Auguste Moanda


Adres

Congo
Adres: MOANDA Auguste, MBANZA-NGUNGU, Ninoofsesteenweg, 548, 1070 Brussel

Leven en werk

Naam: Pater Auguste MOANDA PHUATI
Geboorteplaats en -datum: BANGA-TSHELA, 22 juni 1965.
Beroep: Missionaris Redemptorist (sinds 29 september 1986) en Priester van de katholieke kerk (sinds 25 juli 1993).
Studies:
Secundaire studies: van 1977 tot 1984 met een staatsdiploma.
Voortgezette en universitaire studies:
1986-1989: 3 jaar filosofie met een graduaatdiploma
1989-1993: 4 jaar theologie met een universitair eindexamen
1999-2001: 2 jaar specialisatie in de moraaltheologie met een licentiaatdiploma.
Bewezen diensten:
1993-1999: Vice-rector en econoom van het Groot Seminarie van de Redemptoristen
1999-2002: Rector van het Groot Seminarie van de Redemptoristen
2002- : Priester van de parochie ‘Sacré-Coeur’ van Mbanza-Ngungu

Brieven

7 april 2013

Dank u voor uw e-mail die ik goed heb ontvangen. Daar ik op het plaateland was om Pasen te vieren kon hem niet onmiddellijk beantwoorden wegens gebrek aan internetverbinding.
Ik ben blij u te ontmoeten als mijn nieuwe correspondent van De Brug, en ik hoop dat onze samenwerking vruchtbaar zal zijn.
Ik kreeg het geld (1.450 €) gestuurd voor het project dat ik voor dit jaar heb voorgesteld. Ik neem deze gelegenheid te baat om, in naam van onze jongeren, BEDANKT te zeggen. Het is een waardevol hulpmiddel om een aantal kansarme jongeren te helpen om hen theoretisch en praktisch te vormen voor de landbouw en dus blijven ze weg van de straat en criminaliteit.
De uitvoering van het project is niet eenvoudig, gezien de moeilijke sociaaleconomische context waarin het land nu verkeert. We doen er alles aan opdat het kan draaien.
Ik stuur je mijn beste groeten en tot gauw.

Correspondente: Ria Van den Heuvel

Congo – 16 september

Ik hoop dat het goed gaat met uw gezondheid en uw activiteiten.
Ik zend u de projectopvolging van het project van 2011 en het voorstel voor 2012. U herinnert zich dat het project van 2011 bestond uit de oprichting van een boerderijschool voor kansarme jongeren van de parochie Kimpese. In het algemeen is het jaar goed afgelopen. Wij hebben veel voordeel gehad van de apparatuur en de gebouwen en infrastructuur van de parochie. We konden bepaalde geplande activiteiten niet organiseren wegens een gebrek aan middelen, maar het belangrijkste is gedaan en we zijn tevreden.
Voor het jaar 2012, willen we verder gaan met hetzelfde project en we hopen het volbrachte werk van dit jaar nog te verbeteren. Dit jaar ga ik voor de realisatie van het project samenwerken met een jonge ingenieur in de landbouw en veeteelt. Hij is een vrijwilliger zoals ik.
Binnenkort ga ik voor een tijdje naar Frankrijk om te herbronnen, maar dat zal niet erg lang zijn. De ingenieur die met mij gaat samenwerken begint het werk al met de jongeren. Bij mijn terugkeer zetten we het werk samen verder. Ik weet zeker dat alles goed zal gaan en misschien beter dan vorig jaar.
Ik zal niet nalaten u op de hoogte te houden van de evolutie van dit project.
Ik sluit deze brief door dank te zeggen aan De Brug voor het ontvangen geld voor de start van de boerderijschool en ik presenteer ook de beste wensen voor de verjaardag die De Brug binnenkort zal vieren. Aan uzelf en uw gezin stuur ik mijn hartelijke groeten.

Correspondente: Paula Ansoms

Congo – 13 juli 2011

Ik hoop dat deze e-mail u in goede gezondheid treft. Ik hoop ook dat het gezinsleven en uw activiteiten goed gaan.
Met mij gaat het goed en ook al mijn activiteiten gaan goed. Op nationaal niveau, bereiden we ons voor op de presidentsverkiezingen. Maar de sociale en economische situatie van de bevolking wordt alleen maar erger. De bevolking lijdt veel onder de armoede.
Voor het project van 2011, wil ik eerst meedelen dat de financiering goed toegekomen is. En het project is nog altijd gaande. Namens de jonge begunstigden van dit project, zeg ik DANK U aan de Vereniging "De Brug" die nog steeds onze initiatieven steunt om het leed van de meest armen te verlichten.
Voor dit project, was er sprake van het organiseren van een schoolboerderij voor jonge kansarme kinderen van de Parochie van Kimpese. Dit zijn jongeren die geen geld hebben om te studeren in een "klassieke" school zoals hun leeftijdsgenoten.
Ons doel bij het opstarten van dit project was deze jongeren het beroep van land- en tuinbouwer te leren. Dit om hen in staat te stellen om in de toekomst zichzelf en hun familie te kunnen onderhouden.
Het project loopt goed, maar we hadden twee ernstige moeilijkheden bij de volledige implementatie.
Eerste moeilijkheid: We begonnen het project met 16 jongeren, maar in de loop van het jaar, stopte de helft van de groep de opleiding om verschillende redenen. Drie zijn gestopt wegens ziekte en vijf jongeren zijn naar andere steden vertrokken zonder ons vooraf te
Tweede moeilijkheid: twee vrijwillige trainers zijn gestopt met werken bij ons. Eén heeft elders werkgelegenheid gevonden en de andere is zijn hoger onderwijs gaan verderzetten.
Dus ik werd gedwongen om het programma en de organisatie van de opleidingen, rekening houdend met al deze problemen aan te passen.
In het algemeen gaan de trainingen goed en eindigen we volgende maand. En de resultaten die we zien zijn nu al bemoedigend.
Ik eindig met u te bedanken voor alles wat je doet om een deel van de ellende van arme mensen hier te verlichten.

