Zr. Amalia


Leven en werk

Opvolgster van Dina Vinckx

India

Brieven

India — 4 december 2016

Liefdevolle groeten van de zusters Amalia, Vero en Teslin.
Wij zijn blij u te kunnen danken voor uw milde bijdrage. Het is een grote hulp die jullie ieder jaar doen voor de slechtziende kinderen. We danken u speciaal voor uw goedheid en attentie U hebt een groot verschil gemaakt in het leven van de slechtziende kinderen die wij verzorgen.
Zoals ge weet hebben we eind verleden jaar een zware overstroming gehad; langzaam hebben we de school terug opgestart met de hulp van vele goedhartige mensen van India en ook uit het buitenland. Ook de zusters van “De Jacht” uit België hebben ons geholpen. Met al die hulp hebben we de gebouwen hersteld en een klaslokaal begonnen met hulpmiddelen voor gehoorgestoorden met Braillemachines, bibliotheek, computerlabo enz.
De werken gaan nog altijd voort, vooral de afvoer van toiletten en badkamers; het klooster is lager gelegen dan de straat; als het regent stroomt het rioolwater in de afvoerpijpen van het klooster en blokkeert de afvoer. Dit werk is zeer belangrijk en zeer moeilijk.
In het tehuis voor slechtzienden verblijven 112 kinderen; de grotere meisjes van 7 tot 12 jaar hebben geen eigen plaats om te studeren; zij zitten in de veranda en bij het verhuizen van de ene kant naar de andere verloren zij hun boeken. Daarom stellen wij voor om een studiezaal te voorzien.
Ons projectvoorstel voor 2017 zal dan die studiezaal zijn en daarvoor hebben wij jullie hulp nodig, hulp waarvoor wij “De Brug” nogmaals van harte bedanken evenals al hun leden. Moge God jullie zegenen met een goede gezondheid en veel sterkte bij het voortzetten van Zijn Missie. 

Correspondente: Wieza Dictus