Edgard Francken


Adres

Adres: FRANCKEN Edgar, Casillia 434, ORURO, Bolivia

Orde:
Oblaat

Leven en werk

Edgard groeide op in Essen, in het gezin van dokter J. Francken-Bernaerts en studeerde zelf ook geneeskunde, maar voor het uitoefenen van zijn beroep als arts voelde hij zich geroepen in Bolivia.
Hij legde geloften af bij de missionarissen Oblaten en vertrok in 1976 naar Bolivia.
In de stad Oruro richtte hij een apotheek en doktersconsultatie op, waar hij ontelbare zieken kan ontvangen en de nodige behandelingen en medicamenten kan toedienen.
Zijn werkterrein bleef niet alleen hier... Edgard trok het binnenland in, naar afgezonderde kleine dorpjes om daar, waar mensen niet de minste geneeskundige zorgen hebben, de zieken op te zoeken, te verzorgen en te begeleiden.
Zo werkte hij ± 10 jaar in Totora waar hij ook cursussen gaf aan vrijwilligers, een noodzakelijke opleiding om tenminste in geval van nood 'eerste hulp' te kunnen toedienen.
Sinds enkele jaren is Edgard werkzaam in de streek van Colcapampa en Huanuni, waar hij in diezelfde geest met veel enthousiasme werkzaam is.
Ook in Huanuni werd een nieuwe consultatie opgericht. Edgard maakt er ook werk van om vaccinatiecampagnes door te voeren zodat alle kinderen van de dorpen in de omtrek de nodige inspuitingen krijgen om bepaalde ziekten te voorkomen; urenlange bergtochten te voet maken dan eveneens deel uit van zijn programma om de nodige bestemmingen te bereiken.
Over het missionarisleven van Edgard kan terecht gezegd worden: "Hij gaat weldoende rond en geneest de zieken...", want Edgard is een dokter op reis... en meer dan een dokter, ook specialist, verloskundige en tandarts tegelijkertijd.
Edgard vraagt geen steun, doch blijft met De Brug in contact.

Brieven

Bolivië – 22 juli 2012

Heel hartelijk dank voor opzenden van De Brug en jullie onvermoeibare inzet . Hier in Bolivia alles goed, buiten de winterkoude natuurlijk die dit jaar danig uitgesproken was (tot min 23 graden)..heel wat strenger dan vorig jaar… We verzorgen o.a 700 bomen die we aanplantten gedurende de laatste drietal jaren (op 3700 meter hoogte) … hopelijk overleven ze deze barre winter… na een wondergoede zomer met veel regen waren er een ganse groep flink opgeschoten. Er staan reeds een 200-tal nieuwe bomen gereed om geplant te worden en om de dode bomen te vervangen, ditmaal samen met een scoutsgroep van Oruro die hun diensten aanboden o.a. om de putten te graven enz..
We hebben de zwakste bomen afgedekt met lange kartonnen dozen… maar we moe-ten deze ook goed controleren want de wind kan zeer heftig zijn. In de lente is er dan weer het probleem van hazen die aan de jonge schors knagen, zodat we kippen-draad rond elke boom hebben aangebracht, met uitzondering van enkele soorten die ze niet smaken… Van augustus tot december wordt het dan weer wekelijks goed begieten… dus heel wat werk om een boom te doen overleven… na een drietal jaren moeten ze op eigen benen kunnen staan.
Welke bomen? quenuas en queshuaras (inheemse struikbomen) , fruitbomen (appe-len en pruimen) , olmen, populieren en dennen…. de acacia’s en moller hebben het helaas niet overleefd.
Het terrein op 8 km van de stad, is 35 hectaren groot en werd aangekocht door onze Fundación tegen Kanker. (De vorige eigenaar, die intussen is gestorven, wou zijn grond niet aan een goudmijn verkopen - die verwoesten immers toch alles - en verkocht ons zijn terreinen, waar hij vele jaren vroeger reeds een 100-tal bomen aanplantte, voor een koopje)
Ooit hopen we dat het een recreatiezone wordt voor de stad die nu bijzonder arm is aan groen. Het grote voordeel is dat er voorlopig weinig mensen komen en dus de bomen ongestoord worden gelaten.. wat jammer genoeg niet gebeurd in de stad waar een enorm percentage aanplantingen wordt vernietigd of beschadigd door vandalisme …
Voor de rest blijven we ons inzetten voor onze zieken samen met een dertiental ge-zondheidsmedewerkers…
Deze dagen vergezel ik enkele zieke missionarissen in Cochabamba, de meesten bo-ven de 80 jaar - die hun laatste jaren, maanden hier wensen door te brengen.. en vanmorgen herdachten we P.Robert Dewulf uit Gistel (74 jaar) die juist een jaar geleden hier plots overleed.
Aan allen een oprechte vriendengroet, Edgard.