Correspondente: Paula Ansoms

Congo – juni 2010

Ik hoop dat u en uw familie het goed maken en ook dat al jullie activiteiten goed gaan.
Met mij gaat het goed voor het ogenblik. In de maand maart 2010 is mijn vader overleden op de leeftijd van 80 jaar. De begrafenis is goed verlopen.
Ik ben blij u mee te kunnen delen dat ik het geld van De Brug voor het voorgestelde project voor 2010 goed ontvangen heb, het gaat om 1525 euro. In naam van alle kinderen aan wie dit geld ten goede komt zeg ik dank aan De Brug.
Ik wil u ook informeren dat het project in uitvoering is. Zoals u weet, zorgen wij in 2010 voor het onderwijs en de psychologische en sociale ondersteuning van 6 weesjongens uit Kimpese. Deze 6 jongens zijn gekozen uit de meest achtergestelde families. Voor het moment gaat alles goed en zoals voorzien. Volgende keer vertel ik u meer in verband met ons werk.
Ik eindig met u het beste te wensen, voor uzelf, uw familie en De Brug.

Correspondente: Paula Ansoms

Congo – 24 september 2009

Ik heb uw mail van 9 september 2009 goed ontvangen en ik dank u voor uw schrijven.
Ik heb mijn mandaat als econoom beëindigd, daarom ben ik naar Kimpese gezonden.
Kimpese is 200 km van de hoofdstad Kinshasa en 75 km van Mbanza-Ngungu. Het is een
groot centrum met 75.000 inwoners. We hebben hier toegang tot het internet.
De meerderheid van de bevolking leeft van de landbouw. Het is een zeer landelijke streek. Een groot deel van de bevolking leeft in extreme armoede. Bovendien zijn er veel jongeren wees en hebben zij niet de mogelijkheid om te studeren of te werken.
In Kimpese werk ik in de parochie en in de Hogeschool voor levensmiddelentechnologie opgericht door een confrater van onze congregatie. Het is een school van universitair niveau die vakmensen vormt in de levensmiddelentechnologie. Deze vakmensen hebben als hoofdactiviteit het omvormen van de lokale land- en tuinbouwproducten. Het is een belangrijke school omdat de afgestudeerden werkgelegenheid creëren. Dat lost een beetje het probleem van de werkloosheid in het land op.
Dit zijn een beetje de activiteiten die ik uitvoer hier in Kimpese. We hebben veel werk, maar ik vind het zeer boeiend.
Ik eindig met u mijn vriendelijke groeten over te brengen.

Correspondente: Paula Ansoms

Congo – 28 augustus 2009

Ik hoop dat je in goede gezondheid verkeert en dat al uw werkzaamheden vlot verlopen.
Ik maak het ook goed en ik wens hetzelfde voor u en uw familie.
Wij hebben zopas bezoek gehad van 3 van onze Belgische confraters. Onder hen, Pater Gaston Ribbens en Hugo Gotink, die jullie goed kennen.
Ik ben verheugd u mee te delen dat ik sinds enkele maanden van communiteit veranderd ben.
Ik leef en werk nu in de Katholieke Missiepost van Kimpese. Ik ben tevreden met deze verandering om nieuwe ervaringen op te doen in een nieuw milieu.
De verwezenlijking van het project van 2009 was goed. Zoals u weet, was gevraagd het basisonderwijs van 10 achtergestelde weesmeisjes te steunen. Het schooljaar is algemeen goed verlopen voor al de meisjes en zij zijn goed geslaagd in hun studies. De kosten die wij voor hen gemaakt hebben bestaan uit het betalen van het schoolgeld en de tussenkomst in de lonen van de leerkrachten. Wij hebben ook het klassieke materiaal gekocht (schrijfgerief, boeken, schriften, …). Spijtig genoeg hebben wij geen uniformen kunnen kopen voor hen omdat we dit jaar minder geld ontvangen hadden dan vorig jaar. Al bij al was dit niet zo erg omdat we erin geslaagd zijn de oude uniformen van vorig jaar te herstellen.
Gelukkig voor deze meisjes gaat de zorg vanaf het schooljaar 2009-2010 overgenomen worden door UNICEF, die een project heeft om alle meisjes van Mbanza-Ngungu die de schoolleeftijd hebben van onderwijs te voorzien.
Daarom stellen we voor om voor het jaar 2010 de kosten voor onderwijs, de psychologische en sociale kosten van 6 weesjongens van Kimpese als project te steunen. Deze groep jongens heb ik geselecteerd uit de meest behoeftigen van Kimpese. Deze keer gaan we ons niet alleen bezighouden met hun studies, maar ook met hun psychologische en sociale begeleiding, omdat dit het succes van hun studies gaat waarborgen.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om De Brug nogmaals te danken voor de hulp die jullie sturen om projecten hier te steunen.
Ik besluit hier met u het beste te wensen, voor uzelf, uw familie en voor De Brug.

Correspondente: Paula Ansoms

Congo – juni 2009

Ik heb uw vorige brief goed ontvangen, maar ik heb u niet snel kunnen antwoorden omdat ons internet verbindingsproblemen had. Nu zijn de zaken in orde gebracht.
Ik heb het geld van De Brug voor het project van 2009 goed ontvangen.
In naam van de kinderen aan wie dit geld ten goede komt, dank ik alle leden van De Brug hartelijk voor deze hulp. Deze hulp gaat hun studies helpen steunen.
De media geeft niet veel nieuws over Congo, maar de situatie blijft moeilijk voor de bevolking. De regering heeft meer en meer moeilijkheden om de sociale problemen van de bevolking op te lossen.
Wat mij betreft, ik maak het goed en mijn werk gaat goed ondanks de moeilijkheden in het land.
Ik eindig met u de vreugdevolle groeten te sturen voor heel uw familie.

