Graag wil ik de Brug feliciteren voor het schone werk al zovele jaren. Ja U allen doet echt groot en goed werk dat rechtstreeks ten goede komt aan de armen en zieke medemensen.
Ik ben nu meer dan 32 jaar in Brazilië en werk als verpleegster in Santa Casa. Dat is een ziekenhuis voor 82 % voor de armen. We hebben nu 320 bedden De ± laatste 10 jaren werk ik op de kinderafde-ling waar een 70-tal bedden zijn, waarvan 2 voor betalende zieke kinderen. De kinderen komen soms van 400 à 500 km ver en zijn meestal zwaar ziek. Er zijn hier nog zeer veel long-, darm- en beender-ontstekingen. De kinderen zijn zwak. Velen zijn ondervoed. Het klimaat is hier zeer, zeer droog. Soms meer dan 10 maand geen regen, en altijd heel warm.
De geldelijke steun van de Brug wordt gebruikt om medicamenten te kopen voor de kinderen (voor als ze opgenomen zijn, als ze naar huis gaan of na een raadpleging). Nu dit jaar dat komt zal het gebruikt worden voor de intensieve dienst die we gaan inrichten voor de kinderen. Er is een grote nood aan de intensieve dienst, want hier is er in heel de streek geen enkele. En om de zwaar zieke kinderen naar Belo Horizonte te sturen (± 420 km ver) dat gaat niet omwille van de afstand en ook omdat er daar ook geen plaats is. Verder zou ik graag ook blijven doen dat ik tot heden deed: het aankopen van me-dicamenten.
Graag dank ik u al bij voorbaat, in naam van de arme, zieke kinderen. Vele dankbare groeten.

Correspondent: Sonia Broos

Montes Claros - 28 november 1999

Zeer veel dank voor de Brug (4) met al het goede nieuws. Veel dank aan al de vrienden van de Brug en proficiat voor uw schoon en goed werk.
Ik ben van gisteren thuis van de retraite. U vroeg om zo vlug mogelijk het nieuw project van 2000 te sturen. Wel, ik dacht dat ik dat al stuurde, maar zo niet hier dan het antwoord.
Het geld van de Brug zal ik gebruiken voor de kinderafdeling voor medicijnen, voor naverzorging, om melkpoeder te kopen, voor onderhoud van de nachtverblijven van de moeders die een kindje op de kinderafdeling hebben, voor bad- en slaapgelegenheid (er werden nieuwe toestellen gekocht voor de stortbaden).
Buiten deze zaken die ik opnoemde zou ik ook graag hulp ontvangen voor het verbouwen van een gedeelte van de kinderafdeling voor “intensieve dienst voor kinderen’. Tot heden toe werden de kinde-ren opgenomen op de intensieve dienst voor volwassenen, maar de ziekteverzekering betaalt dat niet. Voor de verbouwingen heeft Santa Casa nu geen geld. De toestellen zijn al voor een gedeelte aange-kocht en in gebruik. Er komen meer ziekenzalen bij aan de ene kant en aan de andere kant wordt ver-bouwd voor de “intensieve voor kinderen”.
Verder gaat alles zeer goed. Veel dank voor alles en vele dankbare groeten.

