Inge Perdieus


Brieven

Kenia – juli 2010

Mail van Inge THIBAUT
Hartelijk dank voor de storting!De centjes werden gebruikt voor de aankoop van onze waterpomp.(Hocbehalter) die we 4 km van de Ilkujukaschool geïnstalleerd hebben. Dankzijdit waterprojecthebben 230 kinderen water in de school en krijgt de plaatselijke bevolkingeveneens de kans om groenten te telen (vooral mais, aardappelen..)
Elke dag sta ik verstomd: wij draaien het kraantje open en ja, er komt water uit! In de Ilkujukaschool is het een gewoonweg “een echt wonder”!
Zelfs de schoolkinderen kunnen maïs en groentenplanten op het voorziene schoolterrein.(Zoals je weet is dit allemaal afhankelijk van de plaatselijke weersomstandigheden.)
In mei heb ik via Oostenrijkse vrienden een zekere Maria Schiestl ontmoet. Maria is dokter en werkt en verblijft sinds 3 jaar in Entasekera.( omgeving Loita Hills). Na enkele dagen overleg heeft Maris beslist om alle kinderen van de Ilkujukaschool persoonlijk te onderwerpen aan een medisch onderzoek. Dit gebeurde bij haar terugkeer in juni.
Opmerkingen van Maria:
Van de 211 kinderen waren er 187 aanwezig in de school. Er waren 4 leerkrachten aanwezig (normaal moeten er 6 zijn), de hoofdonderwijzer was afwezig.
Alle kinderen werden goed geïnformeerd qua gezondheidregels, ziekten, hygiëne….enz
Alle kinderen kregen ontwormers, zinksulfaat en Multi-vitamines.
Bevindingen:
De meeste kinderen zijn ondervoed. Maria mat de omtrek van de linkerbovenarm, onderzocht tanden, luisterde naar hun hart en onderzocht eveneens de huid.De omtrek van de opperarm was 12-13 cm. / 11,5 cm is een teken van ondervoeding. 4 kinderen hadden een omtrek van 11,5cm.
17 kinderen hadden cariës.
16 kinderen hadden ontstoken amandelen, 5 van deze kinderen vertoonden hartgeruis (bijkomend onderzoek wordt voortgezet)
1 kind had bronchitis en werd eveneens behandeld. De namen van deze kinderen werden genoteerd en de ouders werden ingelicht en doorverwezen voor behandeling.
In februari 2011 worden de kinderen opnieuw onderzocht.
De leerlingen van Klas 4, 5 en 6 bekeken een educatieve video ivm gezondheid,gevolgd door een gesprek over Hiv, aids en tuberculose.
Het schoolterrein was erg vuil, papier en plastic lagen er verspreid. Leraars en kinderen werden aangemaand om het schoolterrein proper en netjes te houden.
In 2007 kochten we een Toyota pick-up voor de Ilkujuka-gemeenschap. Deze auto wordt dagelijks gebruikt voor transport van materialen, vervoer van zieke mensen, aankoop van eten…Momenteel rijdt deze wagen nog, maar hijis in slechte staat wegens de toestand van de wegen. Om eerlijk te zijn, in feite zijn er geen wegen!
Vooral in het regenseizoen staat de wagen dikwijls aan de kant.

Correspondente: Ann Costermans

Kenia - 28 juli 2009

Mail van Inge Thibaut

Sprekende kinderogen, fijne kinderhanden, lachende kindergezichtjes, uitgelatenheid, dankbaarheid.
Dit alles beleefde ik weer in november tijdens mijn jaarlijks bezoek aan de Loita Hills in Kenia.
Sinds 6 augustus 2009 zijn we gestart met het waterproject. Op 4 km van de Ilkujukaschool ontspringt er een bron en via pijpleidingen (zie foto) wilden we het water naar de school brengen opdat er voor de kinderen toch één warme maaltijd kan bereid worden.
Eveneens zou de kans gegeven worden om groenten te telen en deze van water te voorzien. Deze producten zouden nadien kunnen verkocht worden. Ook de plaatselijke bevolking krijgt de kans om water te gebruiken.
Onze foto's bewijzen het!! Er staat sinds kort een Höchbehalter (een pomp) die ongeveer 30.000 liter pomp, een pomphuis en de leidingen naar de school.
Er werd ook een kleine molen aangekocht waar de Masai hun mais ter plaatse kunnen malen.
Op 19 november werd klas 4 officieel ingewijd, gezegend en geopend. De jaarlijkse ceremonie met dans, zang en speeches door "de Chief", de belangrijkste ouderlingen en leerkrachten. Het was weer gewoon "adembenemend", gewoon heel intens, heel bijzonder!
6 januari 2010 begint het nieuwe schooljaar in de Ilkujukaschool. Vanaf 6 januari zal er dus WATER zijn ! Geweldig!!
Lieve mensen, nogmaals DANK U WEL namens de hele Ilkujukagemeenschap, namens John Leshao, dank voor jullie financiële hulp.
De volgende stap is het financieren van een nieuwe wagen voor de plaatselijke gemeenschap.
John Leshao en Inge Perdieus

Correspondente: Ann Costermans

Kenia – 11 december 2011

Opnieuw genoten van de reis (in gezelschap van mijn petekind Hans en zijn Nancy) de ontmoetingen en belevenissen, de indrukken, ontwikkelingen en resultaten, zij het op kleine schaal en in Afrikaans tempo, die zichtbaar zijn mede dankzij de steun van vrienden en familie.
Het vermelden waard:
- het aanleggen van een chamba (moestuin) waar enkele ouders van onze pupils verschillende groenten zullen telen o.a.spinazie, mais, kolen en bonen (zie foto)
- de school heeft in november deelgenomen aan een competitie tussen 14 scholen voor de belangrijkste vakken waaronder: engels, kiswahili,wiskunde en wetenschappen. Ilkujuka behaalde de tweede plaats!
- eindelijk (na 4 jaar) merk ik vooruitgang in de school, het schoolniveau is werkelijk "goed"!
Op naar de volgende plannen, stappen, ontwikkelingen en resultaten -te realiseren door de mensen in Loita Hils, (de Masaigemeenschap)- met steun van ons allen!
In februari starten we met de bouw van een administratielokaal( office voor de headmaster, plaatsje voor de leerkrachten, kleine bib) en een keuken.