Correspondente: Paula Ansoms

Congo – februari 2009

Ik heb uw brief van 23 januari goed ontvangen en dank u hiervoor.
Ook dank voor de goede wensen voor het nieuwe jaar.
Ik dank ook ‘De Brug’ voor het goedkeuren van het project, de opleiding van weeskinderen, dat ik voorgesteld had voor het jaar 2009. Wees gerust dat deze hulp van De Brug ons helpt om enkele benadeelde kinderen te redden en hun een toekomst te geven.
Om het geld te bezorgen, kan u dat zoals gewoonlijk aan onze confrater Pater Gaston Ribbens toevertrouwen, als dat geen bezwaar is. Hij weet een manier om het in Congo te bezorgen. Hij is trouwens begin deze maand op vergadering geweest bij ons in Congo.
Zoals jullie kunnen volgen in de media, lijdt Congo een verschrikkelijke oorlog in het Oosten. Het leven is zeer moeilijk geworden daar. Er zijn veel doden, mensen sterven van honger, ziektes, vrouwen en kinderen worden verkracht..... Het is verschrikkelijk en schandelijk wat daar gebeurt.
Er is één hoop voor het ogenblik. Op het einde van de vorige week heeft men de rebellenleider die deze oorlog veroorzaakt aangehouden. En wij hopen dat met deze arrestatie de oorlog mag stoppen en men hem voor het gerecht daagt, zodat hij veroordeeld wordt voor de misdaden die hij gedaan heeft.
Voordat ik deze brief beëindig, maak ik van de gelegenheid gebruik om u, uw familie en alle leden van De Brug mijn wensen over te maken, voor geluk, voorspoed en succes voor het nieuwe jaar dat begint.

Correspondente: Paula Ansoms

Congo – september 2008

Ik groet u en ook heel uw familie.

Ik schrijf u om u te informeren dat ik het projectvoorstel voor 2009 via internet verstuurd heb, ik verstuur het ook nog met de post, samen met het ontvangstbewijs voor het project van 2008.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om langs u alle leden van De Brug te bedanken voor de hulp die zij ieder jaar bieden om het leed van vele mensen te verlichten.
Je hebt zeker gemerkt dat de projecten die ik de laatste jaren voorstel ten voordele zijn van achtergestelde wezen. De rede is dat ik zeer geraakt ben door de miserie van deze kinderen die zijn overgelaten aan hun trieste lot.
Ze zijn steeds meer en meer talrijk in ons land. Door de oorlog en gewapende conflicten die wij kennen, verliezen veel kinderen hun ouders en zijn volledig verlaten.
Zij verblijven dikwijls op de straat met alle negatieve gevolgen: drugs, prostitutie,...
Dit wordt steeds meer verontrustend voor het land, de overheid voorziet niets om deze kinderen te begeleiden. Ik ben zeer geraakt door deze ernstige situatie. Daarom heb ik besloten me bezig te houden met het onderwijs van enkele van deze wezen, vooral de meisjes, want zij zijn het meest kwetsbaar op de straat.
Door deze kinderen naar school te sturen, geven wij ze een toekomst en houden we ze van de straat. De voorbije jaren heb ik enkele weesjongens naar een werkplaats gestuurd om een beroep te leren (schrijnwerker of mechanieker) zodat ze zichzelf en ook hun broers en zussen kunnen onderhouden. De weesmeisjes heb ik naar school gestuurd en ik ben zeer tevreden over de bemoedigende resultaten die zij tot nogtoe behaald hebben.
Voor het project van 2009 heb ik gekozen om me alleen bezig te houden met het basisonderwijs van 10 meisjes. Voor de begeleiding van de jongens is een oplossing gevonden. Onze congregatie heeft een opleidingscentrum voor werktuigkunde geopend. In dit kader kunnen we een aantal weesjongens begeleiden.
Weeskinderen zijn zeer talrijk bij ons, maar wij kiezen er enkelen van de meest benadeelden. Wij rekenen nog op de steun van De Brug om een waardig bestaan aan deze kinderen te geven. Ziehier onze situatie, die zeer dramatisch is.
Wij hopen nog altijd dat de Staat een oplossing zal vinden in de komende jaren.
Ik maak nogmaals mijn groeten en dank over aan u en alle leden van De Brug.

Correspondente: Paula Ansoms

Congo - 3 april 2008

Ik hoop dat mijn mail u in goede gezondheid treft en dat de Heer al uw activiteiten en projecten zegent.
Ik hoop ook dat het paasfeest goed verlopen is voor u en uw familie.
Met mij gaat het goed en mijn werk gaat voortreffelijk.
Ik wil u meedelen dat ik het geld (1950 euro) dat De Brug mij gezonden heeft voor de realisatie van het voorgestelde project voor 2008 goed ontvangen heb.
Kan u mij een ontvangstbewijs sturen dat ik u kan invullen en terugzenden bij de eerstvolgende gelegenheid? Dat bewijs kan dan bewijzen dat het geld goed is aangekomen.
Ik maak reeds van de gelegenheid gebruik om De Brug te danken voor deze gegeven hulp, voor de scholing van enkele meisjes en het aanleren van een beroep aan enkele jongens, allen behoeftige wezen. Jullie mogen er zeker van zijn dat dankzij dit geld, deze jongens en meisjes ver van de straat gaan leven.
Volgende keer geef ik u een evaluatie van de uitvoering van het project.
Ik eindig met broederlijke groeten voor u, uw familie en de leden van De Brug.

