Monica Cardona


Colombia

Brieven

Colombia – 7 februari 2015

Bedankt voor het nieuws.
Graag een email sturen aub wanneer het geld opgestuurd wordt want de bank houdt ons niet altijd op de hoogte als het geld aangekomen is.
Het is ook belangrijk om in bijlage een officiële brief per (e)-mail te sturen met briefhoofd van de Brug waarop staan het bedrag en de uitleg waarvoor het geld gebruikt zal worden nl.de ondersteuning van het sociale werk dat we doen met kinderen en jongeren van San Nicolas. Dit document moeten we altijd presenteren bij het wisselen van geld. 
Gelieve onze dankbaarheid aan alle medewerkers van De Brug door te geven met de hoop dat dit jaar vol vreugde, welzijn en welvaart jullie allemaal zullen brengen.
Dank u wel. 

Correspondente: Wieza Dictus


Colombia – 27 december 2014

STICHTING CYRIEL DE PAUW 
Doel: is om bij te dragen aan de verbetering van de levenskwaliteit door ethische, esthetische en spirituele vorming van kinderen, jongeren, arme gezinnen, die in de buurt wonen van San Nicolas en omgeving binnen de centrale zone van de stad Santiago di Cali. 
Om sociaal leiderschap te bevorderen worden de bewoners van het gemeenschap San Nicolas gemotiveerd om deel te nemen aan organisatorische processen en ontwikkeling zodat de problematiek van de armoede en het stedelijke leven meer zichtbaar wordt. 
Daarom hebben we deel genomen in verschillende projecten die ons helpen onze doelen te bereiken;
Gedurende het jaar 2014 hebben we gewerkt op drie vlakken:
1.    Versterking van de programma's: Vriendschap Campagne en Artistieke Vorming
2.    Versterking van de communicatie met gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties die werken voor het welzijn van kinderen, jongeren en de kansarmen.
3.    Organisatie, participatie en ontwikkeling van projecten die een directe impact hebben op de sector van de ontwikkeling van de gemeenschap.
Hoe hebben we dit gedaan: 
•    Evaluatie en observatie van de inhoud, methoden en resultaten van verschillende activiteiten die gericht zijn op de vorming van principes en waarden, de ontwikkeling van sociale vaardigheden, mensenrechten, cultuur en maatschappelijke participatie.
•    Ontwerp en implementatie van educatieve materialen
•    Onderzoek, lezingen en het bewustzijn van ervaringen en goede praktijken met betrekking tot de vorming van de jeugd rond thema’s over de rechten van kinderen. Met de hulp van verschillende lokale, nationale en internationale organisaties hebben we ook geleerd over de preventie van geweld en mishandeling. Zo hebben we onze eigen ervaringen verrijkt door te leren van hen die onze doelstellingen delen.
•    Deelname aan pilootprojecten geïnitieerd door andere organisaties die ons helpen onze vaardigheden te verbeteren en het publiek te informeren over ons werk, zoals:
•    ParticipAccion Voces que Construyen georganiseerd door Corporación Somos más en de Colombiaanse Instituut voor Familie Welzijn (ICBF). Dit heeft ons geholpen om het San Nicolas project te ontwikkelen door de gemeenschap en zijn omgeving bewust te maken van de noodzaak om het leven van de kinderen te verbeteren door de omgeving proper, gezonde en veilig te houden. Dit initiatief hielp de kinderen en de jeugd om te worden gehoord en om de activiteiten te leiden onder het discreet toezicht van de volwassenen.
•    De Mars voor Jeugd: het bevorderen van het bewustzijn, begrip en uitvoering van de rechten van het kind volgens the Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Dit jaar, rekenen we op de steun van de burgemeester van de stad Santiago di Cali en ICBF.
•    Mobile School voor gezinnen: Dit project werd geïnitieerd door Plan International en ICBF. Onze medewerkers hebben de kans gekregen om de opleidingen bij te wonen om hen te helpen hun methoden te versterken in het maken van gezinnen instrumenteel in het voorkomen van seksueel misbruik en mishandeling. In dit kader zijn de begunstigden van de Cyriel de Pauw stichting uitgenodigd grweest om een theatervoorstelling ter illustratie van deze thema’s bij te wonen.
•    Cali, een tak van de kunst:,bedoeling van het project van dit jaar is om met de hulp van het Colombiaanse ministerie van cultuur, kinderen en jongeren te introduceren tot verschillende kunstvormen door ze gratis toegang te verlenen tot de shows. Hierdoor konden de jeugd en kinderen het Ballet Festival, het poppentheater en diverse theatervoorstellingen bijwonen in de hoop hen aan te moedigen om in de toekomst regelmatig naar deze voorstellingen te gaan. Op die manier helpen we de bewustwording van de kunst bij hen te ontwikkelen.
•    Art Workshops: In 2014, namen kinderen en jongeren deel aan workshops van beeldende kunst, muziek, theater als ook balletlessen voor beginners. Deze opleidingen hielpen hen om hun artistieke vaardigheden te ontwikkelen, vriendschapsbanden te versterken en ook hun vrije tijd positief in te vullen.
•    Cuidarte: Dit project, dat in de maand april begon, in de stad Dagua, wil moeders onderwijzen over kinderverzorging. Dit werd georganiseerd door Cero a Siempre, een initiatief van de president van de Republiek Colombia, in samenwerking met S.O.S. Kinderdorp.
•    Ambachtelijk en Gastronomisch Festival van San Nicolas: Dit festival vond plaats op 21 november in het S. Nicolas gemeenschapspark, en werd georganiseerd door het Ministerie van Cultuur en Toerisme, de stad van Santiago di Cali en het lokale bestuur.
•    Youth Camp "Doncel": Jongeren van 14-17j. hielden hun eerste jeugdkamp met als thema's vriendschap, vertrouwen, vrijheid, seksualiteit, jeugd leiderschap, onder anderen. Dankzij een partnerorganisatie, mochten we hun vakantie huis gelegen in San José del Salado, in de stad Dagua gebruiken.
Activiteiten voor de maand december 2014:
•    Kerstconcert: Deze maand zijn we bezig met de repetities van ons concert getiteld "Dulce Esperanza" (Zoete Hoop) met medewerking van 15 kinderen en jongeren die lid zijn van ons koor en muziekgroep. We brengen dit concert tijdens de viering van de 40ste verjaardag van de Cyriel de Pauw Stichting, als geschenk voor andere vzw’s die werken voor het welzijn van kinderen en de jeugd, zoals SOS Children's Village-Cali, Carlos Portela Foundation en de kerk van San Nicolas.
•    40ste verjaardag van de stichting: op 21 december houden we een eenvoudige viering om de datum van onze stichting te vieren. Op deze dag willen we ook alle oud- en huidige vrijwilligers die een bijzondere rol hebben gespeeld in het leven van de stichting, samenbrenge. 
•    Eindejaarsactiviteiten: het schoonmaken en opknappen van de faciliteiten, afsluiting van het jaar. Begin van vakantie.

Correspondente: Wieza Dictus