Correspondent: Kris De Schepper

Montes Claros - 15 oktober 1999

Zeer veel dank voor de “Brug” dat verleden week is toegekomen en dat verschillende weken onder-weg is geweest. Zeer veel dank ook voor de grote som die mijn broer-priester Corneel Vandekeybus meegaf met zuster Irene en mijn nichtje, die hier geweest zijn. Ja, mijn broer geeft het liefst recht-streeks mee met zusters die hier wonen.
Wel en hoe gaat het met U allen? Ik hoop van zeer goed. Ja, een grote proficiat aan alle werkers van de Brug voor zoveel goed dat jullie doen. Hier gaat alles zeer goed, dat wil zeggen, we kunnen zeer veel doen voor de arme zieke kinderen. Ja, er zijn nog zeer veel arme mensen hier. Dit jaar is het nog erger omdat het de laatste 2 jaren bijna niet geregend beeft. Het is zo droog dat er niet kan geplant of gezaaid worden. Er is geen water om te gebruiken. Een of tweemaal per week komt er een tank in de dorpen en dan kunnen de mensen water nemen. Ze moeten dikwijls zeer vet gaan om water te heb-ben om te kunnen drinken, te kunnen koken en te wassen.
Vele vaders gaan naar het zuiden om werk te zoeken. De moeders blijven dan alleen achter met 4 à 8 kinderen. Wat lijden zulke moeders veel, ze hebben geen voedsel voor hun kinderen.
Op de kinderafdeling van ons ziekenhuis blijven bijna al de moeders van de kleine kinderen eten. ‘s Avonds gaan ze naar de twee bewaarplaatsen, die we dankzij uw grote hulp kunnen in orde brengen. De moeders gaan er slapen, een bad nemen en de klederen wassen. In het ziekenhuis hebben we geen plaats om de moeders te laten rusten, ze wonen te ver en thuis hebben ze toch ook bijna niets. Zo kunnen we de arme zieke kinderen helpen en ook hun moeders. Daarom veel dank aan al de vrienden van de Brug.
Nogmaals hartelijk dank in naam van onze arme moeders met hun zieke kinderen.

Correspondent: Kris De Schepper

Montes Claros - 22 maart 1999

Zeer veel dank voor het tijdschrift van de Brug. Met veel vreugde en aandacht heb ik de brieven en de laatste aankondigingen gelezen. Met veel dank en grote bewondering voor alles wat er wordt gedaan en met hoeveel enthousiasme er gewerkt wordt door de vrienden van de Brug. Ja, zeer veel dank voor het vele dat u doet en voor het vele dat verwezenlijkt wordt door de Brug.
Hier in Montes Claros gaat alles zeer goed. De Santa Casa heeft alle dagen meer en meer nieuwe opnamen.
In de kinderafdeling waar we werken wordt het steeds drukker. Vooral de arme, zieke mensen van het noorden waar het nog warmer is dan hier, komen naar Santa Casa (ons ziekenhuis).
We zijn nu ook begonnen met les te geven aan de moeders van de zieke kinderen, voorlichtingsles-sen. We leren hen hoe alles kan gebruikt worden als voedsel vb. de schil van bananen, maniokblade-ren, eierschalen (zeer fijn gemalen) enz.. Ook wordt hen geleerd hoe ze hun kindjes moeten verzor-gen. Ja, het gaat echt goed, we doen het samen. Een verpleegster helpt me in de namiddag.
Ook het bewaarhuis “Dona Joana” gaat stilaan vooruit. Als er kinderen kunnen opgenomen worden in een familie is er weer een plaatsje voor nieuwe. Soms zijn er 2 of 3 uit één gezin die worden opgeno-men. Zo zijn er soms 20 tot 25, zeer arme en meestal ondervoede kinderen. Dikwijls worden ze eerst naar de kinderafdeling gebracht, omdat ze ziek zijn. Daarna blijven ze dan in het bewaarhuis “Dona Joana”, waar ik hen kleren en beddengoed breng. Nogmaals dank aan al de vrienden van de Brug. Zeer veel dank in naam van de arme zieke kinderen.
Veel hartelijke groeten.