Congo - 28 december 2007

Ik ben blij u vandaag te schrijven om aan u, uw familie en alle leden van De Brug mijn beste wensen voor geluk en een goede gezondheid over te maken, ter gelegenheid van het Kerstfeest en het nieuwe jaar 2008.
Ik wil ook van deze gelegenheid gebruik maken om jullie een kort verslag te geven van de evolutie van het project dat wij voorgesteld hebben aan De Brug.
Met ons gaat het goed, ondanks de sociaal-economische moeilijkheden, die een groot deel van de bevolking van het land treft, vooral de minst bedeelde families.
De staat heeft beloofd de lonen te verhogen van de leerkrachten en de ambtenaren, maar zij heeft deze belofte niet gerealiseerd. Daarom moeten de ouders van de leerlingen blijven meebetalen aan de lonen van het onderwijzend personeel. Zoals u dus kan vaststellen, kinderen in Congo laten studeren blijft enorm moeilijk en vooral voor weeskinderen. Daarom komen deze weeskinderen meer en meer op de straat, omdat niemand hen helpt om naar school te kunnen gaan. De meisjes zijn het meest talrijk in deze situatie en dat is dramatisch omdat zij nog meer kwetsbaar en meer aan gevaar blootgesteld zijn dan de jongens. Vele van deze meisjes eindigen in de kinderprostitutie met het risico ziekten op te lopen zoals aids.
De 5 weesmeisjes, waarvan wij de studies in de lagere school ondersteunen, dank zij de hulp van De Brug, zijn hun schooljaar goed begonnen. Zij hebben het eerste trimester beeindigd en hun resultaten zijn bemoedigend.
De 4 weesjongens waarvoor wij zorgen, hebben hun opleiding werktuigkunde met succes beeindigd. Deze week keren zij terug naar hun families en zoeken werk om deze te onderhouden.
In hun naam, dank ik De Brug hartelijk, die dank zij de hulp, levenshoop aan deze jonge mensen en hun families gegeven heeft.
We hebben reeds 4 andere weesjongens geselecteerd, die binnenkort hun opleiding zullen beginnen. We hopen dat ze bekwaam zijn om de vorming die ze zullen krijgen vlug onder de knie te krijgen.
Nogmaals dank aan De Brug voor de bijdrage die jullie leveren voor deze achtergestelde weeskinderen en ik wens jullie een zalig Kerstfeest alsook een gelukkig Nieuwjaar 2008.

Congo - 27 april 2007

Ik ben blij u vandaag nog te schrijven om u wat nieuws van bij ons te geven. Eerst dank ik u voor de mail en het nieuws dat u mij gestuurd heeft. Het verheugt me te vernemen dat jullie het goed maken.
Met ons gaat het algemeen genomen goed. Wij wachten nog op concrete realisaties van de nieuwe regering, want tot nog toe is er geen verbetering in het dagelijkse leven van de bevolking. Wij hebben zelfs de indruk dat het leven nog duurder geworden is. Langs de andere kant begrijpen we dat crisis zeer diep is en dat de oplossing voor al de problemen niet eenvoudig te vinden is.
De voorbije dagen hebben we een oorlog gekend in de hoofdstad Kinshasa. Het leger streed tegen de milities van de vroegere vice-president Bemba. Het was zeer erg. Wijzelf zijn niet geraakt, omdat wij 15 kilometer van de plaats van de gevechten verbleven. Maar er zijn veel doden gevallen onder de militairen en onder de burgers. Nu is de situatie terug rustig geworden en werken wij zonder problemen.
Vervolgens wil ik ‘De Brug’ bedanken om mijn voorgestelde project, namelijk het onderwijs van weeskinderen, goed te keuren. Het is een project dat me nauw aan het hart ligt, omdat de weeskinderen in onze gemeenschap talrijk zijn en de meesten onder hen hebben geen toekomst en zijn helemaal overgeleverd aan zichzelf. Als wij niets aan hun begeleiding of hun opleiding doen, bevinden zij zich op de straat. En de straat bij ons is meedogenloos, zij vormt dieven, misdadigers en moordenaars. Daarom, in naam van deze kinderen waarmee ik mij bezig houd, ben ik heel dankbaar tegenover ‘De Brug’, die de hulp geeft om hun opvoeding te steunen. Door deze hulp proberen wij een toekomst aan deze kinderen te geven. In de volgende dagen ga ik u enkele foto’s van deze kinderen toesturen.
Verder, niets speciaals. Ik eindig met u en uw familie een goede gezondheid te wensen.

Correspondente: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 3 november 2006

Ik ben blij u nog eens te kunnen schrijven en maak van de gelegenheid gebruik mijn project voor 2007 voor te stellen. Ik heb het u niet eerder kunnen versturen, omdat ik op dienstreis was in een landelijke parochie, waar geen internetverbindingen zijn.
Wij maken het goed en ik hoop voor u en uw familie hetzelfde.
Wij zijn in Congo nu in een beslissende periode. Wij hebben zopas presidentiele verkiezingen gehad in vrede en we hopen dat de vrede blijft na de bekendmaking van de resultaten, want na de publicatie van de resultaten van de eerste ronde hebben we een kleine strijd gehad in Kinshasa met enkele slachtoffers. Gelukkig waren de militairen van de Verenigde Naties en de Europese Unie aanwezig, die de troepen hebben kunnen stoppen.
Daarnaast blijft de ellende en armoede voor de meerderheid van de bevolking toenemen. Veel kinderen kunnen niet naar school omdat hun ouders de schoolkosten niet kunnen betalen. De onderwijzers zelf hebben een te laag loon en de ouders van de leerlingen moeten dan een bijdrage leveren bovenop de normale schoolkosten. Jullie begrijpen dat in deze omstandigheden vele ouders hun kinderen niet naar school kunnen laten gaan.
We hebben maar één verwachting: dat de verkiezingen die zojuist plaatsgevonden hebben een nieuwe start kunnen geven voor de ontwikkeling van het Congolese volk.
Ik wens u en uw familie het allerbeste.