Correspondente: Ann Costermans

Kenia – 12 november 2011

Ja, gepakt en gezakt vertrek ik op maandag 14 nov richting Kenia. Zoals elk jaar verblijven we in het gezin van John Leshao.
Op ons programma staan verschillende punten, waaronder het nazien en controleren of de problemen ivm "het waterproject" wel degelijk opgelost zijn, het herstellen van gebroken ramen in de Ilkujukaschool, het aankopen van materiaal voor de school oa balpennen, boeken, het aanleggen van een moestuin in de school,… het plannen van de bouw van een administratieklas en keuken een bezoek aan een secundaire school, een bezoek aan het ziekenhuis in Entesekera.
Momenteel telt onze Ilkujukaschool 303 leerlingen, er zijn 9 klassen, 9 leerkrachten en een pracht van een directeur die zich volledig inzet voor zijn team en zijn leerlingen.
Klas 8 (14 jarigen) telt 8 studenten die op 18 november eindexamen doen in Entesekera. De 4 beste studenten kunnen door de hulp van onze Oostenrijkse vrienden 4 jaar secundair onderwijs volgen. Na deze 4 jaar ligt de weg open - hogeschool of universiteit. Daarom is er ook een bezoek voorzien aan enkele secundaire scholen.

Correspondente: Ann Costermans

Kenia – 8 januari 2011

24 december 2010, Kerstavond in Masai-land, geen champagne, geen mooi gedekte tafel, geen pakjes, geen elektriciteit,… wel een handvol letterkoekjes, een tas lauwe chai (thee), een olielamp, sprekende kinderogen, lachende gezichtjes, dankbaarheid, uitgelatenheid, zingen, bidden, dansen….. een lege maag, maar wel een warm rijk hart!
Bezoek aan de Ilkujukaschool
Iedereen kan een paar klassen bouwen, dat is niet zo moeilijk, gewoon een kwestie van logistiek.
Maar eens de klassen er staan, begint het pas. Er zijn leerkrachten nodig die moeten betaald worden (zou jij elke dag op tijd komen opdagen als je geen loon krijgt?), er moeten schoolboeken en andere materialen worden aangekocht, het curriculum moet aangepast worden, leerlingen en hun ouders geresponsabiliseerd… enz.
Dit is geen kleine uitdaging, vooral wat de responsabilisering betreft. Dit is de taak van John, hij probeert telkens opnieuw (sinds begin 2007) de ouders te overtuigen om hun kinderen naar school te sturen. Het is echter heel moeilijk om deze nomaden zover te krijgen en uit te leggen wat "educatie" kan betekenen voor hun kinderen.
Maar de gemeenschap van Ilkujuka gaat wel akkoord om 1000 shilling ( ¤ 10 ) per jaar te betalen. Dit is ¤1 per maand. Met dit geld worden 2 leerkrachten betaald.
Het salaris van een leerkracht bedraagt ¤ 60 per maand. Sommige ouders betalen, sommigen niet. Sommige moeten zelfs een geit verkopen om te kunnen betalen.
Het duurt eindeloos om het geld te krijgen van allemaal. Je kan het elke keer maar vragen en vragen, maar je kan hen niet dwingen.
Desalniettemin is het veranderen van gewoonten en het ontwikkelen van verantwoordelijk gedrag een proces van jaren, gepaard met vallen en opstaan. Dat is de essentie van ontwikkelingssamenwerking. (Als het allemaal zo simpel zou zijn dan heb je mensen, zoals mijn zoon Bram die momenteel in Liberia werkzaam is voor een Franse NGO als bio-ingenieur, nergens voor nodig.) Het is echt niet zo eenvoudig als velen denken. Ontwikkelingssamenwerking is immers zoveel meer dan gewoon wat geld geven om infrastructuur te bouwen.
Tijdens ons bezoek waren de klaslokalen netjes gepoetst, alles stond klaar voor de aanvang van het nieuwe schooljaar. (5 januari 2011) De compound was clean, wc's idem dito.
Na een goed gesprek met directie (nieuwe directeur sinds enkele maanden-iemand die echt bezorgd is om leerlingen en leraars) en leerkrachten, kan ik bevestigen dat ze allen heel gemotiveerd zijn en hard werken. Het doet wel deugd om met je eigen ogen te zien dat alles goed evolueert.
Momenteel telt de school 248 kinderen, 116 meisjes en 132 jongens verdeeld over 8 klassen. Er zijn 8 leerkrachten, 6 leerkrachten worden betaald door de regering, 2 leerkrachten door de ouders. Tot zover het nieuws over de school.
Sinds januari 2010 zijn we ook gestart met een waterproject in Ilkujuka. In sep
tember veroorzaakte een omgevallen boom voor gebroken leidingen, deze zijn on
dertussen gerepareerd, doch de lekkage in de watertube is nog niet hersteld. We zijn er mee bezig!
Soms is het zorgwekkend, maar na lange tijd vinden we eindelijk pasklare oplossin
gen.
En zoals Bram me steeds zegt: "Mama wees blij met kleine realiseringen!"
Voilà, tot hier mijn bevindingen. Verder wens ik jullie allen een gezond, happy 2011!

Correspondente: Ann Costermans