Amrit Toppo


Adres

Pat. Amrit Toppo, Khrist Milan, L.T.T.I. Namma, Ring Road, Ambikapur P.O. Box No 1, Dt Surguja - 497001, India.
amritlsj@gmail.com

Leven en werk

Opvolger van Jef Lombart

Brieven

India – december 2016

Bhaiyathan is een diocesaan centrum met school en parochie. Dit centrum werd gestart door de Sociëteit van Jezus en door de jezuïeten beheerd tot 2012 aan het bisdom van Ambikapur. Wijlen pater Joseph Lombard is het centrum beginnen helpen, deels met financiële steun van De Brug, Kalmthout België. Na het overlijden van pater Lombard bleef de Madhya Pradesh jezuïetenprovincie financiële steun van De Brug aanvragen voor een aantal kleine projecten. Het centrum zeker profiteert van de royale hulp van De Brug, en is in staat om de arme studenten van de school te helpen. Het centrum is De Brug zeer erkentelijk voor de steun die zij van hen ontvangt.
Eén van de giften van De Brug aan het centrum is de vijver. Daardoor heeft het centrum voldoende water voor de teelt van gewassen en fruit. Wie hier verblijft, kan genoeg rijst en verse groenten eten. Dit is een grote hulp om het hostel te laten draaien en om de gasten van het hostel op te leiden in de school. Er zijn nogal wat studenten afkomstig uit arme gezinnen en zij profiteren er echt van.

Dus ook de bedden voor onze gasten waren een andere grote steun aan de centrum die we hebben ontvangen van De Brug. Ze kunnen nu goed slapen op degelijke bedden. De ouders voelen zich erg blij met de bedden voor hun kinderen. Zo hebben we ook banken en tafels voorzien in elke klas voor de studenten om te zitten en goed te studeren. Ook dat was mogelijk dankzij de steun van De Brug.
In 2015 werden de grensmuren gebouwd. Dit is hard nodig om de dieren uit de buurt van het rijstveld en de groentetuin te houden. Vroeger aten de dieren alles op dat geteeld werd op onze velden. Al de moeite die we dus in de moestuin en rijstvelden staken, was dus vruchteloos. Dankzij De Brug staat er nu dus een grensmuur rond de campus. De studenten worden beschermd tegen slangen en andere kleine dieren in de campus.
Op dit moment heeft het centrum twee extra klaslokalen nodig voor de kleuters. Dit is een nieuw initiatief dat het centrum heeft opgestart om de kinderen voor te bereiden op het eerste leerjaar. Er zitten al een aantal kinderen in die KG-sectie. De kleuterschool duurt twee jaar. De bouwwerkzaamheden voor de eerste klas zijn al begonnen met het geld van 2016 van De Brug. De tweede klas zal worden gebouwd in 2017, waarvoor we onze aanvraag bij jullie hebben ingediend.

Correspondente: Inge Beyers


India – 26 september 2015

Bedankt voor uw mail. Ik weet niet of je op de hoogte bent van mijn transfer. Ik zit niet langer in Ambikapur. De provinciaal heeft me gevraagd om naar Jabalpur te gaan en daar te werken als administrator en superior van het ‘Xavier Institute of Development, Action and Studies. Het is een groot instituut  en er moet van alles gedaan worden. Ik ben hier sinds juni (2015) en ben me aan het inwerken in de job. Het instituut biedt post graduaat cursussen in ‘Rural Management, Human resources, finance and marketing’. We voorzien een heleboel opleidingsprogramma’s voor verschillende groepen van mensen die uit de dorpen en steden komen. De trainingsprogramma’s gaan over allerhande  onderwerpen die betrekking hebben op elke levenssector.  Ik voel dat het een goeie manier is om de mensen te helpen om vooruit te komen. Dat maakt natuurlijk dat ik het zeer druk heb, temeer omdat ik hoofd ben van de ‘training’ afdeling in het instituut. Het is heel moelijk om wat tijd vrij te maken voor mijn oude werk, namelijk de ontwikkelings (project) werken in de provincie. Ik heb nog geen kans gehad om de plaatsen waar sommige van onze projecten lopen, te bezoeken. 
Maar ik krijg wel alle informatie door van de lokale projectverantwoorderlijken ter plaatse. 
Het is mijn bedoeling om de projecten de laatste week van september te bezoeken: Bhaiyathan is onderdeel van mijn programma. Nadat ik de plaats bezocht heb, neem ik contact met de verantwoordelijke en zal ik de kinderen ontmoeten en hen vragen om iets neer te schrijven en dat zal ik dan doormailen naar u. Ik vrees dat je het volgende project (voor 2016) een beetje later zult ontvangen, laat ons zeggen tegen einde september. Ik moet het nieuwe projectvoorstel bediscussiëren met de pater. Kan je me een beetje extra tijd geven voor mijn project in Bhaiyathan? Daarvoor zou ik je zeer dankbaar zijn. Deze morgen heb ik de Father of Bhaiyathan gesproken en hij is klaar om samen met mijn het volgende project voor te bereiden.
Pater Aurel is op dit moment in België. Hij organiseert de India dag op 27 september. Ik heb hem enkele flyers gestuurd over Madhya Pradesh provincie met haar noden. Misschien krijg je er een copie van. In bijlage vind je ter informatie dezelfde info. 
Voor de rest is alles ok. Ik wens u en de andere leden van de Brug veel vrede en geluk; speciale groeten aan je moeder.