Correspondente : Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 18 september 2006

Ik schrijf u vanuit Mbanza-Ngungu, waar ik ben om de activiteiten van het project op te volgen en te-vens de wijding en aanstelling van enkele collega’s bij te wonen.
Tot nog toe verloopt alles goed.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om u te vragen of het ontvangstbewijs, dat ik met de post opge-stuurd heb, goed toegekomen is? Ik heb het toevertrouwd aan een priester die naar België vertrok be-gin deze maand en het u verder toe zou sturen met de Belgische post.
Ik verlaat u met u te groeten.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 30 augustus 2006

Ik hoop dat deze kleine nota u bereikt en dat u in goede gezondheid bent en uw activiteiten goed gaan. Ook wij maken het goed, ondanks de confrontatie met de militairen die wij in Kinshasa gehad hebben na het bekendmaken van de resultaten van de presidentsverkiezingen. Momenteel is de toe-stand rustig.
Excuseer dat deze brief zo kort is, maar ik schrijf u vanuit een cyber. Ik ben een lange brief aan het voorbereiden waarin ik u uitgebreid ga uitleggen hoe het met het project van de wezen gaat.
Ik wil u meedelen dat Pater Gaston Ribbens, die onze econoom is in België, het geld voor het project van De Brug gestuurd heeft .
Ik eindig hier met de belofte u weldra nog eens te schrijven.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 5 juni 2006

Ik wens u en uw familie een goed Pinksterfeest.
Het is nu pas dat ik uw bericht van april heb kunnen lezen. De computer met toegang tot het internet had problemen en bovendien heb ik de laatste tijd in parochies gewerkt, waar men geen internet heeft. Ik dank jullie oprecht dat De Brug het project dat ik voorstelde om de wezen te helpen, geaccep-teerd heeft. In de loop van deze week ga ik u meer uitgebreid schrijven om uit te leggen hoe het pro-ject evolueert.
Verder gaat het goed met mij. Wij hebben zojuist het bezoek gehad van onze collega Gaston Ribbens. We waren tevreden hem terug te zien en nog eens enkele dagen met hem te kunnen samenwerken. Ik ga hier stoppen, omdat ik in een cyber ben en u binnen enkele dagen zal schrijven. Vele groeten van mijn kant.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 21 november 2005

Ik ben blij uw brief van vorige maand te lezen. Ik verontschuldig me dat ik zo laat antwoord, maar wij hadden problemen met het internet. Nu dit hersteld is, haast ik mij om u te antwoorden.
Met mij gaat alles goed. Ik ben benoemd tot econoom van de congregatie hier in Congo. Voortaan werk ik dus in Mbanza-Ngungu en in Kinshasa. Een collega gaat me vervangen als priester.
Het project met de weeskinderen dat ik begonnen ben, ga ik voortzetten tot oktober 2006. Daarna re-gelen we, met de priester die mij gaat vervangen, dat hij het werk verder zet.
Het is een probleem dat me nauw aan het hart ligt, omdat het probleem van de weeskinderen zeer groot is hier in Congo. Er zijn zeer veel kinderen die geen ouders meer hebben door de oorlog en door AIDS. Deze kinderen zijn dikwijls ondergebracht bij familieleden. Maar deze families hebben zelf ook al problemen en moeilijkheden. Er is de armoede en ook zij hebben vele kinderen. De kinderen die in deze families ondergebracht worden, hebben onvoldoende te eten, gaan niet naar school en hun toe-komst is somber. Wij zijn gevoelig geworden voor deze situatie, omdat veel van deze kinderen hulp kwamen vragen op de parochie. We zijn met dit project gestart om toekomst te geven aan deze kinde-ren. Zelfs als deze kinderen geen studies kunnen doen, maar een beroep kunnen aanleren dat ze kunnen uitoefenen, helpt dit zichzelf te herpakken en kunnen ze dit doorgeven aan hun jongere broers. Dit is een beetje wat me aangezet heeft dit project te starten.
En hoe gaat het met u en uw familie? U vraagt me of ik aardappelen ken. Ja, natuurlijk. Er zijn er veel hier, zelfs in Mbanza-Ngungu plant men deze. Wij houden er ook van, maar dit is duurder dan ‘le fufu’, het brood van hier. Eieren hebben wij ook. In de gemeenschap hebben wij kippen die eieren leggen. Wij verkopen er ook een deel van, om deze teelt te bekostigen.
Wat het land betreft, volgende maand hebben wij het referendum om de constitutie te kiezen. Voor de andere verkiezingen heeft men nog geen datum vastgelegd. We hopen dat het voor volgend jaar is. Maar men spreekt hier niet veel meer over de verkiezingen, dit is een teken dat de mensen het wach-ten moe zijn.
Ik eindig hier met u het beste te wensen. Groeten aan de hele familie.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 19 juni 2005

Ik was verheugd uw nieuws te ontvangen. De laatste weken hebben we problemen gehad met het in-ternet hier in Mbanza-Ngungu. Het is daarom dat ik nu pas terugschrijf.
Ik heb sinds 16 mei 2005 het geld van De Brug goed ontvangen. Wanneer ik de kans heb zend ik u het ontvangstbewijs dat ik reeds getekend heb. Ik maak van de gelegenheid gebruik alle leden van De Brug te danken voor deze hulp, die de ondervoede kinderen van Mbanza-Ngungu ten goede gaat ko-men. Ik heb foto’s van enkele kinderen, ik ga ze u binnenkort opsturen.
Deze keer hebben we goede resultaten gehad op het veld dat we aangelegd hebben. We hebben m-ïs en soja geplant. De beide producten hadden een goede opbrengst. Alleen hadden we niet veel sojazaad. Er was weinig plantgoed, omdat de soja die we moeten planten vers moet zijn, die mag niet ouder zijn dan drie maanden na de oogst. Welnu, het voorbije seizoen was er een klimatologische verstoring, waardoor overal bij ons de soja weinig heeft opgebracht. Dus was er weinig zaaigoed van de soja, maar het beetje dat we geplant hebben, heeft goed opgebracht.
Voor het voedingscentrum heb ik contact opgenomen met de autoriteit voor volksgezondheid om te zien hoe zij kunnen helpen om in de toekomst het voedingscentrum te kunnen ondersteunen. Ik heb een gunstig antwoord gekregen en zij hebben beloofd dat zij aangepast voedsel gaan krijgen voor on-dervoeden van het P.A.M. (Programme alimentaire mondial) vanaf de maand september en oktober van 2005. Zij gaan het voedingscentrum een beetje steunen gedurende een jaar. Maar voor de perio-de voor oktober hebben we nog genoeg voedsel voor de kinderen.
Dat is waarom, voor dit jaar, ik eraan dacht de scholing van bepaalde weeskinderen te ondersteunen. Voor het moment zijn er veel weeskinderen die lijden en die niet de mogelijkheid hebben te studeren. Met kleinschalige lokale hulp op het niveau van de parochie, heb ik er vijf geholpen, die heel goed gewerkt hebben op school. Ik heb gedacht dat als ‘De Brug’ ons verder kan helpen, ik me kan enga-geren nog voor enkele andere kinderen te zorgen die niet kunnen studeren omdat hun ouders gestor-ven zijn. Ik verkies hiervoor weeskinderen te nemen, omdat zij het meest kwetsbaar zijn. Ze kunnen wel iets krijgen om te eten van onthaalfamilies, maar voor het merendeel is er niemand die zich over hen ontfermt om hen te laten studeren.
Voor de rest, niets speciaals. Volgende keer zal ik de formulieren invullen en u ander nieuws geven, vooral over het land.
Ik besluit met hoop op uw volgende brief.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 12 oktober 2004

