Jean Baptiste


Adres

Adres: BAPTISTE Jean, Foyer de la nouvelle vie, 49, Rue Duncombe, PORT-AU-PRINCE, Haïti

Leven en werk

In oktober 1994 zag de adoptiedienst Ray of Hope het levenslicht. De zetel was toen nog in Bornem gevestigd. Na amper 15 maanden werking groeide reeds de behoefte aan een afdeling die zich bezig hield met de opvang van kinderen en families in hun herkomstland.
Begin 1996 werd dan gestart met de organisatie Financiële Adopties. In de loop van 1996 kwam de werking zachtjes op gang om in 1997 een stevige expansie te kennen. In de loop van 1998 kende FINADO weer een groei van 20 procent en bewees daarmee haar rol in de opvang van kinderen en hun families in Haïti, Ethiopië en Vietnam.
De gesponsorde kinderen of families worden aan FINADO steeds voorgesteld door de plaatselijke medewerkers die hun informatie krijgen van de plaatselijke organisaties of instanties. In de meeste gevallen wordt, alvorens een sponsoring op te starten, de situatie vastgesteld door een FINADO-medewerker. In de mate van het mogelijke worden gesponsorde kinderen of families minstens eenmaal per jaar opgezocht om de evolutie te kunnen opvolgen.
Zowel in Haïti als in Ethiopië worden kleinschalige projecten gesteund. Heel dikwijls gaat het om onderwijsinitiatieven van plaatselijke basisgroepen, zoals bijvoorbeeld de ‘schooltjes’ van Thomassin en Bainet in Haïti. Met concrete materiele hulp (schoolgerief, babyvoeding…) en waar nodig ook financiële steun, slaagt FINADO erin deze plaatselijke verantwoordelijken op dreef te houden met hun project.

Haïti is het armste land van het Westelijk hafrond en behoort tot de 3 armste landen ter wereld. 10% van de kinderen wordt geen 2 jaar, 15% sterft voor ze 5 jaar zijn. 70% van de bevolking heeft geen toegang tot zuiver water. 85% van de bevolking is analfabeet en werkloos. Dit zijn enkele cijfers over Haïti, een land dat zo vaak vergeten wordt en waar wij een steentje willen bijdragen voor een beter leven. Bedoeling is om enkele schooltjes te sponso-ren, waarover hieronder een woordje uitleg. Marina Van Huffel woont in Bornem, maar reist verschillende keren per jaar naar Haïti om er de projecten op te volgen. Zij doet dit in combinatie met de escorte van adoptiekinderen voor Belgische adoptieouders, een belangrijk gegeven omdat de reiskosten dus voor de adoptieouders zijn. Hier bijgevoegd dus de lijst van schooltjes, die we graag zouden mee steunen.

Finado heeft als hoofdactiviteit het organiseren van financiële adopties in Haïti en Ethiopië. Er worden al meer dan honderd families gesponsord langs deze organisatie.
Naast deze hoofdactiviteit proberen zij steun te geven aan verschillende kleinschalige projecten. Deze situeren zich dan ook in de nabije omgeving van de sponsorkinderen.
Een van deze projecten is een klein schooltje waarop dit ogenblik ongeveer 50 kinderen tussen 4 en 15 jaar les krijgen. De stichter, Lionel Pierre en nog twee vrijwilligers geven les aan de armste kinderen uit de wijk Thomassin, in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. Dat gebeurt in een erbarmelijke toestand. Eén lokaaltje van het gebouw is bruikbaar. Op gammele bankjes zitten kinderen van verschillende leeftijden in dat ene ‘hok’ bij elkaar.
Ook proberen zij steun te verlenen aan het weeshuis van Zuster Dona in Kenscoff. Meer dan honderd wees- en verlaten kinderen en baby’s verblijven in dit tehuis. De kinderen zijn ziek en ondervoed. Een deel van de kinderen slapen per vier op een versleten matrasje, andere slapen op een stuk papier op de grond. Elektriciteit hebben ze meestal niet, voor water gaan ze naar de rivier. Rijst met bruine bonen is de hoofdmenu. Voor melk, vlees, vis, babyvoeding enzovoort is er geen geld.

Brieven