Carlos Aldana Mendoza


Adres

Santa Rosa - Guatemala

Brieven

Pueblo Nuevo Viñas - december 1996

Brief van Carlos Aldana Mendoza, hoofdverantwoordelijke van het project van de gemeenschapswin-kel in het gehucht Ia Avellana van de gemeente Pueblo Nuevo Viñas (departement Santa Rosa) en van Juan Antonio Alvarez, plaatselijke verantwoordelijke.

Het doet me plezier U te begroeten vanuit dit land dat naar vrede en sociale rechtvaardigheid hunkert, en dit op een historisch ogenblik. Binnen enkele maanden wil men nl. het vredesverdrag onderteke-nen (na 35 jaar gevechten tussen de regering en de URNG).
N.v.d.r. URNG is de organisatie van de guerrilla, die zich de laatste jaren meer op het politieke vlak beweegt.
Hartelijk dank voor de inspanningen die jullie doen om dit project te steunen. Ik stuur nog wat inlichtin-gen over dit project.
De plaatselijkeverantwoordelijke is Juan Antonio Alvarez, coördinator van Sociale bewustmaking in de streek.
Het project van de gemeenschapswinkel bevindt zich nu in een afwachtende fase, want de mensen van deze gemeenschap kunnen, juist omwille van de economische omstandigheden,, niet met dit pro-ject starten. Men beschikt over de grond, niet gespecialiseerde werkkrachten en plaatselijke materia-len. Er is reeds een groep vrouwen die zich zal bezig houden met de administratie en uitvoering van dit project.
Deze groep kreeg biervoor reeds een opleiding. De bedoeling is een beter leven mogelijk te maken, niet alleen voor deze gemeenschap, maar ook voor die uit de omstreken, door besparing van tijd, ver-voerskosten, enz.
Ons Bureau voor Programma’s en Projecten begeleidde deze gemeenschap. Er is een interessant en hoopvol proces aan de gang. Het enige dat ontbreekt om het opstarten van dit project mogelijk te ma-ken, zijn de financiële middelen.
We hopen dat U hiermee voldoende geïnformeerd bent. Als U meer inlichtingen wenst kan U ons schrijven op bovenvermeld adres.
Wij danken U voor de solidaire inspanningen die U doet voor de financiële steun die onze gemeen-schappen zo nodig hebben.

Correspondent: Kris Van Landeghem


Terwijl Kris Van Landeghem bij pater Freddy op bezoek was, wou ze ook het andere project in Gua-temala stad met name O.S.S.A.G. - ALDEA LA AVELLANA, waar ze ook de correspondente voor wil zijn, eens een bezoekje brengen. Door ziekte van een medepassagier is ze daar niet geraakt, maar ze sprak wel met de verantwoordelijke nl. Juan Antonio Alvarez.

Hierover ook een kort verslag:
Toen bleek dat ervoor het project geen geld uitgedeeld werd, maar alleen opleiding gegeven werd om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren, bleef er van de grote groep een vaste kern van 15 vrouwen over (+ ook nog enkele groepen die kleren, meubels, enz. leerden maken).. Die goederen zullen ook in die winkel verkopen, evenals voeding enz. Ook voor de gehuchten uit de omgeving is dit een voordeel. Intussen blijft de vrouwengroep om de 14 dagen bijeenkomen voor verdere vorming. Volgens een beurtrol zullen ze om beurt de winkel 5 dagen openhouden.