Ik hoop dat deze mail u in goede gezondheid treft en dat de Heer uw familie en uw activiteiten zegent.
Het gaat goed met mij en ik wens voor u hetzelfde. Mijn activiteiten in de parochie gaan goed.
Laatst hebben wij Pater Hugo Gotink ontvangen die teruggekeerd is van vakantie uit België. Zo heb-ben wij ook wat nieuws uit België ontvangen. Veertien dagen geleden heb ik u met de Belgische post de documenten van de Brug toegestuurd. (Evaluatie van het project van 2004, document van de ont-vangen steun in 2004 en voorstel voor een nieuw project in 2005). Ik hoop dat deze documenten goed en tijdig zijn toegekomen.
Voor het project van 2005, stellen wij voor om het project van 2004 verder te zetten. We willen de werken verder zetten op het veld voor het voedingscentrum. We gaan de akker vergroten en de teelt van soja toevoegen. Dit hebben we vorig jaar niet kunnen doen door de droogte.
Verder, niets speciaals.
Ik wens het allerbeste voor u en uw familie.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 20 augustus 2004

Vrije vertaling uit het Frans
Ik hoop dat u in goede gezondheid deze brief ontvangt en dat de Heer uw familie en uw activiteiten zegent.
Na een lange periode van stilte ben ik hier opnieuw om u wat nieuws te melden.
Ik ben blij vast te stellen dat wij dankzij de hulp van de Heer enkele pastorale en sociale werken heb-ben gerealiseerd. Op 20 juni 2004 hebben we met vreugde het 100-jarige bestaan van onze parochie gevierd. Het was een gelegenheid om God te danken voor de mooie werken tussen zijn mensen, het pastorale en sociale werk van vele Belgische en Congolese missionarissen.
Ik heb reeds de gelegenheid gehad jullie te danken voor de financiële steun die we van ‘De Brug’ bij het begin van dit jaar gekregen hebben. Dit geld is besteed aan een grote akker voor het voedings-centrum dat de parochie beheert. We hebben maïs geplant, maar we hebben kleine moeilijkheden gehad met klimaatstoringen.
Gedurende de maanden maart, april en mei hebben we bijna geen regen gehad.Maar ondanks deze moeilijkheden hebben we toch nog heel wat maïs kunnen oogsten, en met deze hoeveelheid kunnen we toch een periode de ondervoede kinderen te eten geven. Nu wachten we op de terugkeer van de regen in oktober om de maïs cultuur te hervatten en deze keer gaan we ook soja zetten. In het cen-trum hebben we momenteel 35 ondervoede kinderen die we verzorgen.Wij moeten het aantal tot 35 beperken aangezien de plaats en middelen in onze instelling. Zo nemen we enkel de ernstigste geval-len. Indien u wenst kan ik u met de post enkele foto’s sturen zodat u een idee kan vormen van het werk.
Ik eindig hier met u mijn hartelijke groeten te zenden.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 3 april 2004

Ik heb uw e-mail goed ontvangen en ik dank jullie voor de steun die jullie gegeven hebben aan het voedingscentrum. Het is een centrum dat echt gesteund moet worden, want het is het enige voe-dingscentrum in de hele stad Mbanza-Ngungu. En met de ellende die toeneemt van dag tot dag, wordt het aantal ondervoede kinderen steeds groter.
In dit centrum hebben wij drie hoofdbezigheden:
Vooreerst voeden wij de zieke kinderen tweemaal per dag met een geschikte en uitgebalanceerde voeding om hen te herstellen.
Vervolgens geven wij hen de basis medische zorgen.
Tenslotte geven wij de ouders informatie welke voedingsstoffen zij hun kinderen moeten geven om ondervoeding te vermijden.
Met deze activiteiten hebben wij reeds vele kinderen gered, omdat het merendeel van hun ouders ui-terst arm is en niet de middelen heeft om voor hun kinderen te zorgen. Ik zend u enkele foto’s wan-neer ik de mogelijkheid heb.
In verband met de werken op het veld, kan ik u zeggen dat we een beetje opgeschoten zijn. Vorig jaar zijn we begonnen en we hebben reeds maïs geplant. Dit gaat goed en we gaan enkele zakken kunnen oogsten. Met de steun van De Brug gaan we dit veld vergroten, zodat we meer maïs kunnen planten.
Het laatste nieuws van Congo zijn de confrontaties die vorig weekeinde plaats gehad hebben in Kins-hasa. Een groep gewezen militairen hebben enkele militaire kampen aangevallen en een vliegveld. Officieel deelt men ons mee dat het een staatsgreep was die men wou plegen, maar die mislukt is. Ik weet niet in welke mate dit waar is.
Ik ga hier stoppen door u veel goede dingen te wensen.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 24 februari 2004