Bolivië – 2 mei 2009

Eerst en vooral een hartelijke groet vanuit Oruro, waar de droge vrieskoude zich stilaan terug laat voelen, hoewel ik de vorige weken in het Amazonebekken was - oude Jezuietenreduktie (Noorden van Bolivia- Beni, Mojos) bij een vochtigheid van 100% en een warmte van 37 graden - lucifers om een kaars aan te steken functioneerden niet, veel te vochtig...Wat een immens en prachtig land met zoveel verschillen....
Ook dank voor jullie jarenlange onvermoeibare inzet en het opzenden van het tijdschrift DE BRUG.
Om de kosten van jullie tijdschrift te bezuinigen, mogen jullie het in de toekomst gerust opzenden via e-mail.
Ik zal jullie in de toekomst ook wat nieuws van Oruro doorsturen dat Gilberto, mijn Oblaatcollega uit Ieper, regelmatig neerschrijft over de situatie hier in Bolivie, Oruro en CEPA (Centro de Ecologia y Pueblos Andinos)- project dat gesteund wordt door BD- Mogelijks is daar soms een of ander interessant idee in te vinden voor publicatie waardig in jullie tijdschrift..
Zeer hartelijke groeten.

Correspondent: Bernadette Van Looveren

Huanuni - 31 december 2003

Heel hartelijk dank voor jullie wensen. Ook van mijnentwege "Geluk, gezondheid en vrede" in gans 2004.
Hier gaat alles goed, met ons en met het werk. Morgen is het nieuwjaar.
Vanavond gaan we samen naar een communiteit in het noorden van de stad om het nieuwe jaar te vieren.
En stevige handdruk en het ga jullie goed !

Correspondent: Bernadette Van Looveren

Huanuni - 24 december 2001

Hartelijk dank voor jullie kaart met wensen. Ook van mijnentwege een vredevol kerstfeest en een jaar 2002, gezegend met vreugde en gezondheid.
Hier zijn we intussen terug gewoon aan bet dagdagelijks werk in Oruro. De vakantie is aangebroken en in huis is er veel bezoek van jonge Oblaten die naar de campo trekken voor de kerstmissie.
De verpleegsters gaan op jaarlijks verlof en enkele studenten geneeskunde (waaronder een jonge Oblaat) vervangen ze.
De plannen voor begin volgend jaar zijn: een nieuw dispensarium opstarten voor ‘geestelijke gezond-heidszorg’ (alcoholisme, jongeren die pandillos vormen, enz.) samen met de parochie. Maar eerst het gebouw vernieuwen dat geheel onderkomen is, na een paar jaar leeggestaan te hebben (nieuw dak, vensters, wc., enz.). En zieken zijn er nog steeds in grote getale.
Hartelijke groetjes en veel dank voor het nabijzijn in vriendschap en interesse. Een stevige handdruk.

Correspondent: Bernadette Van Looveren

Huanuni - 20 oktober 2000

Hartelijke gelukwensen met de geboorte van jullie dochtertje Rosemarie. Dank voor het kaartje. Het kwam slechts gisteren toe, maar hier zijn de steden gedurende een maand geblokkeerd geweest door de campesinos. De laatste week was er bijna niets meer te krijgen, geen vlees, geen groenten, geen fruit; rijst, spaghetti en brood nog wel en blikjes (met sardienen, enz.).
Gelukkig is de spanning nu wat afgenomen. Wel zijn er op enkele plaatsen een flink aantal slachtof-fers gevallen door de kogels. Meestal jonge mensen met zware schotwonden in de benen en de ar-men.
Voor de rest alles o.k.
Een hartelijke vriendengroet en tot binnenkort!