Correspondent: Kris De Schepper

Montes Claros - 27 september 1998

Veel dank voor het tijdschrift van de Brug, dat ik enkele dagen geleden ontvangen heb.
Het geld van de Brug heb ik ontvangen, mijn broer priester had het meegegeven met de zusters met bevestiging dat het voor het project was voor het welzijn van de zieke kinderen van Santa Casa alsook voor het bewaarhuis voor kinderen. Zeer veel dank. Ik gebruik het geld voor de arme, zieke kinderen. Ik koop er medicamenten mee die de zieke kinderen dan kunnen meenemen wanneer ze te-rug naar huis gaan.
Verder steunen wij het bewaarhuis voor kinderen die geen thuis hebben, die niet bij vader of moeder kunnen blijven. Op het ogenblik zijn er 23 kinderen in de leeftijd van 2 maand tot 13 jaar. Als wij ze niet zouden opnemen, zouden ze op straat moeten leven. Een drietal van de kinderen waren eerst opgenomen in het ziekenhuis en zijn daarna opgenomen in het bewaarhuis dat “Dona Joana” noemt. Er werden matrassen en beddengoed gekocht. Gelukkig steunt de directrice ons werk!
De kleine kinderen krijgen les van meisjes die stage moeten doen, de grotere kinderen gaan naar de groepsschool. Ja, het gaat daar nu echt goed en de geldelijk steun is er zeer welkom en wordt zeer, zeer goed gebruikt. Als ik er naar toe ga, neem ik altijd wat kledij mee.
In de Santa Casa op de kinderafdeling is het nog steeds zeer druk. Zeer veel zeer arme kinderen! De ouders hebben echt niets voor hun zieke of herstellende kinderen. Daarom help ik hen met medicij-nen, klederen en betaal ik de reisonkosten (als er een kindje naar Belo Horizonte (406 km) moet ge-bracht worden help ik hen steeds met het geld van de Brug om de reiskosten en de onderzoekskosten te betalen, want de ziekenkas betaalt deze kosten niet). Voor het volgend jaar zou het geld van de Brug goed van pas komen en zou zeer nuttig zijn voor de arme en vooral zieke kinderen, alsook voor het bewaarhuis “Dona Joana” voor voedsel enz.
Ik kom in verlof in het jaar 2000 (alle 3 jaren).
Nogmaals zeer veel dank in naam van de arme, zieke kinderen en de kinderen van “Casa Dona Joa-na”.
Vele groeten en dank aan alle vrienden van de Brug.

Correspondent: Kris De Schepper

Montes Claros - 14 november 1997

Met veel vreugde heb ik verleden week uw brief ontvangen. Veel dank. Ik was er zeer blij mee Hier gaat alles zeer goed. Op de kinderafdeling draait alles op volle toeren. Ik ben al aan ‘t sparen voor een kerstfeest voor de kinderen. We geven dan een klein kerststukje, veel moeders en kinderen weten niet wat Kerstmis is, ze denken enkel aan een geschenkje. Op de kinderafdeling doen we een noveen met do verpleegsters, de moeders en de grotere kinderen (10 tot 14 jaar).
Nu wat het project betreft. Ik moet aan de kinderen die naar huis gaan altijd antibiotica, melkpoeder en kledij meegeven en tussenkomen in de reiskosten.
Hier is nu ook een bewaarplaats voor kleine kinderen die op straat leven. Verschillende van hen zijn na hun genezing daar kunnen blijven. Dikwijls kunnen de kinderen niet door hun moeder worden op-gevoed omdat zij alleenstaande, arme moeders zijn die op straat moeten bedelen voor voedsel. In de bewaarplaats zijn er op het ogenblik 23 kinderen. De gemeente helpt een klein beetje (voor de kos-ten), maar de meisjes die er helpen doen dat allemaal vrijwillig. We zouden nu graag enkele toiletten en stortbaden bijmaken, ook een plaats waar de kleintjes kunnen gewassen en verzorgd worden (er zijn er die nog geen jaar oud zijn, zelfs 2 die niet kunnen gaan). De groteren tussen 5 en 12 jaar heb-ben geen bed en slapen op een dunne matras op de grand. We hebben al wel geholpen met dekens en lakens voor de kleintjes. Graag zou ik ook nog een wasmachine aankopen, maar eerst willen we zorgen voor de sanitaire installatie. Ik ben blij dat we door uw hulp zullen kunnen helpen. Het is echt nodig voor de arme kindjes die geen echte thuis hebben.
Ik wens jullie veel succes toe met de acties.
Nogmaals zeer veel dank in naam van onze arme, zieke kin deren en nu ook at voor de bewaarplaats voor de arme kinderen.

