Gerard Geyskens


Adres

Adres: GEYSKENS Gerard, Verl. Mahonielaan, 27, PARAMARIBO NOORD, Suriname

Website: http://www.rkparnoord.org/

Leven en werk

Pater Gerard Geyskens, geboortig uit Ellikom, is pastoor in het noordelijk gebied van Para-maribo. Vier parochies van 10.000 gezinnen heeft hij te verzorgen: Dit jaar is men begonnen met een ‘broodjesproject. Vele kinderen worden zonder eten naar school gestuurd. Door verschillende medewerkers worden ‘s morgens broodjes gemaakt die in 14 verschillende scholen worden bedeeld. Dit kost momenteel € 1.000 per maand. Gelukkig krijgen zij voor dit project ter plaatse de nodige fondsen. In de armenwijk (2.000 gezinnen) is men begonnen met de bouw van een nieuwe lagere school. De bouw zelf wordt gesteund met het geld dat wij in België hebben bijeen gebracht. Voor het meubilair ontbreekt het ons nog aan middelen. Graag zouden wij beroep willen doen op ‘De Brug’ voor het herstellen van oude stoelen en banken die we dan in de nieuwe school kunnen plaatsen.
Op de bestaande Margharetaschool, een school voor de opleiding in huishoudkunde voor meisjes, moeten er dringend nieuwe dakplaten gelegd en de dakgoten vernieuwd worden.
Dit zijn twee projecten voor onderhoud van de scholen. Aan nieuwbouw hoeven we niet te denken. Indien mijn project in aanmerking komt, zal ik u de stand van de werkzaamheden regelmatig mededelen. Bij al deze werkzaamheden betrek ik zoveel mogelijk jonge gezinnen en werklozen. Op die manier kunnen zij wat ervaring opdoen of eventueel een vak leren. Een groot deel van het geld komt dus onrechtstreeks ten goede aan arme gezinnen.
Ik wil eindigen met u van harte te danken voor de goedheid waarmee u ons tegemoet wil komen.
Met genegen groeten vanuit het warme Suriname, en onze beste dank bij voorbaat.
Pater Gerard Geyskens

Brieven

Suriname – 9 juli 2014 

Het Pinksterfeest staat voor de deur, nl. op 8 juni a.s.. Dan sluiten wij de Paastijd af en we gaan in de liturgie verder, met wat we noemen “de tijd door het jaar”. Eigenlijk kan je zeggen: Na de Goede Week, de feestdagen van Pasen, het feest van Pinksteren, gaan we weer over “tot de orde van de dag”. De liturgische kleur is dan groen tot het Christus Koning feest op 23 november. Groen is de kleur van de hoop, de kleur van de groeiende natuur. Ook van ons wordt verwacht dat wij vruchten dragen van echt christelijk leven. De H. Geest zal ons daarbij helpen.
De vieringen van de Eerste Heilige Communie zijn in de meeste parochies voorbij. Ook op Noord. 79 kinderen, 12 tieners en 42 volwassenen deden dit jaar hun eerste heilige Communie. Van harte gefeliciteerd! 67 kinderen, 13 tieners en 45 volwassenen bereiden zich voor op het H. Vormsel op 13 en 
20 juli a.s.
Kinderen die nu in de tweede klas zitten kunnen worden opgegeven voor de Eerste Heilige Communie voor volgend jaar. De lessen starten in oktober. Ook kunnen grotere kinderen, tieners en volwassenen die gedoopt willen worden zich opgeven voor het H. Doopsel en Eerste Heilige Communie. De opgave kan gebeuren op het spreekuur op de pastorie en liefst voor half september. De lessen beginnen in oktober. 
Het doopsel van tieners en grotere kinderen is op 14 december.
Op 14 juli zullen wij weer een viering hebben met de kinderen van de zesde klas van de scholen op Noord.
Dat als voorbereiding op hun examens op 16, 17 en 18 juli. Vorig jaar deden 540 kinderen mee van 12 scholen op Noord. Wij wensen de kinderen van de zesde klas veel studievreugde toe en veel succes met hun studie.
Op 3 augustus a.s. mogen wij een pater Salvatoriaan welkom heten die hier op Noord komt werken in onze parochies. Hij heet Pater Jan Geerits. Hij is 56 jaar en reeds 29 jaar priester. Hij komt uit België, geboren in een dorp, drie km. van het geboortedorp van de gebroeders Geyskens. Hij was werkzaam als priester in Afrika en op de Comoren Eilanden. Wij zijn zeer blij met de hulp van P. Jan en kijken uit naar 3 augustus.
Op 18 juni word ik, met Gods wil, 75 jaar. Een dag om te bezinnen en te vieren. De voormiddag wil ik voor mijzelf vrij houden. Er is die dag geen spreekuur. Om 6 u. nm. zal er een H. Mis zijn waarin ik samen met wie wil, God wil danken voor die mooie, gezonde en gelukkige 75 jaar. Na de H. Mis is iedereen welkom in de paro-chiezaal en omliggende ruimtes voor een gezellig samenzijn. Mag ik u vragen geen cadeautjes te brengen. Indien u iets wil geven, dan graag uw bijdrage voor het aanleggen van een nieuwe weg naar het Fatima-oord. U mag ook storten op de rekening DSB 07 03 478 t.n.v. Geyskens Gerard.
Intussen is de opvolger van Mgr. De Bekker bekend, P. Toon Te Dorsthorst. Hij is Apostolisch Vicaris. Wij hebben dus nog geen nieuwe bisschop. In Omhoog zal daar zeker meer nieuws over verschijnen. Wij wensen P. Toon alle succes toe en hij mag op onze medewerking rekenen. Aan Mgr. De Bekker wensen wij toe een welverdiend emeritaat en gezonde pensioenjaren.
Tot slot wil ik onze zieken beterschap en genezing toewensen. U mag op ons gebed rekenen. Aan de familieleden die een dierbare uit handen moesten geven, wensen wij veel sterkte toe. Wij bidden voor onze dierbare overledenen.
Aan u allen de hartelijke groeten en wensen.

Correspondent: René Gabriëls


Suriname – 15 maart 2014

Hartelijk dank voor uw mail van 19 januari. Ik voel me erg schuldig dat ik zo weinig van me laat horen, maar ik kom er gewoonweg niet door met mijn werk. In augustus ga ik hulp krijgen van een confrater uit België. Hij was 15 jaar werkzaam in Zaïre, 5 jaar in ons studentenhuis is Heverlee en nu bijna 10 jaar op de Comoren eilanden. Hij heet P.Jan Gerits en is van Bree afkomstig. Hij wordt 56 jaar, dus een goede hulp met veel ervaring. Ik ga hem zo stilaan mijn pastoorschap overdragen en blijf dan nederig zijn kaplaantje. Er zal nog werk zat zijn dat hij alleen niet aankan.
Ik dank u allen van harte voor de toezegging van 1.350 Euro. Ik lees het tijdschrift DE BRUG van A tot Z. en ik bewonder u allen voor de inzet en de moed die u hebt om zovele onbekende mensen in vaak onbekende landen te steunen. Wij doen ons werk verder, dank zij uw hulp. Ons broodjesproject in zijn 16de jaar ingegaan. Wij hebben dan nog het Studiefonds waarmee wij 21 studenten uit behoeftige gezinnen helpen bij de bekostiging van hun studies. In totaal 1.000 Euro per maand. Wij zijn zeer tevreden over hun studieresultaten. Vorig schooljaar was slechts een student niet over gegaan. Een ander groot project dat wij als parochie steunen is het bejaardentehuis Fatima-oord. Wij hebben maandelijks een begrotingstekort van 3.000 Euro, omdat wij heel wat behoeftige oudjes opnemen. Ik ben nu bezig als voorzitter van het bestuur voor elk oudje een adoptie persoon te zoeken die het tekort van 50 Euro op zich neemt. Het lukt me al erg goed. Zo proberen we een fonds op te richten om te verhinderen dat het Fatima-Oord failliet gaat.
Ik wens de hele de ploeg van De Brug alle goeds toe en Gods rijkste zegen, en ik hoop dat jullie nog veel mensen enthousiast kunnen maken voor het goede werk dat jullie doen.
Mijn hartelijke dank en hopelijk ben ik er spoedig weer met meer nieuws. Op ons website www rkparonoord.org kan u misschien bruikbaar nieuws vinden. U mag in uw blaadje die website meedelen voor geïnteresseerden.
Groeten vanuit Suriname.

