Azuza Madiki


Brieven

Zaïre - augustus 1989

Ik dank u voor uw brief van 14 maart die mij maar op 12 juni is toegekomen. Daar het hier in de school examenperiode was kon ik u niet onmiddellijk antwoorden. En op 9 juli was er hier een groot feest voor de bisschopswijding. Dat feest vroeg ook een grote voorbereiding.
Dank u voor de pakken die u via het klooster voor mijn school ter beschikking stelde. Ik heb ze nog niet gehad, maar als ze aankomen zal ik het laten weten. Al de zusters van onze congregatie danken u voor dit mooie gebaar.
Nu vertrek ik naar Kananga om aankopen te doen, want op 4 september herbeginnen te lessen hier opnieuw.
Nogmaals hartelijk dank.

Correspondent: Gerarda Hoefman

Zaïre - september 1988

Ik dank U voor Uw brief die ik in juli heb aangekregen. Ik was toen op vakantie bij mijn ouders, daar mijn vader overleden was. Bij mijn aankomst in september heb ik Uw brief op mijn tafel gevonden.
Ik ben directrice van een school voor “snit en naad”, en als u me al die patronen op zou sturen, ben ik U zeer dankbaar. Zo kan ik dan tenminste werken met de meisjes.
Een ander probleem dat ik heb zijn de naaimachines. We hebben veel last door het tekort aan goede toestellen. Er ontbreken stukken zoals spoelen, spoelhulzen en grotere stukken. Dit schooljaar heb ik 190 studentes en zeggen dat ik maar 15 naaimachines heb die werkklaar zijn. De andere toestellen zijn dringend aan grondig onderhoud toe, maar daar durf ik niet aan te beginnen door de hoge prijs-kosten.
Het is ook zeer moeilijk om kantjes te vinden om de klederen af te werken, en stoffen zijn hier zeer duur. De ouders betalen met mondjesmaat, en het is daarom voor mij onmogelijk een kleine stock te hebben om het schooljaar goed te beginnen.
Ik wil mezelf even voorstellen.
Ik heet Zuster Azuza Madiki Antoinette en ik ben 49 jaar. Mijn vader is net gestorven, mijn moe-der is nog goed gezond. Ons dorp bevindt zich aan de oevers van het “Mai-Ndombe”rivier. Ik ben in het klooster sinds 15 juli 1962. Nu ben ik in Kasaï als missionaris en ben ik directrice van de naai-school sinds 3 jaar.
Eens te meer dank ik U van ganser harte en ook de hele ploeg van “De Brug”.

Correspondent: Gerarda Hoefman

N.v.d.r.
Indien iemand zou kunnen helpen met kantjes, knopen of patronen dan kunnen die afgeleverd worden in de Heibloemlaan 22, Kalmthout.

Zaïre - 14 februari 1988

Bonjour,
Vous serez sans doute étonné de reçevoir une lettre de moi, quelqu’un que vous n’avez jamais vu ni entendu.
Je suis la Soeur Azuza. Je suis ou je vie dans la même maison que Sr. Irène Peeters, Je suis le préfet du Lycée, rien que des filles, une école de coupe et de couture. Je vous ai déjà écrit une lettre il y a deux mois. Je pense que la lettre n’est pas arrivée chez vous. C’est pourqoui je répète ce que j’avais écrit. Je cherche quelqu’un qui peut m’aider à faire marcher mon école comme il faut. J’ai 258 élèves, mais j’ai des difficultés pour les machines. A l’école j’ai 50 machines dont 6 machines piquent diffici-lement, les 44 autres manquent de grosses pièces dont je ne sais même pas les réparer, faute de manquer des moyens.
J’ai beaucoup d’élèves, et je n’ai pas assez de bâtiments, je veux construire encore 5 locaux, je man-que les moyens. C’est pourquoi je viens auprès de vous pour vous demander une aide. Si vous pou-vez me trouver des personnes qui sont disponibles à nous aider pour les machines et pour la cons-truction; je vous serez reconnaissante. C’est pourquoi j’avais parlé à Sr. Irène qui m’aviez passé votre adresse.
Vous pouvez aussi demander à la Soeur, comment je fais pour la bonne marche de l’école.
Si vous trouvez aussi des personnes qui peuvent nous aider avec des rouleaux de tissus, ou des den-telles, des ciseaux, des boutons, soit des histoires pour la couture, cela est aussi bien.
Voilà Monsieur, le but de ma lettre envers vous et je vous, remercie d’avance.

Mes respects