Correspondente: Inge Beyers


India – 11 februari 2015

Thanks for the good news. Just a couple of minutes Fr. Incharge of Bhaiyathan informed me that the project is almost finished. He invited me to go and see the work. I will try to visit the center and send you more news about the center.
Thank you for the your generous support to the center. I appreciate your kind gesture very much. Please give my prayerful best wishes to your mother and other friends in the group.
We are all fine here.
With much love and prayers for you all.
Amrit Toppo

Correspondente: Inge Beyers


India – 15 november 2014

I do not know if you about my next visit to Belgium with our provincial Father Kal-yanus Minj. We will be in Belgium from 21 Nov to 20 December. Fr. Aurel might have contacted you I suppose. I do not know if you will have some to come to Brussels and we can meet any day.
Bhaiyathan project has started. Fr. Incharge gave me this information.
Let us that this project proceeds well and the children benefit from it.
Is there anything that I could bring for you?
The rest is fine.
With fraternal good wishes.

Correspondente: Inge Beyers


India – 5 februari 2014

Dank je wel voor het goede nieuws voor Bhiyathan. Het is voor ons een grote steun. Zodra het geld is aangekomen, laat ik iets weten. Met de nieuwe regeling via Brussel hebben we geen probleem.
We stellen het hier allemaal prima. De studenten in Bhiyathan doen het goed en zijn nu bezig met de voorbereiding op het afsluitend examen dat zal gehouden worden maart-april. Ik zal je wat meer nieuws later geworden.
Met de beste wensen en veel dank.