Correspondent: René Gabriëls

Suriname – 3 oktober 2012

Eindelijk nog eens wat nieuws uit Suriname. Ik heb al zo lang een brief klaar maar heb hem niet verzonden .Ik ga niet zeggen waaraan dat allemaal ligt.
Vandaag ben ik juist 24 jaar hier als pastoor en intussen is het werk niet afgenomen maar het tegendeel. Bij het begin waren we met twee priesters, nu met 73 jaar alleen. Gelukkig heb ik zeer goede medewerkers.
Ik hoop dat mijn verslag goed is. Ik zal het ook nog per post opsturen.
Vandaag is hier in Suriname het nieuwe schooljaar begonnen, en gisteren hebben wij een viering gehad met de zegening van onze kinderen en hun schooltassen. Er waren meer dan 200 kinderen aanwezig met hun ouders. Een propvolle kerk en een geweldige sfeer. Na de dienst kregen allen, wat we hier noemen, "een natje en een droogje", een kleine traktatie. Op onze website www rkparnoord kunnen jullie foto’s van de dienst van gisteren, 30 sept.zien.
Nogmaals van harte dank voor alle medewerking waardoor we dit project van het studiefonds kunnen realiseren.
Ik merk het soms,…de brug kan lang zijn als je met een artikel of een brief ‘over de brug moet komen…’Sorry dat ik zo lang heb laten wachten op wat nieuws. Wat zei Jezus ook weer tot Petrus? “De geest is gewillig maar het lichaam is zwak…” Mt.26,41.
In Suriname is er maar één bisdom, nl.Paramaribo. Er zijn zo ongeveer 90.000 katholieken op een bevolking van ongeveer 500.000. Suriname is 7 maal België wat oppervlakte aangaat. De officiële taal is Nederlands. Ongeveer 100.000 bewoners leven verspreid in het binnenland. Er zijn 18 priesters in actieve dienst, waarvan 8 boven de 70 jaar. Ik zelf ben de tweede oudste…
Bij die 10 resterende zijn er drie die pas uit Brazilië zijn gekomen en de Nederlandse taal niet machtig zijn. Eén is uit Nigeria en die beheerst het Nederlands ook niet zo goed. Op dit moment hebben we geen priesterkandidaten. Eén jonge man heeft zich gemeld bij ons Salvadorianen en hij begint dit schooljaar met de filosofie. Dat houdt in dat pas binnen 6 jaar er mogelijk een priesterwijding is. Gelukkig zijn er vorig jaar vier mannen tot permanent diaken gewijd. Het waren de eerste.
Wij hebben wel veel hulp van leken parochieassistenten. Maar dat neemt niet weg dat het getal van de priesters afneemt. Wat de vrouwelijke religieuzen aangaat; die zijn er nog 8 boven de 70 jaar en 4 jonger dan 70, waarvan er drie onlangs uit het buitenland zijn gekomen..
Dit alles brengt met zich mee, dat wij moeten zoeken naar wegen en mogelijkheden om de pastoraal in grote mate in de handen van de leken over te dragen. Op zich niet slecht, maar er zullen toch altijd priesters nodig zijn om op tijd en stond voor te gaan in de Eucharistieviering.
Maar wij blijven goede moed houden. En daarbij doet u een grote bijdrage. Als ik in ‘de Brug’ lees, wat u allemaal doet om ons financieel te steunen (denk maar aan het ontbijt aan huis), dan geeft ons dat veel goede moed. Ik wil u allen, mede namens de mensen hier, van harte danken voor uw steun, maar vooral voor de bemoediging.
Wij gaan moedig verder met de projecten waarvoor wij van u steun mogen ontvangen; het Broodjesproject, waardoor wij dagelijks aan ongeveer 500 arme kinderen een goed belegd broodje bezorgen op 12 scholen en het studiefonds waardoor wij 20 arme studenten steunen in hun studies.
Het zijn misschien ‘een paar druppels op een hete plaat maar wij doen samen met u, ons best en ik ben er zeker van; God doet de rest.
Mag ik u allen vanuit Suriname, ook namens mijn broer hier, Pater René, en de mensen van onze parochies, hartelijk dank zeggen voor alle steun en bemoediging. Dat alles is meer dan een druppel op een hete plaat. Het doet goed aan ons hart te weten dat mensen achter je staan met financiële steun en met het gebed.
Heel hartelijk dank!

Correspondent: René Gabriëls

Suriname – 2 september 2011

Een hartelijke groet vanuit het warme Suriname. Dank voor alles wat jullie voor ons doen. De berichten zijn kort, want ik weet echt niet hoe ik het allemaal moet draaien. Ik ben nu de oudste pastoor in dienst in heel het noorden van Suriname. Nog een is 85, en twee zijn 76;deze drie werken buiten de stad, in Nickerie en Saramacca. Gelukkig heb ik fantastische lekenmedewerkers. Binnenkort, in November, wordt een parochiaan diaken gewijd. De eerste vier permanentdiakens in Suriname.
Ik stuur jullie het gevraagde formulier. De andere documenten heb ik vorige week meegegeven met een piloot om ze op te sturen. Dit formulier stuur ik per email en een per post. Hopelijk komt alles op tijd aan.
Ik heb een nota klaar liggen om in de komende dagen wat nieuws voor "De Brug" te sturen.
Ik wens jullie allen veel succes toe en Gods zegen bij jullie werk.
Van harte.

Correspondent: René Gabriëls

Suriname — augustus 2011

Kort voordat de vakantie gaat beginnen, wil ik u allen via deze rondbrief groeten en u een goede en weldoende vakantie toewensen. Ik wil al onze kinderen en jongeren feliciteren met hun goede studieresultaten, en aan hen die niet geslaagd zijn of de klas moeten overdoen, wens ik goede moed toe in de hoop dat het in het volgend schooljaar beter zal gaan. ook aan de leerkrachten en directies van de scholen wens ik een mooie vakantietijd toe.
Na mijn heupoperatie ben ik weer goed opgeknapt en samen met de vele medewerkers hopen wij de pastoraal op Noord in goede banen te blijven leiden.
Wij hadden de laatste tijd heel wat vieringen en feesten in de parochie:
-83 kinderen deden hun eerste H. communie. Vele andere kinderen van onze parochies van Noord deden hun eerste H. communie of ontvingen het H. vormsel via de RK.-scholen in andere kerken.
-68 kinderen, 5 tieners en 52 volwassenen ontvingen uit handen van bisschop Mgr.de Bekker het H. vormsel
-Ik zelf mocht op 10 juli 45 jaar priester vieren. Ik dank allen voor de felicitaties, alle attenties en het gezellig samenzijn na de Mis. Ook P.Jozef was op die dag 45 jaar priester wat hij met de familie in België vierde. Onze broer P.René was op 11 juli 30 jaar priester.
-Op 31 juli werd de Sint Augustinuskerk van Blauwgrond weer geopend. Zij ging op 23 mei dicht voor restauratie. r werden nieuwe dakplaten gelegd, Een nieuw plafond geplaatst, opnieuw geschilderd, en er werd alles gedaan om de houtluizen en vleermuizen buiten te houden. Het geheel kostte 63.000 srd. Alles ziet er weer mooi uit. Ik dank alle medewerkers en sponsoren die hebben bijgedragen aan de renovatie.
Het broodjesproject:
Reeds 12 jaar geven wij, via ons broodjesproject aan ongeveer 500 kinderen uit arme gezinnen een goed belegd broodje. Dat doen wij op 12 scholen van Noord-Paramaribo.
Registratie:
Wij proberen zoveel als mogelijk alle gezinnen op Noord te registreren. Wij hebben 4.200 gezinnen geregistreerd. Ik heb nl. tussen 1989 en 1992 ongeveer 7.000 gezinnen persoonlijk bezocht. Ik werd daarbij 7 keer door een hond gebeten…. Maar er wordt op Noord veel gebouwd en het is moeilijk alle gezinnen weer te bezoeken. Op de nieuwe wijken zijn er in de laatste 5 jaren ongeveer 800 nieuwe huizen gebouwd. Wij hebben op die wijken in de brievenbus een contactbrief gebracht en gevraagd zich in te schrijven.
Beste vrienden, Ik hoop dat ik met deze brief u weer een beetje dichter bij elkaar hebben gebracht.
Weet dat wij er alles aan proberen te doen er te zijn voor mekaar. Laten wij mekaar steunen en bemoedigen en in lief en leed nabij zijn.