Ik ben gelukkig me u, uw familie en de leden van “De Brug” mijn beste groeten te mogen geven.
In het bijzonder zou ik de vereniging “De Brug” willen danken voor de hulp die ze ons heeft laten toe-komen in het begin van dit jaar.
Op het einde van de maand januari 2004 heb ik de som van 1505 euro gekregen uit de handen van mijn confrater Pater Gaston Ribbens. Dit geld is voorbestemd om de werken aan het veld ten voordele van de ondervoede kinderen van Mbanza-Ngungu die wij verzorgen en voeden te financieren.
Het is een belangrijk project voor ons omdat het werk dat wij in ons voedingscentrum realiseren, een werk is dat mensenlevens redt. Door ons te helpen dit project te realiseren, redt u veel kinderen die zouden sterven als ze de zorgen en de voeding niet krijgen die wij hun geven. Nogmaals een “Dank U” aan “De Brug”.
Verder gaat het goed met ons, ondanks de ellendige situatie die de Congolese bevolking kent. Wij zijn geroepen om deze bevolking een beetje hoop terug te geven, want sommigen zijn bijna moedeloos omwille van allerlei moeilijkheden.
En u, hoe gaat het met uw familie en uw activiteiten? Ik sluit af met u alle goeds te wensen.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 12 juni 2003

Ik ben blij u deze brief te kunnen schrijven. Ik hoop dat het jullie goed gaat en dat de Heer uw werk en ook uw familie zegent.
Ik profiteer van de reis van familieleden van Pater Hugo Gotink die naar België terugkeren om u wat nieuws te sturen.
Vooreerst wil ik u melden dat ik het geld van De Brug goed ontvangen heb om de school van Nkela verder te restaureren. Ik maak van de gelegenheid gebruik om jullie te danken voor alles wat jullie doen voor ons. Ik verzeker u de begonnen werken voort te zetten en dat jullie foto’s krijgen wanneer deze ter beschikking zijn.
Wij maken het goed en ik hoop dat dit voor jullie hetzelfde is. Jullie zijn in voile zomer, is het niet te warm voor jullie? Bij ons, zeker in Mbanza-Ngungu, is het klimaat zacht deze periode. s’ Morgens hebben we soms een gemiddelde van 25 graden.
Ik ga hier stoppen en vraag u om onze dank goed over te brengen naar alle leden van De Brug. Dat de Heer jullie zegene en jullie overgiet met zijn gratie.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 31 mei 2003

Uw e-mail van de vorige keer is me goed toegekomen. Het gaat over degene waarin u me aankondigt dat het project voorgelegd aan ‘De Brug’ voor bet verder zetten van de herstellingen van de school van Nkela, aanvaard is. Ik heb u niet onmiddellijk kunnen antwoorden omdat er in Mbanza-Ngungu geen internet aansluiting is. Ik moet eerst naar Kinshasa om de mogelijkheid te hebben e-mails te doen. In alle geval, ik had aan Pater Zéphyrin die in Kinshasa is, gevraagd om u te antwoorden omdat hij goed de rekeningen van de redemptoristen kent en hij is bovendien econoom van de redemptoris-ten in Congo. Maar ik weet niet of hij dat gedaan heeft.
Vooreerst veel dank aan u en aan de vereniging ‘De Brug’ voor de bijzondere aandacht die jullie altijd geven aan de projecten die wij voorleggen. Wat betreft de rekening op dewelke men bet geld mag storten voor de verderzetting van de herstellingswerken aan de school van Nkela, ziehier hetgeen Pa-ter Zéphyrin me gegeven heeft:

• Naam van de bank: KREDIETBANK N.V.
• Adres: Rue H. WERRIES 69, B-1090 BRUSSEL
- Rekeningnummer: 437-0490291-91 KRED/BEBB
• Rekeninghouder: CONGREGATIE VAN DE PATERS REDEMPTORISTEN
• Melding: PAROISSE DU SACRE-COEUR I MBANZA-NGUNGU I herstellingswerken school Nkela.

Het is Pater Gaston Ribbens die u goed kent, die de rekening beheert.
Voor de rest gaat het goed met ons, en ik wens u en uw familie hetzelfde toe.
Ik sluit nu af met u veel goede dingen te wensen.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 28 februari 2003

Het spijt me om zo laattijdig te komen met mijn beste wensen voor het nieuwe jaar, dat weldra al aan zijn derde maand is. Maar zoals men zegt: ‘beter laat dan nooit’. Hoe gaat het met uw familie en met onze vereniging ‘De Brug’? Ik ben zowat afgesloten van elk contact. Dit is niet door onachtzaamheid, maar ik ben te veel benomen door het beheer van de visieprovincie met vergaderingen en reizen bin-nen de provincie. Ik vergeet niet dat u steeds aandacht heeft voor het leven van alle vrienden van De Brug over heel de wereld. Mijn vreugde blijft levendig omdat u de wissel van mij naar Pater Auguste Moanda, de huidige pastoor van de Heilig Hart parochie, geaccepteerd heeft. Dank u voor dit vertrou-wen en ik wens u een hele goede samenwerking. Ikzelf, ik ga zien met het nieuwe leven dat ik heb hier in Kinshasa, hoe ik u deel kan maken van bepaalde kleinere projecten, want Kinshasa is een hoofdstad, maar naar levensomstandigheden half landelijk.
De miserie blijft zichtbaar in de opleiding, de gezondheid, de hygiëne in de straten,... Als uw deur open blijft zal ik u een werkplan met de noden van bet arrondissement waarin wij leven voorleggen.
Ik geloof dat wij op dezelfde lijn van samenwerking kunnen blijven zoals destijds in Mbanza-Ngungu.
Hartelijke groeten aan uw echtgenoot en kinderen.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 8 januari 2003

