Herman Van Engelen


Leven en werk

Herman Van Engelen, een professor aan de universiteit van Cibu City stelde in 1976 een hele reeks projecten voor: herbebossing, family planning, studentensteun, vis-sersboten, enz.
De verschillende projecten waren wel heel interessant, maar hij zelf had er geen con-trole over. Om deze reden hebben wij dan ook niet gesteund.

Brieven