Correspondent: René Gabriëls

Suriname - 5 oktober 2010

Suriname stond de laatste maanden centraal in de politiek van Zuid-Amerika en ook deels van Europa naar aanleiding van de presidentsverkiezing in ons land. Désiré Bauterse, die verdachte is in de 8 decembermoorden waarin 15 vooraanstaande burgers het leven lieten, werd gekozen tot president van Suriname. Ik onthoud me van verdere commentaar maar ik houd mijn hart wel vast voor de toekomst…
Intussen proberen wij hier onze bijdrage te leveren aan de opbouw van de kerk in Suriname en het welzijn van de mensen. Wij doen dat niet met vage beloftes zoals de president het deed in zijn inauguratierede, maar met eenvoudige concrete daden.
Het bisdom Paramaribo, het enige bisdom in Suriname, telt ogenblikkelijk 19 priesters waarvan drie emeriti. Twaalf zijn boven de 60 en 7 jonger dan 60 jaar. Wij hebben op het ogenblik geen enkel seminarist in opleiding. Ook geen jonge religieuzen. De jongste religieuze zuster is boven de 50.Het ziet er dus niet rooskleurig uit…
Zeker speelt het celibaat hier een doorslaggevende rol. Ook dat Suriname een bevolking heeft van ongeveer 500.000 inwoners,waarvan ongeveer 20 % katholiek.(± 90.000). Ongeveer 50 % is christen en de andere godsdiensten zijn Hindu en Moslim, samen ongeveer 40 %. Er zijn veel gemengde huwelijken. Ongeveer 40 % zijn huwelijken van katholieken met niet katholieken.
Op Paramaribo Noord ben ik voor een bevolking van ongeveer 10.000 gezinnen waarvan ongeveer 4000 katholieke gezinnen, de enige pastoor. Met mijn bijna 72 jaar ben ik dan ook de oudste pastoor in dienst in de stad en omgeving. Met vier parochiekerken kan het wat zwaar wegen, maar wij hebben gelukkig goed gevormde leken die alle kans krijgen deel te nemen in de leiding van de parochies en het verzorgen van de diensten.
Ook onze projecten waarvoor wij steun krijgen van “De Brug” worden geleid door goede leken medewerkers.
Ik denk dan aan het Broodjesproject waardoor wij reeds tien jaar elke schooldag aan 500 behoeftige kinderen een goed belegd broodje geven op 12 scholen. Wij kijken dan helemaal niet naar de godsdienst van de kinderen.
Met ons Studiefonds steunen wij 20 studenten uit arme gezinnen zodat zij hun studies kunnen afmaken. Wij betalen hun inschrijfgeld, of het busvervoer, of geven hen een fiets om naar school te gaan. Ook dat wordt begeleid door leken die elke maand een begeleidend gesprek hebben met de studenten over de voortgang en de resultaten van hun studie.
Alle collectes van de begrafenissen gaan ter ondersteuning van behoeftige oudjes in het bejaardentehuis “Fatima-oord”
Gedurende de maand oktober hopen wij de oplevering te kunnen doen van een grote nieuwe middelbare school voor 450 studenten. De financiële middelen voor de bouw van die school hebben wij voor de helft (€400.000) met giften van mensen ter plaatse kunnen verzamelen.
Wij zijn u dan ook zeer dankbaar met elke kleine en grotere steun die wij van “De Brug” mochten ontvangen. Wij bidden met dankbaarheid om Gods zegen voor al onze weldoeners.

Correspondent: René Gabriëls

Suriname – 5 mei 2009

Lieve vrienden van "De Brug"
Vanuit Paramaribo in Suriname onze hartelijke groeten aan u allen.
Op de eerste plaats onze oprechte dank voor alles wat u doet voor de missie- en ontwikkelingslanden. Het is niet makkelijk om in de tijd van economische wereldcrisis en in een wereld waar ontwikkelingshulp en vooral missiehulp niet zo een aantrekkelijk thema is in de westerse landen, nog beroep te doen op mensen om steun. Daarom bewonder ik u allen! Maar ook bewonder ik de vele mensen die toch nog hun vertrouwen stellen in ons, werkers en missionarissen, en die er in geloven dat wij hun gelden goed besteden. Daar mag u op rekenen, en ik denk dat elke cent die u aan de ontwikkeling geeft via enthousiaste lekenwerkers en missionarissen, dubbel goed besteed wordt. DANK!
En wat nieuws dan van de Salvatorianen, de drie broers paters Geyskens in Suriname?
In 1979 kwam P.René als eerste hier werken. Na 15 jaar als Broeder op de boerderij te hebben gewerkt in Hamont, besloot hij verder te gaan voor priester en studeerde hij op het CPRL in Antwerpen bij de gekende E.H.Miel Toback. In 1986 bezochten zijn broers P.Gerard en P.Jozef hem in Suriname en zij kregen ook het missievirus te pakken.
In 1988 volgde P.Gerard en in 1992 P.Jozef. Intussen zijn wij allen wat ouder geworden.
P.Jozef die bijna 79 is, en wegens medische redenen in België is, komt op 24 mei om afscheid te nemen. Hij zet een punt achter zijn verblijf in Suriname. Ikzelf wordt op 18 juni 70 jaar en hoop er nog een paar jaartjes bij te doen indien de gezondheid het toelaat.
Het tekort aan priesters doet zich erg voelen. Men zegt dat het celibaat daar de schuld aan heeft en ook dat er geen vrouwen priester mogen worden. Buiten alle discussie daarrond kan ik alleen maar zeggen: bij de protestanten mogen trouwen en gehuwde mannen dominee worden maar hier in Suriname zitten die godsdiensten ook met een groot tekort aan dominees. Enkele kerken ('gemeenten’ noemen zij dat) zitten ook zonder dominee. Dus..maar hopen dat de Heer een beetje luider roept als het om roeping gaat.
Ons Broodjesproject draait goed, temeer daar de Overheid (regering) ertoe is over gegaan om aan behoeftige kinderen op school dagelijks een broodje te geven. De scholen krijgen daartoe subsidie. Met de scholen op Noord (12) hebben wij een afspraak gemaakt, dat zij ons het geld geven en met vrijwilligers bezorgen wij dan goed belegde broodjes op de scholen.
Wij kunnen ons nu dan meer toeleggen op het studiefonds voor kinderen uit arme gezinnen. Zo betalen wij nu (het is een begin) aan 6 jongeren uit arme gezinnen hun hogere studies. De organisatie hiervan ligt in handen van jongeren van onze parochie. De ouders en de jongeren moeten geregeld verslag uitbrengen van de studieresultaten. Het lukt buitengewoon goed. Indien het fonds aangroeit, kunnen wij meerdere studenten helpen met inschrijfgeld, studieboeken, busgeld en voor een broodje op school.
In de hoop ook verder op uw steun en bemoediging te mogen rekenen, groet ik u allen vanuit Suriname en wens u allen en de uwen alle goeds toe en Gods zegen.

Correspondent: René Gabriëls

Suriname – 21 april 2008

Ik moet velen van u bedanken, omdat zij bij de jaarwisseling mij en mijn broers hebben geschreven om ons hun goede wensen over te maken. Bedankt voor die attentie. Het jaar is goed begonnen en wij hopen dat het zo verder blijft gaan. Werk is er in overvloed, en wij mogen zeggen, dat wij toch wat successen boeken voor het Rijk Gods.Alleen dat wij met een tekort aan priesters niet overal aanwezig kunnen zijn waar de mensen het van ons verwachten. Er wordt dus hard gewerkt om de vele vrijwilligers en medewerkers goed te trainen om zo stilaan veel zaken van ons over te nemen. Ik moet zeggen, wij hebben ontzettend veel hulp van onze medewerkers. Vorige vrijdag, 18 april, hadden wij een samenkomst met de medewerkers van onze vier parochies en er waren liefst maar 125 mensen komen opdagen. Dat doet deugd en laat ons vertrouwen hebben in de toekomst van de kerk.
Intussen wordt er verder gewerkt aan de bouwprojecten. De Salvator-muloschool is bijna klaar. Er rest ons nog de bouw van de sportzaal. Wij hopen de ruwbouw van de sportzaal dit jaar te kunnen voltooien.
Ook zijn wij op zoek naar een stuk grond om er een nieuwe lagere school te bouwen.
Die moet komen midden in het gebied waar nu veel huizen worden gebouwd door jonge gezinnen. In datzelfde gebied, ongeveer 10 km. van de Driekoningenkerk, moet ook aan de bouw van een kerk worden gedacht. De stad breidt zich namelijk uit op Noord waar wij werkzaam zijn. U ziet, er is nog heel wat te doen en we hebben geen tijd maar ook geen reden om ons te vervelen.
De crisis in de wereld en de dure Euro laat zich hier sterk voelen. Wij zijn met zoveel afhankelijk van het buitenland en de import. Denk bv. maar eens aan ijzer en cement. Dat wordt voor veel gezinnen die willen bouwen onbetaalbaar. Gelukkig krijgen wij veel steun, zowel van hier als van het buitenland (onze weldoeners) zodat wij ons broodjesproject, 450 belegde broodjes per dag voor de kinderen, draaiende kunnen houden. Wij zijn trots dat wij kunnen zeggen: Op onze parochies hoeft geen enkel kind zonder broodje naar school te gaan, van welke strekking die scholen ook zijn en uit welke godsdienst die kinderen ook komen. Geen enkel schoolgaand kind moet naar school gaan zonder een broodje. Dank voor uw steun bij dit project.
Intussen worden wij wel wat grijzer, en kijken wij wel eens achterom om te zien wie dat allemaal van ons gaat overnemen...Maar laten we niet zenuwachtig worden. God laat zijn Kerk niet in de steek. Hij zal er wel in voorzien. Wij moeten nu gewoon ons werk doen wat Hij van ons verwacht. Hopelijk schenkt hij ons nog wat goede gezonde jaren en in de opvolging zal Hij wel voorzien.
Ik wil u allen nogmaals van harte danken voor uw steun en bemoediging die wij van jullie ontvangen. Wij denken aan u allen in ons gebed en wensen u verder het beste toe en Gods zegen.
Hartelijke en dankbare groeten, mede namens mijn broer P.Jef en René.