Correspondent: Kris De Schepper

Montes Claros - 2 oktober 1997

Zeer veel dank voor het boekje nr. 3 van de Brug dat ik enkele dagen geleden mocht ontvangen. Het was wel langen tijd onderweg geweest Ook ik schrok van de melding dat Kris nog geen brief ontvan-gen had.
Gisteren 1 oktober ontving ik de brief terug die ik in augustus geschreven had near Kris. Die brief kwam terug, waarschijnlijk een verkeerd adres? Ik voeg er de omslag bij en de betreffende brief.
Nier gaat alles zeer goed. De laatste dagen heeft het gelukkig wat geregend, maar het is nog zeer warm.
De laatste dagen is alles wat de klok staat: de komst van de Paus. Ja dat is voor Brazilië een zeer grote gebeurtenis. Het volk viert echt feest, het zal heel schoon zijn in Rio.
In het ziekenhuis draait alles op volle toeren, alleen wordt het alle dagen nog moeilijker voor de arme zieken. Er is plaats tekort en weinig dokters willen voor de armen zorgen. Over de kinderafdeling mag ik niet klagen. We zorgen steeds voor een bedje voor de kinderen ook al hebben we er dikwijls al 70. Ook verzorgen de dokters wel zeer goed hun patiënten (kinderen waar ze verantwoordelijk voor zijn). Er zijn ook veel arme kindjes die moeten geholpen worden als ze naar huis mogen gaan. De zieken-kas betaalt zeer weinig, vooral voor de zieke kinderen die veel antibiotica moeten nemen. Maar dank zij uw hulp hebben we al veel voor de kinderafdeling kunnen doen.
Ik wens U nog voel succes in uw werkingen, want ik kan U niet genoeg bedanken. Het geld komt zo goed van pas. Het bronchoscopie-apparaat is heel nuttig. Veel kindjes zijn er al door gered, er zijn veel kindjes die vreemde voorwerpen in de luchtpijp hebben zitten, soms is het al door het weefsel gegaan met de soms scherpe kanten, maar gewoonlijk kunnen de dokters het voorwerp er goed uit-nemen. Dus nogmaals veel dank voor uw steun voor het bronchoscopiemachien.

Correspondent: Kris De Schepper

Kalmthout - 25 januari 1997

Hier dan een brief vanuit België. Ik ben in de kliniek in Brasschaat bij mijn moeder, die half december een hersentrombose kreeg. Ik ben dan juist voor Kerstmis naar België gekomen. Mijn verlof dat ge-pland was voor half 97 is dus een half jaar vervroegd omwille van de ziekte van moeder en van mijn broer. Ik ben nu al meer dan een maand hier bij mijn moeder, maar ze is niet goed. De ene dag gaat het al wat beter dan de andere, ze wordt dit jaar 90.
Met dit schrijven maak ik graag gebruik van om U allen een zeer goed jaar 97 toe te wensen. Ik hoop dat het U allen zeer goed gaat.
In Montes Claros, voornamelijk in Santa Casa, was alles zeer goed. Op de kinderafdeling draaide al-les op voile toeren, er zijn wel veel zieke, arme kinderen. Er is veel plaats tekort om de zware zieken te helpen. Ik hoop dat intussen het bronchoscopie-apparaat is toegekomen. Het zal echt heel nuttig zijn. Ook is het altijd zeer goed om medicijnen te krijgen, zodanig dat we de zieken die op onderzoek komen, kunnen helpen met die medicijnen. Zij krijgen wel een voorschrift, maar ze kunnen geen me-dicijnen kopen.
Ik hoop half maart weer terug te kunnen keren.
Nog eens zeer veel dank en proficiat voor alles wat jullie samen doen voor onze arme zieke kinderen.