Correspondent: Bernadette Van Looveren

Huanuni - maart 2000

Sinds geruime tijd moest ik jullie schrijven... dus eindelijk komt het ervan. Hoe gaat het met jullie. Hier gaat alles zijn normale gang, zonder veel uitzonderlijke dingen.
Nog een jaar verblijf ik in Cochabamba en daarna ga ik terug naar het akiplano (Llallagua - de mijnen).
Hier wonen we nu met 16 jongeren (7 van Peru en 7 van Bolivië). In februari heb ik twee weken hun families bezocht en ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om de kuststreek van Peru te leren kennen.
De voorbije dagen hebben we met een 300-tal mensen voorstelten gedaan op een forum wat aan te vangen met de fondsen die vrij komen door de vermindering van de buitenlandse schuld en hoe de regering controleren opdat deze fondsen gebruikt zullen worden voor de minstbedeelden. (Bolivia heeft een vrijstelling gekregen van 850 miljoen dollar, dat is ieder jaar 90.000.000 gedurende tien jaar). Ikzelf nam deel aan de groep voor gezondheid op het platteland. En zo is er altijd wat aan de hand.
Heel veel groetjes aan alle bekenden. Hartelijk.

Correspondent: Bernadette Van Looveren

Huanuni - juni 1999

Wat een verrassing dat jullie contact hebben blijven houden met Angelica en Ivan. Haar familie nodig-de me op een zondag eens uit om “heerlijk” te komen eten: bijna een gans schaap!
Hier gaat alles zijn gewone gang met het leven en de zieken. Er zijn veel kankerpatiënten (vorige week weer een jongetje van 13 jaar).
Heel veel groetjes.

Correspondent: Bernadette Van Looveren

Huanuni - februari 1999

Dank voor jullie kaartje. Nu ik terug in Cochabamba ben, heb ik wat mooi de gelegenheid om te ant-woorden.
We zijn in huis het schooljaar herbegonnen (carnaval) met 18 jongeren. Onder hen excellente muzi-kanten!! Dus bij de feesten altijd muziek bij de hand!!
In december en januari verbleef ik in Oruro. Wanda, het meisje dat ‘s zondags kookte, overleed aan diabetes. De laatste jaren waren een lijdensweg door haar nierinsufficiëntie.
Het is ook uiteindelijk beginnen regenen want het was er droog, zodanig dat we het waswater voor andere doelen moesten gebruiken. De gasleiding naar Sao Paulo (Brash) is beginnen werken. Dat geeft Bolivia een financieel ruggensteuntje
Aan iedereen zeer hartelijke groeten.

Correspondent: Bernadette Van Looveren

Huanuni - oktober 1997

Onze correspondentie kruiste elkaar. Hartelijk dank voor jullie attentie naar ons werk hier. Het “wonder van de solidariteit” blijft dat we al jaren zonder economische kopzorgen kunnen blijven verder werken.
In Oruro ben ik gans de consultatie aan ‘t vernieuwen en een zaaltje aan ‘t laten bijbouwen waar de mensen tijdens de uren wachten, video’s kunnen bekijken met programma’s over opvoeding, gezond-heid, milieu enz.
In Cochabamba waren we met dertien, volgend jaar komen er 6 seminaristen bij…een heel goeie groep.
Het ‘Congreso eucaristico Bolivoano’ bracht duizenden mensen op de been.
We zijn maanden te vroeg in de regentijd beland. In mijn vrije tijd schrijf ik wat over gezondheid. Hartelijk dank voor ‘zoveel',

Correspondent: Bernadette Van Looveren

Huanuni - december 1996

Dank voor uw briefje. Beste wensen voor 1997 !
Hier is alles goed. Wel een heel andere reis dan gewoonlijk want de leeftijd speelt mee, dus met de auto en het vliegtuig.
(Nota van de correspondente: de moeder van Edgard is voor één maand op bezoek bij haar zoon.)
‘t Is hier heerlijk zomerweer.
Hartelijke groeten.

Correspondent: Bernadette Van Looveren

Huanuni - 24 juni 1996

Dank voor je briefje. Ik heb de indruk dat je mijn vorige brief niet ontvangen hebt... zo nu en dan schrijven we er al ene.
Hoe gaat het met jullie? Hier alles zijn dagdagelijkse bezigheden: zieken en scholastikaat.
We waren in een heel aangename gemeenschap van 12, daarvan geen klagen.
Ook het werk draait goed. Af en toe wel pijnlijke gebeurtenissen, voorlopig zijn er weer drie jongeren met kanker (melanoom, leukemie).
Heel veel groeten aan de familie en bekenden en tot... Hartelijk

Correspondent: Bernadette Van Looveren

Huanuni - december 1994

Dank voor je kaartje. Hier gaat alles wel met ons. Voorlopig ben ik in Oruro terug bezig met mijn zie-ken... waar helaas geen einde aan komt, eindeloze reeksen. Soms heb ik de indruk dat er weinig ge-zonden rondlopen op de aardbol. Twee dagen naar Turco geweest, de ouders gaan bezoeken van Egbert die eind januari naar het noviciaat vertrekt. Volgend jaar kom ik naar België (rond mei, hoop ik). En vanaf februari verhuis ik naar het scholasticant (4 Bolivianen en 5 Peruanen) in Cochabamba.
Oprechte wensen aan iedereen voor 1995. Dank voor je schrijven en je trouwe attentie.