Correspondent: René Gabriëls

Suriname - 10 december 2007

Bij het lezen van “De Brug” proef ik telkens weer de dankbaarheid van de mensen, het bestuur en de leden van “De Brug” naar de verschillende donoren en weldoeners.
Eigenlijk zijn wij het, missionarissen en ontwikkelingshelpers, die onze dank moeten uitspreken.
Via dit blaadje wil ik die mensen bedanken, die via “De Brug” onze projecten steunen.Ik denk bv. aan mensen zoals Mw.Hilda Anthonissen bij haar 60-ste verjaardag, aan priester Jef Verlooy, de groep Gitok (Proficiat jongeren!) Mw. Van Gestel en zovele anderen.
Hartelijk dank mede namens zo velen, vooral de eenvoudige, ja veelal arme mensen voor wie onze projecten zijn bestemd.
Ik wens u allen gezegende Kerstdagen toe en een vruchtbaar 2008 in dienst van de Heer en zijn mensen.
Met dank aan allen.

Correspondent: René Gabriëls

SURINAME - 26 augustus 2007

Het is wel al erg laat in de avond en het was een druk weekend. Wij hadden vrijdag een priesterwijding. Voor onze huidige bisschop de eerste priesterwijding. Komt daar nog bij dat de kandidaat uit Nigeria afkomstig is. Het lukte hem niet om daar gewijd te worden. Daarna was hij jaren werkzaam in Zuid-Afrika en zo kwam hij met ons bisdom in contact. Hij is 45 jaar en heeft tot nu toe in zijn stageperiode een goede indruk op ons nagelaten. Het probleem is de Nederlandse taal.
Verder hadden wij vandaag het 50-jarig kloosterjubileum van een frater van Tilburg.
Volgende week, dus vanaf morgen, drie begrafenissen, twee huwelijken, enz.. Gelukkig dat ik me elke dinsdag kan vrij maken o buiten de stad een dag te gaan werken in de tuin-boerderij van het Maria-internaat. Daar kan ik als boerenzoon uit Limburg mijn hartje ophalen. Om half zes zitten we dan op de weg om vroeg van de opkomende zon en de zang van zovele mooie vogels te genieten. Ik neem dan een paar uurtjes om te hengelene en met enkele leken-medewerkers werken wij dan in de tuin : oogsten en planten. Als ik dat elke week kan volhouden heb ik voorlopig echt geen behoefte aan vakantie in België
Met de nieuwe Muloschool schiet het goed op. Wij hopen op 1 oktober met de school volledig klaar te zijn. Dan volgt de sporthal nog, maar daar laat ik de buurtbewoners aan meehelpen, want zij kunnen die sporthal dank ook voor hun kinderen gebruiken na de schooluren. Nu ligt er weer een project op tafel voor een lagere school. Het houdt maar niet op.
Met deze dank ik u allen voor de bemoedigende medewerking die wij van "De Brug" mogen ontvangen. In onze eucharistievieringen bidden wij altijd weer voor onze weldoeners, levenden en overledenen.
Ik ben er zeker van dat ook u allen voor de missionarissen bidt, want wij kunnen een steuntje in de rug best gebruiken.
Moge God u en al uw dieerbaren rijkelijk zegenen.
Ik groet u mede namens mijn broers pater René en pater Jozef en ik dank u namens de ons toevertrouwde kinderen van het Maria-internaat.

Correspondent: René Gabriëls

Suriname - 2 februari 2007

Na een drukke dag is het alweer laat geworden, maar toch vooraleer ik ga slapen kort mijn dank voor de toezegging van steun voor onze projecten.
U kan op onze website www.rkparnoord.org één en ander volgen over ons werk hier. Ik krijg heel wat reacties op onze website.
Binnenkort lat ik zeker nog iets meer van ons horen. morgen is het de laatste dag van onze retraite. Vandaag heb ik de verantwoordelijke man van ons broodjesproject begraven : 53 jaar ! Het was een echte zware dag voor me. Afscheid nemen doet pijn en het verdriet van anderen zien doet dubbel pijn...
Hartelijk dank voor alles en de groeten aan alle bekenden.
De beide knieoperaties van pater René zijn goed geslaagd. Hij maakt het prima en hoopt begin maart terug naar Suriname te komen

Correspondent : René Gabriëls

Paramaribo Noord - oktober 2006

Bedankt voor zoveel zorg en belangstelling om mij en ons werk in Suriname.
Ik heb de email ontvangen met het boekje van de eucharistieviering. MOOI. Bedankt. Ik heb nog niet gehoord van thuis of Theo en René er geweest zijn. Ik had hen meegedeeld over het feest.
In deze dagen zit ik er erg druk in. Mijn broers op vakantie, de secretaresse op vakantie en we staan voor de start van het nieuwe schooljaar op 2 oktober. Er moet nog zo veel gebeuren. De nieuwe Muloschool kan op 2 oktober in gebruik genomen worden, maar er moet nog zo veel georganiseerd worden... Ik hoop in de komende dagen wat meer tijd te hebben om wat meer nieuws van hier te laten weten. Hebben jullie wat geduld met me en begrip.
Ik moet nu op zoek gaan om te kijken wie in deze dagen naar België gaat om deze brief mee te geven.
Heel veel groeten en tot snel.

Mail van 4 december

Bedankt voor de ontvangst van uw tijdschriftje. Graag lees ik alle verslagen want zo voel ik mij vanuit Suriname verbonden met de wereldkerk en zie ik, dat er priesters, religieuzen en pastorale werkers zijn, die het nog veel moeilijker hebben dan wij hier. In gebed denk ik aan hen en langs deze weg wens ik hen en u allen goede moed toe, veel vreugde aan het werk en voor de komende kerstdagen en 2007 Gods zegen.
De Verenigde Naties hebben zich voorgenomen om voor 2015 de armoede in de wereld te halveren. Men ziet nu al in, dat dit te hoog gemikt is en men dat waarschijnlijk niet zal halen. Wij proberen hier met ons “Broodjesproject” elke dag de honger van 450 kinderen te stillen. Elke schooldag wordt op 12 scholen aan 450 kinderen een goed belegd broodje bezorgd. Er wordt daarbij niet gekeken of dat nu katholieke of niet-katholieke scholen zijn en ook wordt er geen onderscheid omwille van het geloof van de kinderen.
Wij krijgen daarbij veel steun van het bedrijfsleven en van vele sympathisanten. Ook onze oprechte dank voor uw steun en bemoediging.
In krantenartikels die ik met de post verstuur, kan u meer lezen over ons grote project; de nieuwe Salvator (mulo) middelbare school. Met grote dankbaarheid naar God en zovele medewerkers konden wij in oktober starten met het onderwijs op deze school. Ik voelde me, samen met zovele medewerkers, overgelukkig dat een droom van 15 jaren eindelijk werkelijkheid werd.
Dank voor de vele steun! Dank aan de mensen van “De Brug” die de ‘brug’ bouwen en dank aan de mensen, die via deze brug toegang krijgen tot onze missie (ontwikkelings)- wereld.
God zegene u allen.