Nvdr: Ondertussen kregen we het bericht dat de moeder van Zuster Veerle (Jeanne Vandekeybus) overleed op 22 februari 1997, op 89-jarige leeftijd.
Wij bieden zuster Veerle en haar familie onze oprechte deelneming aan.
Omwille van het overlijden werd de rustperiode van de zuster verlengd met één maand. De zuster ver-trok terug naar Brazilië op 19 april.

Correspondent: Kris De Schepper

Montes Claros - 5 augustus 1996

Met veel vreugde heb ik eind juli uw brief ontvangen. Spijtig genoeg ging de vorige brief verloren, daarom schreef ik naar Gerarda Hoefman. Later vernam ik dat het uw moeder was.
Zoals u weet zorgen we nog steeds voor de kinderafdeling. U vroeg of de prijs zo hoog was dat de moeders niet kunnen betalen. De staat helpt niet met antibiotica, enkel geeft zij hulp tegen de wor-men. De mensen hebben ook niets om te kopen en als ik de medicamenten niet kan geven moeten de kinderen langer gehospitaliseerd blijven. En alle dagen wachten er kinderen in de eerst hulp om op-genomen te worden.
Het bronchoscopie-apparaat zal nu al gauw aankomen. Het is al besteld en het kost ± 7000 dollar. Het is zeer nuttig en goed, regelmatig komen er kinderen binnen met vreemde voorwerpen in hun ‘bron-chen’. Dus de hulp van de Brug zal goed van pas komen.
Het geld zal worden meegegeven met een zuster die nu in België is en die terugkomt op 23.8.96.
Ik doe dus graag mijn nieuwe aanvraag aan de Brug voor de hulp in de kinderafdeling. Ja, echt het komt zo goed van pas voor de noden van de arme zieke kinderen van Montes Claros en omgeving. Santa Casa heeft een opname van 84 % armen en 16 % die een verzekering hebben. De zieken¬kas betaalt zeer weinig en veel zaken en gevallen worden niet erkend. Dan is alles volledig gratis.
Dus veel dank voor de ontvangen som en ik hoop dat we nog mogen hopen voor de hulp het volgend jaar.
Hartelijk dank, nog een goede vakantie en het allerbeste met veel hulp en sterkte van de Heer.

Correspondent: Kris De Schepper

Montes Claros - 15 juni 1996

Zeer veel dank voor de brief en ook voor het tijdschrift van de Brug.
Graag en met veel dank laat ik u weten dat het geld goed is aangeko¬men. Het is nu bij mijn broer-priester. Hij zal het meegeven met een zuster die hier bij ons woont. Zij gaat naar België en komt eind-juli terug.
Ja, het zal een grote hulp zijn voor de kinderafdeling om medicijnen te kunne kopen. ‘Santa Casa’ wordt meer en meer uitgebreid, maar de ziekenkas betaalt zeer weinig. We hebben op de kinderafde-ling meer dan 70 arme kinderen, zeer veel van hen zijn erg ondervoed. Voor de verzorging van de kinderafdeling hebben we veel medicijnen nodig die Santa Casa niet kan kopen (vooral antibiotica).
We zijn ook aan ‘t sparen Voor een apparaat om de longen te controle¬ren. Veel kinderen hebben een vreemd voorwerp in de luchtpijp. Die kinderen komen hier in een zeer erge toestand aan en dan moe-ten we ze naar Belo Horizonte sturen omwille dat we ze hier niet kunnen helpen. Die afstand is nog eens 410 km verder. Voor de volwassenen hebben wel zo’n toestel, maar nog niet voor kinderen. Ik ga eens juist naar de prijs vragen en dan laat ik het u wel weten.
Aan al de vrienden van de Brug veel dank, zeer vele groeten en tot volgende keer.

