Frans Douwen


Adres

Kananga - Congo
Adres: DOUWEN F., Ninoofsesteenweg 548, 1070 Brussel

Contact in België:
Alf. Francken-Douwen
Karel Van Thillostraat 1
2920 Kalmthout
Tel: 03 666 82 47

Orde:
Scheut
Ninoofsesteenweg 548
1070 Brussel
Rek: 000-0126990-17
210-0390663-96
Tel: 02 521 47 29

Fiscaal attest:
S.O.S. (Scheut Ontwikkelingssamenwerking)
Ninoofsesteenweg 548
1070 Brussel
Rek: 000-0901974-68

Tel: 02 521 47 29 - 02 521 48 09

Privé-rekening:
883-3331367-63
Karel Van Thillostraat 1
2920 Kalmthout

Leven en werk

Pater Frans Douwen is Scheutist en is afkomstig van Broechem (22/7/1938). Sinds enkele jaren heeft hij zijn thuisfront gevonden in Achterbroek.
In 1965 vertrok Frans voor het eerst naar Congo en wel naar Kananga in de Kasaï aan de Luluarivier. Daar leerde hij de streektaal om na enkele maanden te verhuizen naar Muetshi. Als reispater was hij verantwoordelijk voor het pastorale werk.
Dit werk bleef hij doen tot 1968. Daarna verbleef hij te Tshidimba, ten zuiden van Kananga, waar hij een internaatscollege oprichtte. Tijdens het weekend bleef hij de naburige parochies afreizen. In die tijd stak de eenheidspartij van Mobutu de kop op en ook pater Douwen kreeg hiermee te kampen.
Na een verdiend verlof in 1974 werd Frans broussepater in Tshikula en na twee jaar verhuisde hij naar Kinshasa waar hij econoom en begeleider werd in het noviciaat. Deze taak nam hij waar tot in 1980.
Toen keerde hij naar Kasaï terug. Lubunga werd zijn werkterrein. Lubunga is een broussegebied waar Pater Frans het pastoraal werk op een volledig andere basis aanpakte. Meer onder de mensen zijn was zijn visie. Dit broussewerk verrichtte hij vier jaar.
In 1984 keerde hij naar Kananga terug waar priesterbegeleiding zijn nieuwe taak werd. Van 1988 tot 1992 deed hij in Kole animatiewerk voor religieuzen, en sociaal werk.
Pater Frans besteedt enorm veel aandacht aan de vorming van jongeren. Dit is het werk aan de basis zegt hij. Het moet in de kleine dingen gebeuren. Sinds februari '92 is hij districtsoverste in Kananga, waarbij hij ten dienste staat van de confraters, maar ook meewerkt bij de zorg voor armen, aidspatiënten en vluchtelingen.
In maart 2001 is Pater Frans Douwen definitief naar België teruggekeerd. Het fietsenproject werd overgenomen door Pater Romuald Pierre.

Brieven