Correspondent : René Gabriëls

Paramaribo - 31 januari 2003

Kerstmis en Nieuwjaar zijn al lang voorbij… Het gaat weer stevig richting carnaval en Pasen. En dan komt deze pater eindelijk af met… neen, geen nieuwjaarsbrief maar wel een nieuwsbrief. Door de drukte van het vele werk rond Kerstmis, ben ik voor de eerste keer in mijn leven er niet toe gekomen om tijdig te schrijven. Ook was er langere tijd staking bij de post in Suriname, waardoor wij nu in deze dagen de kerstpost uit Europa ontvangen.
Hopelijk stellen jullie allen het goed en wel. Daar bidden wij voor.Met mijn gezondheid ben ik tevreden en hopelijk mag het zo nog lang blijven want het werk hier in de kerk van Suriname wordt er niet min-der op. Er zijn wel 3 paters Redemptoristen uit Brazilië gekomen om te helpen, maar voor hen is de Nederlandse taal een groot probleem. Ook voor onze twee seminaristen, één in Trinidad en Henk Boedhoe bij de Salvatorianen in Heverlee zal het nog wel enkele jaren duren totdat zij ons kunnen
helpen.
Er wordt hier flink vergaderd over een betere en efficiëntere indeling of samenvoegen van parochies, want de priesters worden ouder en de religieuzen verdwijnen zo langzaam aan uit het kerkbeeld in Suriname. Komt er dan nog bij dat onze bisschop,
Mgr. Aloysius Zichem op oudejaarsdag een herseninfarct kreeg. Hij kan niet praten en zit nu in een rolstoel.Misschien gaat hij naar Nederland voor een behandeling en voor revalidatie. Hij wordt op 28 februari 70 jaar.
Wij, pater Jef en ik, hebben onze handen goed vol met vier parochies. Het is elk weekend van de ene wijk naar de andere, en de ene parochiaan is nog maar pas begraven of men meldt weer het overlij-den van een andere. Vele mensen tussen de 40 en 50 jaar. omdat de dokters- en ziekenhuiskosten zo hoog zijn stellen de mensen te lang uit, met het gevolg dat zij vaak te laat komen om nog geholpen te kunnen worden.
Door de globalisering en de strenge eisen die aan landen worden gesteld, wordt het voor de landen met een kleine bevolking steeds moeilijker om de kop boven water te houden. Ook blijft Suriname niet gevrijwaard van corruptie en criminaliteit die hun oorsprong hebben inde armoede en de drugswereld.
Wij proberen zoveel als mogelijk de problemen bij de mensen te lenigen. Ziehier enkele concrete pro-jecten.
In november 2000 zijn wij begonnen met het zogenaamd ‘broodjesproject’. Wij hoorden dat vele kin-deren met een lege maag en zonder een broodje naar school moesten.Op de twaalf scholen op onze vier parochies gaat het om ongeveer 350 kinderen.
Deze kinderen krijgen nu vanuit de groep ‘Welzijnszorg’ elke dag een goed belegd broodje. Deze broodjes worden dagelijks door vrijwilligers naar de verschillende scholen gebracht, waarvan er enke-le op 8 tot 10 km afstand liggen. Op 25 januari was er op de televisie een boeiende uitzending over dit broodjesproject. Het mooie is, dat dit project financieel volledig gedragen wordt door mensen hier ter
plaatse.
Een andere grote activiteit vanuit onze parochies is, dat wij proberen de katholieke scholen van Para-maribo Noord zelf te onderhouden. De nieuwe Sint Petrusschool werd binnen anderhalf jaar tijd volle-dig nieuw gebouwd. Een school voor 400 kinderen: 15 klaslokalen. Daarvoor kregen wij steun uit Bel-gië en uit Nederland. Het project heeft 325.000 euro gekost. Nu zijn we bezig de Sint Ignatiusschool volledig te herstellen. De school liep in de regentijd onder water zodoende dat de kinderen letterlijk met de schoenen in het water zaten. Het verhogen van de vloer, de rotte houten muren vervangen door stenen muren, nieuwe toiletgroep bouwen, terreinverharding en een nieuw dak. Kostprijs: 235.000 euro. Daarvoor zoeken wij nu naar fondsen.
In de Sint Margarethaschool worden meisjes van een lager intellectueel niveau en meestal ook ko-mende uit sociaal zwakke gezinnen, voorbereid om hun ‘vrouwtje’ te staan in de maatschappij. De school had erg te lijden door verroesting van de dakplaten en de houtluizen. Een herstelbeurt van de eerste fase kostte 9.000 euro. Fase twee is geraamd op ongeveer 15.000 euro.
Buiten de hulp van vrienden en familieleden in Europa steunen de mensen hier ter plaatse zoveel ze maar kunnen. Jammer dat het onderhoud van de gebouwen zoveel zorg en geldproblemen mee-brengt, maar het is nodig.
Toch gaat onze grootste aandacht naar de concrete mens. Pater Jozef is elke dag begaan met de zieke en bejaarde mens. Vaak bezoekt hij hen meermaals per week in de ziekenhuizen. Ondanks een ernstige operatie aan de hersenen, twee jaar geleden, en niettegenstaande zijn 72 jaar (2 maart a.s.) is hij zeer actief in de parochie. En als het hem eens wat te veel wordt, dan zie je hem ‘s morgens vroeg vertrekken met zijn hengelstokken naar een of ander visgat. In juli gaat hij naar België voor va-kantie.
Op pastoraal vlak zijn we op Paramaribo Noord erg actief met de kinder-, tiener- en volwassenencate-chese: 330 kinderen worden voorbereid op hun eerste communie en vormsel en zelf heb ik elke week 65 volwassenen in de catechese. Het is boeiend met hen de weg te gaan bij het christen-worden. De meesten van hen komen uit de Islam.
Pater René maakt het ook goed. Hij heeft zijn handen vol met vier parochies die ver uit elkaar liggen.
Ik hoop goede vrienden dat jullie weer voldoende nieuws hebben om te weten dat jullie steun en be-moediging vruchten afwerpt.Wij zijn jullie dankbaar voor elk teken van belangstelling.
Ik hoop dat ik u met deze berichten een beetje verse informatie heb gegeven over ons werk. Ik heb het tijdschrift van ‘De Brug’ ontvangen en wacht op bevestiging van sponsoring.
Ik eindig met jullie van harte te groeten, jullie alle goeds toe te wensen en hopelijk tot wederhoren of weerziens. Ook mijn broers en onze mensen hier laten jullie groeten.
Ik blijf u en alle medewerkers dankbaar.

Correspondent: René Gabriëls

Paramaribo - 10 januari 2006

Dank voor de Kerstwensen en de wensen voor een gezegend en vruchtbaar werkjaar 2006.
Hetzelfde wensen wij u en al de lieve en hardwerkende mensen van "De Brug".
De 1550 euro die wij van uw organisatie mochten ontvangen hebben wij besteed aan het schilderen, de elektrificatie en inrichten van twee bergruimtes annex aan het jeugdlokaal. De bergruimtes elk van 2 m x 4 m zijn voorzien van twee stevige zelfgemaakte houten rekken, waar wij de speel- en werkspul-len van de jongeren en hun leiders kunnen bewaren. Het ziet er keurig en netjes uit. Wij zijn u daar zeer dankbaar voor. Van het jeugdlokaal wordt gretig gebruik gemaakt door onze jongeren in het voorbereiden van hun diensten en ook voor de catechese die zo belangrijk is voor de vorming van on-ze jongeren. In de jeugdcatechese worden waarden aangereikt tot echte vorming van onze jongeren. Laatst is er een cursus doorgegaan voor de jongeren over het gevaar van HIV en Aids en hoe zich daartegen te beschermen.
Ik mag u dan ook namens onze jongeren van harte bedanken en hoop bij komende miniprojecten ook weer bij u te mogen aankloppen.
Met de bouw van de nieuwe Muloschool (middelbare school) schiet het goed op. Wij zijn bezig met de dakconstructie van het klassenblok, te weten 19 klaslokalen. Wij zullen nog wel iets daarover laten ho-ren.
Intussen hebben wij als eerste parochie en kerkgemeenschap van Suriname een website geopend. Het is nog niet perfect, maar dat komt nog. Er wordt hard aan gewerkt vooral met jongeren om het te perfectioneren. Het adres is: www.rkparnoord.org Veel kijkplezier.
Hartelijke en dankbare groeten aan allen ook mede namens mijn broers Pater Jozef (wordt 2 maart 75 jaar) en Pater René (wordt 29 maart 65 jaar).

Correspondent: René Gabriëls

Paramaribo - 21 september 2005

Het is weer meer dan een half jaar geleden dat ik bij u op bezoek was en ik u een beetje van ons werk in Suriname kon vertellen.Door vraag en antwoord werd het een gezellige verbroederingsavond, en leerden wij elkaars werk voor de behoeftigen in de wereld kennen en waarderen.Nogmaals mijn oprechte dank.
Zoals u kan lezen uit het krantenknipsel dat ik naar de familie Roosen-Poelmans heb gefaxt, haalde ons "broodjesproject" ook de belangstelling van de krant. Het verscheen in "Binnenlands jaaroverzicht".
Onze laatste actie die wij lanceerden was : "Geef één kind één broodje! Wij vroegen om 10 Surinaam-se dollar (SRD) te geven, dat is 3 Euro per maand, en dan kunnen wij gedurende een maand op de schooldagen een kind een goed belegd broodje geven. Ongeveer 50 mensen hebben daar positief op gereageerd. Ons streven is, dat het "broodjesproject" kan draaien op de steun van de mensen hier ter plaatse. Maar er wordt van alle kanten bij dezelfde mensen gebedeld. De prijsstijging van de benzine laat zich bij onze zwakke economie sterk voelen. De houding van Europa ten opzichte van de ACP landen wat import van bananen en rijst betreft, maakt het voor de mensen hier zeer moeilijk. Vaak wordt één put gedicht door het graven van een andere. Daarom blijft de hulp van buitenaf nog nodig.
Ik ben u dan ook zeer dankbaar voor de steun die wij van De Brug mochten ontvangen voor ons broodjesproject.
Op 3 oktober begint het nieuwe schooljaar en ook het zesde jaar van ons broodjesproject. Elke dag aan 500 kinderen op 11 scholen een belegd broodje. De verhoging van de benzine -100 %- zal zijn in-vloed hebben op het bus- en bootvervoer van de kinderen naar en van de school. De broodprijs gaat morgen weer omhoog en alle artikelen zullen in de schappen weer duurder worden...
Ik denk dat wij zeker nog wel een tijdje moeten aankloppen en vragen, of u, mensen van De Brug nog over de brug willen komen...
Goede vrienden, ga zo voort met het goede werk dat jullie doen voor zovele mensen ter wereld. Met heel veel interesse lees ik jullie tijdschriftje van a tot z en voel me zo verbonden met zovele missiona-rissen en ontwikkelingshelpers over de wereld. Ook hen wens ik via dit artikel veel sucses toe en goe-de moed en Gods zegen bij hun werk.
Oprechte dank namens de kinderen en hun ouders.
Hartelijke groeten!