Correspondent: Kris De Schepper

Montes Claros - 2 maart 1996

Enkele dagen geleden kreeg ik “de Brug” nr. 1. Ik was er zeer blij mee en met veel vreugde las ik al het goede nieuws. Veel dank hoor!
Hier gaat alles zeer goed, t.t.z. met mij toch. Ja, we kunnen steeds meewerken voor de zieken, vooral voor de zieke kinderen.
Het is hier zeer droog. Het heef t wat geregend eind december, niets in januari, enkele dagen in fe-bruari en in maart hadden we 2 x een goede onweersbui. Dat is alles. Het zal nu weer wachten zijn tot op het einde van het jaar. Het is alle dagen zeer warm, meer dan 38°, gewoonlijk is het ‘s avonds hier op de kamer nog 32°.
In het ziekenhuis gaat het niet heel goed, want de ziekenkas betaalt zeer zeer weinig. Het is zeer druk en er is steeds plaats tekort. ‘s Morgens als we in de eerste hulp aankomen, liggen er steeds kinderen te wachten om opgenomen te worden in het ziekenhuis, volwassenen zijn er nog meer. Alle dagen zijn er 15 à 20 nieuwe opnames en in de kinderafdeling hebben we maar 70 bedden. Ik heb ook nog 2 kamers voor betalenden en voor mensen met een speciale verzekering.
Santa Casa is tegenwoordig in grote geldnood, dit omdat de ziekenkas niet of zeer weinig betaalt. We helpen de kinderafdeling vooral met klederen, beddengoed, kinderdoeken, melkflessen enz... Ook medicamenten die Sani Casa niet heeft moet ik kopen, want zeer veel arme ouders of moeders die al-leen staan, kunnen geen medicamenten kopen.
Ja, het is heel de dag door een “helpen” en dat kunnen we door de goede hulp van u allen. De arme zieken en vooral de kinderen zijn twee keer arm: door hun ziek zijn en door hun zwak zijn. We hopen dat we ze nog veel mogen helpen.
Daarom nogmaals veel dank.

Correspondent: Kris De Schepper

Kalmthout - juni 1995

Bij haar bezoek in België schreef de zuster volgend kaartje
Hier ben ik dan om U te danken voor uw bezoek en de schone en rijk gevulde fruitkorf. Spijtig dat Ik niet thuis was, maar ik kijk uit om u te ontmoeten op 28 juni.
Mijn verlof is tot heden toe zeer goed geweest, maar wel druk. We vertrekken nog naar Rome met de bus, ik verwacht er veel van.
Nogmaals dank en tot 28 juni.

N.v.d.r. Op 28 juni hadden we met de zuster een zeer boeiende gespreksavond over haar werk in Montes Ctaros. Voor haar project naar 1996 toe vroeg de zuster of we haar werk in het ziekenhuis wilden blijven steunen, nl. de kosten voor de verzorging van de arme zieke kinderen

Correspondent: Bernadette Van Looveren

Montes Claros - 18 februari 1995

Zeer veel dank voor uw brief in naam van de werkgroep van “de Brug”. Wel ja, veel dank voor de hulp en de attentie van heel de groep.
Mijn familie is ondertussen weeral vertrokken en zal u bij thuiskomst wel vertellen over de kinderafde-ling.
In de ‘Santa Casa’ gaat alles zeer goed. We hebben alle dagen plaats tekort. We doen wat we kunnen om plaats te zoeken... soms hebben we meer dan 80 kinderen.
Er zijn weer zeer veel arme gezinnen aangekomen in Montes Claros. Ik kom u alles vertellen als ik in België ben rond 20 mei tot 24 juli. Dus tot binnen enkele maanden.
Nogmaals zeer veel dank en vele groeten en het beste aan de hete groep

Correspondent: Bernadette Van Looveren