Jacques D. Volsius


Brieven

Haïti – december 2009

Hinche is één van de armste streken van Haïti. Basisinfrastructuur is hier bijna compleet afwezig. Er is één hospitaal die beperkte diensten verleent aan meer dan 300.000 inwoners. Dankzij de ijver van pater Fons Van Hooydonck, toen aalmoezenier, is er een afdeling ‘oogheelkunde’ ontstaan, ten dienste van de bevolking.
Vandaag de dag gaan de activiteiten in die kliniek goed. De dokters ontvangen 400 à 450 patiënten gedurende ongeveer 12 dagen per maand. Elke eerste woensdag van de maand gaan de dokters verderop om te constateren welke mensen lijden aan een ziekte waarvoor een ingreep noodzakelijk is. Als het geval voordoet, worden deze mensen naar Hinche gebracht om daar de dringende verzorging te krijgen.
Caritas Hinche is de weldoener zeer dankbaar, die de werking van de kliniek ondersteunen. Het bisdom bedankt heel bijzonder ‘De Brug’ voor wat ze in de voorbije jaren geschonken heeft, want de noden worden steeds groter.
Dat de Heer u zijn genade mag schenken en u zegenen.
Ik wens u vrolijke Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Correspondent: Bernadette Van Looveren

Haïti - 30 september 2009

Er is eigenlijk zeer slecht nieuws: de zusters hebben moeten beslissen het hospitaal te verlaten. Het werd onmogelijk voor hen om daar zinvol te functioneren. 'n Grote ramp voor de bevolking van Hinche. Ik ben dus nu ook op zoek hoe we de dokters kunnen logeren. We vinden zeker 'n oplossing. De kliniek blijft inderdaad uitstekend werken. Wat 'n hulp voor de ganse provincie; en soms komen er ook mensen van buiten de provincie op consultatie. Maar ook moeten we dringend wat tijd nemen voor de vorming van het personeel.
Ik stuurde reeds langs email het project voor De Brug. Hopelijk kan ik 'n ander kopie meegeven die ik dan persoonlijk zal tekenen; ik zal die dan meegeven met 'n bezoeker uit België die begin oktober hier zou moeten langskomen.

Correspondent: Bernadette Van Looveren

Haïti - 10 september 2009

Dank voor uw emailtjes. Dank dat God ons niet in de steek laat. Zeer zeker, Hij ziet hoe noodzakelijk de kliniek is voor heel de provincie van Plateau Central.
Inderdaad, de kliniek werkt heel goed tot op heden. Er zijn wel 'n paar veranderingen. Dr laguerre komt niet meer. Dr Cadet, de hoofdverantwoordelijke in Port-au-Prince, heeft hem nodig in de Universiteits hospitaal. maar de nieuwe dokter zal 3 weken aanwezig zijn in plaats van één week per maand. Dat werd ook gevraagd door de administratie van het hospitaal hier. Het was wel noodzakelijk de eerste week wat te ontlasten; het was niet meer haalbaar. De tweede en derde week zullen voorlopig wel minder druk zijn. Het is inderdaad 'n nieuwe organisatie. De mensen waren gewoon met de eerste week van de maand. Dr Barthelemy is de nieuwe oogarts en de specialist voor oor, neus en keelproblemen is dokter Delva. Wij moeten natuurlijk blijven zorgen voor hun verplaatsing en onderhoud wanneer zij hier zijn.
Wij bezoeken steeds verschillende gemeenten in de provincie volgens het opgestelde plan. Wij denken reeds aan de kalender van volgend jaar.

Correspondent: Bernadette Van Looveren

Haïti - 11 augustus 2009

Ik had u al vroeger willen schrijven maar 't was niet mogelijk. Mijn huiske in Villa Creole is nog niet volledig klaar en daarom is 't altijd nog de verplaatsing tussen de pastorij van de kathedraal naar Villa Créole. Maar volgende week moet dat volledig klaar zijn. Ondertussen ben ik regelmatig in het hospitaal en verzorg ik ook de diensten in de kapel aldaar.
Verleden week was het weer enorm druk; op woensdag zijn we naar Cerca la Soure geweest. De oogarts had 73 consultaties en de andere dokter 35. Ze hebben meer
dan 2 uren nodig gehad om daar te geraken. Met het regenseizoen zijn de wegen weer slechter geworden.
Na één jaar en half werd er eindelijk 'n nieuwe bisschop benoemd, Monseigeur St Hiiien. 't Is hoogtijd dat er 'n bisschop is, hopelijk 'n goede herder, 'n goede dokter want anders zal't bisdom in zijn handen sterven. Hopelijk komt alles in orde.

Correspondent: Bernadette Van Looveren

Haïti - 2009

Ziehier een paar uitreksels uit emailtjes verzonden door Père Jacques D.Volsius aan Fons Van Hooydonck.
Sinds 2 jaren is hij de hoofdverantwoordelijke van de Kliniek van de oogarts (ORlENT) in Hinche; tevens heeft hij de leiding van Caritas in 't bisdom Hinche en werd onlangs benoemd tot pastoor in een pas opgerichte parochie in de stad Hinche.

Uit mail van 04.07.09:
Deze morgen uw email ontvangen… Bedankt voor de vele inlichtingen. Ja, ik heb eindelijk een paar dagen rust kunnen nemen, maar ondertussen is het werk weer volop begonnen. Deze week moet ik echt werk maken van mijn verhuis uit de pastorij van de kathedraal naar mijn parochie, want dat heen en weer geloop doet me veel tijd verliezen. En we moeten vooruit.
De kliniek werkt ook zeer goed. Miss Perou is echt bekwaam en weet van organiseren. Ze is daarbij goed geholpen door Miss Monique. In juni waren er 11 cataract operaties en men is klaar om volgende week weer vele mensen te helpen. 't Zal weer druk zijn!

Correspondent: Bernadette Van Looveren