Correspondent: René Gabriëls

Paramaribo - 28 september 2004

Guido Gezelle schreef het reeds : "Het blommeke van dankbaarheid groeit in weinig hovekes". Het groeit wel in ons Surinaams hoveke... maar met de grote hitte die wij in de maanden augustus en sep-tember hebben, moet in dat hoveke wel regelmatig gesproeid worden. Dus was het goed dat wij nog eens herinnerd werden door het tijdschrift en een e-mail om wat nieuws te laten horen.
Mijn twee broers, René en Jozef, waren op vakantie in België en dan is het voor één persoon wel eens wat veel. Daarbij komt dat die natuurlijke pacemaker die de Heer ons gegeven heeft na 65 jaar zo af en toe begint te falen... en dan is er paniek in het hart en moet men wat opletten.
Met het broodjesproject loopt het prima. Wij zijn nu zo goed georganiseerd dat wij voor bijna elke dag van de maand een sponsor hebben voor beleg en wij met de geldelijke bijdrage van de mensen het brood kunnen kopen. Wij hebben nl. bedrijven en firma's gevraagd of ze bv. een wiel kaas per maand of een dozijn pindakaas of choco kunnen sponsoren, één keer per maand, en dat is gelukt. Het project kan zich voorlopig zelf bedruipen.
Begin september hebben wij naar de gezinnen waarvan kinderen een broodje krijgen op school, een zak rijst van 25 kg gebracht en twee liter spijsolie, want als ze door het jaar geen schoolbrood voor hun kin-deren hebben, dan zal het ook geen vette zijn gedurende de vakantie. Het gaat om 65 gezinnen waar-van ten minste twee kinderen naar school gaan. De rijst wordt door de medewerkers van het broodpro-ject persoonlijk aan huis gebracht, waardoor wij de huiselijke situatie beter leren kennen. Het bemoedigt op deze wijze de mensen met meer liefde te werken. Ook hier geldt : "Ongekend is onbemind".
De scholen die in verbouwing waren zijn klaar. Nu gaat onze aandacht naar de bouw van een middelba-re school, aangezien de wijken waar wij werken zich erg uitbreiden en ondanks het bestaan van het condoom, worden er hier nog flink wat kinderen geboren.. Wij zijn in onderhandeling met het ministerie om een stuk grond te krijgen waarop wij dan die school willen bouwen. Het is grootnodig omdat nu veel kinderen van 11 en 12 jaar een afstand moeten afleggen van 10 tot 12 km voor een school. Dat zet de ouders voor een hoop vervoersproblemen; maar daar hoort u te zijner tijd nog wel van.
Het eerstvolgende project dat we u willen voorleggen is de bouw van een jeugdlokaal te Geyersvlijt. Het is een buurt met jonge gezinnen en veel jeugd. De onkosten van de bouw zijn geraamd op 23.000 euro.
Ziet u het voor mogelijk dat de vele vrienden van de Brug een deel van dit bedrag kunnen samenbren-gen ? Als het echt niet kan omdat ook andere projecten voorrang hebben, blijven wij evengoed vrienden. U moet zelf beslissen waar de nood het hoogst is.
Zo lieve vrienden van de Brug dit was het weer voor vandaag. Ik ben van plan op 27 december naar België te reizen voor ons provinciaal kapittel. Ik hoop te blijven tot 16 februari en zal mijn best doen u in Essen te bezoeken.
Indien u mij op tijd op de hoogte brengt van dag en uur van vergadering ben ik bereid persoonlijk meer uitleg te geven over ons werk hier.
Intussen wens ik u allen een mooie herfst en niet te koude winter toe. Heel veel vreugde aan uw werk en af en toe eens een 'blommeke van de dankbaarheid' al is het in de vorm van een dankbaar gebed.
Groeten van onze mensen hier, van mijn broers en van mijzelf.

Nota: de tekening en begroting van de jeugdzaal stuur ik per post.

Correspondent: René Gabriëls

Paramaribo - 28 mei 2004

Het is weer lang geleden dat ik nog iets van mij heb laten horen. Mijn verontschuldiging daarvoor!
Ik was van plan om in augustus een maand vakantie te nemen in België, maar wegens omstandighe-den verschuif ik deze vakantie naar januari 2005. Trouwens, Suriname is een vakantieland, want wij hadden de laatste maanden heel wat gasten uit België en Nederland op bezoek.
Ik hoop dat het jullie allen goed gaat en jullie nog goed gezond zijn.Hier in Suriname staat de klok ook niet stil en met de jaren komt ook wat slijtage op ons lichaam…Ik word op 18 juni a.s. 65 jaar, dus pensioengerechtigd… niet alleen wat leeftijd maar ook wat dienstjaren (38 jaar) aangaat. Gedurende de jaren in Spanje heb ik niet goed op mijn gezondheid gepast. Niets was te zwaar, altijd laat naar bed en vroeg op en nu laten de tropenjaren zich sterk voelen, zeker na de operaties van ’97 en ’98. Maar hopelijk kunnen wij rustig nog enkele jaren verder werken, om de kerk in Suriname helpen klaar te maken voor een toekomst met weinig priesters. Er is hoop op wat hulp uit Brazilië en Indonesië, maar eerst zien.. zou Thomas zeggen.
Intussen gebeurden er heel wat dingen in Suriname. Onze Bisschop Mgr.Zichem werd getroffen door een herseninfarct waardoor hij gedwongen was ontslag aan te vragen als bisschop.
Intussen wachten wij al sinds augustus vorig jaar op de benoeming van een nieuwe bisschop. De lei-ding van het bisdom is nu in handen van een Administrator, bijgestaan door een groep van 5 priesters, waarbij mijn broer René en ikzelf. Dat brengt wat extra werk en zorg mee.
Samen met de financieraad van onze parochie bouwden wij in drie maanden een aangepaste woning voor Mgr.Zichem. Wij moesten zelf voor de financiering zorg dragen, want de kas van het bisdom is bijna leeg.
Tevens werd door ons de St.Margarethaschool verbouwd en gerenoveerd en na een jaar werkzaam-heden kunnen wij in de komende dagen een mooi gebouw overdragen aan de schoolleiding. Op die school worden meisjes opgeleid in elementaire nijverheids- en huishoudkunde.
Ook de St.Ignatiusschool is volledig vernieuwd. Nu wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe bi-bliotheek en administratiegebouw. Ook deze werkzaamheden hopen wij in de maand juni af te ronden.
Al deze werken konden gebeuren door grote inzet van de mensen hier. Maar ook dank zij de steun van vele weldoeners in het buitenland. Buiten de steun van onze trouwe medewerkers en weldoener ontvingen wij ook financiële steun van de Deputatie van de Provincie Limburg in België, van de ont-wikkelingsgroep “De Brug” in Kalmthout en de Paters Salvatorianen in Logroño (Spanje).
Aan allen, grote en kleine weldoeners, allen die financieel en met een brief of email ons hebben ge-steund en bemoedigd, wil ik, mede namens mijn broers P.Jef en P.René, en al onze mensen hier, van harte danken.
Deze dank komt vooral vanwege de ouders en de kinderen die nu een mooie school hebben voor de vorming en opvoeding van de kinderen.
De bouw van een middelbare school op Paramaribo Noord staat als volgende op het program-ma….als wij de middelen daartoe kunnen vinden. In een gebied van 10 bij 6 km waar ongeveer 9.000 gezinnen wonen, is er slechts een kleine middelbare school (+-200 leerlingen) voor middelbaar on-derwijs. De rest moet naar de stad en dat brengt elke dag verplaatsing mee met auto’s en bussen (in-dien die er zijn) op bar slechte wegen. Een grote verkeersdrukte met files op de toevoerwegen naar de stad en het rondslenteren van jongeren buiten de lesuren, terwijl ze wachten op vervoer. Een mid-delbare school in dit gebied is meer dan noodzakelijk. Samen met de ouders van de kinderen hebben wij ons voorgenomen er alles aan te doen zodat die school er komt. Als wij op de overheid moeten wachten,dan gaan we jaren wachten. Mogen wij bij dit project ook op jullie steun rekenen???
Wij zijn blij dat ons “Broodjesproject” op Paramaribo Noord goed draait. Dagelijks kunnen wij aan ge-middeld 400 kinderen een goed belegd broodje geven op school. De directies van de scholen hebben ons gemeld, dat het duidelijk merkbaar is in de leerprestaties van de kinderen.
Wij hadden in deze dagen de journaliste An Roetveld van Radio 1 op bezoek, die ons op de voet volgde voor een programma-uitzending op Radia 1,”Vlamingen in de wereld” dat op zaterdag te be-luisteren is om 9 u ‘s morgens. Indien jullie naar dat programma luisteren, ik meen vanaf einde mei en de maand juni, dan horen jullie ons drieën op de radio over ons werk hier in Suriname.
Lieve mensen, nogmaals mijn en onze oprechte dank voor alles. Wij zullen ons best blijven doen om de steun die jullie ons geven, dankbaar en goed te gebruiken voor de kerk in Suriname.
Mogen wij ook verder blijven rekenen op die steun en jullie bemoediging?
Onze hartelijke groeten en onze beste wensen voor een goede gezondheid. Moge God jullie verder blijven zegenen en beschermen.