Dank voor de brief van 5 januari en ook voor de wensen. Ook ik wens u een goed en gelukkig 2003 vooreerst voor uzelf en ook voor uw echtgenoot en heel uw familie.
En ik vergeet niet alle mensen van ‘De Brug’. Ik maak van de gelegenheid gebruik om God te danken voor de gulheid die hij in uw harten gelegd heeft, de gulheid die u gevoelig maakt voor al de proble-men hier in Congo en die u ertoe aanzet om het lijden te verminderen van zoveel Congolezen. Dank voor de hulp die jullie altijd gestuurd hebben naar ons land.
U had nieuws gevraagd over het voedingscentrum en het atelier voor gehandicaptenmateriaal.
Ik kan u verzekeren: deze t wee werken nog tot vandaag, maar met vele moeilijkheden.
Voor het voedingscentrum hebben wij vorig jaar hulp gehad van een confrater redemptorist, gewezen missionaris van Congo. Die hulp staat ons toe ook nu nog te werken.Maar er zijn nog vele moeilijkhe-den, omdat het aantal ondervoede kinderen elke dag toeneemt door de ellende van de mensen die groter wordt van dag tot dag.
En ook het onderhoud van het gebouw vraagt geld. Ondanks deze moeilijkheden doen we toch iets om het leven van deze kinderen te redden.
De toestand van de oorlog in Congo wordt nog moeilijk, zeker in het oosten van het land in de bezette gebieden. Laatst waren er nog onderhandelingen tussen de oorlogsleiders in Prétoria in Zuid-Afrika. Zij hebben akkoorden getekend, maar wij begrijpen niet waarom dat niet blijkt te werken. Wij werken verder en bidden God dat de vrede terugkeert in ons land.
E-mail is een interessant middel voor ons, omdat het zeker is, snel en niet te duur. In Mbanza-Ngungu waar ik werk, is er geen computer en geen internetverbinding.
Maar wij maken van onze kleine reizen naar Kinshasa gebruik om brieven te lezen en te versturen.
Ik eindig hier en wens u nog een keer een goed en gelukkig jaar.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 25 oktober 2002

Ik hoop dat mijn brief u in goede gezondheid vindt en dat de Heer bezig is al uw activiteiten te zege-nen, evenals uw familie. Ik ben Pater Auguste die Pater Zéphyrin, die met u in contact stond, vervan-gen heeft.
Ik heb de brief die u me gestuurd heeft in de maand juli goed ontvangen, en ik dank u oprecht. Spijtig, omwille van enkele kleinere problemen die ik gehad heb, ben ik er niet in geslaagd u eerder te ant-woorden.Maar we hebben u toch de evaluatiefiche al teruggestuurd, die u me gestuurd had betreffen-de de hulp die Pater Zéphyrin gevraagd had aan ‘De Brug’ om herstellingen uit te voeren aan de ba-sisschool van Nkela. Ik heb deze evaluatie samen gedaan met Pater Zéphyrin, omdat hij het is die het project gerealiseerd heeft. Deze fiche is u teruggestuurd voor de maand september 2002. Ik hoop dat ze goed en tijdig is toegekomen.
Wat betreft de realisatie van het project zijn er belangrijke herstellingen uitgevoerd, maar er blijft nog veel te doen. Dat is waarom we gedacht hebben met Pater Zéphyrin, dat het best zou zijn hetzelfde project verder te zetten voor het jaar 2003.
Als we nog op hulp beroep kunnen doen volgend jaar, dan zal het zijn om de herstellingen die aange-vat zijn, af te werken. Ik beloof u foto’s op te sturen, zodra ik een ander fototoestel gekocht heb. Want ik heb hetgeen dat ik had, verloren.
En u mevrouw, hoe gaat het met u? Hoe is het met uw familie? Pater Zéphyrin heeft me veel over u verteld, en ik ben echt blij met u kennis te mogen maken. Ik hoop dat we vanaf nu elkaar regelmatig kunnen schrijven.
Ik ga het hierbij laten, terwijl ik u en uw familie een Zalig Kerstfeest toewens, en een gelukkig nieuw-jaar 2003. Dat de Heer u moge zegenen, en u overspoele met zijn genade.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 8 augustus 2003

Hartelijk dank voor uw brief die ik pas vandaag heb kunnen lezen. Ik was in Mbanza-Ngungu waar geen internet is. Gisteren ben ik in Kinshasa aangekomen en ik heb ervan geprofiteerd om mijn post op het internet te bekijken. Ik heb de documenten van De Brug, die u aan de brief toegevoegd had, zonder problemen kunnen lezen.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om De Brug te danken voor de hulp die jullie ons blijven geven voor humanitaire werken. Jullie hulp is zeer kostbaar en vele mensen, vooral de meest kwetsbare, genieten ervan. Een van de volgende dagen zal ik de documenten die je mij gestuurd hebt invullen en de projectevaluatie doen.
Voor de rest stellen wij het goed. Jullie volgen zeker het nieuws van Congo. Er worden inspanningen gedaan om de vrede in het land te herstellen. Een regering van nationale eenheid waarin alle delen van het land vertegenwoordigd zijn, is gevormd.
Wij hopen dat alle Congolezen erin slagen samen te werken voor het welzijn van het land.Heel veel moet worden gedaan, het land is bijna helemaal vernield door de oorlog.
Men moet het land heropbouwen en dit kan enkel in vrede.
Ik wens jullie een goede vakantie en het beste voor uw familie. Ik hoop ook dat jullie erin slagen u te beschermen tegen de grote hitte in Europa.
Broederlijke groeten.
Korte evaluatie van het gesteunde project in 2003
Ons project voor 2003 bestond uit het voortzetten van de herstellingswerken aan een klas van de school van NKELA. Het voorbije jaar had de school slechts 150 leerlingen.
Ten opzichte van vorig jaar was het aantal was zo verminderd door de problemen met de klaslokalen.
De meeste leerlingen hebben een leeftijd tussen de 6 en 16 jaar.
De herstellingswerken die we dit jaar uitvoeren zijn vorig jaar al begonnen. Met het ontvangen geld van dit jaar hebben wij cement, plaatijzer en spijkers gekocht om het gebouw verder af te werken. De ouders van de leerlingen hebben het hout geschonken.
We zijn bezig met het dak en de vloertegels.We gaan ook de muren bepleisteren.Wij hopen klaar te zijn wanneer de school terug begint.

Correspondent: Paula Ansoms