Correspondent: Bernadette Van Looveren

Huanuni - juni 1993

Dank voor uw briefje. Hier is bet voorlopig bar koud. Met de zieken en het werk is alles o.k.
De verkiezingen zijn voorbij en een andere partij MNR zal aan het bewind komen.
In Huanuni gaat alles goed.
De nieuwe consultatie draait en iedere week geven we cursus aan de jongeren van de parochie. We blijven Noord-Potosi bezoeken, ook Totora en Patacamaya.
Heel veel groetjes aan allen.

Correspondent: Bernadette Van Looveren

Huanuni - december 1992

Vlug een kaartje om je het beste wensen voor 1993. Hoe gaat bet ginds, hier gaat alles goed in Huanuni.
De nieuwe consultatie is nog wel niet af, maar stilaan geraken we op dreef. Dit jaar heb ik heel wat rondgereisd naar Noord Potosi, Carangos, enz. en natuurlijk heel wat beleefd zieken zijn er steeds, en er is altijd wat te doen, met de weinig middelen die er zijn.
Nog een vredevol Kerstfeest.

Correspondent: Bernadette Van Looveren

Huanuni - 31 december 1991

Vlug een schrijven met mijn oprechte wensen. Ik ben gisteren teruggekeerd met een groep studenten geneeskunde die naar de verschillende dorpen van Totora geweest zijn om een theater te spelen over “cholera”. Het was een heel boeiende week.
De meeste van hen zijn kinderen van mijnwerkers.
Hier gaat alles goed. Alleen het weer is warm en er is nog geen druppel regen gevallen, wat problematisch is voor de campesinos. Heel veel groeten.

Correspondent: Bernadette Van Looveren

Huanuni - april 2003

Eerst en vooral hartelijk voor jullie briefje en wensen. Ook van mijnentwege het allerbeste voor 2003 aan de ganse familie! (En eens een speciale dank voor jullie ‘trouwe vriendschap!) Hier zijn we voorlopig weer in een ‘crisissituatie’ gekomen reeds met veertien slachtoffers. De laatste, een jonge mijnwerker van Huanuni
(Oruro) met zes kinderen en een vrouw is verwachting) is doodgeschoten.
Er zijn wegblokkeringen enz.. wat voor een arm land alles behalve aan te raden is. Een wankele economie is zeer kwetsbaar.
In huis is alles oké, alleen onze kokkin is zwaar ziek (galblaaskanker), ze is nog vrij jong (62 jaar). Jammer nu ze juist met pensioen zou gegaan zijn.
Nog enkele weken en we gaan een nieuw centrum opstarten met een psycholoog en een bureel voor de gehandicapten met vergaderruimte. En in juni hopen we voor enkele weken naar Vlaanderen te komen, dan kom ik zeker even langs!
Nog heel veel groetjes en hou jullie goed!

Correspondent: Bernadette Van Looveren

Huanuni - december 1993

Dank voor je brief met wensen. Dit kaartje (gemaakt in de gevangenis van Oruro) zal je wel laat bereiken, maar mijn wensen zijn niet minder gemeend.
Hier gaat alles goed. Het landbouwjaar zal uitstekend zijn, wat bijna 7 jaar niet was. De mensen zijn zeer tevreden. Nog enkele weken zonder vriezen en er zal een overvloedige oogst zijn van aardappelen (dat mag wel eens). Iedere dag brengen de mensen me kaas en melk (van de schapen), teveel om alleen te gebruiken. Als de kinderen van het dorp komen (sommigen uit families met weinig schapen), dan verdeel ik de kaas in stukken; voor hen is het als snoep
Kerstmis hebben we gevierd met een honderdtal kinderen, we hebben wat speelgoed verloot na de viering. Ricardo, een kandidaat-oblaat, was voor enkele weken gekomen om het feest met de kinderen voor te bereiden. Hij speelt gitaar en heeft talent voor dit werk. Met Kerstmis heb ik hem naar Huayllumarka gevoerd en hij is terug naar Cochabamba vertrokken. Edgard met de jongens van het weeshuis
Beste wensen voor een voorspoedig 1994.

Correspondent: Bernadette Van Looveren