Het Broodjesproject van Paramaribo Noord:
Ontstaan:
Omdat wij vernomen hadden via schoolhoofden en leerkrachten, dat er kinderen waren die naar school gingen zonder eerst thuis ontbijt te hebben gehad, of zelfs zonder eten naar school kwamen en dat er kinderen verschenen op school zonder een broodje voor de pauze, zijn wij informatie gaan in-winnen of dat wel zo is.Tot onze grote verbazing hoorden wij dat dit niet sporadisch en bij een of an-der kind voorkwam, maar dat het op elke school om en bij de twintig kinderen betrof.
In oktober 2000 werd op de vergadering van Welzijnszorg van de parochies van Paramaribo Noord, te weten H. Driekoningen, Sint Jozef te Geyersvlijt, Sint Augustinus te Blauwgrond en de Allerheiligste Verlosser dit probleem besproken.
Verdere informatie werd ingewonnen op de verschillende scholen waardoor wij tot het besluit kwamen dat hier wel degelijk iets aan moest veranderen.
Het kan niet dat dit in ons Suriname mogelijk is.
De scholen:
Wij zouden ons beperken tot de scholen die op het gebied van onze parochies bevinden, van welke strekking deze scholen ook zijn. Wij bezochten de volgende scholen:
R.K. Sint Gertrudisschool, R.K. Sint Ignatiusschool, O.S. Gijsbertusschool, B.O. Ma Retraiteschool, nog een O.S.Ma Retraite, O.S. Tourtonne, R.K. Sint Petrusschool, O.S. Blauwgrond, O.S. Geyersvlijt 1, O.S. Geyersvlijt 2, O.S. Clevea.
Drie scholen zegden geen behoefte aan hulp nodig te hebben te weten:
Isl.Nabawischool (i.v.Halal-vlees), R.K. Sint Helenaschool (alle kinderen zouden broodjes hebben) en E.B.G.school.
Start van het project:
Bij de eerste rondvraag bleek dat het om ongeveer 425 kinderen ging.
Wij zijn toen begonnen op 15 november 2000, met eerst op maandag en woensdag aan de helft van de scholen een broodje te brengen, op de dinsdag en donderdag aan de andere scholen en op vrijdag aan alle scholen een ‘oliebol’ te bezorgen.
De reden daartoe was, omdat wij ons eerst goed wilden organiseren en ook omdat wij zeker wilden zijn de nodige fondsen bij mekaar te krijgen.
Er werd een bedelbrief verspreid en de reactie van de mensen was dusdanig dat in het schooljaar 2001 -2002 op alle scholen de vijf lesdagen aan ongeveer 425 kinderen een belegd broodje kon be-zorgd worden.
Wie komt in aanmerking?
Op de vergadering van Welzijnszorg werd op het einde van het schooljaar in juli 2002 een evaluatie gehouden. Wij vroegen ons af : indien de ouders geen brood mee naar school kunnen geven, wat ge-beurt er dan met de kinderen in de vakantiedagen? Hebben ze dan ‘s morgens wél iets te eten?
De lijsten van de kinderen werden bestudeerd. Wij zagen dat kinderen van één gezin soms op ver-schillende scholen waren en ook dat er kinderen in eenzelfde gezin met verschillende familienamen waren. Wij registreerden de kinderen niet meer per school, maar per huisgezin en kwamen zo tot de ontdekking welke gezinnen er in nood waren. Aan de gezinnen waarvan twee of meerdere kinderen geregistreerd stonden werd een zak rijst en spijsolie gebracht. Doordat de leden van de welzijnszorg-groep dat alles zelf rond brachten,konden wij ook van dichtbij de situaties van deze gezinnen iets be-ter leren kennen. Op die ronde ontdekten wij ook dat er kinderen van gezinnen waren, die eigenlijk niet in aanmerking mochten komen voor deze steun.
Er volgde een rondbrief naar de verschillende gezinnen waarin werd uitgelegd wat het doel en de re-den van het broodjesproject was. Een inschrijfstrook moest de ouders even doen nadenken of zij wel in aanmerking moesten komen. Een vijftigtal gezinnen lieten zich van de lijst halen.
De organisatie van het project:
De eerste twee jaren werden de broodjes klaar gemaakt op twee plaatsen in een Warung van de fami-lie Katiman,Warung Rojas aan de Mahonielaan en Warung Rojas aan de Anamoestraat. Bij het vrij komen van de kleuterschool op het erf van de Driekoningenkerk werd daar vanaf 2002 alles georgani-seerd in twee ruimtes. Om 7 uur ‘s morgens komen er een 8 tot 10 dames om dagelijks op vrijwillige basis ongeveer 350 broodjes te beleggen, te verpakken en naar de verschillende scholen te brengen. (mei 2004 zijn het er 330)
De financies:
Verschillende organisaties werden aangeschreven om steun te vragen. Wij wilden een fonds opbou-wen om het project zeker te stellen. Dat is in de loop van de vier jaren gelukt. Alle gelden bestemd voor ’armenzorg’ kwamen in dat fonds terecht.
Verder werd gezocht naar sponsors die bereid waren om maandelijks in natura te sponsoren : bv.een wiel kaas per maand, x-aantal pindakaas of jam of hagelslag, enz. De margarine- en vettenfabrieken sponsoren al jaren 15 kg. boter per maand. Een kippenbedrijf sponsort eieren per maand, enz.
Met de maandelijkse donaties via stortingen op onze rekening proberen wij de broodrekening te beta-len. Uit de donaties in natura, het beleg.
Andere projecten:
Met het fonds als veiligstelling van het project kunnen wij nu met de gelden bestemd voor ‘armenzorg’ andere projecten steunen. Zo worden er door onze steun zes huizen voor behoeftigen gebouwd. Zij krijgen materialen geleend, die dan na afspraak in een bepaald aantal maanden worden terugbetaald. Bij trouwe afbetaling wordt een maand schuld kwijt gescholden.
Op de gelden wordt geen interest gevraagd.
Andere gezinnen worden geholpen bij het busvervoer van hun kinderen naar scholen.
Weer anderen krijgen steun voor de aankoop van een fiets voor het gezin, bij betaling van operaties, de aanschaf van een bril, lening voor inschrijfgelden op hoger onderwijs enz.
In totaal werd in de jaren 2000 tot 2004 ongeveer 100 miljoen Sf. renteloos uitgeleend en terug ont-vangen.
Project “Voetwassing”:
Dit project ontstond bij de voorbereiding op Witte Donderdag in 2002. Wij vroegen ons af of het niet beter zou zijn in plaats van voeten te wassen op Witte Donderdag, een aantal gezinnen hun tranen te drogen. Wij besloten dan om de collecte van Witte Donderdag te bestemmen om twaalf gezinnen te helpen in hun nood. Het eerste jaar 2002, bracht die collecte 2.072.000 Sf. op.
In 2003 was dat 1.851.075 Sf. en in 2004 het bedrag van 2.265.110 SF. Deze bedragen werden over twaalf gezinnen verdeeld, elk jaar andere gezinnen.