Correspondente: Inge Beyers

India – december 2013

Katholiek Ashram Bhaiyathan is een parochie die behoort tot het bisdom van Ambikapur in Chhattisgarh India. Oorspronkelijk is deze parochie opgestart in 1993 door Cyril Tigga, een jezuiet die tot de Madhya Pradesh provincie behoorde en het was zijn doel om pastorale zorg te verlenen aan de mensen die in de westelijke regio van het bisdom woonden. De mensen zijn voornamelijk steenkool mijnwerkers die gemigreerd zijn vanuit de bisdommen Jashpur en Raigarh. In de loop der jaren is de parochie gegroeid en heeft ze haar dienstverlening uitgebreid naar de mensen in het onderwijs, de gezondheidszorg en de sociale sector. De jezuïet oprichter nodigde de Heilig Kruis Zusters uit om samen te werken met de jezuïeten om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren in alle bovenvermelde domeinen.
Vandaag is de parochie goed uitgerust met een basisschool; een hostel voor meisjes begon in 1995 en dat wordt geleid door het Heilig Kruis Zusters. De middelbare school en hostel jongens werden in 1998 gestart en deze worden verzorgd door de paters met behulp van leken personeel. De basisschool heeft 188 leerlingen en de middelbare school 108 leerlingen afkomstig uit verschillende familie achtergronden. Er zijn 78 jongens in het internaat. De schoolkinderen nemen deel aan tal van wedstrijden en doen het zeer goed. De 100 % examenresultaten zijn ieder jaar opnieuw zeer bemoedigend. De kinderen genieten van het studeren en zijn zeer ernstig bezig om hun toekomstige leven vorm te geven.
Wij zijn De BRUG dankbaar voor de voortdurende steun die we krijgen om de middelbare school, het jongensinternaat en de parochie te onderhouden. Het is met de financiële steun die we jaarlijks ontvangen van De BRUG, dat we in staat zijn om genoeg tafels en banken te kopen voor de school en stapelbedden voor de interne jongens om te slapen. We konden ook de ‘hostel’ jongens voorzien van een zeer goed toilet en badkamer, die ontbraken nog in het verleden..
We zijn blij om onze vreugde te delen op de voltooiing van een goed open bron met veel water voor de tuin- en wasdoeleinden. De interne jongens krijgen steeds verse groenten uit eigen tuin. De paters zijn in staat om paddy en tarwe te verbouwen als belangrijkste gewassen naast het kweken van groenten het hele jaar door voor de internen. Zo kunnen we de studenten minstens een paar maanden voeden met wat we produceren op onze eigen veld en tuin.
Het succes en de toekomst van Bhaiyathan missie is sterk afhankelijk van de geestelijke en financiële steun die afkomstig is van De BRUG en andere bronnen. Er is nauwelijks een mogelijkheid om wat hulp te krijgen van de lokale bisschop omdat hij vele centra te ondersteunen en te verzorgen heeft. Daarom vragen wij u om ons niet in de steek te laten. We moeten nog steeds de muur verbeteren, zodat we meer zelf kunnen kweken om onze kinderen te voeden.
Tenslotte, namens de Bhaiyathan gemeenschap, de paters, de zusters, leraren en de kinderen, stuur ik u onze hartelijke dank voor alles wat jullie voor ons doen, en verzekeren u van onze gebeden vooral tijdens dit seizoen van Kerstmis. Wij wensen u een vrolijk kerstfeest en vruchtbaar Nieuwjaar 2014 met veel succes in uw werk.

Correspondente: Inge Beyers

India – 30 juli 2012

Dank voor je mail met je vriendelijke woorden voor pater Van Doorsselaer. Ja, hij was de oudste jezuïet in Indie (102 jaar) en hij was een goede jezuïet. Hij was één van de gelukkigste mensen die ik gekend heb. Hij heeft een mooie begrafenis gekregen met vele priesters, zusters en leken. Moge hij in vrede rusten.
Dan Bhaiyathan; hierover heb ik veel te zeggen. Ik heb het een aantal keren bezocht maar de oude parochiepriester Philemon Lakra is verplaatst en verhuisd. De nieuwe parochiepriester Pancratius Tirkey is gekomen en terug vertrokken. Dus heb ik hem niet (meer) kunnen ontmoeten, toen ik naar Bhaiyathan ging. Onlangs heb ik Philemon gebeld ivm het project. Hij gaf me de volgende informatie.
1) Het toilet, de badkamers met watertank en de voorraad voor stromend water is klaar en in gebruik. De jongens zijn er erg blij mee. (zie foto)
2) De grote open put is ook gerepareerd en ik zag dat de kwaliteit van het water prima is. Het regenwater kan deze put niet meer beschadigen (zie foto’s)
3) We hebben ondertussen ook stromend water in de staff room en in de woning van de paters.
4) Pater Philemon Lakra kan niet meer bedden krijgen voor de internen en, ook geen bureaus die de studenten gebruiken voor hun studie.(foto van slaapzaal van de jongens in bijlage)
5) Pater Philemon vertelde me dat hij niets kon doen voor de grensmuur omdat er niet genoeg geld voor is.
Tot zover Bhaiyathan.

Dan ga ik in de tweede helft van augustus naar Rome voor een trainingsprogramma; en daarna ga ik enkele weken ‘donor agencies’ bezoeken in Europa van 1 to 12 september. Ik kom ook naar België. Ik weet niet of je er dan bent?
Ik zou je heel graag ontmoeten indien mogelijk. Ik bereid het project (voor de Brug) voor volgend jaar voor en zal het u op tijd toesturen.
Vandaag ga ik naar Pathalgan om gedurende een week les te geven aan de zusters. Ik zal net op tijd terug in Ambikapur zijn voor het feest van St Ignatius.
Bedank alle medewerkers voor hun steun aan ons en geef hen onze beste groeten door.

Correspondente: Inge Beyers