Slot:
Wij zijn nu bijna vier jaar bezig met het “Broodjesproject”. Wij zijn blij met het initiatief en wij hopen dat wij dit mooie werk nog vele jaren kunnen verder zetten. Wij zijn God dankbaar voor de vele mensen die dit project een warm hart toedragen. Natuurlijk zijn wij al de mensen dank verschuldigd die door een grote of kleine bijdrage dit project mogelijk hebben gemaakt en nog zullen in stand houden.
Indien u van dichtbij kennis wil maken met dit werk, bent u altijd welkom op de schooldagen, ’ s mor-gens vanaf 7 uur bij de lokalen van de vroegere kleuterschool op het kerkplein aan de verl.Mahonielaan.
Hebt u belangstelling om mee te helpen, dan kan u zich daar opgeven.
Wilt u in natura sponsoren, dan kan u contact opnemen met Mr.René Nahar (tel.450 092) en/of Mw.Robles (tel.471 336).
Voor geldelijke bijdrage kan u storten op de rekening:
DSB 50 322 29 t.n.v.”Broodjesproject –Driekoningenparochie”
Met oprechte dank namens de werkgroep en de vele kinderen,

Bedankt voor de steun die ik via onze broer Theo mocht ontvangen. Wanneer de drukte van de Eerste Communies, Vormsels enz achter de rug zijn, krijgt u meer nieuws van ons.
Dankbare en hartelijke groeten van de drie gebroeders Geyskens in Suriname.

Correspondent: René Gabriëls

Paramaribo - 26 mei 2004

Nog eens wat nieuws uit Suriname.
Wij hadden van 4 tot 12 mei de journaliste Mw.Ann Rootfeld in Suriname op bezoek.Zij was gezonden door Radio 1 van België om ons drie, P.Jozef,P.René en mijzelf op de voet te volgen om een radio-programma op te stellen over ons missiewerk.
Het resultaat van die intervews kan u beluisteren op Radio 1van België Buitenlandse Zaken,vijf zaterdagen vanaf 29 mei en wel tussen 10 en 11 u in de voormiddag.
Vanaf 29 mei zullen er ook foto’s op de website van Radio 1 te zien zijn en kunnen de reportages beluisterd worden via het net.
Dus…luisteren maar!

Mensen vroegen naar onze bankrekening;
Voor attest voor de belastingen:
België…K.B.C. 453 – 101 8351 – 38 (Salvatoriaanse Hulpactie)
Nederland…Rabo 10 95 80 -311 (Stg.Salvatoriaanse Hulpactie)

Indien u geen attest nodig hebt kan u ook storten op:
België…..BACOB…. 833- 355 3331 -91 t/n/v/V.Z.W.Salvatorianen
Nederland…ABN-AMRO..60-77 11 590 t.n.v.Geyskens Gerard

Altijd vermelden:”t.b.v.P.Gerard Geyskens,Suriname”

Aan allen onze dankbare en hartelijke groeten!
P.Gerard Geyskens

Correspondent: René Gabriëls

Paramaribo - 5 september 2002

Ik weet dat u via zuster Generosa van mij hebt gehoord. Ik zou al eerder hebben geschreven, maar mijn broer pater Jozef is in België op vakantie en zo sta ik alleen voor vier grote parochies. Ook voel ik er de laatste jaren niet veel meer voor om bij instanties projecten in te dienen, Er komt zoveel romp-slomp bij kijken, en soms voel ik me dan als iemand die niet betrouwd wordt in zijn bezig-zijn. Het doet niet altijd even gelukkig aan steeds maar weer te bedelen... Op aandringen van zuster Generosa, en de verzekering dat dit bij U niet het geval is, schrijf ik dan deze brief.
Op de eerste plaats wil ik om uw bereidwilligheid danken, dat u ons wil helpen in een van de vele noden. Ik ben pastoor in het groot noordelijk gebied van Paramaribo. Vier parochies heb ik samen met mijn broer te verzorgen. Wij zijn met drie broers priester hier in Suriname. Alle drie geboortig uit het kleine Ellikom, nu deelgemeente van Meeuwen, Limburg. Mijn broer René is reeds 21 jaar hier, ikzelf 13 en Jef 8. Op onze parochies wonen ongeveer 10.000 gezinnen waarvan 3.500 met katholiek geloof. Er zijn welgestelde en arme wijken. Dit jaar zijn wij begonnen met een project dat volledig door de mensen ter plaatse gedragen wordt: het ‘broodjesproject’. Vele kinderen gingen zonder broodje naar school, vaak ook zonder vooraf te hebben gegeten. Wij zijn naar de 14 scholen gegaan, van welke strekking ze ook zijn, en hebben gevraagd welke kinderen zonder brood naar school kwamen. In totaal 420. Deze kinderen geven wij nu elke dag een belegd broodje. Het kost ons 40.000 fr. per maand. Tot nu toe krijgen wij die fondsen hier ter plaatse verzameld. De broodjes worden door vrijwil-ligers elke morgen klaargemaakt en naar de 14 scholen gebracht over slechte wegen. Ik bewonder de medewerkers en ben hen zeer dankbaar. Intussen bouwt het bisdom samen met steun van onze pa-rochie een nieuwe school voor lager onderwijs. De oude Petrusschool was bouwvallig en lag in de stad. Op de hele wijk waar ongeveer 2000 gezinnen wonen, vlak naast een armenwijk, was geen la-gere school. Na veel discussie en aandringen hebben wij het zover gekregen dat begin oktober er reeds 6 klassen kunnen beginnen en volgend jaar zal de nieuwe school gerund worden met 12 klas-sen lager onderwijs en drie kleuterklassen. Vanuit België heb ik anderhalf miljoen kunnen overmaken die wij (de drie broers) hebben samengebedeld. Onze parochies Noord staan alle collectes van de begrafenissen af voor de nieuwbouw van deze school. Wij hopen daar ook nog een middelbare school te kunnen bouwen. Later volgt de kerk. Ik kan rustig voorlopig kerk houden in een klaslokaal. De Heer zal daar wel begrip voor opbrengen.
Project:
Wie helpt ons om de oude stoelen en banken te herstellen om ze in de nieuwe school te plaatsen. Aan nieuwe meubels kunnen wij voorlopig nog niet denken. Ongeveer geschat bedrag: 80.000 fr.
Naast onze pastorij staat de Martharetaschool, een school voor opleiding in huishoudkunde voor meisjes, die vooral uit de armere gezinnen komen. De directie en leerkrachten zijn zeer goed bezig. Je kan vanuit onze tuin helemaal door het plafond en het dak naar buiten kijken. Wij hebben als paro-chiegemeenschap de ramen aan een kant al laten vernieuwen. De andere kant volgt als we weer wat geld hebben. Er moeten nieuwe dakplaten worden gelegd en het dak moet gerepareerd worden en dakgoten aangebracht worden. De berekening is nog niet klaar. Ik schat op 120.000 fr. Als die repara-ties zijn gebeurd kunnen wij er een nieuw laagje verf opzetten. Ik heb goede contacten met de verffa-briek die wel een goede bijdrage zal leveren. Ik hoop voor de meisjes van de lagere klasse van de be-volking op deze wijze een goede toekomst te geven en hen te laten aanvoelen dat wij een hart voor hen hebben. Als ik in nood zit helpen ze mij ook altijd met de schoonmaak in de kerk en dergelijke. Een ander project is de reparatie van de kerk van de Allerheiligste Verlosser. Die kerk heb ik er in ok-tober bij gekregen en is grootnodig aan reparatie toe: dakgoten, omrastering en bestrating. Begroting ongeveer 40.000 fr.
Als ik deze projecten opsom, dan zijn dat maar enkele dringende van onderhoud. Over nieuwbouw praat ik dan nog niet. Ik zet deze drie op papier, en laat aan U de vrije keuze aan welk project, of voor hoeveel geld U wil meewerken. Ik ben met het minste tevreden. Indien U dat wenst kan ik na de werk-zaamheden U een verslagje sturen. Ik moet er nog bij zeggen,dat ik bij al mijn werkzaamheden jonge gezinnen -werklozen- betrek en hen via vaklui het vak laat aanleren. In de dertien jaar dat ik hier bezig ben met bouwerijen, hebben vele jongens het vak geleerd en hen een goede toekomst bezorgd. En-kele zijn kleine zelfstandige aannemers geworden. Een groot deel van het geld komt dus weer ten goede aan arme gezinnen, hun kinderen vooral. Enkele hebben wij zo kunnen helpen aan een perceel of het bouwen van een huis. Meerdere gezinnen steun ik dan door hen een renteloze lening te geven om hun huis te bouwen. Zo help ik momenteel 5 gezinnen.
Goede vrienden, ik hoop dat ik op deze wijze enkele heel concrete, en naar mijn mening, zinvolle pro-jecten heb voorgelegd. Wij hebben een Salvadoriaanse hulpactie in Hamont, maar daar moet ik voor de administratie nogal wat % laten vallen. Indien U ons wil helpen kan U ook uw bijdrage storten op een rekening die mijn broers beheren. Zij zijn onze financiële medewerkers, waar wij ook altijd gratis op vakantie kunnen gaan.
Ik wil eindigen met U van harte te danken voor de goedheid waarmee u ons tegemoet wil komen. Op ons gebed mag u rekenen, en op de sympathie van velen, die wij hier mogen dienen door ons pries-terwerk. Aan de vruchten en de vreugden daarvan, laten wij U graag delen.
Met genegen en vriendelijke groeten vanuit het warme Suriname, en onze beste dank bij voorbaat.

Correspondent: René Gabriëls